POSTED IN Klima

Det er ikke lenge siden:

Norge var isfritt, 3-5 grader varmere og frodigere.

39 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det var langt varmere før.

Jan Herdal

Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun. La oss se på et par ferske eksempler.

Leif Kullmann (2018) påviser i et nytt arbeid at temperaturen i det nordlige Sverige for 9500 år siden var 3-4 grader høyere enn i vår tid.  Rapporten er resultat av et stort prosjekt basert på innhenting og analyser av fossile trerester funnet i fjellet på stor høyde i det nordlige Sverige.

Trerestene har kommet for dagen ved at isbreer trekker seg tilbake. Metoden som er brukt er svært nøyaktig, og overtreffer all annen rekonstruksjon av skog i fjellandskap. Alle funn er gjort i svært stor høyde, ca. 600-700 meter over dagens tregrense.

En beregning basert på høyde og en temperaturendring på 0,6 grader pr. 100 høydemeter, ville tilsi at sommertemperaturen var omlag 4,2 grader varmere for 9500 år siden enn i dag. Et fratrekk for 100 meter landheving siden den tid, gir en temperaturøkning på 3,6 grader.

Ifølge Lisbeth T. Nielsen et al. (2018) var temperaturen på Grønland for 5000 til 8000 år siden 2-3 grader høyere enn i dag. En av simuleringene viser at Grønlandsisen tapte 20 prosent av sitt volum i løpet av 3000 år. De ulike alternativene tilsier at istapet tilsvarte en havnivåstigning på fra 15 centimeter til 1,2 meter.

Isdekket nådde sitt minimum for 3-4 tusen år siden, betydelig under dagens nivå, og det fortsatte å styrke seg praktis talt til denne dag. Temperaturtrenden de siste 3 000 år har med korte avvik vært ned. Ei ny istid er langt mer sannsynlig enn en varmere klode.

Holocen (fra 11 700 år før vår tid) er den andre og yngste epoken i kvartær. Den omfatter den nåværende mellomistiden og etterfulgte pleistocen som omfatter tiden fra de store istidene begynte for 2,588 millioner år siden.

Var Holocene optimum en klimatisk katastrofe?

Tvert om. Kloden yrte av liv. Ole Henrik Ellestad skriver på geoforskning.no 15. desember 2017: «Det er velkjent at Norge på slutten av Holocen-optimum for 4 000 – 8 000 år siden var isfritt, 3-5 °C varmere og vesentlig frodigere. Da var det dyreliv i Sahara og verdens største innsjø i overflate lå i Tchad.»

Denne forskningen er ikke banebrytende. Den bekrefter hva vi allerede veit. Men den er i strid med gjeldende klimadogme og tilhørende milliardindustri. Derfor forties den av politikere og medier.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

39 kommentarer. Leave new

 • Debatt er bra men mennesket og moder jord er ikke samstemte. Raske forandringer nå og det er menneske skapt.

  https://youtu.be/WfGMYdalClU

  Vi kjør planeten år helv… mener jeg da.

  Svar
  • Det er vel ingen tvil om at mennesket behandler kloden respektløst og på en måte som akselererer den negative utviklingen. Ta mennesket bort fra ligningen- og dagens situasjon ville sett annerledes ut .

   Svar
   • Ja helt klart ville store område vært heit ansleis. Berre ta Sahara til eksempel viss det ikkje hadde været for menneske ville det gjerne vært regnskog der. Men det som er langt meir alvorlig er kjemisk forureining.

   • «Life after people» illustrerer hvordan det hadde vært uten oss.. https://www.youtube.com/watch?v=02LHzofl9ic

   • Klart kloden ville sett annerledes uten mennesker ??? 8 milliarder, avskoging, jakt og utryddelse av flotte majestetiske dyr som Tiger, Elefant, neshorn etc. for å nevne noen. Gift stoffer, forsøpling som de to store. Problemet er at noen har indoktrinert folket at CO2 vil medføre klodens undergang, og det er IKKE sant, selv IPCC rapportene fastslår dette. Nå med AR6, sjette rapporten sier den at observert temp økning på 1 grad har IKKE medført økning i flom, skogbranner, orkan antall eller styrke som er signifikant eller betyr noe avvik fra den naturlige syklusen jorda har. MEN de store endringene som kloden gjennomgår og har gjennomgått i klima ville IKKE sett annerledes ut. Romerperioden ville vært like varm, likeså Bronsealderen og Middel alderen. Alle istidene og interglacial tidene ville vært like. Isbjørner ble rødlistet av FN i 1995 på AL Gore oppfordring, da var det ca 21.000 individ og hadde tatt seg opp etter nedslaktingen menneske utførte 1940-1970, da bestanden var 6-10.000 dyr. Idag er bestanden 31-34.000 individ… krise ???? Tiger derimot dør UTELUKKENDE fordi noen dreper den… menneske… Hadde green peace og Greta brukt mer tid på reelle problemer enn spådommer som aldri slår til så kunne verden idag vært enda bedre.

