POSTED IN Virkelighetsforståelse

Det dreier seg om virkelighetsoppfatningen.

Det pågår en intens krig om hva folk skal tro.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den britiske regjeringas hemmelige medieprogram og deres etterfølgere i dagens hatkampanje

Av Pål Steigan 

Den britiske regjeringa opprettet i 2015 et prosjekt for å drive svart propaganda mot Russland. Prosjektet ble kalt Integrity Initiative og hadde sin egen nettside som ble brukt for å fremme de ulike kampanjene som programmet drev. I dag er nettsida nedlagt, og det kommer av at hele prosjektet ble så grundig avslørt, blant annet av oss, at det mistet all troverdighet.

Les om Integrity Initiative her.

Les også Tord Björk: How Integrity Initiative and Atlantic Council is exposed in Norway

Den britiske regjeringa måtte innrømme at ikke bare utenriksdepartementet, men også hæren og forsvarsdepartementet har finansiert Institute for Statecraft (en konto som nå er parkert) som sto bak en meget skitten kampanje mot Labour-leder Jeremy Corbyn.

Dette «instituttet» driver noe som kalles The Integrity Initiative, som er et hemmelig program som er opprettet for å drive svart propaganda mot Russland. Det er lekket ut dokumenter som viser hva slags metoder de bruker:

 • Utvikle «klynger» i ulike land og utvikle klyngemetoder der.
 • Sørge for et regjeringa, tenketanker, det militære og journalister ser «det store bildet»og få folk til å akseptere at vi er under et samordnet og bevisst hybridangrep fra Russland.
 • Øke hastigheten i å utvikle respons, mobilisere nettverket for aktivisme i jakten på «det gyldne øyeblikket».

Den fullstendige lista over metodene viser at dette ikke er ordinær skribentvirksomhet. Denne klyngen er påvirkningsagenter som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer».

Norske påvirkningsagenter

Det gikk også fram at de hadde bygd klynger i 35 land, og blant dem Norge. Det står i dokumentene at den norske klyngen ledes av en «tidligere statstjenestemann» og har ei gruppe i Oslo og en annen i Tromsø. Prinsippet for disse gruppene er at de skal jobbe via journalister som på diskret vis planter artikler i mediene på oppdrag fra det britiske programmet.

Takket være lekkasjene kjenner vi også navnene på medlemmene av den norske «klyngen». Den «tidligere statstjenestemannen» er antakelig Chris Prebensensom var sekretær i Den norske atlanterhavskomité fra 1997 til 2010. Den øvrige medlemmene av «klyngen» er Jardar Østbø, Institutt for forsvarsstudier, Kristin Ven Bruusgaard, Institutt for forsvarsstudier, Tor BukkvollForsvarets forskningsinstitutt og Henning André Søgaard, Forsvarets forskningsinstitutt.

Den hemmelige norske klyngen. Fra venstre: Tor Bukkvoll, Kristin Ven Bruusgaard, Chris Prebensen, Henning André Søgaard og Jardar Østbø

Henning André Søgaard var forresten skribent for Ny Tid da han ble tatt for plagiat i 2007. Han har også vært blogger hos Huffington Post, men ble i 2011 bannlyst av redaksjonen på grunn av flere tilfeller av plagiat. Likevel opptrer han fortsatt i norsk presse med artikler om cyberkrig og om den angivelige trusselen fra Russland.

Tor Bukkvoll gjorde seg bemerket da han forsvarte det at ukrainske barn ble kalt ut til å grave skyttergraver med at dette var å betrakte som «dugnad».

Fra deres egne dokumenter framgår det hvordan de jobber. Her er et eksempel fra den spanske klyngegruppa og hvordan de mobiliserte mot utnevnelsen av Pedro Baños som sjef for den nasjonale sikkerhetsmyndigheten. Dette var i juni 2018. Klokka 14 får lederen for den spanske klyngen beskjed om at dette bør hindres. Han gir beskjed til klyngemedlemmene om å utarbeide et dokument mot Baños for å spre det i spanske medier. De bruker Twitter for å dra dette i gang. Klokka 15.45 ber den spanske gruppa britene om å dra i gang en internasjonal støttekampanje på Twitter. Det britiske senteret lager ei gruppe på WhatsApp for å koordinere kampanjen på Twitter. Kort etter har den spanske gruppa klar artikler og materiell som skal publiseres i El Païs og El Mundo og sendes til den britiske og den franske ambassaden.

