POSTED IN Historie, Virkelighetsforståelse

Deportasjonen av jøder i 1942 og våpen til Ukraina i 2023.

Har vi lært noe av historien?

27 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

9. APRIL OG 8. MAI

Steinar Åge Brenden

 DET ER GÅTT 83 ÅR. Har man lært noe? Ja man lærte, men langsomt går noe i glemmeboka. Dette er det nifse ved dagens situasjon. Hva har skjedd med frigjøringsdagen 8. mai? Den er skjemmet. I dag kalles den for «veterandagen». Nå kommer de skammelige krigene ført mot Irak, Afghanistan, Libya m.m. med. Omleggingen skjedde under Jens Stoltenberg i 2010. Noe som ikke er overraskende. Norge har havnet på feil side i historia. Gjennom NATO er Norge dratt inn i konflikter det bare er å skamme seg over.  

I påsken er igjen filmen «Den største forbrytelsen» vist på fjernsyn. En god påminnelse om den fryktelige 26. november 1942. Og stor ære til Marte Michelet som skrev boka som ligger til grunn for filmatiseringen. Brutaliteten mot jødene, både i Norge, og i andre land var fundert på en feilaktig og uvitenskapelig raseteori. Desto verre. Men slike teorier var utbredt, ganske mange trodde på dette også i Norge. Hitler og fascistene, nazistene, rendyrket grusomhetene og satte de ut i livet.                                                                                                                                                                           
Sentralt i dette står Wannsee-konferansen. Dette var et møte i Berlin 20. januar 1942. Der ble planene lagt for Holocaust, hvordan jødeproblemet i Europa skulle håndteres. Dette var en plan for systematisk utryddelse «Endløsung», med drap på flere hundre tusen sivile. Dette begynte for alvor sommeren 1941 i forbindelse med invasjonen av Sovjetunionen. Hensikten med Wannsee-konferansen å drøfte samarbeidet mellom tyske institusjoner i arbeidet med jødeutryddelsen. Sentrale navn var Reinhardt Heydrich og Adolf Eichmann. Begge sorterte under SS-sjefen Heinrich Himmler. Og man nølte ikke. Snart var over 1 million jøder utryddet. Utryddelsen var i gang lenge før konferansen ved Wannsee.  

Heinrich Luitpold Himmler var en tysk nazist og en av de aller mektigste personene i det tredje riket. Han var Reichsführer for Schutzstaffel fra 1929 til 1945. Som Reichsführer kontrollerte han hele SS og også til en viss grad alle tyske politi- og sikkerhetsstyrker, inkludert Gestapo. Wikipedia

Reinhardt Heydrich døde i Praha 4. juni 1942 etter et attentat. Adolf Eichmann ble hengt i Ramla i Israel 1. juni 1962. Heinrich Himmler begikk sjølmord i britisk fangenskap 23. mai 1945. 

Det som ble utspilt i Norge 26. november 1942 var et makabert skrekkvelde i full utfoldelse. Men det som skjedde kom på ingen måte som lyn fra klar himmel. Man hadde fått varsler og advarsler om det som var i gjære.                                                                                                  Det var ikke så mange jøder i Norge. Men de ble tidlig utsatt for kontrolltiltak under den tyske okkupasjonen. De som kunne flyktet ut av landet. Den første jøde som ble arrestert i Norge var Moritz Rabinowitz fra Haugesund. Dette var 1. desember 1940. Han hadde tidlig advart mot nazistene.

Etter arrestasjonen havnet han i den tyske fangeleiren Sachsenhausen hvor han døde i februar 1942. Sommeren 1941 ble jøder i de nordnorske byene Tromsø og Narvik arrestert. Vinteren 1941/42 ble jødiske forretninger i Trondheim beslaglagt. I mars 1942 ble fire jøder henrettet for tyskfiendtlige uttalelser. I januar 1942 ble det gitt forordning om at de jødiske pass skulle stemples med en J. De måtte samtidig fylle ut et spørreskjema. Dette ble gjort for å kartlegge jødisk eiendom.

I mars gjeninnførte Vidkun Quisling ”jødeparagrafen”. Jøder skulle ikke lenger kunne reise inn i Norge. Høsten 1942 kom selve krisen for jødene i Norge. Den 6. og 7. oktober ble alle mannlige jøder over 15 år i Trondheim arrestert og sendt til leiren ved Falstad. Kvinner og barn ble internert. Senere i oktober ble resten av de mannlige jøder i Norge pågrepet og internert. Natt til 26. oktober ble alle mannlige jøder på Østlandet arrestert og internert på Berg fangeleir utenfor Tønsberg. Kvinnene fikk daglig meldeplikt. Natt til 26. november ble kvinnene sammen med barna arrestert. De første jøder som ble deportert var 20 som ble sendt med skipet ”MS Monte Rosa” den 19. november.

Den største utsendelsen skulle imidlertid komme 26. november. Da ble 558 jøder sendt til Tyskland, de fleste med ”MS Donau”.  Ved Utstikker 1 utenfor Akershus festning, der ombordstigningen skjedde, er det i dag reist et minnesmerke. 25. februar 1943 skjedde en ny deportasjon, nå med skipet ”Gotenland”. Nå ble 158 jøder sendt ut. Med få unntak ble de norske jødene sendt til Auschwitz. I årene 1942 og 1943 ble i alt 772 norske jøder sent til dødsleirer i Tyskland. Den eldste var 81 år, den yngste var spedbarn. 230 familier ble totalt utslettet. Kvinner og barn ble umiddelbart gasset i hjel ved ankomst til Auschwitz. Kun 34 norske jøder overlevde i Tyskland.  

