POSTED IN Klima

Det er mange store krefter som påvirker klima:

Vulkaner!

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vulkaner og klima

Geir Aaslid

Vi ser på vulkaner og deres rolle i naturlige klimaendringer. Kloden vår har sola som eneste eksterne varmekilde, men det skjer også en betydelig påvirkning nedenifra, hvor nedbrytning av radioaktive isotoper og størkning av magma gir store energimengder. Jordvarme manifesterer seg som en temperaturøkning opp mot overflaten og den er sterkest i vulkanske områder.

Introduksjon

Vulkanene fikk sitt navn fra den romerske ildguden Vulcanus, og begrepet brukes og om fjellet som ofte utgjør den synlige delen av vulkanen, men en vulkan er egentlig et hull eller en sprekk i jordskorpen hvor flytende bergarter (magma med temperaturer mellom 650 og 1300 C) trenger opp i dagen fra et magmakammer sammen med gasser og faste elementer. Lava er betegnelsen på disse bergartene når de størkner oppe i dagen.

_______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_______________________________________________________________Gassene er 90 % vanndamp, resten utgjøres ifølge dette informative oppslaget i SNL av «mest karbondioksid (CO2),  svoveldioksid (SO2), H2S (hydrogensulfid), HCl (hydrogenklorid), N2 (nitrogen) og fluorgasser». Det du ser ved et utbrudd er støvholdig vanndamp og svovelpartikler (aerosoler i klimanytalen), for CO2 er som kjent usynlig.

Introduksjon

Som figuren her viser (Naturen Styrer Klima, side 43), har kraftige utbrudd en dempende virkning på det sollyset som trenger gjennom atmosfæren, og dette kan ha en klar effekt på både avlinger (uten sollys ingen fotosyntese) og på temperatur. Dette er uten tvil den vesentligste effekten fra vulkaner, og det motvirker den påståtte men aldri observerte varmende effekten fra CO2 i dagens atmosfære.

Merk at klimaeffekten fra utbruddet i Mount Tambora i 1815 var vesentlig større (2-3 C ned og 1816 som året uten sommer) enn eksemplene i figuren som bare har en nedgang på 0,5 C eller mindre.

Klor- og fluorgassene fra vulkanutbrudd tar seg av bakkenært ozon som det er litt for mye av, mens de i eksplosive utbrudd kan nå stratosfæren og påvirke ozonlaget der. Merk at det i politisk korrekte kretser ikke aksepteres at naturen selv påvirker ozonlaget med disse gassene, alt er menneskeskapt.

Det meste av vulkansk aktivitet foregår stille og rolig og kan pågå i tusener av år fra samme vulkan, et godt eksempel på dette er vulkanen Etna på Sicilia, som jevnt og trutt slipper fri ca 25 millioner tonn CO2 hvert år.

Dette er ca 5-6 fem ganger så mye som det Norges samlede veitransport bidrar med, hvert år. Også Norges eneste vulkan, Beerenberg på Jan Mayen, slipper fri store mengder CO2 hvert år, faktisk så mye at det allerede har gjort havet rundt Jan Mayen surere enn vanlig, ifølge Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet. Redaksjonen har henvendt seg dit for å få utlevert dokumentasjonen for denne oppsiktsvekkende påstanden.

Mount Etna, en klimaversting?

Variasjonene i utslipp av gasser kommer fra eksplosive utbrudd. I forhold til tidligere geologiske epoker med stor vulkansk aktivitet lever mennesket i en tid uten noen eksplosive superutbrudd. Eksplosive utbrudd rangeres i «Volcanic Explosive Index», hvor VEI8 er et sterkeste). Det siste av disse fant sted (Taupo, New Zealand) for litt over 25.000 år siden.

Frislipp av CO2

Selv om det er et dusin viktige og over 10.000 uvesentlige faktorer som påvirker klimaet, så dreier klimadebatten seg pussig nok bare om CO2 og basert på de to mest uredelige av alle klimamyter, at det er for mye CO2 i atmosfæren med dagens 0,04 %, og at denne gassen styrer klimaendringene.

I virkeligheten eksisterer det kjente geologiske prosesser som gradvis tømmer atmosfæren for CO2, og uten resirkulering eller frislipp av denne gassen fra mennesket eller vulkanene så vil nivået innen 2 millioner år synke under det som trengs for å opprettholde fotosyntesen. Den vesentlige effekten av mer CO2 er altså styrket fotosyntese og mer mat for alle.

Naturens frislipp av CO2 er av IPCC anslått til mellom 734 og 807 Gigatonn årlig (legg merke til den betydelige usikkerheten). Menneskets frislipp er beregnet til 33 Gigatonn, hvorav fossile kilder er 29 GT og endret arealbruk 4 GT.
Vulkanenes bidrag er ifølge estimat fra Marty og Tolstikhin (1998), på 0,26 GT/år, med en usikkerhet på 0,18 til 0,44 GT/år. Usikkerheten kommer fra kortvarige eksplosive utbrudd som Mount St. Helens (1980) med 0,01 GT og Mount Pinatubo (1991) med 0,05 GT.
Den samlede effekten av sistnevnte utbrudd førte ifølge IPCC til nedgang i global temperatur på ca 0,5 C i over ett år (IPCC AR5 Fig 8.18), noe ingen i IPCC-leiren er spesielt opptatt av å kommunisere.

Merk at når man beregner CO2-utslipp pr time, så er menneskets bidrag 0,004 GT, mens disse to vulkanene utgjør hhv 0,001 og 0,006 GT. Et vulkanutbrudd kan altså alene bety mer enn menneskehetens samlede utslipp. Men mens vi holdt på hele året og uten at det har resultert i noen målbar effekt på temperatur, så varte dette fra Mount Pinatubos side i mindre enn 9 timer, og takket være aerosoler tilført stratosfæren, med en svært tydelig effekt på global temperatur.

