POSTED IN Klima

Det er ikke CO2, men solen.

Sammenhengen mellom solaktiviteten og temperaturen er klar som dagen.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sola styrer Jordas klima, ikke karbondioksid

Den anerkjente israelske astrofysikeren Nir Shaviv hevder at det er solen, ikke karbondioksid, som styrer jordens klima. «Sammenhengen er like klar som dagen,» forklarer professoren. Intervjuet ble publisert i det velkjente amerikanske økonomimagasinet Forbes, men ble raskt fjernet etter press fra globalistiske klimaalarmister. Shaviv er en av stadig flere etablerte forskere som taler ut. I august slo to amerikanske MIT-forskere, en meteorolog og en fysiker, alarm. De hevder at klimareguleringene som nå blir implementert, er basert på «en bløff» og vil være en «katastrofe» for samfunnet, spesielt når det gjelder matsikkerhet.

Nir Shaviv

Publisert på freewestmedia.com den 5. september, 2023

KLIMAENDRING

Nir Shaviv er en kjent israelsk astrofysiker og leder for fysikkavdelingen ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Han forklarer i et intervju med det kjente amerikanske forretningsmagasinet Forbes at hans forskning og forskningen til kollegene hans indikerer at økende nivåer av karbondioksid spiller bare en mindre rolle for jordens klima sammenlignet med påvirkningen av solstråling og kosmiske partikler.

«Global oppvarming er et problem, men ikke på den katastrofale måten som påstås i Al Gores filmer eller av klimaalarmister», sier Shaviv, som deretter forklarer at det er solen som styrer:

«Klimaendringer har alltid eksistert og vil sannsynligvis ikke forsvinne. Men CO2-utslipp spiller ikke hovedrollen; det er det den periodiske solaktiviteten som gjør, hevder Shaviv.

«Når solen er mer aktiv, stiger havnivået på jorden. Høyere temperaturer får vann til å utvide seg. Når solen er mindre aktiv, synker temperaturene, og havnivåene synker. Korrelasjonen er så klar som dagen.»

– Nir Shaviv, professor i astrofysikk

Det som gjør hans uttalelse spesielt interessant, er at han er en del av klimaetablissementet, som fortsetter å hevde at «global oppvarming» eksisterer, men har nå innsett at solen er den avgjørende faktoren bak klimaendringer – akkurat som Free West Media har rapportert om i flere år. Dette er avgjørende fordi det ikke er «global oppvarming» som i praksis blir brukt til å pålegge oss globalistagendaen, men løgnen om at menneskeskapte karbondioksidutslipp driver klimaendringene. Den brukes som et påskudd for å innføre etablissementets globalistagenda. Uten det falske narrativet faller hele argumentet om at vi må adlyde deres påbud for å redde planeten.

Skal vi regulere temperaturen på jorden må vi regulere solen.

Tidligere advarsler ble ignorert

Derfor er intervjuet med professor Shaviv så viktig, og derfor er det så farlig for de som ønsker å pådytte menneskeheten sin agenda. Det ble også tydelig da klimaetablissementet tvang Forbes, som gjennomførte intervjuet, til raskt å fjerne det fra internett.

Shaviv skrev på bloggen sin at Forbes-redaktørens beslutning var «skammelig». Det var ikke bare de ovennevnte uttalelsene som var problematiske, men det faktum at Shaviv presenterte vitenskapelig forskning han hadde utført med den anerkjente danske astrofysikeren Henrik Svensmark. Denne forskningen involverte omfattende studier over en lang periode med svært klare resultater som beviste solens innflytelse på planetens klima.

Dette er tabu blant etablissementets «klimaforskere», som ofte utelater solen som en faktor som påvirker jordens klima i modellene sine (gjetninger) – ikke vitenskapelige studier – i stor grad fordi deres oppdiktede forklaringsmodeller ikke ville holde vann.

