POSTED IN Klima

Det er solen som er den store varmekilden.

Menneskene kan ikke påvirke den.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimafabelen vakler

Av Knut Rellsmo og Morten Jødal

Deles vår geologiske tidsalder på 600 millioner år opp i klimaintervaller, hver på 10 millioner år, må vi hele 450 millioner år tilbake for å finne samme kalde klima som vi har nå. I det nærmere tidsperspektiv var både steinalder, bronsealder, vikingtid og tidlig middelalder varmere enn vår nåværende tid. For flere tusen år siden var deler av Hardangervidda, Jotunheimen og snaufjellet sør for Rondane dekket av furuskog, og lavlandet hadde varmekjære planter som har bukket under i våre nåværende lave temperaturer.

_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_____________________________________________________________________________

Opp gjennom de siste årene er det mange forskere som har avvist at vi står framfor noen «klimakrise». 90 italienske toppforskere gjorde det i 2019, og dette ble det samme året fulgt opp av mer enn 1 000 forskere og naturvitere gjennom organisasjonen Clintel (Climate Intelligence Network). Hele 31 487 amerikanske naturvitere og teknisk utdannede, hvorav litt mer enn 9 000 med doktorgrad, avviste i oppropet Global Warming Petition Project at det fantes overbevisende vitenskapelige bevis for at utslipp av drivhusgasser forårsaker en katastrofal oppvarming av jordens atmosfære, og forstyrrelser av klodens klima. Sensasjonelt gikk ganske nylig finnen Petteri Taalas, generalsekretær i Verdens meteorologiske organisasjon (WMO), samt Nordens ledende meteorolog, Lennart Bengtsson, ut og hevet hver sin pekefinger: Det er ingen klimakrise, og pressen bes om å holde opp med fryktskapende oppslag. Vår tidsalder, Holocen, er én av jordas fineste og mest klimatisk stabile, med et fall i omkomne på grunn av ekstremvær på 98% de siste 100 år.

Her er det ikke mye å gå på før havet overtarFakta er at vi har en liten og helt stabil havstigning, de fleste koralløyer blir svakt større og det er befolkningsvekst på alle øyene vi hører skal drukne, «klimaflyktninger» finnes ikke, operaen i Oslo har ikke forsvunnet under havets overflate, CO2– nivået og svakt høyere temperaturer er gunstig for plantevekst, matproduksjonen øker kraftig og vil fortsette med det, og norsk skogsvolum har tredoblet seg på 90 år. 


Menneskeskapt CO2 utgjør bare 0,117% av klimagassene i atmosfæren, og klimaet styres av de øvrige 99,883%, samt av sola med erupsjoner, solflekker, kosmisk stråling, vindsystemer, havstrømmer, 500 aktive vulkaner, ca 30 000 undersjøiske vulkaner og spjeld som spyr ut hydrogensulfid, svovel, CO2 i ikke kartlagte mengder, jordbaner, urbanisering m.m.

Vulkanutbrudd i Japan


Oppmerksomheten nå er rettet mot sola som ikke følger sin 11-års syklus, og er rolig. Det endrer mengden kosmisk stråling, som er noe av grunnlaget for skyer og nedbør. Forskere innenfor dette fagfeltet hevder vi muligens står foran en tilsvarende ekstra kald periode som vi hadde under Maunder minimum, fra 1645 til 1715. Uansett, om noen hundre eller kanskje et par tusen år, skal kloden på nytt inn i en ny istid. Det er denne vi virkelig skal frykte. 


Det er ingen grunn til norske folkevalgte å kaste bort milliarder på «klimakrisa». En fullt innfridd Parisavtale vil koste verden fra ¾ til 1,5 norske oljefond i året, og dersom klimamodellene til IPCC viser seg å være riktige, vil vi med dette økonomiske gigantløftet i år 2100 redusere temperaturstigningen med 0,027 grader C (IPCCs klimamodell MAGICC). Det er symbolsk, og med norsk andel av CO2-utslippene på ca 0,1 prosent, og med kunnskapen om at de samlede globale klimautslippene kommer til å øke (utviklingslandene vil kraftig øke sine utslipp), innebærer den norske klimapolitikken at vi vil kaste enorme verdier ut av et åpent grønt vindu. Det er penger som kunne vært brukt så uendelig mye bedre på virkelige problemer. 