DS «Donau» var et transportskip som ble brukt av den tyske Kriegsmarine mellom Tyskland og Norge under den andre verdenskrig. Skipet ble bygget i 1929 i Hamburg, og tonnasjen var 9 025 bruttoregistertonn.[1] Skipet er kjent for å ha stått for den største enkeltdeportasjonen av norske jøder under krigen. 26. november 1942 ble 532 norske jøder fraktet med «Donau» og videre til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare ni av disse kom levende tilbake. (Fra Wikipedia)

     

Før krigen utgjorde den jødiske minoriteten i Norge 2100 personer. Av disse greide om lag 1000 å rømme til Sverige. Mange, både av jødene sjøl og andre, gjorde en stor innsats for å berge jøder i sikkerhet. Men: Norsk politi var hjelpere da tyskerne lastet jødene om bord i ”Donau”. Uten denne hjelp ville ikke uttransporten gått så greit. Norske nazister var likedan aktive under forberedelsene til deportasjonen. Jødiske formuer og eiendommer ble konfiskert av nazistene.                                              

Jødene fikk også vansker da de vendte hjem etter krigen. Blant annet var det vanskelig å få tilbake eiendom som var tatt fra dem. Likedan var det vanskelig å få tilbake bolig og arbeid. Noen fikk aldri tilbake sitt opprinnelige arbeid. Ny etablering av forretningsdrift ble vanskeliggjort. Myndighetene administrerte arveoppgjøret etter de omkomne jødene. Dette førte til at oppgjørene tok lang tid, og at de falt dårlig ut for de som skulle arve.                           

I det norske rettsoppgjøret etter krigen ble jødene ”glemt”. Deres skjebne ble fortiet. Men i seinere år er flere kommet frem med sin historie. Mange har fortalt. Der ”Donau” seilte ut fra Akershus den 26. november 1942 er det reist et minnesmerke. I 2005 ble det i ”Villa Grande” på Bygdøy i Oslo åpnet et ”Senter for Holocaust og livssynsminoriteter”. I 1997 ble også jødene tilkjent en erstatning for det de hadde vært utsatt for. Og i 2014 kom nevnte bok av Marte Michelet: ”Den største forbrytelsen”. Det er aldri for sent.

Og norske naziforbrytere var med for fullt under aksjonene f.eks. 26. november 1942. Uten å få straff senere! En som det tegnes portrett av i «Den største forbrytelsen» er politiinspektør Knut Rød fra Oslo. Rød var medlem av NS. Høsten 1942 organiserte han arrestasjonene av jøder i Oslo og Akershus. Så kommer det utrolige: I 1948 ble han frifunnet for å ha bistått den tyske okkupasjonsmakten. Det at han ble frifunnet er omtalt som «det absolutte nullpunktet i norsk rettshistorie». Etter krigen arbeidet Rød som politiinspektør og avdelingssjef for vaktstyrken, i kriminalpolitiet i Oslo. Ikke overraskende: Han var involvert i registrering av norske kommunister under den kalde krigen.   

Noen har snakket om nazismens vesen. Hvorfor ble man nazist? Hvem ble nazister, for eksempel i Norge? Svar: Det var så mange ting. Noen ble det av ideologiske grunner. Andre av opportunisme, man fikk stillinger man ellers ikke ville fått. Og det var psykopater, slike som liker å plage folk. Med krigen kom de til sin fulle rett og utfoldelse. De kunne torturere folk i timevis og dagevis. Det var ikke så rent få, et navn som ofte nevnes er Henry Rinnan. Atter andre var unge, eventyrlystne og gitt løfter de aldri fikk innfridd. 

Det er ikke baret håret som kan klippes og endres. Noen «friserer» også historien slik at den passer inn i det folk skal vite og tro.

Vi har det som noen kaller «historiefrisørene». Man omskriver, glemmer og fortier. NRK er de rene mestre i dette. Nazismen finnes. Holdningene finnes.  Men det stikkes under stol når det trengs. Det som trengs minst av alt, er våpenforsendelser og NATO-utvidelser.   

Norge har plassert seg sjøl i en vanskelig situasjon. Har man lært av historia? Det er grunn til å tvile på det.  I påska sa utenriksminister Anniken Huitfeldt freidig og uten blygsel: «Vi må sørge for at Ukraina vinner!» Slike utsagn er skjebnesvangre. Aner man rekkevidden? Det som serveres fra Støre er rein krigsretorikk. Man skal øke våpenproduksjonen for å bistå Ukraina!

Etter alle feil som Norge har begått sammen med USA i de siste 25 år+ er det merkelig at de bare blir gjentatt. De gjentas i dag i Ukraina. 

På Stortinget sitter det 9 partier som mener akkurat det samme. Til neste stortingsvalg trengs det egentlig bare å stille ett parti. Passende navn? Et forslag er fremmet av den skarpe kommentator på Derimot.no Torfinn Slettebø: NATO og Miljøpartiet. Og NRK kan omdøpes til NATO-kanalen. 

Forsidebilde: The New York Public Library

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

27 kommentarer. Leave new

 • I dag (for-)ledes det norske folk av en gjeng kalt stortingsrepresentanter, og de hyller nazismen, noe vi fikk se da Usa’s innsatte dophau Zelenskyj fikk taletid på storskjerm i stortinget. Ifølge morderen Stoltenberg og hans lakeier, er løsningen på Natos krig mot russland mere våpen. Nrk, heretter kalt for Natos Riks-Kanal loggrer lydig, slik de også gjorde forje gang vi var styrt av nazister.

  Svar
  • Kjell:
   Så lenge norske politikere, og den norske befolkningen og media ikke tar et oppgjør med kostebinderne på Løvebakken, Ap og Stoltenberg i særdeleshet , for Norges angreps-krig med våre ‘forsvars’- våpen mot Libya ( og også Afghanistan). – Så er det kun kvalmene dobbeltmoral å gå imot Russlands krig mot et Ukraina som ble /blir styrt og militært opprustet (brukt) av angrepsorganisasjonen Nato/USA.
   Kvalmende.