SOLEN KONTROLLERER JORDENS KLIMA FULLSTENDIG. Den raske strømmen av ladde partikler fra solen, kjent som solvinden, komprimerer jordens magnetfelt på den siden som vender mot solen. På nattsiden strekker magnetfeltlinjene seg i stedet ut. Solen har også et magnetfelt som omslutter jorden og skjermer planeten mot bombardementet av positivt ladede kosmiske partikler som stammer fra eksploderende stjerner i Melkeveien. Solaktiviteten, inkludert både solvinden og det magnetiske feltet, varierer i en tydelig sammenheng med solflekk-sykluser. Når vi observerer færre solflekker, indikerer det en nedgang i solaktiviteten. Kosmiske partikler fra galaksen trenger da gjennom atmosfæren vår i større grad, skaper flere skyer. Dette fører igjen til økt nedbør og redusert solstråling, noe som resulterer i kaldere klima. Vi har kunnet observere dette fenomenet i nyere tid, inkludert en kaldere og regnfullere sommer. Vær oppmerksom på at i virkeligheten er solen mye større i forhold til jorden enn det som er avbildet i denne illustrasjonen. Bilde: NASA via ESA.

Intervjuet fant sted i august 2019, da forskere begynte å bekymre seg alvorlig over endringene de kunne observere på solen, noe som hadde eskalert i årene før helt uten offentlighetens kunnskap. Det faktum at Forbes slettet artikkelen så raskt, og medieblokaden som fulgte, holdt intervjuet ukjent i lang tid. Free West Media er blant de første som rapporterer om det.

Flere andre verdensledende solforskere slo alarm rundt samme tidspunkt, som f. eks. Valentina Zharkova (artikkel på derimot.no, red.), men også hun ble tiet ihjel. Astrofysiker og matematiker Zharkova publiserte en forskningsrapport på ulike plattformer, inkludert nettsiden til USAs nasjonale helseinstitutter (NIH). Den ble kalt “Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestrial cooling”. Den innleder med følgende:

“I denne artikkelen vil jeg vise, utifra nyoppdagede proksymagnetfelt fra solaktivitet [solflekkaktivitet], at Solen har gått inn i et nytt Grand Solar Minimum (2020–2053) som vil føre til en betydelig reduksjon av Solens magnetfelt og aktivitet, som under Maunder Minimum, noe som fører til en merkbar nedgang i jordens temperatur.”

Maunder Minimum var en kuldeperiode fra 1645 til 1715 som særlig påvirket Europa med dårlige avlinger, hungersnød og massedød. Til tross for at mange forskere slo alarm om dette i flere år, har offentligheten blitt holdt i mørket, da det går imot globalistenes pålagte klimanarrativ om “global oppvarming”.

I desember 2019 bekreftet blant annet NASA at Solar Syklus 25 hadde begynt med et solart minimum. Kort tid etter kom de første nyhetene om et ukjent virus i Wuhan, Kina, som senere skulle føre til medisinsk tyranni, nedstengninger og begynnelsen på en helt ny verden kjent som “The New Normal” i engelskspråklige deler av verden.

Korrelasjonen er like klar som dagen”

I det senere slettede intervjuet med Forbes avslørte Shaviv en annen ubehagelig sannhet for klimaetablissementet, nemlig at forskning ikke er hugget i stein, og det spiller ingen rolle hvor mange “klimaforskere” det globale etablissementet “kjøper og viser frem”. Når det gjelder det første punktet, har mange, spesielt seriøse forskere, påpekt at dagens pålagte klimanarrativ, med sine dogmer som ikke kan utfordres, viser en tydelig uvitenskapelig og religiøs karakter. Når det gjelder det andre punktet, der klimaetablissementet og dets medier ofte gjentar mantraet om at “97 prosent av alle forskere” støtter teorien om global oppvarming, kritiserte Shaviv det sterkt:

“Bare folk som ikke forstår vitenskap tar 97-prosent-statistikken på alvor. Undersøkelsesresultater avhenger av hvem du spør, hvem som svarer og hvordan spørsmålene formuleres. Vitenskap er tross alt ikke et demokrati. Selv om 100 prosent av forskerne tror på noe, kan en person med gode bevis fortsatt ha rett,” forklarte Shaviv. 

KLIMAMODELLER VERSUS VIRKELIGHETEN. Her kan du se klimaetablissementets forskjellige prosjekterte/modellerte klimaprediksjoner med forskjellige fargede linjer, der deres samlede gjennomsnitt er vist med den røde linjen. Dette kan sammenlignes med faktiske observasjoner gjort av værballonger og satellitter, representert av blå og lilla kvadrater og grønne sirkler. Som du kan se, er avviket svært betydelig, og endaverre: siden rundt 1998 bryr ikke klimamodellene seg lenger om å samsvare med virkeligheten. Vi er klar over at navnene på de forskjellige modellene kan være uleselige i oppløsningen vi kan gi i trykk, men de forskjellige forkortelsene av modellnavnene er faktisk irrelevante. Det som betyr noe er gjennomsnittet de viser (rød linje) og hvordan det stadig avviker fra virkelige data. Kilde: J.R. Christy, Univ. of Alabama, KNMI Climate Explorer, Diagram: Happer & Lindzen

Han påpekte dermed noe som få tenker på i en tid da mainstream-media har nesten fullspektrum-kontroll over informasjonssfæren, noe som påvirker folks oppfatning av «virkelighet».

