POSTED IN Krig-fred, Ukraina

Det er sider ved Ukrainakrigen som ikke nevnes:

Ukraina vinner folketomme områder, Russland tar byene.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

X-CIA-analytiker Larry Johnson tar her for seg noen sider ved denne krigen som våre store medier behendig omgår. En krig dreier seg ikke bare om å ta områder men å kontrollere befolkningssentra, industriområder, energiforsynings-kjeder, kommunikasjons-knutepunkt osv. I denne artikkelen prøver han å vise hvordan den stor ukrainske fremgangen som har skjedd de siste ukene har foregått i stort sett folketomme områder og hvordan f.eks. mangelen på ammunisjon vil umuliggjøre effektiv krigføring fremover.

Pyrrhus and His Army | Weapons and Warfare
Pyrrhosseier er en seier hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden. Om noen vinner en pyrrhosseier, har de negative virkningene vært større enn den eventuelle gevinsten; man har vunnet en hul seier, eller en seier som er jevngodt med nederlag. Wikipedia

En unnlater også å vise til hvor store de ukrainske tapene for å oppnå denne fremgangen har vært og hvor små de russiske har vært (russerne har trukket seg tilbake). Dette lukter av Pyrrhosseier antydes det. (En Pyrrhosseier en seier som i virkeligheten er et nederlag på grunn av de store tapene).

Redaksjonen

UKRAINA: Fleire militære og økonomiske omsyn

5. oktober 2022 av Larry Johnson 

Som oppfølging til min siste artikkel om situasjonen på bakken i Ukraina, oppmodar eg deg til å sjå den siste videoen til Brian Berletic. Han set logistikkbiletet inn i sitt rette perspektiv. Til å vere så ung, har han eit verkeleg klokt hovud.

Den følgande videoen viser deg «suksessen» til den ukrainske offensiven. Ver særleg obs på kor mange storbyar dei tar.

Byar? Niks. Ingen. Rullinga over vide, opne sletter gir ei framstilling av godkjensle, men dette territoriet kan ikkje forsvarast så snart Russland bestemmer seg for å gå til motangrep, for Ukraina manglar luftmakt og artillerield til å stå imot eit konsentrert angrep. Russland, derimot, har luftkapasiteten, stridsvognene, artilleriet og rakettane til å gjennomføre eit angrep når dei måtte bestemme seg for det.

For meg ser det ut som Russland lokkar Ukraina til å erobre ein del territorium for så å måtte prøve å løyse oppgåva med å erobre ein av byane som Russland held, til dømes Kherson. Viss Ukraina ønsker å kaste Russland ut av Kherson, vil dei måtte mønstre styrkane som trengst til kvartal-for-kvartal-kampane som Russland dreiv då dei erobra Mariupol. Hugsar du det?

Sjølv om dette ikkje skulle vere russarane sin plan (altså å legge ut åte til ukrainarane), vil resultatet bli det same. Ukraina vil måtte utføre eit frontalangrep på Kherson by, og for å gjere det må dei mønstre troppar og utstyr som vil bli enkle mål for russisk artilleri, missilar og bomber. Ukraina har ikkje den militære krafta til å møte det Russland kan sleppe laus. Så om du blir altfor eksaltert over at «Russland tapar territorium», vil eg føreslå at du tar deg ein blund og roar ned.

Russland er for sin del i ferd med å inkorporere militsen til Donetsk og Lugansk i den russiske kommandostrukturen. Korfor? Dette er avgjerande for å kunne drive den koordinerte manøver-krigføringa som Russland er venta å utløyse straks styrkane deira er passande bemanna og i posisjon.

Det er viktig å hugse at all den militære aktiviteten på bakken i Ukraina vil bli ei sidehistorie samanlikna med den økonomiske krigføringa som vil gjere Europa til vrak. USA og Europa fekk ei svær bøtte med isvatn over hovudet i dag, då OPEC+ kunngjorde at dei vil kutte oljeproduksjonen med to millionar fat [per dag, mrk.]. Uansett kor mykje Biden og Blinken prøver å sminke grisen, er OPEC+ sin bodskap til Vesten klar og tydeleg – Ligg unna! Om OPEC-landa verkeleg trudde at Russland fekk tildelt eit drepande slag, trur du då dei ville ha lagt hovudet på hoggestabben og gått for ein politikk som er til gagn for Russland? Det trur ikkje eg.

Fritt omsett av Monica Sortland

Ein del går alltid tapt i omsettingar, særleg når artiklane er pepra med kunstnarlege formuleringar og uttrykk. Originalen finn du her: https://sonar21.com/more-military-and-economic-considerations-in-ukraine/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Brian Berletics analyse (til 15:37) er at den ukrainske offensiven er ment å skape inntrykk mer enn realiteter, at inntrykket brukes i propagandaen og at prpagandaens hensikt er å demotivere de stridende russerne. Det stemmer sikkert, men til hvilket utfall når ukrainerne bruker opp sin egen kapasitet i framstøtet? Skal krigen vinnes på å overbevise russerne om å gi opp mens de ennå har uhørte reserver å ta av? Man skal huske på at Russland ikke på noe tidspunkt har satt inn mer enn tre prosent av sin antatte militære kapasitet. Hvem er propagandakrigen hovedsaklig rettet mot? Mitt forslag er at den via Pentagon og de av CIA kontrollerte, vestlige mediene mer er rettet mot vestens befolkning og regjeringer, og at hensikten ene og alene er krigsforlengende. Ingen skal kunne opponere.

    Boris Johnsom gav svaret i møte med Frankrikes Macron da Russland og Ukraina kunne ha inngått våpenstillstand og en «prøvefred» i april i år. I følge den britiske regjeringens eget resymé framgår det at Johnson klart og tydelig mente at fred nå ville kunne destabilisere hele verden. Macron gikk med på det. https://responsiblestatecraft.org/2022/09/02/diplomacy-watch-why-did-the-west-stop-a-peace-deal-in-ukraine/

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Lege med oppsiktsvekkende utsagn:

Mange barn med hjertemuskelbetennelse pga CV-vaksine vil være døde innen få år

Forrige innlegg

Ikke la deg lure av vestlige meldinger fra Ukraina.

Ukrainerne tar tomt land, russerne byer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.