POSTED IN Klima

Det er ikke lenge siden:

Norge var isfritt, 3-5 grader varmere og frodigere.

25 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det var langt varmere før.

Jan Herdal

Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun. La oss se på et par ferske eksempler.

Leif Kullmann (2018) påviser i et nytt arbeid at temperaturen i det nordlige Sverige for 9500 år siden var 3-4 grader høyere enn i vår tid.  Rapporten er resultat av et stort prosjekt basert på innhenting og analyser av fossile trerester funnet i fjellet på stor høyde i det nordlige Sverige.

Trerestene har kommet for dagen ved at isbreer trekker seg tilbake. Metoden som er brukt er svært nøyaktig, og overtreffer all annen rekonstruksjon av skog i fjellandskap. Alle funn er gjort i svært stor høyde, ca. 600-700 meter over dagens tregrense.

En beregning basert på høyde og en temperaturendring på 0,6 grader pr. 100 høydemeter, ville tilsi at sommertemperaturen var omlag 4,2 grader varmere for 9500 år siden enn i dag. Et fratrekk for 100 meter landheving siden den tid, gir en temperaturøkning på 3,6 grader.

Ifølge Lisbeth T. Nielsen et al. (2018) var temperaturen på Grønland for 5000 til 8000 år siden 2-3 grader høyere enn i dag. En av simuleringene viser at Grønlandsisen tapte 20 prosent av sitt volum i løpet av 3000 år. De ulike alternativene tilsier at istapet tilsvarte en havnivåstigning på fra 15 centimeter til 1,2 meter.

Isdekket nådde sitt minimum for 3-4 tusen år siden, betydelig under dagens nivå, og det fortsatte å styrke seg praktis talt til denne dag. Temperaturtrenden de siste 3 000 år har med korte avvik vært ned. Ei ny istid er langt mer sannsynlig enn en varmere klode.

Holocen (fra 11 700 år før vår tid) er den andre og yngste epoken i kvartær. Den omfatter den nåværende mellomistiden og etterfulgte pleistocen som omfatter tiden fra de store istidene begynte for 2,588 millioner år siden.

Var Holocene optimum en klimatisk katastrofe?

Tvert om. Kloden yrte av liv. Ole Henrik Ellestad skriver på geoforskning.no 15. desember 2017: «Det er velkjent at Norge på slutten av Holocen-optimum for 4 000 – 8 000 år siden var isfritt, 3-5 °C varmere og vesentlig frodigere. Da var det dyreliv i Sahara og verdens største innsjø i overflate lå i Tchad.»

Denne forskningen er ikke banebrytende. Den bekrefter hva vi allerede veit. Men den er i strid med gjeldende klimadogme og tilhørende milliardindustri. Derfor forties den av politikere og medier.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Tidligere publisert på derimot.no1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 8 418 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

25 kommentarer. Leave new

 • Debatt er bra men mennesket og moder jord er ikke samstemte. Raske forandringer nå og det er menneske skapt.

  https://youtu.be/WfGMYdalClU

  Vi kjør planeten år helv… mener jeg da.

  Svar
  • Det er vel ingen tvil om at mennesket behandler kloden respektløst og på en måte som akselererer den negative utviklingen. Ta mennesket bort fra ligningen- og dagens situasjon ville sett annerledes ut .

   Svar
  • Tom Syljuåsen
   23 oktober 2021 22:58

   Var raske endringer for 8000 år siden menneskeskapt?

   Svar
 • Ola Henriksen
  3 juni 2018 17:27

  Vi har behandlet og behandler kloden dårlig, spesielt utslipp av kjemikalier til luft, jord og vann.
  Mye av galskapen fra 1. og 2 verdenskrig, og annen og skadevirkningene på levende liv fra 1950-tallets industri og olje- galskap er vel mye i ferd med å bli redusert , heldigvis.

  Men klima-politikken er dessverre blitt religiøs, og handler mer om å være «rett-tenkende» og om penge-økonomi mer enn klima.

  / Når sola er inne i et solflekkmaksimum sender den ut mye stråling og magnetfeltet er sterkt. Dette blokkerer mye av den innkommende kosmiske strålingen til Jorda. Dermed blir det færre skyer og et varmere klima. /
  http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/840-styrer-sola-og-kosmisk-straling-klimaet#at_pco=tst-1.0&at_si=5b0e4e59fbece6af&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=2

  Svar
 • Otto Støver
  24 januar 2019 10:09

  Ja dette var dårlig nytt for klima religionen som hevder det blir katastrofe av voldsomme proporsjoner hvis temperaturen stiger bare 1,5 grader fra 1880 nivået. Da var jorda nettopp kommet ut av den lille istiden som varte fra 1350 til 1859 ca. Hvis det altså var 3 til 4 grader varmere for bare 4000 år siden, hvorfor skulle det bli krise hvis temperaturen steg til 1,5 grader over 1880 nivået?