Shaviv kritiserer det faktum at solen er helt ignorert i klimamodellene til Det internasjonale panelet for klimaendringer (FNs klimapanel, IPCC), og forklarer at solaktiviteten er den mest innflytelsesrike faktoren av det som påvirker klimaet og dermed havnivået. Sistnevnte er noe som sjelden diskuteres.

«Solaktiviteten varierer over tid. Det er en betydelig variasjon over omtrent elleve år eller mer, som tydelig påvirker klimaet. Dette prinsippet har vært allment kjent, men i 2008 kunne jeg kvantifisere det ved hjelp av havnivådata. Når solen er mer aktiv, stiger havnivået her på jorden. Høyere temperaturer får vannet til å utvide seg. Når solen er mindre aktiv, synker temperaturene, og havnivåene synker. Korrelasjonen er like klar som dagen,» forklarer Shaviv.

Klimaalarmister bruker dette i sin propaganda ved å rapportere selektivt når havnivåene midlertidig stiger og deretter ignorere når de faller, og skape illusjonen om at havene stadig stiger. Vi har tidligere rapportert at det motsatte er sant i de nordiske landene, på det europeiske kontinentet og alle andre steder som var under store ismasser under den siste istiden. Dette skyldes at landmassene, som var komprimert av ismassene, fortsatt stiger.

Shaviv påpeker deretter hvordan milliarder av dollar har blitt brukt for å skape og opprettholde den dogmatiske klimanarrativet gjennom modeller som er skapt basert på svarene de ønsker, heller enn gjennom ekte forskning og bruk av tilgjengelige data:

«Siden 2003 har bokstavelig talt milliarder blitt brukt på klimaforskning, men oppfatningen har ikke endret seg. Tilhengere av menneskeskapt klimaendring ignorerer fortsatt solens innvirkning på jordens klima, noe som undergraver vår forståelse av klimaendringer på 1900-tallet.»

Historisk fordreining

I det raskt slettede intervjuet med Forbes forklarte Shaviv også at forbindelsen mellom solaktivitet og jordens oppvarming og nedkjøling er indirekte. En viktig faktor er galaktisk kosmisk stråling, som består av en blanding av høyenergifotoner og elektrisk ladde subatomære partikler akselerert mot jorden av supernovaeksplosjoner og andre voldsomme hendelser i kosmos. Når denne strålingen treffer jordens atmosfære, skaper den aerosoler som igjen danner skyer, som Svensmark har forklart i detalj i sin teori. Dette gjør dem avgjørende for jordens vær og klima.

Under solminimum svekkes vanligvis solens magnetfelt, som typisk skjermer jorden fra en betydelig del av den kosmiske strålingen. Dette lar mer kosmisk stråling fra rommet trenge gjennom planetens atmosfære og skape flere skyer. Flere skyer fører til en nedgang i temperaturen, men også en økning i nedbør.

Spørsmålet om mat vil bli viktig fremover.

Dette fenomenet blir enda mer uttalt under et stort solminimum, som vi nå har gått inn i og sannsynligvis vil forverres under neste solsyklus 26, som er forventet å skje mellom år 2030 og 2041. Dette er grunnen til de nylige dramatiske ekstreme værhendelsene og uvanlige himmelfenomenene over hele verden. Det vil ha en betydelig og negativ innvirkning på avlinger og tilgjengelighet av mat i de kommende årene og sannsynligvis tiårene, en kjensgjerning kjent for globalisteliten og den virkelige grunnen til alle de forhastede politiske endringene som skjer nå.

Shaviv argumenterer for at den vitenskapelige bevisførselen og tilgjengelige forskningsdata er overveldende og ikke etterlater noen tvil om at solen spiller en avgjørende rolle i å kontrollere klimaet.