   Svar
   • Du har så rett, Frikar. Nordmenn flest er slaver av et dekadent lederskap, uansett om det er AP eller Høyre som styrer. Dessverre tror mange det blir bedre når Støre skiftes ut, men da blir det en annen globalist som overtar, Erna. Tenk på hva disse menneskene har påført den norske befolkning av lidelse, alt for å tekkes Big Pharma, Eu og Usa styrte Nato. Jeg skjemmes over å være norsk.

   • Hvor mange milliarder skattepenger ga erna til GAVI, 16 var det visst. Stjålet fra folket for å avlive de samme. Hvis nordmenn mener erna er et bedre alternativ enn støre, lykke til!

 • Voldspotensialet i politiet har vi sett i Nederland, Australia etc. hvor deres hunder biter, deres hester tramper ubevepnede ned og de som er betalt for å beskytte folket angriper småjenter og gamlinger med køller. Stort sett sadistiske forakteligheter som velger seg inn i det yrket, dessverre.

  Svar
 • Etter lockdown gikk min søteste 80 år gamle nabo en spasertur, trengte en liten pause og satte seg ned litt, men der kom politiet og jaget han opp igjen på bena.
  Jeg gikk på vonde knær i min maksfart for trim, der kom en politi opp på siden av meg og mente masken måtte være på, ikke en kjeft å se i hundre meters radius. aldeles og ulogisk tåpelig kunne man i Spania jogge uten maske men ikke gå fort. Er de ikke flaue, disse fjottene, over å plage folk? Nei, de liker det.

  Svar
 • Angående Wannsee-Konferansen.

  Ifølge offisiell historie, så ble det på en konferanse avholdt i en villa i Berlins bydel Wannsee den 20. januar 1942, besluttet en «endelig løsning på jødespørsmålet». Dette påstås å være kynisk nazistisk jargong for det påståtte drap på seks millioner jøder, skjønt begrepet «løsning av det jødiske spørsmålet» ble brukt allerede i 1896 av grunnleggeren av moderne zionisme, Theodor Herzl i skriftet «Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage».

  Wannsee-protokollen blir fortsatt betegnet som det viktigste dokumentbeviset for Holocaust i historiebøker og massemedier. Som en kontrast til dette, kalte den israelske historikeren Yehuda Bauer, som var leder av Institutt for utforskning av Holocaust ved Yad Vashem, at påstanden om at Wannsee-konferansen hadde dokumentert utryddelsen av jødene i Europa, for en «dum historie».

  I sin analyse av Wannsee-protokollen – «Anatomie einer Fälschung» av Johannes Peter Ney, påpeker han uregelmessigheter som sannsynligvis var velkjente for Yehuda Bauer og kan ha forårsaket Bauers kritikk. Her er noen viktige konklusjoner fra Neys analyse:

  Rent formelt mangler Wannsee-protokollen alle kjennetegn på en protokoll: begynnelsen og slutten av konferansen, referanser til inviterte men ikke fremmøtte personer, navnene på disse er ikke kjent. Brevhode, dato, distributør, sted, signatur fra lederen av konferansen og stempel mangler også på denne protokollen. Kort sagt mangler alle egenskaper som er påbudt i et offisielt dokument.

  Språkstilen er preget av stilistiske og atypiske uttrykk som antyder at forfatteren var tungt påvirket av det engelske språket. Også notatet «I forbindelse med denne endelige løsningen […] regnes 11 millioner jøder» er oppsiktsvekkende, for det var aldri så mange som halvparten av dette antallet innen rekkevidden av nazistregimet.

  Antallet jødisk befolkning i hele det tyske rike, inkludert de østlige territoriene, var bare en halv million i 1933; Av disse utvandret ca. 250 000 uskadet, og 150 000 andre jøder tjenestegjorde som soldater i Wehrmacht.

  Mens man kan finne unnskyldninger både for faktafeil og stilistiske uoverensstemmelser, så er det er ingen forklaring på følgende forhold: Det finnes to forskjellige versjoner av protokollen. Det påstås at Wannsee-protokollen ble utferdiget i 30 forskjellige eksemplarer, hvorav bare eksemplar nr 16 overlevde. Men nå finnes det to forskjellige «original»-eksemplarer av «original»-eksemplar nr 16 av Wannsee-protokollen. Etablerte historikere kaller noen ganger det ene eksemplaret, noen ganger det andre, for originalen.

  Det første eksemplaret ble «oppdaget» av Robert Kempner, en tysk jøde som emigrerte til USA på 1930-tallet, og som kom tilbake til Tyskland i 1945 som aktor i Nürnberg-rettsakene. Han ga ingen nærmere opplysninger om hvordan hans eksemplar av Wannsee-protokollen ble «oppdaget». Til tross for den uklare opprinnelsen til Wannsee-protokollen som ble «oppdaget» av Kempner, ble den godkjent som bevis i Nürnberg-rettsakene og fikk aktnummer G-2568.

  Problemet med det «original»-eksemplaret av Wannsee-protokollen som Robert Kempner «oppdaget» og som ble overlevert til Nürnberg-domstolen, var at «SS» var skrevet med vanlige latinske bokstaver. Åpenbart hadde ikke forfatteren av dette dokumentet en skrivemaskin med de typiske runetegnene for SS tilgjengelig, til tross for at det i 1942 neppe fantes en eneste skrivemaskin på noe offentlig kontor i Tyskland som ikke hadde de typiske runetegnene for SS. Produsentene av denne litt uheldige versjonen av Wannsee-protokollen forsto antagelig sin tabbe, for senere dukket det opp en annen versjon (også som «original»-eksemplar nr 16 av 30) hvor «SS» var skrevet med runetegn. Siden det ikke har lykkes å få den første versjonen av Wannsee-protokollen til å forsvinne fra allerede publiserte verker (f eks er en faksimile av den første protokollen gjengitt i Robert Kempners bok «Eichmann und Komplizen»), kan man konkludere med at Wannsee-protokollen ikke er annet enn en klønete forfalskning. Det bør ikke forbause noen, for i dag vet vi f eks fra Irak-krigene at britene og amerikanerne er kjent for praksisen med «sexing up the dossier» – dokumentasjon produseres etter behov.

