POSTED IN Endring av politikken, Helse

Det er mange eksperter som er imot tiltakene:

Her er rapporten fra 39 britiske eksperter.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-19. En oversikt over bevisene

Av kommentator -26. mars 2021

Fra nettsidene til forskergruppa HART

Ei gruppe høyt kvalifiserte britiske leger, forskere, økonomer, psykologer og andre akademiske eksperter har dannet gruppa Health Advisory & Recovery Team – HART. Deres talspersoner er de framtredende forskerne Dr. John Lee og professor Ellen Townsend.
_____________________________________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Steigan.no
_____________________________________________________________________________________________________

De har utgitt rapporten EXECUTIVE SUMMARY: COVID-19 – An overview of the evidence

I presentasjonen skriver de:

Dataene foreligger: lockdown tjener ingen nyttige formål og forårsaker katastrofale samfunnsmessige og økonomiske skader. De må aldri gjentas i dette landet.

Sunk cost fallacy’ er kjent. Første verdenskrig er det klassiske eksemplet. Ved juletider 1914 var det åpenbart for alle at krigen var en katastrofe, men å innrømme dette var å innrømme at alle tapte liv hadde gått tapt meningsløst. Og ingen land ville tilstå det.

Men etter et år med smerte, lidelse og enorme tap, må Storbritannia komme fram til nye løsninger på COVID-19-problemet og eventuelle framtidige luftveissykdommer. Vi må lære av feil, erkjenne skadene av tiltakene vi har tatt, og ta hensyn til dem når vi går videre. Vi trenger nå en mer helhetlig, og avmålt tilnærming.

Lockdown – totalt feilaktig som et folkehelsetiltak

Mange internasjonale studier viser at lockdown har vist seg å være totalt feilaktig som et folkehelsetiltak for å begrense luftveisvirus. De lyktes ikke med sitt primære mål om å stanse spredning, men fortsetter å forårsake stor skade.

Lockdown ble eksplisitt ikke anbefalt selv for alvorlige luftveisutbrudd i all pandemiplanlegging før 2020, inkludert de som ble godkjent av WHO og Department of Health. Årsakene til at man ignorerte den eksisterende politikken og vedtok tiltak uten sidestykke ser ut til å ha vært (i) panikk pisket opp av media (spesielt scener fra Kina), (ii) en motvilje mot å gjøre ting annerledes enn nabolandene og (iii) den uforanderlige troen på en enkelt matematisk modell, som til slutt viste seg å være veldig unøyaktig (Imperial College, Neil Ferguson).

Vi samle mot til å gjøre ting annerledes og å innrømme feil. USA leder an her, med flere og flere stater som vender ryggen til lockdown og maskepåbud.

Fremover vil vi anbefale følgende trinn:

 1. Gjenopprett eksisterende pandemiplanleggingspolitikk fra 2019, i påvente av en detaljert gjennomgang av politikken vedtatt i 2020. Se på land og stater som gjorde ting annerledes. Det burde være en klar forpliktelse fra regjeringa om at vi aldri mer vil innføre lockdown.
 2. Stopp massetesting av sunne mennesker. Gå tilbake til prinsippene for respiratorisk sykdomsdiagnose (kravet til symptomer) som ble godt begrunnet og akseptert før 2020. Produsentens retningslinjer sier at disse testene er utformet for å hjelpe diagnosen av symptomatiske pasienter, ikke for å «finne» sykdom hos ellers friske mennesker.
 3. Stopp alle maskepåbud. De er psykisk og potensielt fysisk skadelige, samtidig som de er klinisk uprøvde for å stoppe spredning av sykdommer i samfunnet og kan i seg selv være en smittefare.
 4. Vaksinasjon. Forlat forestillingen om at vaksinesertifisering er ønskelig og at barn skal vaksineres. Det er ingen logiske eller etiske argumenter for noen av dem.
 5. Utarbeide et offentlig utdanningsprogram for å rette opp de alvorlige forvrengningene i troen på sykdomsoverføring, sannsynligheten for å dø og mulige behandlingsalternativer. Det er et presserende behov for en formidlingsmåte som er basert på en rolig presentasjon av fakta.
 6. En fullstendig offentlig undersøkelse om i hvilken grad alvorlig / dødelig COVID-19 spres på sykehus og omsorgsboliger. Det er sterke, nylige bevis på dette fra Public Health Scotland, og hvis det er sant for resten av Storbritannia, må det være bedre segregering av COVID-19 pasienter og ansatte innenfor disse institusjonene.
 7. Mer finansiering og undersøkelse av behandlinger for COVID-19, i stedet for bare å fokusere på vaksinasjon som en strategi. Gitt de høye frekvensene for sykehusoverføring, oppmuntre til å drive mer tidlig behandling hjemme ved hjelp av noen av metodene som er diskutert her.
 8. Avsette midler. De ikke ubetydelige pengesummenee som spares ved å stoppe testprogrammene, kan videreføres til sårt tiltrengte områder, som mental helse, behandlingsforskning og økt sykehuskapasitet og bemanning. De enorme gjeldsmengdene som er påløpt i løpet av 2020 må også betales ned, et faktum som synes å være bekymringsfullt fraværende i økonomiske gjenopprettingsplaner.

