POSTED IN Historie, Media

Det er bemerkelsesverdig.

NRK glemmer hele tiden ubehagelige fakta.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I en flott reportasje av Kristian Elster kan det se ut som at Urix har glemt et par viktige saker. Mest kritikkverdig er at det sentrale ordet «rørledning» ikke er brukt en eneste gang. (Saken dreier seg om Afghanistan-reportasje, red.)

Dette innlegget er hentet fra Hvamenerpartiene

 • Elster har glemt å nevne at Osama bin Laden i sin tid ble trent og utstyrt av CIA i kampen mot russerne.
 • Tegn tilsier at Osama fortsatt tjente amerikanske interesser.
 • Bin Laden familien hadde nære bånd til Bush-administrasjonen, flere gikk på universiteter i USA, noen satt i møte i Carlyle group i Washington da flyene krasjet inn i tårnene i New York. Familien ble sanket sammen og flydd ut av landet mens alle andre fly sto på bakken uten at FBI spurte noen av dem «hva er det Osama holder på med for tiden?»
 • Elster nevner heller ikke at Osama bin Laden skal ha vært pasient og fått behandling (dialyse?) for sin kroniske nyresykdom ved det amerikanske sykehuset i Dubai, hvor han lå den 4. juli 2001 og fikk besøk av en lokal leder i CIA og en agent fra Saudi-Arabia mens han var en av USAs mest ettersøkte forbrytere.
Skulle du sett. NRK «glemte» betydningen av at Taliban stanset produksjonene av dette viktige stoffet og at USA-invasjonen åpnet opp for ny stor heroinproduksjon
 • 11. september 2001 var han innlagt på et pakistansk militærsykehus i Rawalpindi der han ble lagt inn den 10. september 2001 under vingene til USAs allierte Pakistan, ifølge en rapport av Dan Rather, CBS News
 • Elster nevner ikke at dokumentasjon viser at Dick Cheney og hans venner til sammen kan ha hatt både motiv, makt, mulighet og midler til å stå bak planleggingen og gjennomføringen av 9/11, og at hovedmotivet for å invadrere Afghanistan kan ha vært å sikre gjennomføring av en lenge planlagt rørledning fra Det kaspiske hav til Det indiske hav. Det gjør i så fall invasjonen av Afghanistan til en forbrytelse som alle NATO-landene har deltatt i, inklusive Norge.
 • De amerikanske basene i Afghanistan ble bemerkelsesverdig nok plassert der ledningen skulle legges.
 • Elster opererer med 175.000 drepte. Andre antar at rundt en kvart million er drept i Afghanistan fra 2001 til i dag. Vi ser tilsvarende underrapportering fra Irak, der et uavhengig byrå nå regner 1 million drepte mens amerikanske og norske kilder oppgir et langt lavere tall.
 • Opiumsprodukskjonen som Taliban forbød og nesten hadde fått slutt på, økte astronomisk etter invasjonen fordi USA slapp fri alle opiumshøvdingene og allierte seg med dem. Kilder hevder at CIA deltok i omsetningen.

Forsidebilde: Chris Ainsworth

Knut Lindtner har lagt til kommentar til bildet med opiumvalmuer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Det er ikke bare NRK som gjør dette og slik lager propaganda, men også resten av Norges medieverden gjør det hele tiden. Lik som i en Inka-mur går det ikke an å få et barberblad presset inn i sprekken mellom byggesteinene, så tett er feilinformasjonen som oftest følger av utelatelser enn direkte løgner. For hvordan skal en avsløre utelatelser? Man måtte for det første ha en plattform der man kunne følge opp utelatelsen og fylle den med informasjon, og så måtte det bli lest av flere enn en håndfull. Hvor finner en noe slikt? DDRs øverste sikkerhetssjef gjennom mange år, Erich Mielke, var full av beundring over denne subtile Vestlige teknikken.