   • Sven Jørgensen
    15 oktober 2023 11:56

    Nei, ingen har forsøkt å indoktrinere folk til å tro at våre utslipp av CO2 fører til at kloden går under. Det man er bekymret for er spesifikke arters (deriblant mennesker) levekår ved destabilisering av det klimaet vi har gjort oss avhengige av.
    Alle tidligere varmeperioder er gjort rede for i paleoklimatologisk forskning, og ingen av dem har noen relevans i forhold til den globale oppvarmingen vi observerer nå. AGW er en robust teori som i tillegg er bekreftet ved direkte observasjon. Det er fint at du engasjerer deg i beskyttelse av dyrelivet, men du bør huske å sjekke om dine oppfatninger har den nødvendige validiteten som skal til for å kunne gi et positivt bidrag.

   • Du lyver! Dette er løgn: «ingen har forsøkt å indoktrinere folk til å tro at våre utslipp av CO2 fører til at kloden går under.»

    Dette ser vi hele tiden i media.

    Har du glemt blant annet «Extinction Rebellion»?

    De sier dette: «Life on Earth is in crisis. Our climate is changing faster than scientists predicted and the stakes are high. Biodiversity loss. Crop failure. Social and ecological collapse. Mass extinction. We are running out of time, and our governments have failed to act. Extinction Rebellion was formed to fix this.»

    Sitatet er fra starten deres egen internettside.

   • Sven Jørgensen … Anbefaler deg å sette deg lit inn i fakta før du sprer slik svada til folk. Informasjon om det stikk motsatte av det du predikerer er veldokumentert og lett tilgjengelig både på nett og i utgitt litteratur.

  • Tom Syljuåsen
   23 oktober 2021 22:58

   Var raske endringer for 8000 år siden menneskeskapt?

   Svar
   • Sven Jørgensen
    15 oktober 2023 11:09

    Nei, de skyldtes Milankovitch-syklusene, og dette er godt dokumentert i paleoklimatologist forskning. Det er enda bedre dokumentert at det ikke er det som er årsaken denne gangen. Hurtigheten i endringer kommer når man passerer et «tipping point» for ulike tilbakekoblingsmekanismer som øker effekten, f.eks. når havisen i Arktis reduseres raskt, snødekket om vinteren reduseres, permafrosten smelter (frigjør metan) og isbreene smelter.

   • Det er så mange flere faktorer som styrer klima enn nevnte milakovitch syklusene. Ekte forskere selv de som jobber for og leverer til IPCC erkjenner at det er ett kaotisk ikke lineært system som modellene aldri klarer å forutse. AR6 wG1 (forsker materiellet) bruker hverken ordet tipping point eller ekstensiell katastrofe om observert temp heving og at det finnes indoktrinerte individ som bruker aktivisters løgner som sannhet, gjør jo debatter meningsløse? WG1 i AR6 slår fast om flom, tørke, branner, orkaner og andre naturkastrofer at det er ingen til liten sannsynlighet kan knyttes til 1 grad økt temperatur økning siste 150 år. ALLE er enige om at temp har økt, alle forstår at med økt snitt temp så smelter isbreer og is. Når så 9500 år gammel skog kommer fra i nord Sverige og Norge med trær som stod 300 meter høyere enn dagens tregrense så må man være en spesiell indoktrinert person for ikke å anerkjenne at det var varmere interglacial periode før. Og den sammenfaller IKKE med milankovitch syklus.. Den definerer istiden 11.400 år siden og at vi når er ca 11.400 år på vei ut av istiden .. Så kanskje 2-300 år med varmere klima, tilbake til Romertiden, bronsealderen og middelalder temp så vil vi se en 12000 års ferd mot neste istid.. Skal du frykte noe så er det den… IKKE varmere klima … Selv da kloden var helt isfri var en bedre tid for dyr, planter og levende organismer enn alle interglacial periodene.. Det er en grunn til at mange år før CO2 klimahysterikere bestemte at varme var ett problem så ble de varme periodene vitenskaplig kalt for «klima optimum» for da var livet fantastisk for dyr, planter, insekter og menneske

