POSTED IN Ideologi

Det er hundre år siden Lenin, lederen av den russiske revolusjonen, døde.

Har han fortsatt politisk relevans i dag?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. i Russisk historie, Bjørn D. Nistad, kommenterer en del av tankene til V. I. Lenin, lederen av den store russiske revolusjonen. Han døde for 100 år siden og har fortsatt både politisk og historisk interesse i dag.

Nistad skriver i sin innledning til videokommentaren:

Det er i disse dager hundre år siden Sovjetstatens grunnlegger, V. I. Lenin, døde. Sovjetunionen, østblokkstatene og den kommunistiske bevegelsen eksisterer ikke lenger. Betyr det at Lenin i dag utelukkende har historisk interesse? Eller er noen av Lenins skrifter fremdeles politisk relevante?

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  26 januar 2024 11:37

  Takk for ein interessant historie-time!

  I Noreg ser det ut til å vera full harmoni mellom arbeidarar og borgarskap/aksje-eigarar i våpenindustrien. Den norske modellen har verkeleg fått opp farten på granatproduksjon og liknande.

  Samstundes elskar me å syngja pasifist-linene hjå Nordahl Grieg frå førebuingstida til 2. verdskrigen:

  Stilt går granatenes
  glidende bånd.
  Stans deres drift mot død,
  stans dem med ånd!

  «Granatenes glidende bånd» går no som aldri før hjå Nammo. Få i Noreg har tenkt å stansa dei. Av respekt for Nordahl Grieg burde me kanskje la songen få kvila til krigsrusen og opprustings-vanvitet har gått over?

  Svar
 • «Kapitalismens frammars»

  Uten å definere hva kapitalisme er? Dvs. – Uten mantraet : ‘ Ta de rike’.
  ‘Arbeiderne måtte kjempe for høyere lønn!’ I følge Lenin.
  Altså flere penger tall. Ikke flere realverdier?
  Eller altså ikke se forskjell. Arbeiderne skulle altså kjempe FOR kapitalisme?
  Eller mot?
  Men for kapitalisering, prisøkning?
  Shit samma, bare det blir politikk. ;-)

  Men vi glemmer jo å at det å bli/være rik, dvs. trygg og uavhengig fra despoter, statlige eller private, er noe ALLE ønsker seg. Både folk på ‘høyresiden’ og ‘venstresiden’.
  Noen vil bli rik ved å skape, men egen og/ellers andres hjelp mot betaling.
  Noen ved å hente/ta fra de som skaper. Gjerne ved bruk av staten som maktapparat.

  Det er sagt at kommunisme er ‘underklassens diktatur.’ – Styrt av en politisk overklasse, ‘kadere’.- (Som Stalin/Lenin og/eller jødene bygget opp.)

  Og at Nasjonal-sosialisme er ‘ overklassens diktatur’.
  (Som ville ha bort en jødisk gruppe som betegnet seg som ‘guds overklasse.’ Og som ville styre valutaen og verdenshandelen. )
  Nasjonal-sosialistene ville at realverdier og arbeidskrefter, ikke pengeverdier, skulle styre i en nasjon. Og at nasjoner skulle være frie til å styre sin utvikling.

  Begge politiske retninger trodde ulykkeligvis på en sterk stats-styring.

  1930-årene var en heftig tid. Med teknisk utvikling og kamp mellom håndverk og industri. Med stor materiell fattigdom.
  Industrien og den tekniske utviklingen gjorde at det kunne blitt flere frie livstimer, – men allikevel med større materiell produksjon til alle . ( Produksjonen var jo avhengig av et marked.)

  Kommunistene ville ha flere penger/tall, klassekamp og konstruerte motsetninger. Høyere lønninger, høyere priser. Og at dette tankegodset skulle bli spredt til alle nasjoner. Gjennom (global) arbeidsnedleggelse og klassekamp . ( Alles kamp mot alle.)
  Dvs. høyere priser, kapitalisme, – som de kalte kommunisme.

