POSTED IN Diplomati, EU, USA

Det er bare mennesker som er desperate som sprenger forsynings-rør:

Verre ledere enn de vi nå har er det umulig å forstille seg.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vesten sitt desperate spel for krig – å sprengje røyrleidningane i lufta

Av Martin Armstrong, Armstrong Economics. Omsett av og henta frå saksyndig.

The Dow's next major test is the 40,000 level: Martin Armstrong - Video - BNN

Sabotasjen av Nord Stream-røyrleidningane vart mest sannsynleg gjort ved hjelp av amerikansk etterretning. Ikkje berre er Biden-administrasjonen fast bestemt på å gjere slutt på fossile drivstofftypar, men dette var ein strategisk manøver i korleis ein fører krig. Akkurat som motstandarar ville forfalske kvarandre sine valutaer i eit desperat forsøk på å underminere økonomien, for på den måten å ta frå dei evna til å føre krig, vil det å sprengje desse røyrleidningane i lufta vere eit overlagt slag for å påføre eit dødsstøyt til den russiske økonomien – dei trur dei har stilt Putin til veggs. Å gjere slutt på Russland si inntekt nummer ein, energi, trur dei vil underminere Putin og føre til ein innanlands revolusjon. Problemet for det russiske folket er at Vesten aldri vil akseptere Russland som ein likeverdig medlem. Dei ønskjer visseleg å drepe bjørnen fullstendig.

Naturlegvis er der dei som hevdar at Russland sprengde røyrleidningane. Akkurat før denne sabotasjen, sa Putin at om dei løfta sanksjonane, ville han skru på igjen gasstilførselen, som rapportert 7.september 2022. Det var ingen mogleg måte at Putin ville ha sabotert dette forhandlingskortet sitt. Han kunne berre ha stengt krana. Det forhandlingsmiddelet er no borte. Han kan ikkje no seie «løft sanksjonane, og eg skrur på igjen gassen». Dette vart gjort av klimafanatikarane som har kontrollen over dei fleste vestlege regjeringar. Til og med det å leggje skulda på Russland er i røynda bevis for at dei veit at dette var ein strategisk plan av Vesten, som mest sannsynleg vart utført ved hjelp av amerikansk etterretning.

Minsk-avtalen forhandla fram av Tyskland og Frankrike dreia seg om å late Donbas røyste rundt separasjonen sin frå Ukraina. Vesten har fullstendig gått tilbake på alt dette, og dette er gjort med vilje – for målet her er denne Great Reset og slutten på fossilt drivstoff. Krustsjov voks opp der i Donbas og sytte føre at Kiev bygde det oppatt etter Andre verdskrigen, før han vart leiaren av Russland. Etterfølgjaren hans var Bresjnev som òg vart fødd i Donbas. Området har blitt okkupert av det russiske folket sidan tsaranes dagar. Ukraina sitt grenseland var aldri Ukraina som ein nasjonalstat. Den vart trekt av Krustsjov berre for administrative føremål. Donbas og Krim var alltid i hovudsak russisk.

Vesten nektar rett og slett å anerkjenne at folket i den regionen er russiske, og naturleg vil røyste for å bli med i Russland – for dei er hata av ukrainarane. I 2014 var det Vesten som installerte ei «mellombels» regjering i Ukraina som var ikkje-valt, og dei sette straks i verk – etter ordre frå USA – ein borgarkrig og gjekk til åtak på Donbas.

Dette er so unaudsynt og eg kan ikkje førestille meg ein verdsleiar før Biden som med vilje ville ha gjort klar scena for krig mot Russland. Problemet er at Biden ikkje er mentalt kompetent. Klimafanatikarane styrer Det kvite hus. Alt dei bryr seg om, er å øydeleggje verda si evne til å produsere og dra nytte av fossilt drivstoff.

Uheldigvis har datamaskina vår aldri teke feil om desse større trendane. Det er den einaste upartiske måten å sjå framtida, for den er ikkje basert på noka menneskeleg meining, for det er alt kvar ein analytikar har til rådigheit akkurat no. Der er ikkje tvil om at desse klimafanatikarane har mist kontrollen. Dei vil drepe fleire menneske enn Marx nokosinne kunne ha førestilt seg. Tredje verdskrigen er i kjømda om vi liker det eller ikkje. Vi treng so desperat ein politisk revolusjon, slik at vi kan røyste desse folka ut av kontora sine, og styrte alle desse klimafanatikarane som kontrollerer verdsleiarar frå bak teleprompterane – dette for å i det heile teke håpe om å redusere krafta av kva som ligg bak horisonten.

Eg har møtt og gjeve råd til mange verdsleiarar. Aldri i min 40-årige karriere har eg nokosinne vore vitne til slik ei absurd gruppe av verdsleiarar som berre styrtar verda ut i ein større global krig, alt på grunn av fossilt drivstoff. Der finst ingen fredsskaparar. Som Biden, er alt dei gjer å lese orda som vart skrivne av nokon andre. Biden er inkompetent og vil føre verda over i katastrofe, og den verkeleg tragiske delen er at han ikkje har peiling på risikoane som han utset heile verdas befolkning for på grunn av fossilt drivstoff.