ROY W SPENCER er meteorolog, hovedforsker ved University of Alabama i Huntsville og leder for US Science Team for Advanced Microwave Scanning Radiometer på NASA’s Aqua-satellitt. Han har vært hovedforsker for klimastudier ved NASA’s Marshall Space Flight Center. I dokumentet sitt «Global Warming Theory in a Nutshell» hevder han at «det ekstra karbondioksidet vi pumper ut i atmosfæren ikke er tilstrekkelig til å forårsake den observerte oppvarmingen de siste 100 årene.» Foto: University of Alabama.

Spencer presenterer en graf som viser jordens temperaturer de siste 2000 årene, siden Jesus ble født. I denne geologisk og klimatisk sett korte tidsperioden har det vært to tidligere perioder like varme som nåtiden, under Romerrikets storhetstid og under vikingtiden da nordmennene koloniserte Grønland, som var grønt på den tiden. Graf: Roy W Spencer.

«I dag kan vi demonstrere og bevise solens innvirkning på klimaet basert på et bredt spekter av bevis, fra fossiler som er flere hundre millioner år gamle til bøyeavlesninger i havet til satellittdata fra de siste tiårene. Vi kan også gjenskape og simulere atmosfæriske forhold i laboratoriet for å bekrefte bevisene. Alt peker mot den samme konklusjonen: flertallet av klimaendringene skyldes solen gjennom dens innvirkning på atmosfærisk ladning, noe som betyr at mesteparten av oppvarmingen kommer fra naturen – til og med en fersk fysikkstudent kan forstå dette.»

Shaviv påpeker deretter et annet aspekt som klimaetablissementet og IPCC bevisst utelater, noe som utgjør intet mindre enn historisk forvrengning og manipulering av data – et ultimat tabu i ekte forskning.

«Skyer er jordens solkrem, og hvis skydekket endres av en hvilken som helst grunn, får du global oppvarming eller global nedkjøling.»

– Roy W. Spencer

«Våre forskningsfunn er svært ubehagelige for den aksepterte oppfatningen (klimanarrativet). Vi vet at det har vært svært betydelige klimavariasjoner i fortiden som har lite med forbrenning av fossile brensler å gjøre. For tusen år siden var jorden like varm som den er i dag. Under den lille istiden for tre hundre år siden frøs Themsen oftere. Disse hendelsene ble nevnt i de første og andre IPCC-rapportene. I 2001 forsvant de. Plutselig nevnes ikke naturlig oppvarming, den lille istid nevnes ikke. Klimaet de siste tusen årene ble presentert som i hovedsak konstant frem til det nittende århundre. Dette er en form for Orwelliansk utvelgelse for å passe inn i et forhåndsbestemt narrativ,» hevder en indignert Shaviv.

Forskere slår alarm igjen

Nylig slo to fremtredende amerikanske MIT-forskere ved Princeton alarm om at USAs miljøverndepartements (EPA) foreslåtte klimareguleringer er basert på «en bløff» og at den pålagte klimaagendaen er «en katastrofe» for USA og verden. Forskerne er ingen andre enn William Happer, professor emeritus i fysikk ved prestisjetunge Princeton University, og Richard Lindzen, professor emeritus i atmosfærevitenskap ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). De advarer blant annet om at EPAs nye regler for å redusere karbondioksidutslipp i elektrisitetsproduksjonen «vil bli katastrofale for landet, uten noen vitenskapelig motivert grunn.»

«Geologiske bevis viser at for omtrent femti millioner år siden var karbondioksidnivåene flere tusen ppm, mye høyere enn de er nå. Og livet trivdes i overflod.»

– William Happer

William Happer, professor emeritus ved Institutt for fysikk ved Princeton University, er ekspert på optisk- og radiofrekvens- spektroskopi av atomer og molekyler, samt radiativ overføring i atmosfæren. Foto: Wikipedia

Med henvisning til omfattende data til å støtte sine argumenter, hevder de at påstandene som brukes av EPA for å rettferdiggjøre de nye reguleringene ikke er basert på vitenskapelige fakta, men heller politiske meninger og spekulative modeller som konsekvent har vist seg å være feil. Happer og Lindzen kritiserer sterkt EPA sine metoder i sin rapport:

«Den uvitenskapelige analysemetoden, som er avhengig av konsensus, intern gjennomgang, regjeringspålagte meninger, ikke-fungerende modeller, data utvalgt for å passe narrativet mens omfattende motstridende data utelates, blir ofte brukt i studier som danner grunnlaget for reguleringene EPA nå ønsker å introdusere.»