Noe av problemet her er at man i IPCC-leiren opererer med for korte tidsserier, manglende data (estimatet for CO2-lekkasjer fra bakken utenom vulkansk aktivitet er økt betydelig minst tre ganger i dette årtusenet) og et mandat som er subjektivt (kun menneskeskapte klimaendringer skal vurderes).

IPCC ekskluderer både biologer, geologer og solfysikere fra å delta i IPCCs arbeid. Dermed blir det for mye bukk og havresekk til at man kan stole på både estimater og prosesser, og dette må man ha i bakhodet når den sjette hovedrapporten kommer ut neste høst.

Over lengre tid er bildet entydig

Professor Mikhail Budyko har påvist at «det er et godt samsvar mellom perioder med omfattende vulkanisme, luftens innhold av CO2, og avsetning
av marine karbonat-bergarter og kull, olje og gass fra organiske
avsetninger, gjennom Jordens siste 600 millioner år»(Naturen Styrer Klima, side 55).

Solaktivitet og vulkanutbrudd

Man ser stadig påstander om en korrelasjon mellom svak solaktivitet (overgangen mellom to solsykluser, slik situasjonen er nå) og vulkanske utbrudd, men det finnes ingen statistikk som bekrefter dette.

Grunnen til dette er at man se på feil data. Man vet fra før at basaltrik magma sjelden fører til eksplosive utbrudd, mens silikatrik magma som oftest gir eksplosive utbrudd. Noe av grunnen er at silikatrik magma flyter tregere og derfor størkner oftere på veien opp fra magmakammeret slik at det kan bygge seg opp et enormt trykk.

5 Japanske forskere studerte i 2011 11 eksplosive utbrudd med silikatrik magma fra fire vulkaner i Japan (Mt. Fuji, Mt. Usu, Myojin-sho, og Satsuma-Iwo-jima) over 306 år (fra AD 1700 til AD 2005). Ni av 11 utbrudd skjedde i perioder med solminimum. Dette er statistisk signifikant med et konfidensintervall på 96.7%.

Det er kjent fra før at magnetfeltet i solvinden skjermer oss fra kosmisk stråling og at dette påvirker skydannelsen (se bl.a Henrik Svensmark og hans forskning). Ifølge disse forskerne fra Japan vil muoner fra økt kosmisk stråling kunne utløse eksplosive utbrudd i vulkaner med silikatrik magma under trykk.

Solaktiviteten kan altså være utløsende faktor ved denne typen vulkanutbrudd, en type klimaendring som ikke bare påvirker temperaturen noe, men også kan være en direkte fare for liv og eiendom for millioner av mennesker.

Mount Fuji, Japan, Siste eksplosive utbrudd 1707.

Forsidebilde: Sander Crombach

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Hvorfor viser dere ikke en kurve som viser temperatur sammen med kurven som viser støv/aresoler fra vulkanutbrudd? Hvis man mener at X forårsaker Y er det veldig gunstig om man kan vise kurver både for X og Y (og spesielt når disse to kurver i dette tilfelle faktisk også bekrefter skribentens teori!) Man bør kunne klare å være såpass pedagogisk som dette. Eller har man mental sperring mot å legge ved en kurve som viser stigende temperatur i verden?
  .
  Mellom ca 1920 og ca 1960 var det veldig lave utslipp av støv/aresoler fra vulkanutbrudd i verden. Det var altså en veldig liten avkjølende effekt fra vulkanutbrudd i denne perioden på ca 40 år. Det burde føre til høyere temperatur i verden mellom ca 1920 og ca 1960. Og det var jo nettopp det som skjedde, perioden fra 1920 til 1960 var en god del varmere enn hva som var normalt på denne tiden! (Og det til tross for at solinnstrålingen under WW2 var ganske lav samtidig som temperaturen under WW2 derimot var ganske høy)

  Svar
 • Wasan Totland
  13 desember 2020 6:28

  «-Også Norges eneste vulkan, Beerenberg på Jan Mayen, slipper fri store mengder CO2 hvert år, faktisk så mye at det allerede har gjort havet rundt Jan Mayen surere enn vanlig, ifølge Maria Fossheim ved Havforskningsinstituttet. Redaksjonen har henvendt seg dit for å få utlevert dokumentasjonen for denne oppsiktsvekkende påstanden.»
  Det er bra. Spør henne hvorfor havet er surt og om hun kan legge ved dokumentasjon på dette? De vi andre lærte i kjemitimene var at havet er svakt basisk. Det må innom onslagspunktet ph7 før det kan bli det minste surt. Våre myndigheter driver også med desinformasjon omkring temaet. Se her:
  https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/

  Svar
 • Interessant om undersjøiske vulkaner, som vi vet lite om. Hva har disse hatt å si for klimaet og/eller temperatur i havet, og CO2 i atmosfæren?
  https://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/2007-norges-aktive-vulkaner

  Ellers:
  ‘ Geotermisk er den eneste fornybare energikilden som kan produsere en grunnbelastning av strøm 24/7.
  I motsetning til andre fornybare kilder, for eksempel vind og sol, er Climeon Heat Power-systemet upåvirket av værforhold. Dette betyr at produksjonen vår kan kjøre dag og natt, gjennom hele året. Geotermisk har potensial til å erstatte hele verdens fossile brenselbaserte kraftproduksjon. ‘
  https://climeon.com/geothermal-plants/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Storbritannia ut av EU uten avtale?

Fører det til krig om fisken?

Forrige innlegg

Misbruker jødene

ved å si: «Muslimene er de nye jødene». – Nei, jødene trues og jages av muslimer: «Vår tids jøder er rett og slett jødene».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.