Slik ser altså fri og uavhengig presse ut. Etter alt å dømme er dette koordinert.

Trussel mot det offentlige ordskiftet

Disse menneskene var alle ansatt av den norske staten og betalt av norske skattepenger. Men de opptrer altså fordekt og koordinert fra et hemmelig britisk initiativ. Bare dette burde få det til å blinke røde varsellamper i alle norske redaksjoner. Det tyske magasinet Der Spiegel ble rystet av en skandale der den prisbelønte journalisten Claas Relotius har vist seg å ha skrevet en serie falske reportasjer og artikler. TV2-journalist Øystein Bogen har jobbet med Atlantic Council for å brennemerke norske politikere, nettsteder og enkeltpersoner som «pro-russiske». Også Atlantic Council er i denne sammenhengen å oppfatte som et utenlandsk politisk agentur.

Øystein Bogen er påvirkningsagent for Atlantic Council og jobber med Russlandhets og ny-mccarthyisme for TV2

Vi har her altså en uhellig allilanse mellom journalister, statsorganer, media og utenlandske militære og sivile agenturer for å påvirke norsk opinion i en bestemt retning. Dette er ikke å kjempe med blanke våpen. Dette er ikke å praktisere et demokratisk ordskifte. Det er derimot en trussel mot demokratiet. Og kanskje er det bare toppen av isfjellet. Hvor mange flere i norsk akademia og norske medier har solgt pennene sine til NATO og utenlandske agenturer?

«Klynger» mot demokratiet og det frie ordskiftet

Basert på dokumentene fra Integrity Initiative kunne vi avsløre hvem i hvilke land som deltok i denne svarte propagandaen på oppdrag fra den britiske hæren:

«Klyngelederne» til Integrity Initiative

Søkelys på «klyngelederne» i Integrity Initiative – del 2

Integrity Initiative – et initiativ uten integritet. Del 3.

Integrity Initiative, klynger mot demokratiet (del 4)

Vår gjennomgang viser at Integrity Initiative faktisk hadde bygd opp et nettverk av klynger med klyngeledere i store deler av Europa. Dette hemmelige nettverket har hatt til oppgave å drive påvirkning av presse, andre medier, politikere og beslutningstakere til å føre en mer anti-russisk og pro-NATO-politikk. De er sammen om å drive svart propaganda når det trengs og samordne pressa og den sivile offentligheten med de militære.

Det våre undersøkelser også viser er at det er et svært internasjonalt nettverk rundt EU, NATO, USA og de store korporasjonene av desinformasjonssyystemer der Institute for Statecraft bare utgjør en liten del. En masse av de såkalte «faktasjekkerne» inngår i dette, samt at etterretningstjenestene naturligvis er djupt involvert. Vi har bare tatt opp et glass vann fra havet for å studere ett eksempel, en liten biotop av svart propaganda og påvirkningsagenter. Og det vannet var ikke mye reint.

Integrity Initiative måtte gå under jorda fordi de ble så grundig avslørt. Men det er ingenting som tyder på at virksomheten deres har tatt slutt. Slik nesten samtlige norske medier ser ut i dag, ser det tvert imot ut som om de fortsatt er aktive og at de har hatt stor suksess.

Fire av medlemmene i den norske klyngen den gangen hadde bakgrunn fra Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Den nåværende kampanjen mot steigan.no startet med at fagdirektør Eskil Sivertsen ved FFI ble intervjuet av Faktisk.no og påsto at Steigan.no har laget saker basert på innhold hentet fra russisk-kontrollerte sider.

Eskil Sivertsen er blant annet medforfatter av rapporten Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier

Eskil Iversen fulgte bare opp et dokument fra utenriksdepartementet i USA og et dokument fra USAs UD med tittelen Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem.

Etter dette skrev Faktisk.no en stor artikkel i VG under tittelen Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier, som var planket etter opplegget fra US State Department og FFI.

I artikkelen finner man både begrepsbruken og tenkemåten til US State Department, og Faktisk har fulgt dreieboka til siste komma.