De fremste forskerne innenfor sine respektive felt skriver deretter om hva et økende antall frustrerte forskere prøver å påpeke, at «klimaforskning» er alt annet enn vitenskapelig:

«Alle modeller som forutsier katastrofal global oppvarming mislykkes i den viktigste testen av vitenskapelig metode: de forutsier betydelig oppvarming versus faktiske data. Den vitenskapelige metoden viser derimot at det ikke er noen risiko for at fossile brensler og karbondioksid forårsaker katastrofal oppvarming og ekstremvær.»

Varslerne støtter sine innvendinger med en mengde måledata og diagrammer. Et slikt diagram (side 10) viser tydelig forskjellen mellom observert faktisk temperatur og temperatur fra klimamodellene som ligger til grunn for den gjeldende klimafortellingen. De påpeker også at i en fjerdedel av et århundre har modellene ikke lenger basert seg på eksisterende måledata.

Happer og Lindzen går deretter inn på påstandene om karbondioksid og beviser at karbondioksid ikke er det som driver klimaendringer. Vi publiserer bare ett av deres karbondioksid-relaterte diagrammer, som i seg selv er tilstrekkelig til å bevise dette.

KARBONDIOKSIDNIVÅER HISTORISK SETT PÅ REKORDLAVT NIVÅ. I denne grafen blir karbondioksidnivåer i ppm (deler per million) representert av den blå linjen med ppm-skalaen på venstre y-aksen, og den globale gjennomsnittstemperaturen blir representert av den røde linjen med grader Celsius på høyre y-aksen. Grafen viser utviklingen over mer enn 600 millioner år på x-aksen. Ikke bare er karbondioksid for øyeblikket på nær rekordlave nivåer sett i et langsiktig perspektiv, men vi kan også se at det mangler en klar korrelasjon med temperaturen. Disse to faktorene avslører fullstendig løgnen om at «karbondioksid forårsaker global oppvarming.»Graf: Happer & Lindzen, Kilder: Berner 2001 & Scotese 1999

De to forskerne tar deretter opp noe som Free West Media har slått alarm om i flere år nå, at redusert tilgang til kunstgjødsel og lavere nivåer av karbondioksid – aktivt pålagt oss gjennom Netto Null – vil føre til global matmangel, masse sult og masse død. For eksempel viser de at den historisk marginale økningen i karbondioksidnivåer fra 280 ppm før industrialiseringen til 420 ppm i dag – som blir fremstilt som den største trusselen i vår tid – har vært gunstig for planeten og menneskeheten ved å øke vegetasjonen og dermed avlingene med 20 prosent. Forskerne advarer om at Netto Null vil resultere i at mer enn 40 gigatonn (milliarder tonn) karbondioksid forsvinner fra atmosfæren hvert år, noe som vil føre til en tilsvarende reduksjon i matproduksjonen. Bare målet om å eliminere kunstgjødsel ville halvere den globale matproduksjonen i ett sveip. Konsekvensene ville bli så katastrofale at de knapt kan beskrives.

Global oppvarming har blitt en religion.

Richard Lindzen

Nivået av karbondioksid og tilgjengeligheten av kunstgjødsel – globalistenes angrepsmål – er nesten direkte proporsjonalt med avlingenes utbytte og tilgangen på mat, som igjen er direkte relatert til planetens befolkning.

Agenda 2030 er derfor fiendtlig innstilt mot menneskeheten, da det uunngåelig vil føre til massesult og massedød. Flere og flere mennesker begynner å lure på om dette er det virkelige målet bak fine ord som «klimanøytralitet», «bærekraft» og «redde planeten».

Richard Lindzen, professor i meteorologi og atmosfærisk fysikk ved Massachusetts Institute of Technology og tidligere bidragsforsker/skribent for IPCC, om det nåværende klimanarrativet. Foto: Cato Institute

Oversatt av Monica Sortland, vha KI https://freewestmedia.com/2023/09/05/the-sun-drives-earths-climate-not-carbon-dioxide/

Redaksjonen har lagt til to bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Rampal Singh

(Alle rettigheter reservert. Du har tillatelse til å sitere fritt fra artiklene, forutsatt at kilden (www.freewestmedia.com) oppgis. Bilder kan ikke brukes uten vår samtykke.)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Solen som er 93 milliarder miles away, sier dem lager årstider på en ball (jorden).
  Ingen ser problemet med dette?
  Hvor ulogisk er dette?