  Ne. nei, nei. De ville ha sin del av kaka, bare!
  – Og hadde ikke lest eventyret om Den lille røde høna som fant et korn og ville bake et brød. ;-)

  Tyskland, som i mellomkrigstiden fikk bygget opp materiell velstand og boliger for alle som aldri før i historien, ble så demonisert av venstresiden. (!?) ( Ja, det er sant! )

  Altså velstand for alle i Tyskland, – med nasjonens egne krefter.
  Unntatt for de som prøvde å stoppe velferdsbyggingen med arbeidsnedleggelse og klassekamp; dvs. – jøder/jødiske organisasjoner og kommunister styrt overnasjonalt fra Sovjetunionen.
  (80 % av alle kommunister i Tyskland var jøder. )
  De som proklamerte krig mot nasjonen gjennom sine globalistiske organisasjoner, og arbeidsstopp, og med sin bank og media- kontroll kludret med det økonomiske systemet/valutaen i Tyskland.
  De som ikke ville reise ut av Tyskland ( Fra 1933-39) skulle/måtte sitte i interneringsleir til krigen tok slutt og oppbyggingen kunne fortsette. ( Det samme som alle sivile japanesere i USA fra 1942-45.)

  Lenin var globalist og ville spre budskapet og denne styringen til alle nasjoner.
  Stalin var, etter alt å dømme, psykopat. Og ville det samme.
  Hitler/Nasjonal-sosialistene greide å legge til rette for at velstanden i Tyskland fikk en voldsom økning , med arbeid og boliger for alle og betalt ferie og alderspensjon. Gjennom tro på arbeid og frihet. ( ‘Arbeid macht frei.’) Men at dette skulle være en nasjonal vei.

  Venstresiden ( og bla. kommunistene og deres globalisme) valgte altså et Sovjetunionen som strevde med fattigdom og sult i samme periode som Tyskland bygde velstand med egne krefter som aldri før i historien, noen sted.

  Dette likner vel litt på fotballsuportere som holder på ‘laget sitt’ , – uansett hvordan det går. ;-)

  Svar
 • » Ne. nei, nei. De ville ha sin del av kaka, bare!
  – Og hadde ikke lest eventyret om Den lille røde høna som fant et korn og ville bake et brød. »

  ( www ) barneforlaget.no/les-den-lille-r%C3%B8de-h%C3%B8na-og-hvetekornet

  Svar
 • Det er ellers en altfor lav/uklar lyd på video-fortellingen fra Nistad. Litt synd.

  Svar
 • Ellers/appendiks:

  Vi vet at Hitler, i 1939, som NASJONAL-sosialist uttalte:

  ‘Dere vet at Russland og Tyskland er styrt av to ulike doktriner. Bare ett spørsmål gjenstod som måtte klareres: Tyskland har ingen intensjon om å eksportere sin doktrine, og i det øyeblikket Sovjet-Russland heller ikke lenger tenker på å eksportere sin doktrine til Tyskland, ser jeg ikke lenger noen grunn til hvorfor vi skal fortsette å ha motsatte standpunkter. For oss begge er det fullstendig klart at det er kun andre som vil tjene på enhver kamp mellom våre to folk. ‘

  Men vestmaktene ( dvs. de jødiske organisasjonene bak) VILLE/måtte ha med Sovjetunionen for sin kamp mot Tyskland/Nasjonal-sosialistene og deres sterke industriutvikling og styrke i verdenshandelen. – Og deres fri nasjonalstat og fripenger, uten globalistenes valuta og rente-kontroll.
  – Og gav Tyskland lure-etteretning/informasjon (?) om at Sovjetunionen stod klar til å angripe Tyskland.

  I 1945 , da disse kreftene ( som nå hadde mistet mye av makten i Sovjetunionen) så at Sovjetunionen hadde blitt svakere gjennom sin uttappende militære kamp, skulle ( også) dette landet knuses/skremmes. ( Ved å slippe to atombomber over et Japan de var redd for at Sovjetunionen ville ta kontroll over. ) Dette var nok med i planene fra begynnelsen av.

  Som nå i 2020, som i Tyskland 1933-39. Hverken Russland eller Kina er/var truende militært.
  – Men de er truende INDUSTRIELT, og når det gjelder kontroll over verdenshandelen og en global valuta. ( – og rentene, og dermed totalkontroll.)

  Sovjetunionen og dagens Russland har heldigvis ( forhåpentligvis?) lite med hverandre å gjøre, ideologisk.
  Og Kina, som alle slags guder må hindre at Kazharene/’jødene’ får kontroll over, er nok en større utfordring enn Tyskland var i mellomkrigstiden. Selv om Kina også tror på egne arbeidskrefter , mer enn kapital (isme).

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vesten fortsetter å provosere Russland.

Tyrkia godkjenner Sveriges tilslutning til NATO etter 20 måneders utsettelse.

Forrige innlegg

Noe gjentar seg forbausende likt gjennom historien.

Når imperier faller.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.