  Detaljert kritikk av Wannsee-protokollen her:
  http://vho.org/GB/Books/dth/fndwannsee.html
  Til venstre: «Originalversjon» av Wannsee-protokollen som presentert av Robert Kempner. Til høyre: «Originalversjon» av Wannsee-protokollen som befinner seg i tyske arkiver.

  (Ordet «Endlösung» (endelig løsning), som vanligvis brukes i dag, stammer fra en feilaktig tilbakeoversettelse ved Nürnberg-domstolen av ordet „Gesamtlösung“ (samlet løsning) fra tysk til engelsk og tilbake igjen)

  Kilde: http://www.vho.org/D/Beitraege/VerboteneWahrheit_files/mh.pdf

  Svar
 • Meget bra Espen. I motsetning til artikkelen, som inneholder masse nonsens og faktaforvrengninger ang. Wannsee og annet.

  Svar
  • En underlig artikkel. Så full av faktafeil!
   Er det Holocaustsenteret i Oslo som har presset denne artikkele på derimot.no fordi de trykket foredraget til Hans Olav Brendberg om jødemakt i historien i går?
   derimot.no/et-foredrag-om-den-jodiske-lobbyen-for-betongen-storkna/

   « DET ER GÅTT 83 ÅR. Har man lært noe? Ja man lærte, men langsomt går noe i glemmeboka. Dette er det nifse ved dagens situasjon.»

   Det er jo ikke så rart; det har vært forbudt, og sensurert- og forbundet med straff, å diskutere historien. Bortsett fra de som ønsker propaganda.
   Og vi har blitt foret med denne propagandaen i minst 83 år.

   Informasjon og dokumentasjon om Holocaust fjernes. Hvilke ‘små’ krefter/folk er det som har makt til å gjøre noe slikt w.w. ?
   dagbladet.no/kultur/google-fjerner-informasjon-fra-holocaust-fornektere/66564240

   Se hva du ikke får lov å diskutere så vet du hvilke informasjon de styrende er redd for. 😉

   «Der ble planene lagt for Holocaust, hvordan jødeproblemet i Europa skulle håndteres. Dette var en plan for systematisk utryddelse «Endløsung», med drap på flere hundre tusen sivile.
   ..Snart var over 1 million jøder utryddet. Utryddelsen var i gang lenge før konferansen ved Wannsee.
   Det som ble utspilt i Norge 26. november 1942 var et makabert skrekkvelde i full utfoldelse. Men det som skjedde kom på ingen måte som lyn fra klar himmel. Man hadde fått varsler og advarsler om det som var i gjære.»

   ALLE jøder kunne fritt reise fra Tyskland fra 1932 til 1939 . På tross av at jødiske organisasjoner erklærte verdensomspennende krig mot Tyskland i 1932. – Og hadde makt til å hindre Tyskland i verdenshandelen, akkurat som mot Iran og Russland i dag. så Tyskland måtte bytte varer mot varer.

   ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929.’

   ‘Men bevisene viser noe annet. Faktisk var en meget høy andel av de jødiske innsatte ikke i stand til å jobbe, og likevel ble de ikke drept. For eksempel rapporterte en intern tysk telexmelding datert 4. september 1943 fra sjef for arbeidsavdelingsavdelingen til SSOs økonomiske og administrative hovedkontor (WVHA) at 25.000 jøder som ble holdt i Auschwitz, kunne kun 3,581 jobbe , og at alle de gjenværende jødiske innsatte – ca. 21 500, eller rundt 86 prosent – ikke kunne jobbe.’
   holocaustdeprogrammingcourse.com/

   ‘Röda Korsets rapport är av värde då den klargör på vilka legala grunder judar greps och internerades i koncentrationsläger, det var som fientliga utlänningar. I USA internerades t.ex. alla japaner under andra världskriget, men även tyskar, italienare och amerikanska medborgare som var emot kriget och kunde utgöra en fara. I Storbritannien och Australien samma sak. Fria Sidor vill påminna om att det var den internationella Judenheten som förklarade Tyskland krig 1933 och att många judar arbetade emot Tyskland och kunde därför, på goda grunder, ses som en intern fiende. Många judar ansågs inte utgöra en fara för Tyskland. De kunde leva relativt fritt i samhället, vilket vi kommer se nedan. ‘
   friasidor.is/roda-korsets-rapport-fran-1948-man-vill-dolja-for-oss/

   De tyske leirene var godt organisert med bedre standard enn noen tidligere konsentrasjonsleir i historien ( England sine under Boerkrigen, og USA sine for alle japanere i USA fra 1942.)

   Hvorfor hører vi ikke om disse? 😉

   Svar
 • Hvor mange døde i konsentrasjonsleirene, og hvor mange ble bombet av de allierte?

  «I det samme senket skvadroner av krigsfly fangeskipene Cap Arcona, Thielbek – samt sykehusskipet SS Deutschland. Alle båtene var fulle av tidligere fanger fra konsentrasjonsleire. «
  side3.no/historie/u-baten-oppdaget-cruiseskipet-med-5000-barn—sa-fyrte-kapteinen-av-tre-torpedoer-4316472

  Allierte grusomheter:
  Totalt var det minst 75 enkeltskip som gikk ned i løpet av krigen der mer enn 1000 mennesker mistet livet. Vi snakker her om store passasjerskip som med viten og vilje ble senket av fienden.
  Det verste drapstoktet på mennesker fant sted i Østersjøen i krigens siste måneder, primært av tyske skip med sivile, fanger og skadde soldater på flukt etter hvert som sovjetiske styrker rullet frem.
  U-båten oppdaget cruiseskipet med 5000 barn – så fyrte kapteinen av tre torpedoer.11 dager senere drepte kapteinen 4000 nye mennesker. Men det var bare starten.
  klikk.no/historie/u-baten-oppdaget-cruiseskipet-med-5000-barn—sa-fyrte-kapteinen-av-tre-torpedoer-4316472

  Svar
 • Og hvilke skrekkvelde i Norge snakker vi om? Eller snakkes det om Irak eller Libya etter at ‘de onde’ var fjernet? 😉
  Et Norge som fikk fjernet ulikhet og fattigdom i løpet av disse 5 årene fra 1940.
  Før Ap/Høyre satte Grunnloven i Norge tilside og dømte folk ( 90 000 innbyggere), 10% av Norges stemmeberettigede (1) med nye lover med tilbakevirkende kraft?
  – Slik at Ap kom til makten.