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Einar Vaagland
  6 februar 2021 10:49

  Så da har du ingen innvendinger mot at Bill leker seg litt med atmosfæren vår? For vi kan jo ikke påvirke den…
  – A Bill Gates Venture Aims To Spray Dust Into The Atmosphere To Block The Sun. What Could Go Wrong?
  https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/01/11/bill-gates-backed-climate-solution-gains-traction-but-concerns-linger/

  Svar
  • Du må ikke blande forurensing av atmosfæren med CO2-utslipp. To ulike ting.

   Svar
   • Og du Knut,du må ikke blande forurensning med villet forurensning,du vet jo det Knut,eller om du vil vite,så er det ikke vanskelig lenger å finne bevis på at blant annet amerikanere driver med forskning på värmanipulering.Det gjör de med forskjellige metoder.Rart forresten at Derimot ikke tar opp et slikt viktig tema,er de redd for å virke konspiratoriske ?.
    Det er da ikke galt å ta opp noe veldig mange mennesker er opptatt av og også veldig mange frykter.Det har med folkehelse å gjöre,en mur av taushet gjör enda fler nysgjerrige.
    Derimot tar da med jevne mellomrom opp alle konspirasjoners mor nemlig 9/11 så hvorfor holder dere dere unna geoenginneering ?.Er det for at dere spiller litt på lag med myndighetene ?.Vi har jo mange flotte anlegg i Norge som burde belyses,Haarp og slikt,det er lenge siden jeg selv fordypet meg i den problematikken,men jeg leser gjerne mer, om derimot kan friske opp og fornye min kunnskap.

 • Steinar Løes
  8 februar 2021 13:35

  Dette er en artikkel som først ble publisert hos «klimarealistene» forsøker å manipulere leseren med rene faktafeil og ufullstendige opplysninger som gjør at leseren lett trekker gale konklusjoner.

  Klimaet har selvfølgelig variert gjennom Jordas historie. Årsakene har ofte vært forskjellige, og kan være et samspill av årsaker, men vi er sikre på at dagens globale oppvarming skyldes en økning i drivhuseffekten på grunn av våre CO2-utslipp. Varmeperioden i steinalderen med blant annet skog på deler av Hardangervidda hadde sin årsak i at Jordaksen helte mot Sola når Jorda var nærmest Sola i banen sin. I dag er det omvendt. De store istidene styres blant annet av sykliske variasjoner av Jordas bane rundt Sola. Vi har også variasjoner i luftstrømmer og havstrømmer, men dette går inn under kategorien vær.

  Selve solaktiviteten trekkes frem som en klimafaktor. Det er selvsagt at det har hatt betydning historisk, men er ikke ansvarlig for dagens oppvarming. Varmeutstrålingen fra sola måles kontinuerlig. I tillegg til elveårssyklusene ser vi at innstrålingen fra Sola er redusert de siste 50 årene. Likevel blir det varmere.

  Artikkelen sier at menneskelige utslipp bare er ansvarlige for 0,117% av alle klimagasser i atmosfæren er en grov løgn eller manipulasjon som stammer fra klimaskeptikere. Fra 1950-tallet har CO2-innholdet i atmosfæren steget fra med bortimot 40 % (fra ca. 300 ppm til 415 ppm). Våre utslipp er mer enn nok til å forklare denne økningen. Det finnes heller ingen andre årsaker til økningen, og hvor skulle det i tilfelle ha blitt av våre utslipp. Som klimagasser regner vi vanndamp og CO2. De utgjør mesteparten av drivhuseffekten. De andre gassene i atmosfæren er relativt ubetydelige i den sammenheng. At vulkaner skal påvirke atmosfærens sammensetning stemmer heller ikke. CO2-utslippene ved vulkanutbrudd er ubetydelige i forhold til våre utslipp. Undersjøiske vulkaners utslipp vil for øvrig løse seg i havet lenge før de når overflaten, og har dermed ingen betydning.

  Artikkelforfatterne trekker frem Svensmarks teori om kosmisk stråling, Solas magnetfelt og skydannelser. Dette er bekreftet i laboratorieforsøk, men det viser seg at effekten ikke er stor nok til å kunne ses på klima.

