POSTED IN Gaza, Historie, Ukraina

Det er meget beleilig å glemme alt forspillet til krigene som pågår.

Vesten har lagt opp til Ukraina-og Gazakrig, men later som det oppstod i det tomme rom.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I Europa og Midtausten er det to scenario for same krig

av Manlio Dinucci

Krigane vi no ser i Ukraina og Midtausten, er eit framhald av åtferda til anglosaksarane under Andre Verdskrig. Den gongen prøvde dei å manipulere nazi-makta til å krige mot SSSR. I dag manipulerer dei Ukraina til å krige mot Russland. Nederlaget i 1945 vil gjenta seg.

Den 9. mai var det på Den raude plass i Moskva parade for 79-årsdagen for sigeren over nazi-Tyskland i Den store patriotiske krigen 1941-1945. Meir enn 9000 soldatar deltok, med 75 våpensystem, inkludert atomrakettar på mobile utskytingsramper. Hovudstraumsmedia skildra paraden som ein truande maktdemonstrasjon mot Europa og heile Vesten, og strauk ut den historiske signifikansen og alt som førte til krigen som no føregår i Europa.

Framfor alt må vi hugse historia. Sovjetunionen vart angripen og invadert i 1941 av Nazi-Tyskland med 201 divisjonar med 5,5 millionar soldatar – tilsvarande 75% av alle tyske troppar – 3500 stridsvogner og 5000 fly, pluss 37 divisjonar frå satellitt-land (inkludert Italia).

SSSR hadde bede dei allierte – Storbritannia og USA – om å opne ein ny front i Europa, men dei trenerte; dei ville at nazi-makta skulle svekke Sovjetunionen slik at dei kunne kome i ein dominerande posisjon på slutten av krigen. Den nye fronten vart opna med den anglo-amerikanske invasjonen av Normandie i 1944, då Den raude armé og sovjetiske partisanar hadde sigra over dei tyske troppane og gitt det avgjerande slaget mot nazi-Tyskland. Prisen som Sovjetunionen betalte, var svært høg: rundt 27 millionar døde, meir enn halvparten av dei sivile, meir enn 15% av befolkninga (samanlikna med 0,3% av USA under heile Andre verdskrig); rundt 5 millionar deporterte til Tyskland; meir enn 1700 større byar, 70 000 bygder og landsbyar øydelagde; 30 000 fabrikkar øydelagde.

I dagens krig i Europa er Russland ikkje berre i konfrontasjon med styrkane til Kiev, trente og kommanderte av ei politisk-militær gruppe med klart nazi-preg, men også med det USA-styrte NATO som brukar desse styrkane og utstyrer dei med våpen som har kapasitet til å angripe Russland. Dette visast mest direkte av Moskva si utstilling av våpen som USA, Storbritannia, Tyskland og andre NATO-medlemsstatar har forsynt Kiev med. Medan dei ukrainske styrkane lir tunge tap, sender Atlanterhavsalliansen militærstyrkar til Ukraina for å tene dei, og samtidig trappar dei opp den kjernefysiske komponenten av militærøvingane sine i Europa. Som svar organiserer Russland øvingar med taktiske kjernefysiske våpen og åtvarer om at dei i si militære planlegging vil ta omsyn til at US-amerikanske atomvåpen kan bli utplasserte i Polen. Det europeiske scenariet er knytt til Midtausten-scenariet. Denne episoden tar opp mykje viktig informasjon om dette sambandet som er skjult av mainstream.

Manlio Dinucci

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Giammarco Boscaro

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Vesten kjemper med alle midler for å unngå sitt lovmessige endelikt. Akkurat som alle falmende verdensmakter til alle tider. Men alle triks og all smartness vil ikke hjelpe. Som å gjøre min fiendes fiende til min venn. For det hele råtner innenifra. Og «what goes up, must come down». Det er rett og slett naturlovene vi møter i døra.

  Svar
 • Tor Larsen
  16 mai 2024 12:04

  En av verdens fremste investorer og økonomer Martin Armstrong hos Armstrong Economics har gjort en analyse med samme navn og konklusjon «komplottet for å få tak i Russland» (dele og slakte Russland). Den analysen kommer til å holde seg og vil i framtiden, så sant ikke de vanlige profittkreftene triumferer enda en gang, bli den historiske analysen om hva krigen i Ukraina egentlig var for noe:

  https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2022/10/The-Plot-to-Seize-Russia-Intro.pdf

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvilke formål har begrepet «konspirasjonsteori»?

Det er skapt for å hindre gravende journalistikk.

Forrige innlegg

USA-senator med løsningen på Gaza-krigen.

Atombomb området.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.