HART har publisert 15 artikler som underbygger de konklusjonene som er nevnt ovenfor. De finnes alle sammen i rapporten:

1. COVID policies and harm to children – Professor Ellen Townsend; Dr Karen Neil

2. COVID-19 vaccination in children – major ethical concerns – Dr Ros Jones

3. Vaccine passports – an ethical minefield – Dr Malcolm Kendrick

4. Asymptomatic spread – who can really spread COVID-19? Dr John Lee

5. Economic impacts – the true cost of lockdowns – Professor David Paton; Professor Marilyn James

6. Mutant variants and the futility of border closures – Dr Gerry Quinn

7. ‘Zero Covid’ – an impossible dream – Professor David Livermore

8. Masks – do the benefits outweigh the harms? Dr Gary Sidley

9. Psychological impact of the Government’s communication style and restrictive measures – Dr Damian Wilde

10. Lockdowns – do they work? – Professor Marilyn James

11. Mortality data & COVID-19 – Joel Smalley

12. The ONS Infection Survey: a reevaluation of the data -Dr Clare Craig; Dr Paul Cuddon

13. Promising treatment options – Dr Ros Jones; Dr Edmund Fordham

14. Care homes – we must do better for the most vulnerable in society – Dr Ali Haggett

15. Ethical considerations of the COVID-19 response – Professor David Seedhouse

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Hva mener denne gruppen eksperter feks om bruk av karantene og isoloasjon for personer som er smittet (eller som evt kan være smittet) av korona? Er bruken av karantene et greit tiltak?

  Problemet i Norge er at man nå først i disse dager (altså et år på overtid) får på plass en ordning med bruk av systematisk karantene ved innreise til Norge. Og dette er ikke et lite og enkelt tiltak som den enkelte selv kan ordne.
  https://e24.no/naeringsliv/i/KyRj77/gjoer-klar-til-storinnrykk-paa-karantenehotell

  Det neste kan være å innføre en lignende ordning som dette også for alle personer som må i karantene og isolasjon pga smitteutbrudd internt i Norge (feks øst i Oslo). Der en illusjon å tro at alle i Norge kan oppholde seg i karantene/isolasjon i egen bolig hvis det samtidig bor mange personer i samme bolig (og særlig nå som regelen om å holde 2 meter avstand har blitt innført).

  Helsepersonell må også beskyttes. Helsepersonell som bruker bil bør få gratis passering i bomringene og gratis parkering, og de som ikke bruker bil kan ha taxi til/fra jobb, og bør også i perioder kunne overnatte gratis på karantene-hotell.

  Svar
 • Det JEG fryktelig gjerne ville hatt svar på, er HVEM som i utgangspunktet konkret sto bak WHO’s beslutning om å fundamentalt forandre de fastlagte kriteriene for begrepet ‘pandemi’, samt hva som (igjen) konkret lå til grunn for dette! . . .

  (Forøvrig oppfordres alle [som ikke allerede har gjort det] om å se intervjuet med Geert Vanden Bossche re. globalistenes vaksineringsplan, her hos Deel Bigtree(The Highwire:
  https://thehighwire.com/videos/a-coming-covid-catastrophe/

  Svar
  • «HVEM som i utgangspunktet konkret sto bak WHO’s beslutning om å fundamentalt forandre de fastlagte kriteriene for begrepet ‘pandemi’, samt hva som (igjen) konkret lå til grunn for dette! . . .»

   Kanskje det viktigste spørsmålet i denne «pandemien» ; der formålet ser ut til å være å gjøre så mange som mulig redde og frustrerte.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Venezuela stater utdeling:

Effektiv covid-19 medisin til hele befolkningen.

Forrige innlegg

Vil fortsette krigen:

Kuvending fra Biden i Afghanistan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.