  Men ikke bare de mediene med en eller annen form for statlig eierskap og støtte feilinformerer. Alle landets «opposisjonelle» medier gjør det også og på samme vis. Klassekampen er ikke lenger verd å nevne, så «mainstream» er den, samtidig som den leses av en rekke mennesker som sløvt fortsetter å tro at det er en radikal avis. Som med Helge Lurås sitt Resett og Hans Rustads Document dreier det seg om å ta seg av potensielle utbrytere fra den gemene hop enten det skjer til høyre eller til venstre, og så kondisjonere dem etter beste evne. Hvis man vil ha syn for segn hos de to sist nevnte, så prøv å kritisere Israel på en intelligent måte når anledningen byr seg i kommentarfeltet! Til og med diskusjoner som går i full offentlighet i israelske medier kveler Lurås og Rustad i fødselen. Dette fenomenet peker til fulle på Ariel Sharons uttalelse i radiokanalen Kol Israel om at «..det er vi, det jødiske folket (som) kontrollerer Amerika og amerikanerne vet det». Ingen vil vel fantasere om å benekte at USA kontrollerer Norge, så ergo sum…

  Svar
  • Jan Hårstad
   12 august 2021 19:42

   Problemene som Tor tar opp her er kompliserte. Glem nå ikke at AKP-RV opprettet en Afghanistankomite som drev solidaritetsarbeid for en amerikansk ledet proxy krig for jihadister og halskuttere utstyrt med Stinger-missiler. Når man nå skal begynne å oppsummere denne krigen,vil ikke Klassekampens rolle bli løftet fram i det hele tatt. Som Georg Johannesen bemerket i et intervju 1978: «man skulle tro de (AKP)
   handlet på oppdrag fra CIA eller mafiaen.»
   jeg forsøkte å komme med alternative synspunkter på Afghanistan,men da som ellers var det jo et helvete å slåss med debattredaksjonen i KK. Jeg har så mange svarte erfaringer at jeg kan ikke tenke meg å henvende meg til avisa.
   Problemet i Norge er dette: hvor kan du ha forventing om å bli trykket? Det er ingen som mottar fri tenkning begeistret og både document og resett tar bort saker de ikke liker. HRService også. Sånn er det bare i Norge nå. Hvor skal du snakke?
   Kurdistan-dyrkingen er faktisk en reprise av AKPs Afghanistankomite. Den kurdiske Peshmergahæren er faktisk stolt av at den er en avdeling av Nato og får alle sine penger og våpen derfra. Se rudaw.
   I 1999 kom John Cooleys «Unholy wars» og i 2004 Steve Colls «Ghost wars». Sannheten om Afghanistans krigens karakter var velkjent for tyve år siden,men den har vært et ikke-tema på «venstresida». Kristin Halvorsen fra SV skrev i KK hvor fint det var at Norge sto i Afghanistan.
   Ingen vil nå skrive inngående om hvor tåpelig den norske venstresida leste Afghanistankrigen. det er ikke bare NRK som fordreier og forfalsker.

   Svar
   • «Georg Johannesen bemerket i et intervju 1978: “man skulle tro de (AKP)
    handlet på oppdrag fra CIA eller mafiaen.”

    Nå skulle man tro, forhåpentlig også se ,at ikke bare Klassekampen men det meste av media og politiske partier på Stortinget handler for samme mafia.

    Det er jo bare løgn og unfallenhet som styrer det politiske Norge.

    Hva kan gjøres?
    I første rekke boikotte alt som har med etablerte partier, statlig administrasjon og etablerte media å gjøre. Ikke søk offentlig støtte; ikke for kultur, ikke for noen virksomhet. Alt koster den enkelte mer enn direkte støtte uansett.
    Vår falske offentlighet later som om de har befolkningens beste i mente, – men gjør det motsatte, i det skjulte.
    Vi bør gjøre det samme. Late som om , – men gjøre det motsatte, i det skjulte.
    Det vil ta tid; men vi er flere og de arbeidene/produserende, – og vil vinne.
    Men husk , det offentlige media er ikke på vår side. De er prostituerte/kjøpt.
    Søk alternativ media. Tenk sjøl. Søk andre sannheter.

   • Frikar,vi kan bare vinne om vi lykkes å vekke folket,du vet sauene,guds lam,stemmekveget,det er en utfordring,det hjelper jo endel om de alternativsidene med respekt for seg selv,går i spissen,forstår problemet og gjør alt de kan.
    Corona,flyktningekrisen og klimakrisen er stingoperasjoner,det er finansen,bankene og politikerne det handler om,Sett navn på tåkefyrstene,hold dere til Norden,det blir for langt unna for folket å forholde seg til informasjonen som flyter inn fra hvor som helst.Folk kjenner igjen sine egne og når de forstår,da …….

   • Absolutt enig.
    Det triste er at folk tror at politikk er noe de politiske partiene holder på med. Og at kultur er hva som til enhver tid bevilges fra vår administrasjon, – og som er til forlystelse for å ikke engasjere oss i det egentlige, vårt/samfunnets liv.
    Men vår kultur er måten vi lever på, hva vi engasjerer oss i. Hva som bygger samfunnet på kort og lang sikt.
    Og politikk det samme.
    Løgn-politikk noe helt annet.