  Logikken tillsier at solen er nærmere og varmer oss lokalt.

  Svar
 • Noe som sjelden blir nevnt, er at CO2-nivået ikke skal langt under 200 ppm for at alt liv skal bli utryddet. Vi må ha CO2 i atmosfæren! Ellers forsvinner livet fra jorden.

  En interessant artikkel som tar opp dette spørsmålet, i et historisk perspektiv, er:
  https://wattsupwiththat.com/2017/06/30/life-on-earth-was-nearly-doomed-by-too-little-co2/

  Svar
 • Man behöver inte vara fysiker för att förstå detta samband, men klimat aktivister måste ju också ha något att skrika om, alla omställningar till el etc handlar bara om pengar. Solen kan inte människan styra, de är väl tur det

  Svar
 • Northern Light.
  13 juni 2024 14:23

  «Shaviv kritiserer det faktum at solen er helt ignorert i klimamodellene til Det internasjonale panelet for klimaendringer (FNs klimapanel, IPCC), og forklarer at solaktiviteten er den mest innflytelsesrike faktoren av det som påvirker klimaet og dermed havnivået».

  IPCC er en politisk organisasjon med en globalistisk agenda, FN gir IPCC legeitimitet og troverdighet for folk. IPCCs oppgave er å kjøpe «vitenskapelige» rapporter som fremmer klimafortellingen, og bruke FNs prestisje og autoritet for å gjøre dem overbevisende for befolkningene. Men FN er korrupt, og opprettet i sin tid for globalistenes verdensherredømme. Etter FN ble slått sammen med World Economic Forum, ble FN tvers igjennom korrupt; WEF finansierer FN, og brukes nå mer enn noen gang for å fremme den uoffisielle verdensregjeringen WEFs globalistiske agenda.

  IPCC kan ignorere Solen, men Solen kan ikke ignoreres av de som driver virkelig vitenskap; Solen utgjør faktisk 99,86 prosent av hele Solsystemets masse, og har 1,3 millioner ganger Jordens volum. Solens utstrålte effekt er 3.828×10^26 Watt. Det er 382 800 000 000 000 000 000 000 000 W, som den vil utstråle i over 4 milliarder år til. Da vil hydrogenet være brukt opp, og helium vil begynne å forbrenne, og til slutt blir Solen en hvit dverg, som alle stjerner med proton-proton prosessen under 1,5 solmasser, og de ytre delene vil utvide seg til en vakker planetarisk tåke.

  Solens ytre deler vil oppsluke det indre Solsystemet i sin rød kjempe-fase, og muligens også Jorden. Først når ytterlagene når Jorden, vil det som er igjen av verdenshavenes 1,34 milliarder km3 vann begynne å koke, altså om over 4 milliarder år, og ikke om noen år, som klimaalarmistene lyver om. Solen dominerer i sannhet Solsystemet den har gitt navnet til, og Solens rike strekker seg faktisk 1,6 lysår, dens gravitasjonskraft holder Oort skyens kometer i sin sfæriske bane rundt Solsystemet. Shaviv har selvfølgelig helt rett når han sier det er Solen som bestemmer klimaet på Jorden.

  Klimavitenskapen har blitt helt korrumpert av den globale storkapitalen, det er globalistene som gir mange milliarder i forskningsmidler til klimaforskningen, og får tilbake kjøpte rapporter de via IPCC kan bruke for å skremme verdens befolkning til å sluke klimanarrativet, som gjør at de aksepterer at det brukes flere tusen milliarder fra FN-landenes statsbudsjetter til «grønn energi», les utallige mange milliarder inn kontiene til eierne av selskapene som skal stå for utbyggingen, og inn på kontiene til de finansielle eierne, som er globalistene bak klimanarrativet. Med andre ord, milliardene de bruker på forskningsmidler til «klimavitenskapen», er bestikkelser som de får igjen fra skattebetalerne.

  Alt snus på hodet av globalistene, også når det gjelder klima. En av de minste komponentene i atmosfæren CO2, plantenæring og dermed livets gass, utropes til forurensning og gift, enda fotosyntesen stopper ved 150 ppm. Den nåværende 420 ppm er faktisk for lav, som en sikkerhetsmargin burde CO2 nivået forhøyes, og da får vi også høyere plantevekst og avlinger.