  Det egentlige problem er ikke at Jorda ikke tåler klimaendringer. Kloden tåler det. Problemet er at de alvorlige klimarelaterte problemer vi kan forvente med et varmere klima vil bli en alvorlig trussel mot våre samfunn. Stigende havnivå er et eksempel av flere eksempler. Dersom vi ikke får kontroll over våre utslipp av klimagasser – i første rekke CO2 vil temperaturen fortsette å stige, smelting av isbreer vil akselerere og havet vil stige tilsvarende. De fleste store byer i verden ligger kun et par meter over havet, og enorme områder vi bli ubeboelige.

  Svar
  • Bjørn Sandnes
   15 februar 2021 13:17

   Du er ikke så rent borte når det gjelder manipulering selv! 40% økning høres jo veldig mye ut, men egentlig er dette en økning på 0,011% av atmosfærisk innhold (115 ppm).
   At vulkaner har påvirket klimaet på jorden er også udiskutabelt. Utbruddet til Krakatoa-vulkanen på slutten av 1800-tallet skapte en markant nedkjøling. Og vulkansk aktivitet er for tiden stigende. Utslipp fra undersjøiske vulkaner tilfører gasser til havet, men havet vekselvirker jo med atmosfæren.
   Svensmark er jo langt fra den eneste som påpeker solas innvirkning på vårt klima, og det blir jo interessant å se hva resultatet blir når IPCC nå endelig tar slike beregninger inn i sine prognoser. «Laboratorieforsøk» er ikke godt nok i denne sammenhengen, det må brukes måledata fra virkeligheten.

   Svar
  • Du skriver :
   Klimaet har selvfølgelig variert gjennom Jordas historie. Årsakene har ofte vært forskjellige, og kan være et samspill av årsaker, men vi er sikre på at dagens globale oppvarming skyldes en økning i drivhuseffekten på grunn av våre CO2-utslipp.

   Hvem er vi ? Kan du dokumentere at dagens globale oppvarming skyldes en økning i drivhuseffekten på grunn av våre CO2-utslipp ?

   Svar
 • Flytrafikk påvirker også temperaturen. Bla har utslipp av aerosoler en avkjølende effekt.
  I vedlagt link vises situasjonen da veldig mye av verdens flytrafikk stoppet opp i mars 2020. Det førte til en rask økning i solinnstrålingen (pga mindre refleksjon) og dermed til økt oppvarming.

  Og hva skjer så når flytrafikken kommer igang igjen (sommeren 2021) og med utslipp av avkjølende aerosoler i en situasjon hvor det er både varmt og fuktig i atmosfæren?
  https://www.nature.com/articles/s43247-021-00110-0

  Svar
  • Nå må man ikke glemme da,at værmanipulasjon er noe som er en realitet,selv om temaet er ikkeeksisterende her på derimot.Aluminiumsstøv hjelper på skogbranner.Ja det klimaet,det er kanskje ikke så rart at det snør i Brasil,eller brenner overalt med eksplosjonsartet fart.

   Svar
 • Rolf Nilsson
  8 august 2021 14:34

  Jag pratade med en kamrat, som skrev detta till mig:
  Vad är CLINTEL? Svar:
  https://www.desmog.com/climate-intelligence-foundation-clintel/
  Koch Brothers, ”the largest company you’ve never heard of” är ett USA-baserat företag djupt förankrat I fossil energi som dessutom arbetar aktivt med desinformation rörande klimatförändring. They have the best scientists money can buy.
  Det förvånar mig att Derimot inte har mera källkritik – det tog mig 20 sekunder att lista ut att det var en hittepå-organisation, betald av fossilindustri.
  //NG

  Svar
 • Smelter ikke isen i Arktis?

  Svar
 • Er det KRISE?
  Vil det bli KRISE de neste hundre år?
  Eller er det fordi vi skal bli redde, og lettere styrbare?
  Hvem har rett til å manipulere fakta for å skape frykt, og ta fra oss framtidstro og glede?