  Svar
  • «…hvorfor skulle det bli krise hvis temperaturen steg til 1,5 grader over 1880 nivået?»

   Klima-, Covid-, pengeøkonomi- …… KRISE. KRISE. KRISE.
   Slutt å tenk. Bare følg oss…..
   Så…., hvorfor vil noen ha KRISE ? 😉

   Svar
 • Ivan Røsstad
  24 januar 2019 10:28

  Hele solsystemet vårt er ett romskip,på ferd gjennom rommet i ca 80tusen km i timen 🙂
  Slik har det vært i milliarder av år.
  Vi går i bane.Slik også all natur går i bane.En evighetsmaskin ?
  I dag heller jorden til den ene siden.
  Snurrer rundt etter tyngdepunkter som en vinglete snurebass.
  Men det har ikke alltid vært slik.De magnetiske polpunktene forandrer seg.
  Dvs att magma,havstrømmer og luftstrømmer også forandrer seg.
  Retter vi oss nå opp?
  Lærdom fra antikkens verden kan fortelle oss om tidligere historie.
  Noa kjenner vi fra bibelen,Maya indianerens tidskalender om att vi nå har gått inn i en ny tidsalder.Og ikke minst fra områdene i irak,syria.Hvor alfabet,tall,astrologi var begynnelsen på vår velstand i dag.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=gO7U-Cnz3BY&fbclid=IwAR0wwWoZzblErSNPjRxJLuWJvuG7dQXYhiHAumgp-cyvoFE2VS-jq-vnyCY

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  21 september 2019 22:50

  Hvorfor er hva som skjedde for 12000 år siden relevant for i dag?

  Svar
  • Av to grunner.
   1. Global oppvarming er ikke et menneskeskapt fenomen og heller ikke noe nytt.
   2. En temperaturstigning på 2 grader er ikke noen katastrofe. Det har skjedd utallige ganger tidligere uten at livet har gått under.

   Det er ikke relevant på noen annen måte, men klimaspørsmålet brukes nå politisk åpenbart for en bestemt agenda.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    23 september 2019 21:53

    Ikke noe nytt, og det leste jeg i utallige popvitenartikler for et par mannsaldre siden.

    Hva mener du med «uten at livet har gått under»?

    Svar
    • Spørsmålet er vel heller: Hvorfor er det katastrofe med en 2 grades oppvarming i dag, mens det ikke var det for 1000 år siden? Hvis det er havstigningen som er svaret på grunn av bresmelting, da blir neste spørsmål: Hvorfor forholder en seg ikke til den i praktisk poltikk, men fortsetter utbygging i strandsonen som før?

     Slik jeg ser det betyr det at at skriket om klima bare er ord. Det følges ikke opp av handling. Klimasaken er en ideologisk drevet sak med en helt annen hensikt enn å sikre jordens folk. Jeg blir mer og mer overbevist at den handler om innsetting av en overnasjonal verdensregjering.

     Svar
     • «Jeg blir mer og mer overbevist at den handler om innsetting av en overnasjonal verdensregjering.»

      Ja, og hvis man vil ha en verdensregjering må man ødelegge nasjonaltatene, nasjonal stolthet over å greie seg sjøl; enten det er nasjonen eller enkeltindividet, og skape frustrasjon gjennom uforutsigbarhet og løgner. Enten det dreier seg om klima, politikk eller økonomi.
      ‘ Hva vinner løgneren med løgnen, -at ingenting lengre blir sett på som sant’.
      Dvs. frustrasjon overfor saker vi ikke har kontroll over , og overfor mål som hele tiden blir skjøvet mot andre mål. Vi skal aldri nærme oss målet i vår streben.
      Bakmennenes mål er total frustrasjon og framtidsfrykt; da er det lettere å ta over folks sinn.

     • Bjørnar Bolsøy
      24 september 2019 22:06

      «Hvorfor er det katastrofe med en 2 grades oppvarming i dag, mens det ikke var det for 1000 år siden?»