  Grusomt tysk regime i Norge?
  ‘Gulosten ble etter hvert arrestert og plassert i tysk tukthus en periode. Etter krigen drepte han to tyske krigsfanger i fylla – visst nok i sinne over at hans andre kone ble drept av Gestapo.
  Drapene ble han ikke straffet for.’
  budstikka.no/kultur/boker/tegneserier/gulosten-var-en-av-landets-mest-notoriske-kriminelle/s/5-55-116363

  ‘ – De første som kom til etter angrepet var tyske ubåtmannskaper. De løp opp til skolen fra ubåtbunkeren, og behandlet oss som om de var mødrene våre. Utrolig hensynsfulle. Trøstet meg,…
  …– I ettertid har engelskmennene sluppet unna med mye, sier …’
  nrk.no/hordaland/75-ar-siden-bombene-haglet-over-laksevag-1.14726557

  Og ikke bare i Laksevåg, men også annen bombing av sivile i Norge under 2 verdenskrig.
  – Og Englands ran av det norske samfunnets verdier i 1945 som tyskerne måtte sette igjen.

  ‘Den klassiske forestillingen er at etter andre verdenskrig var Norge utarmet og utplyndret, men gjenreisingen gikk ganske raskt. Det skyldes ikke minst all infrastruktur som okkupasjonsmakten bygde under krigen .’
  gemini.no/2023/01/det-tok-egentlig-ikke-sa-lang-tid-for-norge-kom-seg-pa-beina-igjen-etter-krigen/?utm_source=RSS+Nyhetsbrev&utm_campaign=31b16d1576-RSS_CAMPAIGN_ALT&utm_medium=email&utm_term=0_de4d883975-31b16d1576-73643017

  Fattigdom/Norge:
  e24.no/privat/forbrukerrettigheter/hverken-gerhardsen-eller-oljen-gjorde-norge-rikt/10085819

  ‘Leser du norsk etterkrigshistorie, får du inntrykk av at det norske likhetssamfunnet ble skapt i de mange årene med Arbeiderpartiets styre fra 1945 til 1965. De aller fleste av disse årene var «landsfaderen» Einar Gerhardsen statsminister.
  …så peker denne forskningen heller i retning av at starten på det norske likhetssamfunnet ble etablert allerede under 2. verdenskrig.’
  forskning.no/andre-verdenskrig-historie-samfunnsokonomi-samfunnskunnskap/2017/04/krigen-utjevnet-forskjeller-mellom-nordmenn

  Svar
 • «I mars gjeninnførte Vidkun Quisling ”jødeparagrafen”. Jøder skulle ikke lenger kunne reise inn i Norge. «
  Ja, altså omtrent det samme som i Norge i dag med russere. – Og Norge er da ikke i krig med russere, som jødene var med Tyskland?
  Og altså det SAMME som skjedde i USA fra 1942 med alle sivile japanere i USA ble satt i interneringsleir siden USA og Japan var i krig.
  ( Det har vi hørt lite om; hvorfor?) 😉

  England kom 2 dager for sent til å okkupere Norge. Tyskland hadde interesse av å holde Norge nøytralt, akkurat som Sverige. Men fikk tak i Englands planer om å gjøre Norge til en angrepsbase mot Tyskland. Hvor i helvete hadde Norge vært i 1945 eller i dag, da?

  «Den største utsendelsen skulle imidlertid komme 26. november. Da ble 558 jøder sendt til Tyskland.»

  Etter krigen, altså når det var ‘fred’ ble 10 ganger så mange kvinner, ‘tyskerhorer’ (5000 kvinner ), gravide eller med små barn sendt til et fullstendig utbombet Tyskland. Etter et opphold i interneringsleir på Hovedøya i Oslo. Etter å ha fått klippet håret av, og mange misshandlet og voldtatt.
  Ingen ‘snublesteiner’ for dette. De hadde ingen verdensomspennende organisasjonen eller et Holocaustsenter i Oslo.

  Svar
 • «230 familier ble totalt utslettet. Kvinner og barn ble umiddelbart gasset i hjel ved ankomst til Auschwitz. «

  😉 Hovedoppslag i 8 år. Men altså ren løgn. Og forbudt å betvile.

  Svært få ble tatt livet av, kun ved organiserte opprør i leirene. Resten døde av Tyfus, som nasjonalsosialistene underlig nok var så redde for, og hadde kampanjer om Tyfusfaren i alle leire, siden smittede døde av avmagring og diare. Derfor bilder av noen avmagrde fra leierne på slutten av krigen.
  Så ble da også alle klær desinfinsert med lusemiddelet Zyklon B straks etter ankomst. Og alle fikk utlevert nye (fange-) drakter og sko og måtte klippe håret. Alt for å hindre tyfus-død. Nasjonalsosialistene greide å holde dette under kontroll helt til de allierte bombet tilførselsveiene til interneringsleirene.
  Kunne ikke nasjonalsosialisten heller latt lus og Tyfus bre seg, så slapp de å avluse klær med dette farlige, arbeidskrevende lusemiddelet? Pussig. Alle skulle jo bli tatt livet av allikevel. 😉

  Jøss, hvorfor gjorde ikke nasjonalsosialistene dette? Eller hvorfor ville de utrydde lus ( og Tyfus) hvis målet var å ta livet av jøder?