Les: I sitt angrep på steigan.no følger Faktisk dreieboka til USAs utenriksdepartement

Deretter gikk opplegget fra Faktisk sin seiersgang i alle de store norske mediene helt fram til den pågående heksejakta i Rødt.

Dette er en klassisk militær desinformasjonkampanje som er en del av USAs og Storbritannias totale krigføring. Det er ikke en gang vanskelig å følge sporene av den. Det er godt mulig at de som driver denne hatkampanjen i Rødt ikke vet det, men de opptrer som om de skulle være marionetter for USAs UD, og som om hensikten er å ødelegge partiet Rødt og alt som heter utenrikspolitisk opposisjon i Norge.

Hensikten er naturligvis også å prøve å utrydde den eneste opposisjonsavisa i Norge, nemlig steigan.no. Vi kan love leserne at vi ikke gir etter for svart propaganda, men tvert om vil intensivere vårt arbeid for også å avsløre sånt.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Kyle Glenn

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Det er vel ingen tvil om at det er en krig om å påvirke våre meninger og at den er ganske så intens i disse dager, – vi bør ikke glemme at vi lever i en verden der alle sulter etter makt. Til slutt er det vårt eget ansvar å holde oss informert og bruke det vi har igjen av vårt intellektet til å skille mellom hva som er rett og galt !
  Det å lytte til andre folks meninger er prisverdig men vi erfarer at alt for mange av våre meninger i dagens samfunn er enormt påvirket av sosiale medier. Vi blir på den måten en syndebukk i andres masterplan, ignorerer det større bildet og blir brukt som dukker for å oppnå motivet til de «Andre».

  Vi har erfart dette under denne Corona plandemien og vi erfarer det det nå også under denne Proxy krigen mellom Vesten og Russland !

  Svar
  • Det er egentlig merkelig at i en verden der vi alle til syvende og sist faktisk skal dø ofrer så mange krefter på å manipulere andre mennesker til å endre holdninger via manipulasjon, religion, politikk, løgn, krig og maktmisbruk, – nesten som en skulle tro at noen av oss har tenkt å leve evig og vil rede grunnen for en ny skapelse der de skal leve i etterlivet – Men Intet er nytt under solen !

   All aktiviteten til mennesker i løpet av dets levetid vil gå tapt i den større ordningen og vil snart bli glemt ! Kjærlighet og respekt for andre mennesker er det eneste som har betydd noe for menneskeheten all den tid vi har levd på jorden – alt annet kan man faktisk glemme !

   Svar
 • «Denne klyngen er påvirkningsagenter som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer». »

  Bare «konspirasjonsteorier». 😉

  Svar
 • Kaspar Gram
  20 april 2022 11:07

  Politisk kvarter på NRK den 19.4.22 var en illustrasjon på hvordan media sammen våre politikere utøver sin ekstremt fordummende manipulasjon. Pål Steigan skulle brennes, han var ikke engang invitert, men partisekretæren til Rødt fikk utfolde seg. I hver annen setning lød ordet konspirasjonsteori og inkvisitorisk fordømmelse godt hjulpet frem av programlederen. Ikke et eneste kritisk spørsmål om de faktuelle forhold om det som steigan.no belyser. Politisk religiøs utfoldelse – i forlengelse av det som nå utfolder seg i det offentlige rom, vil vi måtte forvente at kjetterbålene bokstavelig talt vil lue opp igjen om ikke lenge.
  Poltikerne i mange land også Norge arbeider flittig med å få et juridisk rammeverk på plass slik at de kan sensurere direkte, jfr fakenews…
  Bigtech i USA som fører an med totale krav om at bare en tanke skal tillates – den som gagner dem, har svært mange mektige hjelpere også her på berget. Hvis ikke flere snarlig får nisseluen opp fra neseroten, bråvåkner og også blir aktive motstandsfolk, vil vi se nasjonene og befolkningene sovne inn for godt – til vuggesangen fra Harari og Schwab.
  En grunnleggende erkjennelse ,som første skritt, er å innse at våre ledere ikke vil oss vel og at det er en enorm kamp om våre hoder hvor ensrettingen i norske media er slik vi kjenner den fra andre totalitære stater. De sanne virkelighetsbeskrivelser får man ikke statsstøttede bigtech-kontrollerte media-Norge.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   20 april 2022 18:39

   Bra at du forsvarar Steigan. Heksejakta i Nato-pressa syner berre at Steigan er inne på noko. Elles hadde ikkje Nato-avisene og NRK brydd seg. Steigan.no er viktigare enn nokon gong.