  Svar
 • Otto Støver
  4 august 2022 9:35

  Til alle de som tror på klima-alarmen om en kokende jord og katastrofe. Her er klimainstituttet CICERO sitt avsluttende kapittel i «Klimaforskningens ti facts of life»

  Legg merke til avslutningen «klimaendringene kan fort påvirke lommeboken din»! Fortell meg om ikke «klimatiltakene» gjør det samme? Hva har vi lært av økende strømpriser, matpriser, drivstoffpriser? Jeg synes de har påvirket lommeboken til mange. Akkurat det samme som om vi ikke gjorde noen «klimatiltak». Hvorfor skal vi gjøre noe da? Lommeboken er allerede påvirket så det holder!

  Svar
 • Otto Støver
  4 august 2022 9:38

  Kopien av Cicero sin tekst ble borte. Her er den.
  Faktum #10: Vi kommer oss gjennom dette.

  Hvordan vet vi det: Klimaendringer er ikke dommedag.

  Ord som «klimahysteri» og «skremselspropaganda» dukker ofte opp i klimadiskusjoner. Advarslene fra forskere er alvorlige, men det er også viktig å få frem at forskningen ikke forutsier et Hollywoodsk dommedagsscenario. Vi er her fortsatt om både 100 og 200 år, og selv om samfunnet vil ha gjennomgått store endringer så er de forhåpentligvis til det bedre. Det budskapet vi forskere forsøker å nå frem med er at samfunnet er såpass følsomt for endringer, at klimaendringene vil plage oss. Jo tidligere vi klarer å slutte å forsterke drivhuseffekten, jo mindre blir endringene, og jo mindre vil vi måtte tilpasse oss. Klimasaken handler, i bunn og grunn, om mat, sikkerhet og økonomi. Klimaet kommer sannsynligvis ikke og tar deg, særlig ikke her i heldige Norge, men det kan fort påvirke lommeboken din.

  Svar
  • Forskning og vitenskap er ingen endelig sannhet,den endrer seg,det stilles alltid spörsmål ved forskning.
   För var jorda flat,noen tror visst det enda.Flat jord foet fra kirke og akademika gikk i fistel når deres kunnskap ble stilt spörsmål ved.De oppfant inkvisitionen og brant,drepte og bannlyste alt som stilte spörsmål.
   Ingenting er nytt,de samme inkvisitoriske makter bruker samme metoder idag.
   Jomen må jeg si at verden går framover,nå er vi fri til å mene og si hva vi vil.Vi bestemmer selv over egne liv,vårt hus er vår borg.
   Vi er rett og slett blitt fri,middelalderske metoder er vi blitt fri fra,ikke sant alle sammen ?.

   Svar
 • Gates Den Allmektige vil fryktelig gjerne styre den store varmekilden. Kjøle oss ned. Med geoengineering.
  Strategic Aerosol Injection (SAI) går ut på å spraye med chemtrails partikler som reflekterer solens lys og varme, med samme effekt som etter en vulkan kraftig nok til å mørklegge kloden.

  forbes.com har flere interessante artikler under søkeord. geoengineering

  Svar
 • Ja, noen vil styre. Noen som ser seg større enn Altet. Til vårt alles beste? ;-)

  ‘Skal vi ha en arktisk del kan vi ikke ha en sånn oppvarming. Da må vi gjøre noe for å stoppe det. ‘
  https://www.nrk.no/nordland/fenomen-i-arktis_-studie-advarer-mot-_ekstrem_-oppvarming-1.16058070

  Jeg har hørt ville rykter om at det går vinder høyt oppe i stratosfæren som flytter varme rundt om på jorden, også. ( Og undersjøiske vulkaner som sender ut varme fra jordas indre, rundt omkring på jordas havdyp.)

  – UTEN at våre politikere, akademikere ( ‘ ‘) og andre gærne selvbestaltede guder har gitt tillatelse og holder kontroll.

  VI trenger MER politikk! ;-)

  Svar
 • Kanskje korallene kan få begynne på univeritetet og lære pensum,; – vokse/tilpasse seg slik uten å skjønne at det er klimaKRISE ? Frekt er det. ;-)

  ‘Siden verden og havet ligger an til å bli varmere, prøver noen forskere å tenke frem løsninger som gjør at korallene kan overleve til tross for varmere havvann’
  forskning.no/australia-havet-klima/verdens-storste-korallrev-har-ikke-hatt-sa-mange-koraller-pa-over-30-ar/2060890

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Strømprisene

Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»

Forrige innlegg

Gallup fra USA.

Først spise, siden moral.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.