      Problemet med katastrofer er jo at ingen nødvendigvis lever for å fortelle om det. Hvor lenge har skriftspråket eksistert? En forsvinnende liten del av menneskets historie. Det skulle vært fascinerende å vært flue på veggen da dinosaurene forsvant.

      Men, klimakrisen handler jo ikke om katastrofer av den kataklysmiske typen. Så hva snakker vi egentlig om?

   • Torfinn Slettebø
    24 april 2022 10:13

    Godt svar, redaktør.

    Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  24 september 2019 22:22

  «Hvis det er havstigningen som er svaret på grunn av bresmelting, da blir neste spørsmål: Hvorfor forholder en seg ikke til den i praktisk poltikk, men fortsetter utbygging i strandsonen som før?»

  Gammel vane er vond å venne? Kortsiktig tenking? Evig optimist? Lever i nuet? Jeg vinner aldri i Lotto om jeg ikke spiller? Ikke mitt problem? Vet ikke hva du snakker om?

  Jeg tror ikke jeg ville omsette manglende handling til en erkjennelse av at det ikke eksisterer en krise – uansett hva krisen skulle være – om det var det du mente.

  Svar
  • Skjønner egentlig ikke hva du mener. Geologien og isboringer i Antarktis forteller at det har vært langt varmere på jorda enn nå – mange ganger. Hva er problemet med 2 ekstra grader?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    28 september 2019 0:52

    Mange ganger, men da eksisterte heller ikke vår sivilisasjon. Problemet er de som rammes av konsekvensene. Kanskje ikke du og meg, men vi tilhører jo de mest heldigstilte. Og videre: At en skjør balanse kan resultere i at ting kommer ut av kontroll, lokalt og globalt. Hva gjør vi da?

    Svar
   • Problemet er at nesten alle klimaforskere mister jobben.

    Svar
 • Svalbardposten melder nå: «Bryter ut av 111-månedersrekken. Siden november 2010 har Svalbard vært varmere enn normalen i snitt. Mars ser ut til å bryte med den «nye normen».
  Hva er årsaken til dette? Mindre solinnstråling (samt evt mer skydekke og mer sjøis)? Eller har det sammenheng med at oljeforbruket i verden nå er i ferd med å synke med hele 15-20%? Gasskraftverket på Melkøya pøser nå siden 2018 ut mindre varmeenergi, sot og CO2 enn normalt utover Golfstrømmen og utover Barentshavet (tidligere slapp gasskraftverket ut like mye CO2 som alle norske varebiler tilsammen). Gass-turbinene som står ute i Golfstrømmen har nå også lavere utslipp (før ca 50 TWh pr år) og det brukes generelt mindre fossil energi i hele Europa og Nord-Amerika samt over Atlanterhavet.

  Svar
 • THE GREAT RESET i full aksjon,,,
  29 april 2022 13:37

  Klima hysteriet handler om akkurat det samme som corona og nå anti-Russland hysteriet… Dette handeler egentlig om verdens regjeringen de hyper rike milliardærene som WEF/FN lederen Klaus Schwab, Bill Gates og lignede ønsker å innføre hvor de som ikke tilhører «eliten» «you will own nothing and be happy» som WEF/FN sier det. Dette hander om «the great reset», build back better, Agenda 2030, den fjerde industreielle revolusjon som er bare noe av navnene på samme greia. Kort sagt eliten ønsker å gjøre oss vanlige folk til slaver uten eiendom, uten frihet og uten makt over våre egene liv…

  Svar
 • For lite CO2 ? Uansett: KRISE er det. For mye trær, for få trær, for tørt, for vått. KRISE. Frykt!
  Hjelp , naturen forandrer seg utenom skjema. KRISE! 😉

  ‘ – Det er ikke lenger spørsmål om hvor god tid vi har, heller hvor sent ute er vi er sier faglig leder for rapportprosjektet.
  Den normale farten som trær vokser i, vil ikke kunne holde tritt med hvor raskt klimaendringene skjer. ‘
  nrk.no/norge/forskere-advarer_-mindre-plantevekst-og-mer-dodelighet-vil-prege-norske-skoger-i-fremtiden-1.15947177

  Skogen bør vel gjøres om til et akademisk prosjekt; kanskje må trærne og naturen på universitetet og lære om akademisk klima og politikk ? 😉

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

De kan si hva som helst fordi det ikke finnes kritisk journalistikk.

Vet ikke norske seniorforskere hva de sier?

Previous Post

Her er for mange tilfeldigheter.

Sprengningen av rørledningene er ingen tilfeldighet men en del av en plan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.