  ’13.april 1946 skred de til verket. Tre medlemmer av gruppa smurte inn 12 000 brødskiver som skulle til fangeleiren, med arsenikk. Målet var å drepe alle SS-soldatene i leiren. ‘
  dagbladet.no/nyheter/de-jodiske-hevnerne-skulle-drepe-tusenvis-av-tyskere-med-arsenikk-ingen-skjonner-hvorfor-de-ikke-lyktes/61958075

  Svar
 • Det pussige – og skumle, er at når vi er utsatt for fortellinger som er utenfor vår fatteevne, altså propaganda som er siktet inn mot våre følelser og vanlig/viktig empati-evne, så greier vi ikke å tenke og være kritiske til det som fortelles , – uansett om det ikke henger på greip.
  F.eks. historien/forklaringen om 9/11.
  Holocaust -historiene, og ‘den grusomme nazismen’ har altså holdt på i 80 år. – Og har lammet folk fullstendig.
  De, ‘ revisjonistene’ som allikevel har holdt hodet kaldt og ville ha en samtale har blitt stilt for domstol og blitt dømt til mange års frihetsberøvelse, fordi de tvilte. De ville ikke tro , de ville vite. Det var nok for å bli dømt.

  Svar
 • Det var nok Hitler og Nasjonal-sosialistene som uttrykte dette? 😉

  ‘»Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»’

  Nei, det var jødenes talsperson, (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983.
  Noe liknende hadde blitt proklamert med jevne mellomrom i 100 år.
  Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

  Det var slike folk Nasjonal- sosialistene ikke ville ha i styre & stell i Tyskland i mellomkrigstiden. Pussig. 😉
  Og få europeiske land ellers. Og ikke pga. deres religion.
  – Men fordi de skapte uro i de fleste nasjoner med sitt globalistiske nettverk.

  ‘Trakassering og overgrep mot majoritetsbefolkningen er daglig kost. Når bosetterne er i virkelig storslag, heller de søppel, avføring og urin over palestinere som befinner seg på gata under seg. ‘

  dagbladet.no/kultur/netanyahu-sender-observatorer-hodestups-ut-av-hebron/70716082

  Svar
 • I august 1945 slapp USA to komplette krematorieovner oppfunnet av jøder over Hiroshima og Nagasaki. 155 000 mennesker ble omgående levende stekt.
  Hvis noe skal kalles Holocaust ( Som kun er en gammel jødisk myte om hva som må skje før jødene får Palestina), så må det være dette.
  Hundredetusener overlevende fikk svære følgeskader og har det ennå. (NB På grunn av dette gav Josef Stalin opp Norge og deler av Europa, om ikke hadde vi kanskje alle snakket russisk her i Europa i dag) Dette ble avslutningen av 2. verdenskrig.

  Svar
 • Ikke et av de mest brukte sitater fra JFK, men … ( Kanskje EN av årsakene til at han ble likvidert?)

  ‘ «Hitler vil stige opp fra det hatet som omgir han i dag til en av de mest betydningsfulle menneskene som noen gang har levd……..Han var omgitt av mystikk på den måten han levde og den måten han døde som vil leve og vokse etter han…….Han hadde i seg de egenskapene som gjør at legender blir bygget». ‘
  John F. Kennedy, President for Amerikas Forente Stater.

  Svar
 • Så ble det ‘fred’ , takket være ‘Hjemmefronten og gode nordmenn’ : 😉

  ‘ Myndighetene ba befolkningen om å ikke ta loven i egne hender, men dobbeltkommuniserte og uttrykte i samme åndedrag sympati med mobben som skamklipte norske kvinner,
  … anslår at over 5000 kvinner ble internert i den kaotiske frigjøringstida. ‘
  https://www.dagbladet.no/kultur/varsler-filmbombe—holder-statlige-overgrep-hemmelig/70784106

  ‘Kjell Larsen var ikkje den einaste som vart mishandla bak murane sommaren 1945.
  I fengsel og fangeleirar over heile landet vart både norske og tyske fangar utsette for overgrep’
  nrk.no/nordland/xl/de-siste-dosdomte_-i-fredsdagane-i-1945-vart-kjell-_15_-slatt-i-hel-i-fengselet-1.16372397

  Quisling må ha tilhørt skaren med hemmelige beundrere. For etter kort tid, utnevnte «Føreren» kvinnen som mange mente var frittalende, og som andre omtalte som «oppkjeftig kvinnfolk», til leder for NS’s kvinneorganisasjon.
  …..Det var på Bredtveit at Olga Bjoner ble vekket midt på natten av at hun ikke var alene på cella. Én fangevokter følte seg berettiget til å ta seg til rette. Den 57 år gamle kvinnen voldtatt først én gang. Så én gang til. Og enda en gang. Tre nattlige voldtekter gikk hun igjennom før denne delen av marerittet var over.
  side3.no/historie/riksrya-olga-bjoner-ble-elsket-hdbatet–og-voldtatt/3423414397.html

  «All nazistisk litteratur skulle avleveres. Aktive nazister skulle fjernes fra offentlig stillinger – og alle viktige private stillinger. «
  adressa.no/pluss/magasin/2016/03/17/Troppsvarme-12292388.ece

  Og 90 000 personer m. famile ble altså fratatt borgerrettigheter, stemmerett og pensjoner i 10 år, med lover med tilbakevirkende kraft ( altså brudd på norsk Grunnlov ),for å ha tilhørt et parti som var lovlig før krigen.

  Svar
 • Tusen takk til Frikar for intressant skriveri som vanlig.

  Ønsker bare å poste denne igjen. beklager for jeg kun har det på engelsk.

  Litt dårlig tekst versjon.

  http://www.sweetliberty.org//issues/israel/freedman.html

  Pdf fil som er mulig og skrive ut.

  https://highlanderjuan.com/wp-content/uploads/2019/06/Benjamin-H-Freedman-Speech-at-the-Willard-Hotel-1961.pdf

  Hele talen 2t 43m Lydfil.

  https://m.youtube.com/watch?v=jmM0wCpsUa4

  Det finnes mange versjoner av talen på lydfil som er kortet ned men den lange versjonen er veldig interessant å høre på.