   • Sven Jørgensen
    15 oktober 2023 12:28

    Hvis du skal kommentere paleoklimatisk forskning, ville det jo vært en fordel om du hadde lest litt mer enn bare de linjen som passer ditt narrativ og hoppet over alt det andre.
    https://www.nature.com/articles/s41586-019-1401-2
    https://www.carbonbrief.org/analysis-why-scientists-think-100-of-global-warming-is-due-to-humans/
    Temperaturen er nå høyere enn den har vært på 125.000 år, og CO2-nivået er høyere enn det har vært på 3,6 millioner år. Intet av dette passer med andre hypoteser enn AGW, uansett hva man måtte lese av upublisert svada på klimafornekterblogger og i medier som ikke er interessert i å sjekke påstander som passer deres alternative virkelighet. Ingen brå klimaendringer har noensinne vært bra for dyr, planter, insekter, og mennesket har aldri opplevd brå klimaendringer.
    Denne videoen forklarer deg det grunnleggende om Milankovitch-syklusenes påvirkning for 9000 år siden og nå: https://www.youtube.com/watch?v=eB3DJtQZVsw

    Beskjed til Sven Jørgensen:

    Ikke bruk nedsettende merkelapper som «klimafornekter…» og lignende, som du gjorde i din kommentar her. Gjentar det seg så vil vi slette dine kommentarer.

    Redaksjonen

   • Sven Jørgensen, vet du ikke at verdien til CO2 sin klimasensivitet ennå ikke er fastsatt med en ikke-falsifisert verdi?

    Vet du heller ikke at temperaturen endrer seg før CO2-nivået endrer seg?

    Hvis du ikke vet dette, hvorfor er du da så ivrig etter å liksom debattere dette her da?

 • Ola Henriksen
  3 juni 2018 17:27

  Vi har behandlet og behandler kloden dårlig, spesielt utslipp av kjemikalier til luft, jord og vann.
  Mye av galskapen fra 1. og 2 verdenskrig, og annen og skadevirkningene på levende liv fra 1950-tallets industri og olje- galskap er vel mye i ferd med å bli redusert , heldigvis.

  Men klima-politikken er dessverre blitt religiøs, og handler mer om å være «rett-tenkende» og om penge-økonomi mer enn klima.

  / Når sola er inne i et solflekkmaksimum sender den ut mye stråling og magnetfeltet er sterkt. Dette blokkerer mye av den innkommende kosmiske strålingen til Jorda. Dermed blir det færre skyer og et varmere klima. /
  http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/840-styrer-sola-og-kosmisk-straling-klimaet#at_pco=tst-1.0&at_si=5b0e4e59fbece6af&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=2

  Svar
 • Otto Støver
  24 januar 2019 10:09

  Ja dette var dårlig nytt for klima religionen som hevder det blir katastrofe av voldsomme proporsjoner hvis temperaturen stiger bare 1,5 grader fra 1880 nivået. Da var jorda nettopp kommet ut av den lille istiden som varte fra 1350 til 1859 ca. Hvis det altså var 3 til 4 grader varmere for bare 4000 år siden, hvorfor skulle det bli krise hvis temperaturen steg til 1,5 grader over 1880 nivået?

  Svar
  • «…hvorfor skulle det bli krise hvis temperaturen steg til 1,5 grader over 1880 nivået?»

   Klima-, Covid-, pengeøkonomi- …… KRISE. KRISE. KRISE.
   Slutt å tenk. Bare følg oss…..
   Så…., hvorfor vil noen ha KRISE ? 😉

   Svar
 • Ivan Røsstad
  24 januar 2019 10:28

  Hele solsystemet vårt er ett romskip,på ferd gjennom rommet i ca 80tusen km i timen 🙂
  Slik har det vært i milliarder av år.
  Vi går i bane.Slik også all natur går i bane.En evighetsmaskin ?
  I dag heller jorden til den ene siden.
  Snurrer rundt etter tyngdepunkter som en vinglete snurebass.
  Men det har ikke alltid vært slik.De magnetiske polpunktene forandrer seg.
  Dvs att magma,havstrømmer og luftstrømmer også forandrer seg.
  Retter vi oss nå opp?
  Lærdom fra antikkens verden kan fortelle oss om tidligere historie.
  Noa kjenner vi fra bibelen,Maya indianerens tidskalender om att vi nå har gått inn i en ny tidsalder.Og ikke minst fra områdene i irak,syria.Hvor alfabet,tall,astrologi var begynnelsen på vår velstand i dag.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=gO7U-Cnz3BY&fbclid=IwAR0wwWoZzblErSNPjRxJLuWJvuG7dQXYhiHAumgp-cyvoFE2VS-jq-vnyCY

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  21 september 2019 22:50

  Hvorfor er hva som skjedde for 12000 år siden relevant for i dag?