  Et argument som ikke biter på globlalistene, for de vil ta over verdens matproduksjon for total kontroll over befolkningene, og gir tradisjonelt landbruk skylden for global oppvarming, som vi heller trenger. Det er globalistenes hovedstrømpresse og media som indoktrinerer og hjernevasker befolkningene med deres klimanarrativ. En kan bare håpe at Shaviv, Lindzen, Klauser, Happer, Spencer og andre modige og rettskafne ekte vitenskapsfolk som i Klimarealistene, kan slå igjennom på de nye mediene, og få befolkningene med seg.

  For folket og nasjonene må få tilbake kontrollen over energi- og matproduksjonen igjen, spesielt nå når Jorden muligens går inn i en kjøligere periode, da er det avgjørende at landenes folk har nasjonal råderett og suverenitet over energi- og matproduksjon. Det er det motsatte av globalisme, hvor eierskapet av nasjonenes landressurser konsentreres til en herskerklasse av billionærer. Skal vi overleve må globaliseringen reverseres, og energi- og matproduksjon må bli nasjonal og lokal og under folkets kontroll, og ikke under kontroll av eugenistiske billionærer.

  Svar
 • Dagfinn Koppelow-Karlsen
  17 juni 2024 2:29

  En fin art., men jeg savner litt om klodens utstråling som sammen med hav og havstrømmer er viktige faktorer i dette. Solen setter betingelsen for klodens temperatur, men den kan ikke spille en avgjørende rolle i å kontrollere klimaet. Det er ingen funksjon på solen som «ser» på klodens temperatur, og regulerer strålingen etter den. Det er motsatt, øker solens utstråling, øker klodens temperatur, ingen tilbakekobling til solen. Andre faktorer er selvsagt med, bl. a. avstand sol – klode og faseomvandlingen.
  Bare utstrålingen kan fjerne den enorme sol-innstrålingen til kloden, en utstråling regulert av temperaturdifferansen mellom kloden og universet i 4. ppotens. Ingen energi slippes ut vha. ledning eller konveksjon, det er tomt «der ute». Flere faktorer er med i denne reguleringen, men T^4 er den viktigste. Heldigvis er eksponenten 4. Hadde den vært 5 eller større hadde kloden kanskje vært en snøball, og med en eksponent på 3 eller mindre hadde kanskje alt vann dampet bort, ikke noe liv da heller. I første tilfelle fjernes alt for lite energi, i neste alt for mye.
  Havenes enorme energilagring er en viktig faktor, den forsinker utstrålingen i forhold til innstrålingen. I en ørken er det varmt om dagen, kaldt om natten, helt forskjellig fra en øy på samme breddegrad.

  Svar
 • Over er 1000 døde av varmen! Det er sikkert klima- KRISE:
  Ihvertfall en fin anledning til å proklamere en. ;-)

  ‘ Dødelig pilegrimsferd – norske Nasir har aldri opplevd slik varme.
  – Det er kjempestore folkemengder. Så du får testet tålmodigheten din. Det er tøffe ritualer og du må gå ganske langt.
  følge AFP skal en god del av de omkomne være eldre pilegrimer fra diverse land.’
  https://www.nrk.no/norge/over-1000-dode-under-pilegrimsferd-_-norske-nasir-har-aldri-opplevd-lignende-varme-1.16933325

  Svar
 • Slik går no dagan.
  Ekstrem minustemperatur og snømengder i Norge forrige vinter?
  Uinteressant.
  Det er jo klima- VARME- KRISE. ;-)

  ‘ Spania: Fra nordnorsk sommer til nesten 40 grad.
  På bare et par dager vil temperaturene sør i Spania gå fra 15 til 37 grader. – Ikke normalt, sier klimaforsker.For selv om langtidsvarselet før sommeren har spådd rekordhøye temperaturer i enkelte områder i Europa, så har de vært unormalt kaldt i sørlige deler av Spania den siste tiden.
  I Madrid har nattemperaturene vært helt nede i 12 grader, mens det i Sevilla har vært mellom 15–20 grader på dagtid.’
  nrk.no/urix/unormale-temperatursvingninger-i-spania-1.16933003

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Virkeligheten endres raskt i Midt-Østen.

Mister Israel kontrollen i nord?

Forrige innlegg

Ny forskning fra Antarktis.

Iskappen vokser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.