   Svar
   • Leste en kommentar for litt siden – husker ikke om det var her eller der – heller ikke så nøye. Den var veldig treffende: Når artilleriet våkner er du over målet.

 • Av moderne myter er vel Holocaust-myten den mest seiglivede. I en artikkel av Antony C. Black om boken ”Breaking the Spell” av Dr. Nicholas Kollerstrom blir denne myten tilbakevist.

  https://www.unz.com/article/breaking-the-spell/

  I seksten eller så land i Europa kan man bli satt i fengsel for å ”benekte holocaust” eller til og med for å uttrykke ‘holocaust-fornektelse’ på sosiale medier. I Tyskland blir omkring femten tusen mennesker hvert år stilt for dømt for holocaust-fornektelse. Her i Norge er det noe bedre; man risikerer ”bare” å miste sin jobb, venner og familie hvis man uttrykker tvil om holocaust.

  Dr. Kollerstrom, selv, snublet mer eller mindre naivt inn i denne hengemyra i 2008 da han fant seg summarisk oppsagt fra sin tidligere stilling som historiker og vitenskapsfilosof ved University College, London (UCL). Kollerstrøm er «den eneste medarbeider…som noensinne har blitt oppsagt av ideologiske grunner».

  Til å begynne med er det et veldokumentert faktum at det ikke er noe dokumentarisk bevis på at det fantes noen plan for systematisk å utrydde millioner av mennesker. Av overlevende dokumenter fra Det Tredje Riket er det derfor ikke et eneste bevis som indikerer noen slik plan; ingen proklamasjoner, ordrer, radiotranskripsjoner, notater, memoarer – ingenting i det hele tatt. Som Kollerstrom sier, er vi igjen oppfordret til å tro at prosjektering og drift av denne enorme operasjonen ble gjennomført ved en form for «telepati».

  David Irving i sin bok, ‘Hitlers War’, basert utelukkende på primærkildemateriale, konkluderte med at Hitler selv ikke visste om noen slik plan.

  Så er det dekanen for ortodokse holohistorikere, Raul Hilberg, forfatter av den angivelig endelige, tre binds historien om Holocaust, ‘The Destruction of The European Jews’. Hilberg ble av forsvarsadvokaten ved Ernst Zundel-rettssaken i 1985 tvunget til å innrømme under ed at det ikke var noe dokumentarisk bevis – ikke en tøddel – av nazistenes påståtte gassinger av mennesker! Sistnevnte faktum støttes også, av Bad Arolsen-Arkivene (som består av rundt tretti millioner dokumenter om leirene) hvis kuratorer utgav en uttalelse i 2007 som sa at de ikke hadde noe bevis – ikke ett eneste dokument – som fastslo noen dødsfall ved gassing.

  Når det gjelder de påståtte gasskamrene selv, kunne de ikke ha vært ‘gasskamre’ (dvs.de var virkelig dusjer) både fordi deres strukturer (mange deler av dem har blitt bedragerisk rekonstruert i etterkrigstiden) ikke er tette (så gasssen ville ha sivet ut). Dessuten viser kjemisk analyse at det ikke er hydrogencyanid i veggene, som det ville ha vært, derssom de påståtte gasskamrene hadde vært brukt som gasskammere.

  Videre utgav Auschwitz-Museet selv en uttalelse i 1989 nedgradering av de ‘fire millioner’ som angivelig ble drept I Auschwitz til ‘en million’. Samtidig ble de Sovjetiske Dødsbøkene for Auschwitz tilgjengelig etter sovjetunionens fall, og viste at bare omtrent sytti tusen mennesker (omtrent halvparten av dem jøder) hadde dødd i Auschwitz-nesten alle fra tyfus – et tall som også sammenfaller med tallene i Arolsen-Arkivene. Både Dødsbøkene og Arolsen-arkivene er stort sett enige om antall jøder som døde i Auschwitz er rundt 30.000 i alt, noe som representerer omtrent enn halvparten av de totale dødsfallene.