  Svar
  • Av to grunner.
   1. Global oppvarming er ikke et menneskeskapt fenomen og heller ikke noe nytt.
   2. En temperaturstigning på 2 grader er ikke noen katastrofe. Det har skjedd utallige ganger tidligere uten at livet har gått under.

   Det er ikke relevant på noen annen måte, men klimaspørsmålet brukes nå politisk åpenbart for en bestemt agenda.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    23 september 2019 21:53

    Ikke noe nytt, og det leste jeg i utallige popvitenartikler for et par mannsaldre siden.

    Hva mener du med «uten at livet har gått under»?

   • Spørsmålet er vel heller: Hvorfor er det katastrofe med en 2 grades oppvarming i dag, mens det ikke var det for 1000 år siden? Hvis det er havstigningen som er svaret på grunn av bresmelting, da blir neste spørsmål: Hvorfor forholder en seg ikke til den i praktisk poltikk, men fortsetter utbygging i strandsonen som før?

    Slik jeg ser det betyr det at at skriket om klima bare er ord. Det følges ikke opp av handling. Klimasaken er en ideologisk drevet sak med en helt annen hensikt enn å sikre jordens folk. Jeg blir mer og mer overbevist at den handler om innsetting av en overnasjonal verdensregjering.

   • «Jeg blir mer og mer overbevist at den handler om innsetting av en overnasjonal verdensregjering.»

    Ja, og hvis man vil ha en verdensregjering må man ødelegge nasjonaltatene, nasjonal stolthet over å greie seg sjøl; enten det er nasjonen eller enkeltindividet, og skape frustrasjon gjennom uforutsigbarhet og løgner. Enten det dreier seg om klima, politikk eller økonomi.
    ‘ Hva vinner løgneren med løgnen, -at ingenting lengre blir sett på som sant’.
    Dvs. frustrasjon overfor saker vi ikke har kontroll over , og overfor mål som hele tiden blir skjøvet mot andre mål. Vi skal aldri nærme oss målet i vår streben.
    Bakmennenes mål er total frustrasjon og framtidsfrykt; da er det lettere å ta over folks sinn.

   • Bjørnar Bolsøy
    24 september 2019 22:06

    «Hvorfor er det katastrofe med en 2 grades oppvarming i dag, mens det ikke var det for 1000 år siden?»

    Problemet med katastrofer er jo at ingen nødvendigvis lever for å fortelle om det. Hvor lenge har skriftspråket eksistert? En forsvinnende liten del av menneskets historie. Det skulle vært fascinerende å vært flue på veggen da dinosaurene forsvant.

    Men, klimakrisen handler jo ikke om katastrofer av den kataklysmiske typen. Så hva snakker vi egentlig om?

   • Torfinn Slettebø
    24 april 2022 10:13

    Godt svar, redaktør.

 • Bjørnar Bolsøy
  24 september 2019 22:22

  «Hvis det er havstigningen som er svaret på grunn av bresmelting, da blir neste spørsmål: Hvorfor forholder en seg ikke til den i praktisk poltikk, men fortsetter utbygging i strandsonen som før?»

  Gammel vane er vond å venne? Kortsiktig tenking? Evig optimist? Lever i nuet? Jeg vinner aldri i Lotto om jeg ikke spiller? Ikke mitt problem? Vet ikke hva du snakker om?

  Jeg tror ikke jeg ville omsette manglende handling til en erkjennelse av at det ikke eksisterer en krise – uansett hva krisen skulle være – om det var det du mente.

  Svar
  • Skjønner egentlig ikke hva du mener. Geologien og isboringer i Antarktis forteller at det har vært langt varmere på jorda enn nå – mange ganger. Hva er problemet med 2 ekstra grader?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    28 september 2019 0:52

    Mange ganger, men da eksisterte heller ikke vår sivilisasjon. Problemet er de som rammes av konsekvensene. Kanskje ikke du og meg, men vi tilhører jo de mest heldigstilte. Og videre: At en skjør balanse kan resultere i at ting kommer ut av kontroll, lokalt og globalt. Hva gjør vi da?