  Svar
 • Eric Kamov
  20 april 2023 7:21

  En overveiende majoritet av det norske folk har ravet – og fortsetter å rave rundt i offisiell, statlig indusert kognitiv dissonans, et skakkjørt folk fullstendig programmert til å tro på »the American Dream» – en ‘drøm’ man må være tilnærmet lik ‘komatøs’ for å tro på, en ‘drøm’ oppfunnet og instigert av ‘the cosen ones’ bak Hollywood’s ‘drømme-fabrikk’ [‘holy wood’ – et »mirakuløst» treslag jfr. myten] samt uvurderlig assistert av »The Father of Public Relations» – Edward Louis Bernays og hans ideer (basert på mye av onkel Sigmund’s tankegods…).

  Norge’s politiske etablissement, det militære og den øvrige »offentlighet» er de facto quislinger i f.t. sine oppdragsgivere – folket [en av de desidert mest framtredende av disse, er Washington’s korrupte, spyttslikkende og entusiastiske skjødehund Stoltenberg, den vaskeekte globalisten »Mor Norge» – ‘Groa’, er et annet, ekstremt eksempel (fra samme politiske klubb stammer også hovedårsaken til at ‘the chosen ones’ til slutt ble gitt mulighet for å starte opp sitt kjernefysiske forskningsprogram [les: Atomvåpenprogram] i Negev ørkenen – noe som ’tilfeldigvis’ heller ikke er tilsluttet den internasjonale ikkespredningsavtalen – TheTreaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons!) . . .

  Etter WWII, og fram til dagens situasjon [der USA’s blodstenkte jødiske nikkedukke i Kiyv av våre politisk valgte ‘representanter’ applauderes og framholdes som den største av ‘statsmenn’] har korttidsminnet hos majoriteten av den norske befolkningen vist sitt sanne ansikt; Glemt er alt som har med historisk Norsk-Russisk samarbeide å gjøre [Pomorhandelen], og ikke minst har de som er satt til å administrere kong(l)eriket, øyensynlig vært tungt sovende – eller fullstendig fraværende i historietimene, det er nok å vise til statuen i bronse som står i den nord-norske byen Kirkenes, reist i takknemlighet over Den røde armés frigjøring av Sør-Varanger i oktober 1944 med følgende inskripsjon:

  »TIL SOVJETUNIONENS TAPRE SOLDATER – TIL MINNE OM FRIGJØRINGEN AV KIRKENES 1944»

  NATO’s norske generalsekretær er en bona fide SKAMPLETT på Norge som såkalt ‘demokrati’
  og ‘selvstendig’ nasjon!

  NATO’s eksistenberettigelse opphørte presis den dagen Warsawapakten opphørte å eksistere. Fact.

  NATO har fra sin opprinnelse fungert som en av the US Warmachine’s slimete tentakler over hele det Europeiske kontinent, på samme vis som en lang rekke andre organisasjoner og institusjoner ‘Fit for Purpose’ – der den Europeiske sentralbanken og den fullstendig infernalske EU-kabalen sentralt plassert i Brussel!

  Edit:
  De aller, aller fleste norske zombier er TOTALT uvitende om f.eks. det faktum at USA’s notoriske CIA var en av ‘jordmødrene’ som entusiastisk assisterte under svangerskapet og fødselen av denne zionistiske kabalen!…

  Oppriktig – og hjertefølt SKAM (som allerede nevt i kommentarene) tilsluttes absolutt!

  Svar
  • Eric Kamov
   20 april 2023 7:40

   For ordens skyld skal det tillegges, at den absolutt infame quislingen »Groa» var en av de sentrale aktørene i utformingen av det mantra der Führer Klaus [og hans våpendrager quislingen Børge Brende] etter beste (patetiske) evner har forsøkt inprente i hodene på et tilsynelatende intetanende folk, noe som i den forbindelse gjør, at jeg skulle Ø N S K E – av hele mitt hjerte – at absolutt ALLE hadde sett – og forstått [noe som faktisk KUN fordrer ‘et barn’s intellekt’] implikasjonene i denne korte, og mildt sagt ‘profetiske’ animerte filmen:

   »BEYOND THE RESET» – https://www.youtube.com/watch?v=vWkepoLUZfs

   ENJOY . . . .

   Svar
  • Eric Kamov:
   Du glemte å nevne at det monumentet i Kirkenes du sikter til, tidligere hadde svastikaen (hakekorset) som en del av monumentet som de russiske befrierne tråkket på. Men dette ble fjernet etter press fra våre «allierte», det kunne tydeligvis støte noen av våre «venner»

   Svar
   • Jeg ‘glemte’ det nok ikke, kunstneren som laget skulpturen hadde riktignok en ne annen ‘utforming’ på den opprinnelige versjonen, men at den russiske soldaten i utgangspunktet ‘tråkket’ på den tyske ørnen under ham, nei, se DET ble for sterk kost for pinglete regjerende norske myndigheter, man kunne jo risikere å ‘rippe opp’ i ennå ferske tyske sår må vite (noe JEG forøvrig er fullstendig uenig i!).

    (A tyskerne har valgt å beholde denne rovfuglen som sitt ‘nasjonasymbol’ er en helt annen sak, da de etter krigen kanskje heller burde ha nøyd seg med avbildingen av en ‘Bayersk ølseidel’, eller muligens en ‘bratwürst’!) . . .

 • Steinar Åge Brenden, Oslo
  22 april 2023 18:27

  Min artikkel har tydelig hatt en misjon. Noen har fått utløp for mye innestengt aggresjon. Det kan være bra. Jeg er imponert over hvor mye enkelte greier å skrive. Uten at jeg er synderlig imponert over innholdet.
  Så en presisering: Min artikkel er sjølsagt ikke noe forsvar for dagens Israel og den sionistiske politikk som til enhver tid føres. Den har utartet til reinspikka apartheid.