  • Ja! Både Resett og document er controlled opposition. Bare timinga av opprettinga av resett kom akkurat når lesertallet på steigan.no begynte å eksplodere. Og det funka veldig bra for å bremse og splitte. det er så mange mennesker som er enten høyre eller venstreorientert som er inndoktrinert til å hate hverandre som pesten. Splitt og hersk fungerer utmerket så lenge folket ikke klarer å skjønnne hvem fienden egentlig er. Noe som er et direkte resultat av medias og the overlords programmering. Resetts kommentarfelt er fullt av enfoldige ola dunker godt veiledet av moderatorer og ziotroll. Som alltid diskuterer de kun ferdig oppmålte sandkasseargumenten ad nausea.. «antropogen co2 styrer all klimaendring, nei mennesker kan ikke påvirke klima i det hele tatt!» Begge er falske påstander da co2 virker å fluktuere drevet av klimaendringer ikke omvendt, og vi har hatt værmodifiserings program i utvikling i vel 100 år. Nawmc.org og usaf/ rand document: owning the waether by 2025 viser dette ganske klart sammen med en internasjonal avtale fra 1978 som forbyr bruken av værmodifikasjon som krigsvåpen. ( er den ennå aktiv?) men slike opplysninger er av en eller annen grunn ekstremistisk og må fjernes. Og dette er bare ett eksempel av mange. Per i dag er dette (derimot)det eneste forumet jeg kan skrive noe som helst etter steigan feiga ut å ble en lukka klassekamplekegård. All honnør til Knut for å holde denne nyhetsbloggen med kommentarfelt åpen Det er som en liten grønn oase i en enorm medieørken med nyhetstørke og propagandadiare på turbogir.. ha en fin dag alle sammen!

   Svar
   • Takk for den MVD,værmodifisering er ikke stuerent her på derimot,det er ett ikketema.Hvorfor det ?.
    Jeg vil også benytte anledningen til å ta opp hvordan Domstolapparatet virker-altså mot folket.
    Lov og rett skal jo sörge for att folket skal ha ett sted å gå med sine problemer som berører overgrep i alle former begått mot dem.Så da skaffer de seg en advokat,denne advokaten koster 2-3 tusen kroner pr time og han er en fin fyr,trent i å snakke svada.
    Domstolen er ett sted hvor de fleste saker er oppgjort på bakrommet,resten er skuespill.
    Når politikerne og domstolene har godtatt at privatpraktiserende advokater,som igjen bare har sin egen økonomiske gevinst som mål,da korrumperer systemet seg selv
    Så,domstolsapparatet er gjennområttent.
    Inkassobyråer har nå tatt over all statlig drift av bilavgifter,bilavgiftene såsom veiavgift ogog forsikringer i alle former og farger taes nå hånd om av private selskaper,de krever å få tilgang til alle personopplysninger,alt om deg,det vet disse selskapene og de,igjen har bare sin egen profitt som mål.Og de eies av ?.
    Alt går til helvete,det er helt sikkert.
    Jeg lurer på hvordan maten smaker i det nye eierskapets Grini variant ?.Der blir det sikkert trivelig.

   • Wasan Totland
    13 august 2021 12:46

    De fleste trollene er opprettet og styres av moderatorene i Resett og Document i den hensikt å generere mere klikk og tjene penger. Flere av disse kan ikke blokkeres. Det motsatte er resultatet da mange andre ikke orker å skrive innlegg på grunn av trollingen og saken står på stedet hvil. Moderatorene er svært kunnskapsfattige og modererer i forhold til hva de selv synes er rett mye basert på mainstream medias versjoner.