   • Wasan Totland
    30 mars 2020 23:42

    Kverulering igjen. Du motsier jo deg selv

   • Problemet er at nesten alle klimaforskere mister jobben.

 • Svalbardposten melder nå: «Bryter ut av 111-månedersrekken. Siden november 2010 har Svalbard vært varmere enn normalen i snitt. Mars ser ut til å bryte med den «nye normen».
  Hva er årsaken til dette? Mindre solinnstråling (samt evt mer skydekke og mer sjøis)? Eller har det sammenheng med at oljeforbruket i verden nå er i ferd med å synke med hele 15-20%? Gasskraftverket på Melkøya pøser nå siden 2018 ut mindre varmeenergi, sot og CO2 enn normalt utover Golfstrømmen og utover Barentshavet (tidligere slapp gasskraftverket ut like mye CO2 som alle norske varebiler tilsammen). Gass-turbinene som står ute i Golfstrømmen har nå også lavere utslipp (før ca 50 TWh pr år) og det brukes generelt mindre fossil energi i hele Europa og Nord-Amerika samt over Atlanterhavet.

  Svar
 • THE GREAT RESET i full aksjon,,,
  29 april 2022 13:37

  Klima hysteriet handler om akkurat det samme som corona og nå anti-Russland hysteriet… Dette handeler egentlig om verdens regjeringen de hyper rike milliardærene som WEF/FN lederen Klaus Schwab, Bill Gates og lignede ønsker å innføre hvor de som ikke tilhører «eliten» «you will own nothing and be happy» som WEF/FN sier det. Dette hander om «the great reset», build back better, Agenda 2030, den fjerde industreielle revolusjon som er bare noe av navnene på samme greia. Kort sagt eliten ønsker å gjøre oss vanlige folk til slaver uten eiendom, uten frihet og uten makt over våre egene liv…

  Svar
  • Så enig, så enig. Vi får håpe at fler ser det og kan samle oss rundt det. Herskerfolket vil alltid sørge for at det også er nok slaver etter 2030

   Svar
 • For lite CO2 ? Uansett: KRISE er det. For mye trær, for få trær, for tørt, for vått. KRISE. Frykt!
  Hjelp , naturen forandrer seg utenom skjema. KRISE! 😉

  ‘ – Det er ikke lenger spørsmål om hvor god tid vi har, heller hvor sent ute er vi er sier faglig leder for rapportprosjektet.
  Den normale farten som trær vokser i, vil ikke kunne holde tritt med hvor raskt klimaendringene skjer. ‘
  nrk.no/norge/forskere-advarer_-mindre-plantevekst-og-mer-dodelighet-vil-prege-norske-skoger-i-fremtiden-1.15947177

  Skogen bør vel gjøres om til et akademisk prosjekt; kanskje må trærne og naturen på universitetet og lære om akademisk klima og politikk ? 😉

  Svar
 • Jeg tenker at disse istidene er ikke noe regulært fenomen men at dem avstekommer som følge at geografisk nord og sørpol flytter seg. Da blir dem helt logisk og selvfølgelig. Om det ikke var pga dette måtte sol styrken forandre seg sterkt over flere århundrer og tusener. Hvorfor skulle dette skje på langtidsbasis men aldri bare for ett år?

  Svar
 • Kjell Lindberg
  19 oktober 2023 10:48

  SE HVA SOM SKJER når «klimarealisten Carl I. Hagen» demonstrerer sin LOGIKK:

  «For tusen år siden var det en periode så varmt på Grønland at Eirik Raude med følge kunne dyrke korn. Men siden vikingene ikke hadde biler, kunne ikke bilismens avgasser med sitt karbondioksid være årsak til en økning i drivhuseffekt og klima,
  ergo er ikke CO2 årsaken til klimaendringer»! Flere som følger Hagens logikk? Den er jo svært så behagelig…:)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius
  https://forskning.no/historie/vikingene-dyrket-korn-pa-gronland/727189
  Utslippene av klimagasser er fordoblet siden 1970:
  https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-utslipp-av-klimagasser/

  Svar
 • «La oss gå videre til snø. Husk alt hysteriet om at ”våre barn vil ikke vite hva snø er”.  Det viser seg at ryktet om at snøen er død er sterkt overdrevet.  Her er snømengden for sesongen 2021-2022… «
  inyheter.no/19/04/2023/hvor-er-klimakrisen/

  Svar
 • Northern Light.
  15 mai 2024 17:20

  Historisk sett var havnivået mye høyere med lavere CO2-nivåer, noe som motbeviser klimahysteriet.