  Steinar Åge Brenden, Oslo.

  Svar
 • «Endlösung» foregår akkurat nå, i Gaza, Netanyahu oppfordrer til å drepe menn, kvinner og barn. Menneskeheten er tungnem.

  Svar
  • «Menneskeheten er tungnem». Det har du helt rett – vi har virkelig en historie å være «stolt» av – Jeg gremmes…

   Det finnes ikke noe det er brukt mer tid, penger og forskning på enn hvilken metoder vi skal bruke for å drepe hverandre.

   En velutviklet og sivilisert rase ? Om vi sammenligner utviklingen vår med en klokke, der alt starter kl. 12:00 Så er vi pr. i dag kommet, ca. frem til kl. 13:30 – 14:00

   Tror det går noen dager til før vi klarer å leve i fred og fordragelighet med hverandre.

   Svar
 • Nå kom jo denne artikkelen opp (på nytt). – Og hadde så mange rare ‘fakta’, at jeg ville kommentere.
  – Så oppdaget jeg at jeg hadde kommentert før. 😉
  Men:

  » Brutaliteten mot jødene, både i Norge, og i andre land var fundert på en feilaktig og uvitenskapelig raseteori.»

  Raseteorier var jo en ny ‘vitenskap’ på 1900-tallet. Og raseteorier var vel minst like vanlige i Norge som i Tyskland på den tiden. . Enten det gjaldt samer, aloholikere, fattigfolk, eller romfolk. Og overgangen til et nytt århundre fremskaffer jo vanligvis også mye rart.
  Og nye teorier, f.eks. om rase’ ( nå f.eks. AI- ‘intelligens’) ), og har lett for å bli trendy.
  Vi vil gjerne forstå, og har en ‘morsom’ glede av å lage systemer.

  Men det var nok ikke ‘rase’ som var Nasjonal-sosialistenes grunn for å ville utvise jøder fra riket ( – som i Norge hundre år tidligere.) Det var fordi jøder ble sett på som u-nasjonale , og med mindre tilknytning til nasjonen enn til deres globalisme og nettverk w.w.
  Og samtidig satt det jøder i stillinger i bank og media w.w. , som gav de krefter til global makt og ødeleggelse for den enkelte nasjon. I Russland. Og i Tyskland. I Tyskland gjennom valuta-ødeleggelse og derigjennom ødeleggelsee av tysk handel og industri bla.
  Rase er et ( aktivt konstruert) sidesprang fra samme bakmenn. Deres måte å kjempe på.
  Rassister! 😉
  Så kan de beskylde Nasjonal-sosialistene for å være rasister. – Mens de sjøl, de største (edleste?) rasistene, er de forfulgte. Snedig.

  Selv om det er litt på siden; nå ser jeg at ‘Krystallnatten’ på ny er brakt fram i media. ‘ Dette stakkars alltid forfulgte lille folket’, som på underlig vis alltid greier å få plantet media-artikler om sin forfulgthet.

  En artikkel som er verdt å lese i den forbindelse. Selv om Nyhetsspeilet kan inneholde mye rart har de også noen gode informasjoner. :

  ‘Var Krystallnatten en falsk flagg-aksjon?
  Men var det, slik det hårdnakket blir hevdet i askenasi-jødiske miljøer, særlig blandt de som har emigrert til USA, at det var den tyske nasjonalsosialistiske politiske ledelse av 1938 som sto bak? Eller kunne det ha vært en mindre, men mektig gruppe som visste at det ville utvikle seg en situasjon på nasjonalt nivå man kunne høste fordeler av? Kanskje trengte man bare å tenne på i det rette øyeblikk, så ville det kunne eksplodere av seg selv?’

  https://www.nyhetsspeilet.no/2022/01/var-krystallnatten-en-falsk-flagg-aksjon/

  Gjennom lesingen av artikkelen slo det meg:

  Dette likner VELDIG på ABB sitt angrep på Ap.
  Et angrep/falskflagg for å samle støtte til Ap .
  Støtte til Ap?
  Ja, dette Israel-vennlige partiet, – og for Stoltenberg som skulle bli Nato-leder. – Det var nok bestemt lenge før. .
  Så kunne disse bakmennene fortsette spillet.

  Ellers fra artikkelen:

  ‘I sin dagbok bygger Theodor Herzl opp argumentasjonen hvordan man kan ta i bruk anti-semittismen som brekkstang for å oppnå den jødiske stat. Verdt å merke seg er at det er den samme ånd, nemlig Theodor Herzls, som kommer ut av Netanyahus munn hver gang han taler om anti-semittisme.
  Det er altså ikke de kristne som taler høyt om antisemittisme, men de som kaller seg jøder, men ikke er det (Joh. Åpenbaring kpt 2:9 og kpt 3:9). Var Theodor Herzl som døde allerede i 1904 opphavet til Netanyahus og hans folks misbruk (?); slurpet de i seg næring fra en gammel suppe av antisemmitisme for bruk til formål de ikke ønsket å snakke om? Det virker slik på meg.’

  ‘Han propagerte for nådeløs bruk av brutalitet og vold for å tvinge frem de beste løsninger for nasjonen Israels interesser, han er den åndelige far bak drap av barn, unge og voksne i Gaza. Han er også den åndelige far bak Menachem Begins, Netanyahus og Likuds ( Mossads) omfavnelse av bruk av terror. «Han var leder av det sionistiske-revisjonistiske parti, født i 1880 i Odessa, tilbrakte ungdommen i Russland og Italia, inntil han i 1905 oppdaget sin jødisk-politiske misjon og fra da av kjempet for sitt jødiske folk. … ‘

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukrainske ledere stjeler penger fra vesten og dette vet vi.

Hvordan sikrer vi at ikke store summer havner på avveier?

Forrige innlegg

Ukrainere i Tyskland:

Kilde til konflikter i fremtiden?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.