POSTED IN Endring av politikken, Klima, Økonomi

Det dreier seg om fortjeneste:

De største kapitalene kontrollerer klima- og koronapolitikken.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

COP26 – de multinasjonale selskapenes allianser tar over

Av Pål Steigan -4. november 2021

«Klima» er blitt de multinasjonale selskapenes varemerke. Det har lenge vært klart at finanskapitalen og de multinasjonale selskapene vil bruke klimafrykten for å tappe offentlige budsjetter for tusenvis av milliarder og til å gjennomføre det World Economic Forum kaller «stakeholder»-økonomi. Klimakonferansen COP26 i Glasgow er blitt gjennombruddet for denne politikken. Fra nå av er det de multinasjonale selskapene som setter takten og bestemmer retninga, og det gjør de gjennom sine såkalte «allianser».

En av dem blir annonsert 4. november 2021 på initiativ fra Biden-administrasjonen og World Economic Forum. Det er den såkalte First Movers Coalition. De første selskapene som går inn i alliansen er AppleBoston Consulting GroupAP Møller–MærskVattenfallDalmia CementVolvo GroupFortescue Metals Group og Yara International.

En annen allianse er Alliance for Clean Air. Den ble annonsert av Børge Brende, president i World Economic Forum. Denne alliansen er etablert i samarbeid med den filantropiske Clean Air Fund. Det er grunnlagt av Bernard van Leer FoundationBloomberg PhilanthropiesThe Children’s Investment Fund FoundationIKEA Foundation og fire andre. De viser til initiativer medlemmene alt er med på, som IKEAs Better Air Now og Googles Project Air View.

Medlemmene i Alliance for Clean Air er Accenture, A.P. Møller-Maersk, Biogen, Bloomberg, Google, GoTo Group, Inter IKEA Group, Mahindra Group, Siemens og Wipro.

Går man djupere ned i eierskap og krysseierskap, ser man at dette stort sett er internasjonal finanskapital som er i allianse med seg sjøl. Det er også noen store statseide selskaper, som Vattenfall, og noen privateide giganter, som Bloomberg og Ikea. Blant de børsnoterte er «de vanlige mistenkte», BlackRock, Vanguard og State Street sterkt representert.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er cop-26-nov-696x391.png
Fra COP26 i Glasgow

Dette er helt i tråd med strategien til World Economic Forum, som jo er fellesorganisasjonen til de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden.

Økonomisk dreier dette seg om det største pyramidespillet i verden. Glasgow Financial Alliance for Net Zero snakker om ei investeringsboble på 130 billioner dollar, eller noe nær det dobbelt av verdens samlede BNP.

I denne alliansen finner vi blant andre Bloomberg, BlackRock, Citigroup og David Rockefeller Fund.

World Economic Forum tok kontrollen over FN

I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den alltid glisende tilstedeværelsen til WEF-president Børge Brende.

Partnerskapsavtalen kan leses her. Vi skrev etter undertegnelsen at dette betyr at milliardærenes våte drømmer går i oppfyllelse. Det ligger i formålsparagrafen til WEF at de skal fremme såkalt private-public partnership, som i realiteten betyr privatisering og korporasjonenes overtakelse av de viktigste samfunnsfunksjonene.

Gjennom partnerskapsavtalen oppnår WEF å omdefinere det internasjonale samarbeidet. Det som var multilateralisme mellom medlemsland erstattes av det milliardærklubben kaller «multistakeholderisme», der multinasjonale korporasjoner defineres som likeverdige parter og som deler av styringssystemet.

WEF har også helt tatt kontroll over FNs såkalte «bærekraftsmål» eller Agenda 2030.

COP26 et vannskille

De multinasjonale selskapene har sjølsagt lenge hatt stor makt både på COP-konferansene og i FN, men med COP26 markeres det et vannskille. Herfra tar de helt over. Kapitalínteressene er så sterke og bygger så sterke allianser seg i mellom at nasjonalstater knapt har noen sjanse til å stå imot dem.

I og med at de nå har kontroll over FN-systemet og i utforminga av hva som er «god klimapolitikk», vil det også være kapitalens interesser som vil bli omtolket som «klimavennlig» og alt som går imot dem, vil bli stemplet som skadelig og eventuelt også «klimafiendtlig».

Vi ser klare tegn til at «koronadiktaturet» vil bli videreført og perfeksjonert gjennom «klimadiktaturet». Dette har vi alt varslet i artikkelen:

Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Nå sier de rikeste milliardærene i verden med Michael Bloomberg og BlackRocks Larry Fink i spissen, EU-kommisjonen og World Economic Forum at de skal «redde klimaet». Men når man ser på hva de faktisk går inn for har det ingen slik effekt. Det de derimot gjør er å bruke det vi må kunne kalle klimapanikk til å trumfe igjennom en massiv overføring av makt, økonomiske og materielle ressurser og kontroll til organer som er kontrollert av milliardærene.

Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

I multimilliardærenes verden er de våre rette hyrder til å lede den menneskelige saueflokken inn på den rette vei. Dette kommer veldig klart fram i 2020-utgaven av Davos-manifestet:

«Et selskap som har en multinasjonalt virksomhet, tjener ikke bare alle interessenter (stakeholders) som er direkte engasjert, men fungerer selv som en interessent – sammen med regjeringer og sivilsamfunn – i vår globale fremtid. Korporasjonenes globale statsborgerskap krever at et selskap utnytter kjernekompetansen, sitt entreprenørskap, sine ferdigheter og relevante ressurser i samarbeid med andre selskaper og interessenter for å forbedre verdenssituasjonen.»

Dette er Agenda 2030. Det er for dette formålet World Economic Forum har inngått et partnerskap med FN som gjør at de multinasjonale selskapene nå vil være representert i og ha ei styrende hand med i alle viktige FN-fora.

COP26 er en sterk manifestasjon av denne strategien og disse metodene.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  4 november 2021 13:56

  Når prinsar og milliardærar kjem susande i sine private jetfly, skjønar fleire enn meg at det er heilt andre saker enn miljø og klima som skal drøftast. Takk til Pål Steigan og Knut Lindtner for glimrande folkeopplysning.

  Svar
 • Northern Light.
  4 november 2021 16:18

  Støres tale under klimatoppmøtet i Glasgow var nok gledelig nytt til storkapitalen. Han lovte at oljefondet skulle bli et klimafond, og at store deler av det skulle brukes til å investere i klima. Han sa at denne regjeringen er helt enig med Solberg-regjerningen i at CO₂-håndteringsprosjektet «Langskip» må gjennomføres, kostnadsberegnet til 20 milliarder kroner. Noe som en kan regne med kommer til å koste det mangedobbelte. Slike prosjekter under-kalkuleres alltid for å få opinionens aksept.

  «– Det finnes ingen troverdig klimafremskriving som viser at det går en vei til målet, uten fangst, lagring og bruk av CO₂, sier Støre til VG».

  Plantenæringen CO₂ omtales nå altså som forurensning, og CO₂ skal håndteres som giftig avfall. Storkapitalens presse og media kan nå forventes å trappe opp skremselspropagandaen om CO₂, og barna skal skremmes med CO₂, noe NRK leder an med NRK Super/Newton.

  Sir David Attenborough holdt en følelsesladet tale under klimatoppmøtet, som fikk stor oppmerksomhet. Han har vært programleder for BBC naturvitenskapelige programmer i en mannsalder, og milliarder av tv-seere verden over har sett hans programmer om flora og fauna, kanskje noe av det beste i tv-historien, og BBC på sitt beste.

  Han er derfor en stor autoritet for folk, og storkapitalen har nå altså Attenborough på laget for å utpeke plantenæringen CO₂ som miljøgift. «Jeg har sett klimaforandringen skje i min livstid» sa han i sin tale. En brilliant programleder og vitenskapsselger, men klimaforandringene han har observert er på grunn av Solens naturlige sykluser og ikke at vi er i en antropogen tidsalder.

  FNs, eller FN/WEF som det skulle ha vært kalt, klimamodeller er basert på simuleringer, men det må være virkelige observasjoner som må gjelde. For pol-isen kryper sørover, polene øker i omfang med andre ord, og isbjørnbestanden har aldri vært så stor på lenge. Det var varmere før, og mer CO₂ gir mer plantevekst og bedre avlinger. Temperaturstigningen i det siste århundret er ubetydelig. Isbreer kalver ikke dobbelt så mye nå, det er storkapitalens presse og media som viser dobbelt så mange bilder og videoer av det, og de lettpåvirkelige unge spesielt lar seg styre av dette.

  Klimahysteriet står storkapitalen bak, de skal med klima som påskudd få kontroll over verdens energi og matproduksjon. Styringsmidlene til å gjennomføre det har de fått ved å ta over FN. Den fornybare energien er upålitelig, utilstrekkelig og ikke bærekraftig, og tjener ikke til annet enn å tømme statsbudsjettene til storkapitalens fordel.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   4 november 2021 20:16

   Godt innlegg. Namnet FN/WEF bør brukast mykje. Kor mange norske veljarar kjenner til dette samrøret?

   Svar
 • En sak jeg stiller meg ganske undrende til, er WHO’s beslutning om å gå til det drastiske skrittet å endre innholdet i definisjonen av ordet ‘pandemi’.
  I denne sammenheng er det spesielt to spørsmål det skulle være interessant å få (fullt ut) klarlagt;

  1: Eksakt HVA ligger medisinsk til grunn for endringen..?

  2: HVILKE personer var involvert i denne – mildt sagt – oppsiktsvekkende beslutningen….?

  (Det burde på ingen som helst måte komme som noen overraskelse – OM det skulle vise seg – at eks.vis både Mr. Gates og hans venn Fauchi, har hatt hatt BETYDELIGE fingre borti denne paien! . . . )

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Solcellestrøm

I India, på Fiji og i Afrika: Ingen solskinnshistorie

Forrige innlegg

NRK på ville veier:

Vil kjøttdeigen i fredagstacoen føre til jordras på Filippinene?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.