  Kuratorene for Arolsen-Arkivet utga i 1979 et tall for dødsfallene for femten av leirene, som utgjorde totalt rundt 271 000 personer. Så i 1984 ga de ut en total dødelighet for seksten av leirene som kom til 282 000.

  Svar
  • De ikoniske bildene av hauger av lik, er tatt fra Bergen-Belsen. Det har aldri vært påstått at Bergen-Belsen var en utslettelsesleir. De døde var ofre for tyfus, det vil si at de ikke var ofre for ‘gassing’ – men disse bildene fortsetter å bli vist fram til denne dag som bevis for gassing.

   Når det gjelder ‘øyenvitner’, er de fleste selvbiografier som har vist seg å være forfalskninger, og resten er i stor grad avledet fra disse fortellinger og / eller basert på rykter og rykter om rykter. Det har oppstått en hel industri av falske ‘øyenvitne’ beskrivelser.

   Når det gjelder tilståelser, er tilståelsen til Rudolf Høss, kommandanten i Auschwitz og hovedvitnet for påtalemyndigheten i Nuremberg-rettsakene ganske typisk. Høss hadde blitt torturert i tre dager og netter av britiske torturister før sin tilstålelse. Og det er åpenbare motsetninger i hans vitnesbyrd som viser at han bare fant på hva hans anklagere / forfølgere ønsket å høre.

   Britene snappet opp radiokommunikasjon fra Auschwitz i den avgjørende tretten måneders perioden fra januar 1942 til slutten av januar 1943. Denne ble gjort tilgjengelig på midten av 1990-tallet. Man trodde at dette ville avsløre bevis for holocaust. Forlegenheten var stor da ingen slike bevis fantes. Ikke en smule.

   Enda et primærkildearkiv er de intakte koks-arkivene fra Auschwitz/Birkenau. Av disse arkivene finner vi at mengden koks som ville vært nødvendig for å brenne hundretusener av kropper rett og slett ikke eksisterte.

   I 1999 ved Treblinka brukte et team av arkeologiske forskere ledet av australske Richard Krege, jord-penetrerende radar for å prøve å finne restene av de offisielt estimerte 800.000 kroppene som angivelig ble begravet der. Teamet fant ingenting i det hele tatt – ikke engang noen bevis for noen jord forstyrrelse overhodet.

   Et annet problem er at jødene i Treblinka er påstått drept med dieseleksos. Det ble først påpekt av Fritz Berg i 1983, og senere bekreftet i 1992 Av Walter Luffl, presidenten for Det Østerrikske Føderale Ingeniørkammeret, at massemord ved gassing med dieselgasser er praktisk talt umulig.

   En annen sak er at ofrene i Treblinka er påstått kremert ved ved. Nå tar det omtrent 150 kg ) av tre for å brenne bare en kropp, og en enkel beregning viser at mengden ved som trengs for å brenne 800 000 kropper, er vel, bare svimlende. Og selvfølgelig har det ikke blitt funnet noe spor av vedaske i Treblinka.

   https://www.unz.com/article/breaking-the-spell/

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  20 april 2022 19:26

  Har begynt å lese boka «NATO’s Secret Armies» av den sveitsiske historiker og fredsforsker Danlele Ganser. Den handler om «stay behind» hærene som ble opprettet av CIA (NATO) og MI6 i alle land i Vest-Europa og som i noen land ble linket til høyre-ekstrem terrorisme. Dette er en skremmende bok som gjør at man i større grad kan mistenke det som skjer i Ukraina i dag til å være designet av USA / NATO for å ta rotta på kommunismen. Boken dokumenterer groteske planer og fryktelige handlinger på en nøktern og saklig måte. Anbefales – for dem som ikke er mørkredd.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den kjente tyske advokaten Reiner Fuellmich:

Video: Pandemien er et globalt statskupp.

Forrige innlegg

Nå kommer kritikken av vaksinekjøret:

Tok farmasøytiske selskapers ord for sikkerheten til produktene deres.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.