  Av Lance D Johnson.
  Klimaalarmister hevder at havnivået stiger på grunn av karbondioksidnivået. Kulten om klimaendringer advarer om at stigende havnivåer snart vil ødelegge jordens kystbyer hvis menneskeheten ikke reduserer CO2-nivået fra atmosfæren.

  Men ifølge jordforskere og paleontologiske bevis, skjedde den motsatte gjennom historiens siste store istid. I løpet av den tiden var det andre faktorer enn CO2 som førte til varmere somre, som til slutt trakk iskanten tilbake og forårsaket stigende strandlinjer. Bevis langs de marokkanske kystene viser for eksempel at havnivået en gang var flere meter høyere enn i dag. Ironisk nok var disse høyere havnivåene da CO2-nivåene var mye lavere sammenlignet med dagens nivåer.

  Bevis fra forrige istid avslører myten om stigende CO2 og stigende havnivå.
  Under siste istid, som varte for ca. 129 000 – 116 000 år siden, var sommertemperaturene i Arktis mye høyere enn de er i dag. En ny studie har funnet at i løpet av denne perioden smeltet Grønlandsisen betydelig for omtrent 121,9 tusen år siden, noe som bidro til en 3-meters økning i havnivået globalt sammenlignet med dagens havnivå.

  I følge studien var havnivået 6 til 9 meter høyere i løpet av siste mellomistid, da CO2-nivået toppet seg med 275 ppm. I dag måles CO2-nivåer til over 400 ppm (420 ppm), likevel er havnivået i dag mye lavere. Faktisk er det globale bevis på at havnivået faktisk har sunket over tid.

  I dag endrer enkelte kystregioner ganske enkelt form fordi de er påvirket av orkaner, jordskjelv og tsunamier. Hvis CO2 var den største trusselen her, ville kystlinjene i løpet av de siste fire tiårene allerede ha steget med flere meter, og satt mange av våre kystbyer under vann. Dette er bare ikke tilfelle.

  Resultatene av studien indikerer at Grønlandsisen trakk seg tilbake til en minimum utstrekning på 121,9 ka. Dette tilsvarer en økning på 3 meter i havnivå sammenlignet med i dag. Isdekket økte deretter over tid.

  Det viktigste er at den regionale oppvarmingen som skjedde i løpet av den siste mellomistidperioden ble drevet av endringer i Jordens bane, som utløste uregelmessigheter i høysommer-temperaturene. Disse forandringene over kryosfæren, havet og atmosfæren var den primære årsaken til høyere sommertemperaturer over den nordlige halvkule, og dette gjorde at disse høyere overflatetemperaturene holdt seg stabile, år etter år i Arktis og over Grønland. Dette antyder at endringer i hav og klima i stor grad er naturlige variasjoner, og CO2-nivåer er ikke årsaken.

  Paleontologiske bevis viser at høyere havnivå oppstod under lavere CO2-perioder enn i dag.
  I tillegg fant paleontologer menneskelige fotavtrykk avsatt i steinsedimenter som en gang var en del av en sandstrand. Høyvannet den gang på dette stedet var omtrent 20 til 30 meter over dagens havnivå. Fotsporene kan dateres 90 000 år tilbake. Ytterligere bevis tyder på at havnivået langs kysten av Nord-Afrika for rundt 95 000 år siden en gang var «20 m over dagens nivå».

  Interessant nok har den samme kystlinjen de siste tiårene holdt seg stabil, og har til og med økt, med over 0,89 meter per år. Faktisk har en utvidelse av kysten skjedd globalt de siste tiårene. Siden 1980-tallet har strandlinjer økt med 0,26 meter per år. Dette motbeviser klimahysteriet.

  Fra Natural News, publisert 13 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Historically, sea levels were much higher with lower CO2 levels, debunking climate hysteria.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er masseinvandringen en ønsket politikk fra de rikeste?

Verdensregjering av ikke-valgte ledere?

Forrige innlegg

Helse dreier seg om penger for Pfizer:

Etter covid-vaksiner satser de nå på kreftmarkedet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.