 • FLOKKEN(E):
  Alle flokkene innenfor ett lands grenser styres av flokkeieren,dette gjøres gjennom å fange alle inn ved å registrere alle ved personnummeret + samfunnskontrakten som alle er bundet av men ingen har lest eller skrevet under på..Flokkeieren delegerer maktansvar videre til sine småflokker.Eksempler på småflokker er media(NRK er statspropaganda kanalen men det finnes mange etterplaprere).
  Domstol,politi,militærvesen er også flokkdyr,de er også mektige.(alle er like for loven) ? javel.
  Nedover i flokkeierens system har vi andre typer flokker og de har til felles at de sørger for at flokkeierens ønsker og mål oppfylles.Dette gjøres ved hersketeknikker.
  Eksempler på dette er religion,politiske partier og foreninger,LO,NAF mm.De er alle i flokkeierens tjeneste.
  Lenger ned i systemet finner vi småflokkene og mobben.Her finner vi b,l,a Derimot,Steigan,Document,venstrebevegelsen,nazister,fascister,ekstremister i alle farger men alle har til felles at deres syn er det eneste rette,dette gjøres også med hersketeknikker som våpen,er de tillatt av flokkeieren, da (kanskje uvitende er de i flokkeierens tjeneste).
  Så har vi mobben,nå skal jeg nevne ett spesifikt eksempel.George Soros som er en småflokkleder,han finansierer mobben gjennom sine NGO operasjoner.Eksempler på mobb finansiert av George Soros er BLM,LBQT,EXPO(sverige).
  Historien gjentar seg nå med rasende fart,mobben er ute i gatene og raserer alt det bestående som er bra,LBQT er i skoler og barnehager og viser romper og lår mens de forteller hvor fält de har det under undertrykkelsen vekter.Barna skal oppdras vet dere.Og Mette Marit lærer barnehagebarn og skolebarn hvordan kondomer brukes ved å tre kondomer på en dildo.
  Historien gjentar seg,vi er nå så undertrykt at vi ikke tør si hva vi mener,det er vel heller ikke lov lenger,dessuten må vi være politisk korrekte..
  Brunskjortene marsjerer igjen,anført av sosialistene og venstrebevegelse,i det lille samfunnet jeg lever i ,der er det ik,ke lov å ha egne meninger,da blir du utfryst,du blir usynlig,de verken hilser elle slår av en prat,ja untatt om de kan tjene en slant på deg,da er de vennlige til de har kommet seg ut porten.
  Det nifse med denne mobben hendte igår,jeg er uvaksinert .Dette aksepteres ikke av mine demokratiske naboer(DE ER GLAD I DEMOKRATI;BARE DET ER DERES FORM FOR DEMOKRATI SOM ETTERLEVES)så en av mine naboer sa rett ut at jeg var en jævla egoist,jeg var en fare for de vaksinerte og tvangsvaksinering syntes hun var en god ide.
  Jeg spurte om hun ville ha en boks gulmaling av meg slik at hun kunne male et gult merke på dørene til de få som tør å stå mot presset.Denne tidligere journalisten kom dagen etter for å røke fredspipe,men jeg ba henne dra til helvete,du har vist dine farger før,men gårsdagens drittprat var dråpen.Sa jeg.
  Så fascismen er her.Ikke tro noe annet.
  Til slutt,hvem er storflokkeieren,altså han eller familien som styrer alt ?.Har noen noe godt forslag,nye forslag,ikke de gamle forslitte,men noen som har tenkt litt mer,som har valgt å se litt andre steder enn der flokkeieren vil du skal se ?.

  Svar
  • Helt på siden muligens, men steg for steg gjerdes vi inn. Vi merker det ikke før det (muligens?) er for sent. ‘ Først tok de… osv.’
   En godt skrevet bok om temaet kan anbefales: «Sannheten» av Knut Nærum.
   Skjønnliteratur, men dessverre farlig nær noe i vår tid.

   Svar
 • Noen spørsmål til Knut Lindtner.Du har jobbet som psykolog.Kan du bekrefte eller avkrefte at mennesker fra hele landet har blitt tvangsinnlagt forde de ikke vil være en del av statens tyranni,de har hatt en ekte frihetstrang ?.Til å legitimere dette bruker staten politi og domstol,men grovarbeidet gjøres av psykologer,sant eller usant.
  Når mennesker i dette landet er totalt utslitt,da blir jo restarbeidseve vurdert og psykologene er ett av statens viktigste verktøy i denne prosessen.Men nå er det jo sånn at for å få oppdrag av staten så har dere blitt instruert om at deres primæroppgave,det er å bringe mennesket tilbake til samfunnet,man skal jo slite ut motoren helt før den kasseres.Sant eller usant.
  Kanskje vil du hevde at jeg ikke holder meg til tema,det vet jeg ingenting om,men svarene er for meg viktig i forhold til vilken flokk de forskjellige tilhører.