Forsidebilde: Judeus Samson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «verdsleiarar som berre styrtar verda ut i ein større global krig, alt på grunn av fossilt drivstoff. »

  Dette er vel eventuelt bare en tilsynelatende grunn.
  Det dreier seg antagelig , som 1. og 2. verdenskrig, om verdensvaluta-kontroll . Og det viktigste våpenet i dette, rentefastsettelser. Og derigjennom verdenshandelen.
  Tyskland var for sterke/gode når det gjaldt industrioppbygging, og ville ikke innordne seg.
  Nå ser vi det samme med Russland og Kina. En verre nøtt å knekke, men ..Disse bakmennene har sine maktmiddel og ser ut til å ville legge verden i grus nok en gang for ikke miste dette grepet om pengesystemet vi bruker.
  Et effektivt våpen. Som bare kan miste sin grusomme ødeleggelseskraft, hvis nasjoner, og politikere slutter å forveksle penger ( tall) og renter (tall av tall), og realverdier i en nasjon.
  Dessverre langt unna der våre ‘ledere’ i Norge står nå. Dette viser både strømpris-politikk og rentepolitikk- dansen.

  ‘La meg utstede og kontrollere nasjonens penger, og jeg bryr meg ikke hvem som skriver lovene. I nyere tid sa Richard McKenna, tidligere president i Midlands Bank of England. : De som lager og utsteder penger og kreditt styr regjeringens politikk og hold i hendene folks skjebne.
  ….De bryr seg ikke om hvem som vinner, fordi mens nasjonene låner store mengder penger til å drepe hverandre, gjør internasjonale bankfolk store mengder på penger fra rentebelastningene de får hver nasjon til å betale. De har også makt til å kontrollere krigsresultatet ved bare å kutte ut pengestrømmen de låner ut.’

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke finanskrefter, etter en personlig konkurs og lån fra disse finanskreftene. Og som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om.

  Og etter krigen:
  ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel’. 

  Svar
  •  
   Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

   Svar
   • Veldig bra, Frikar, nesten synd det ikke går å stemme opp selv om slik mulighet brukes til nedstemming av de som ikke kan motargumentere. Det du skriver er som nav i kjerrehjul; nåtidens ubevegelige midtpunkt og alt som krig og fred, velstand, desperat fattigdom og maktesløshet dreier seg rundt.

  • Veldig bra kommentar. Det er US hegemoni over verdens valutaen dette dreier seg om. Der et vikarierende motiv knyttes til hydrokarbon industrien.
   Det er kampen om å at FED fortsatt skal kunne fungere som papirfabrikk, men tror at den kampen vil USA som et imperie i langt fremskredet forfall vil falle så det er også en kamp om hegemoni. I fallet vil USA dra med seg EU. Faller også EU som det nok kan se ut til (IMHO) les Tyskland vil Polen kunne overta Tysklands rolle. Den nye gassledningen fra Norge til Polen underbygger et slikt scenario. Fokuset burde da være å se at alternativet til EU vil kunne (blir?) Threes seas statene https://3seas.eu/

   De som har kontroll med Eurasia kontrollere verden. Å svekke Russland før en kommende krig mot Kina vil også kunne være et valid scenario.

   Oppsummert tror jeg at de-dollarisation vil tilta og BRICS vil dominere og der knytning til verdens handelen sannsynligvis vil bli basert på et multipolart system der flere VALUTAER i en kurv knyttet til Gull (penger) vil bli det sentrale going forward.

   Svar
   • Poenget du anfører om Polens nye, for ikke å si ny-gamle rolle er så godt at det nå irriterer meg stort at jeg ikke selv har sett det. Jeg har fokusert alt for snevert! Tyskland ble erobret av den transatlantiske matblokken eller aksen, aldri frivillig inkludert og alle vet det. Tysklands potensiale for makt er landmakt, mens det anglo-amerikanske grunnlaget er sjømakt og av det springer ulike mentaliteter ut. Med dagens tyske lakeilederskap og de tyske apparatchikene innen både statsforvaltning og EU kan man faktisk si at veien til Polens økte geopolitiske betydning er godt asfaltert. Tyskland, aldri helt kontrollerbart eller i maskepi, kan gjerdes inn og med landets økte selvstendighet er det sett fra USAs side til og med nødvendig! Så kan Tyskland egentlig gjøre hva fanden nasjonen vil. Det vil ikke ha vesentlig betydning.

    Polen er kontrollerbart i betydningen samforståelse, har vist den politisk korrekte og verdsatte viljen til å konfrontere Russland og går ikke som Tyskland med den tilfangetattes slepende, motvillige skritt. Polske ledere snakker om krig mot Russland innen ikke så mange år. Man vil øke sitt militærbudsjett tilsvarende, og polsk industri har et stort utviklingspotensiale. Polsk mentalitet kan omgås khazarer og khazarene kjenner dem. Begge parter vet hva som er god musikk i den andres ører. For mafiaen i Washington DC må Polen framtone seg som selve redningen og nålen på det politiske barometeret peker klart på at vi vil få se mer. Paul Craig Roberts mener at Polen sammen med Sverige og USA har stått bak sprengningene av NS1 og NS2 og det virker i denne sammenhengen heller logisk enn ulogisk. https://newsvoice.se/2022/09/amerikansk-regeringsradgivare-attacken-mot-nord-stream/

    Polakkene, Gud bevare dem, skal bare passe seg for nemesis i landets historiske erfaringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Endelig er russerne begynt å skjønne tegningen.

Vesten er ikke interessert i dem som partner men som byttedyr.

Forrige innlegg

Fredsprisen:

Enda en gang til alt annet enn fredsarbeid.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.