  Svar
 • Til dere som fortsatt har det tungt med å forstå.Hvis politikerne er av folket for folkets interesser,hvorfor blir de rike rikere og folket fattigere ?.Et lite ordspill. Folket kan jo bety så mangt,hvilket folk menes ?.Herrefolket kasnskje ? eller er det det norske folket ?.Eller er det de som befolker ett område ?.
  Epsteinsaken.Bill Clinton besøkte jo denne øya ved flere anledninger,Jagland har hatt møte med han på sitt kontor,Mette Marit har visst også hatt med han å gjøre.
  Secret Service,FBI,PST ,militær etteretning har fullstendig «glemt å ivareta sikkerhetsinteressene til det norske folk,denne eliten gjør presis hva de vil,beskyttet av dypstatens politi,for det er det de er,etteretningstjenestene.

  Svar
  • «Hvis politikerne er av folket for folkets interesser,hvorfor blir de rike rikere og folket fattigere ?

   Fordi vi er lært opp av de som styrer det økonomiske systemet, og forveksler arbeidskrefter og penger/renter. Og gir politisk makt til de som styrer pengene og rentene, slik at gærningene kan trikse med verdiene.
   Da blir fulle stabbur og kortere pliktarbeidstid en krise, – for økonomien, og administrasjonen.
   Og mangel på det meste , økte priser og renter og arbeide 24/7 kalt velstand for befolkningen, for administrasjonen.

   Men det er arbeidskrefter arbeidslyst og innovasjon som er et samfunns gull.
   Og flere frie livstimer og en fri befolkning burde være vårt, og våre ledere sitt, mål.
   Så har vi valgt oss ledere som bruker vår arbeidskraft til å bombe andre nasjoners arbeidskraft og deres nasjons oppbygging.
   Vi er altså lurt til å bruke våre arbeidskrefter, ikke til forutsigbar velferdsoppbygging i eget land, men til å ødelegge arbeidskrefter og oppbygging i andre land.
   Alternativt å legge ned arbeide og holde sosial, psykisk nedbrytende, avstand og ikke kunne samle oss til protest i eget land, pga. et relativt ufarlig virus , – & befolkningskontroll.
   Våre «demokratiske» myndigheter setter altså i gang krig og destruktive tiltak, uten at vi protesterer.
   Hva skal til for at vi protesterer?
   Et voldelig opprør, slik makta, og makt-media ønsker?
   Nei, antagelig ikke.
   Kjør passiv motstand på alle områder det går an å bruke dette.
   Pasiv motstand, skattenekt, stemmenekt, og alt som kan minske det undertrykkende regime sin makt.
   Det er ikke den døde statsadministrasjonen som forsørger det levende samfunnet. Det er omvendt.
   La oss vise at det er omvendt.

   Svar
 • Jeg har litt lyst til å være like dum som journalistene i Nrk.,Om vi skal tro Nrk så foregår smuglingen av opium og heroin med esler og kameler til mottagere i b.l.a pakistan der det blir distrubuert videre til alle verdens hjørner.Heroinen blir absolutt ikke transportert med NATO fly.De er smarte disse smuglerne,de må tydeligvis benytte seg av røksignaler og jungeltrommer for å kommunisere,telecom ville jo fanget opp all data og telefon trafikk,så jungeltrommer og røyk,det må være slik det foregår ?.ikke sant.Cia,Nato og ISAF har selvfølgelig ikke noe med denne usle trafikken å gjøre som har skapt så mye sorg overalt.Noen fæle konspirasjonsteoretikere sprer fæle rykter om at fortjenesten av denne trafikken blir brukt av hysjhysjen til å finansiere svarte operasjoner,har dere hørt på makan,våre,de gode gjør ikke sånt,derimot så er det ikke umulig at enkelte araberland og andre vi ikke vil bli sammenlignet med driver med sånt og Telecom/erickson ville varslet oss om det,om det var sant.

  Svar
  • » de gode gjør ikke sånt,…»

   Nei, de gode starter militære, og økonomiske, kriger i de godes tjeneste.

   Hvorfor tar det så lang tid før vi avslører løgnene?
   Nrk., og resten av den kjøpte media, har selvfølgelig skylden.
   Men vi har , foreløpig – en tid , mulighet og rett til å avsløre løgner.
   Foreløpig. Hvorfor benytter ikke flere den anledningen når vi ha den?
   Latskap?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksineangst.

Fører til sprengt sykehuskapasitet i Danmark.

Forrige innlegg

Det fremstilles som resultat av klimaendringer.

Ekstremvær er ikke noe nytt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.