POSTED IN 9/11

Denne artikkelen er for «tvilere»:

Dette er en konspirasjonsteori!

22 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Konspirasjonsteorier og uvillighet til åpen debatt

Innlegget er skrevet av Reidar Kaarbø

Vi er vant til å se at når noe i politikk eller samfunn kan settes spørsmål ved, ja da gjør media nettopp dette: De setter spørsmål, de utfordrer, de kritiserer, de analyserer, de henter frem mulige hypoteser, de ønsker en åpen debatt der alle syn får komme til ordet. Dersom noen har svin på skogen, skal de ut i lyset så alle kan se dem.

14. september 2017 kom månedsavisen Ny Tid med en kritisk artikkel rundt 11. september. I ingressen kunne vi lese: ”Hva var det som ødela World Trade Center 11. september 2001? Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter.”

Noen håpet på en spennende debatt om hva som kunne ha skjedd denne tragiske dagen. Det fikk vi ikke. Vi fikk en henrettelse av kritisk journalistikk fra et enstemmig kor.

Istedenfor å ta ballen, tok de mannen, de kalte det ”sterk kost” å komme med slike konspirasjonsteorier. Klassekampen ville etter dette vurdere samarbeidet med Ny Tid. NRK hadde et intervju som minnet mer om en mobbe-sceanse enn et intervju. Og Faktisk.no satte spikeren i kisten med en ”faktaundersøkelse” som de nektet å diskutere i etterkant. 

Konklusjonen er klar: man skal ikke reise spørsmål ved 11. september, og dermed basta!

Det er fortsatt mange spennende elementer vi kan diskutere etter denne tragiske dagen. Det er fortsatt mange spørsmål som kan reises, og mange argumenter på begge sider som kan luftes. Men da må det være i et klima som gir lov å stille spørsmål, åpent for saklig debatt som kan lede frem til gode hypoteser uten personhets dersom noen har en tanke som er stueren nok.

I en kjede av løgner er det nok å avsløre en av dem, så faller hele korthuset sammen. Det er nok å bevise at en liten detalj var arrangert, planlagt og utført på en annen måte enn den offisielle rapporten sier, så faller hele den offisielle versjonen sammen. Det er kanskje dette som gjør det så viktig for noen å ikke tillate at den offisielle versjonen blir rokket ved. De ønsker ikke noen åpen debatt.

Jeg er av motsatt mening, jeg ønsker en åpen debatt. Det er lenge siden 11. september 2001. Hva er riktig? Hva er fake?  Hvordan kan man bevise eller motbevise noe som skjedde for snart 20 år siden? Er det noe å pirke i her? 

Jeg mener definitivt at her er mye å pirke i, og vil derfor komme med et par spørsmål fra hver av de fire hendelsene som fant sted denne tragiske dagen. Målsettingen min i dette forumet er ikke å bevise eller motbevise noe som helst. Målsettingen er å få frem at her er mye spennende å diskutere. 

Tårnene i World Trade Center 1 og 2

La oss begynne med det vi de fleste er enige om. Tårnene ble truffet av hvert sitt fly. Flydrivstoffet antente øyeblikkelig i en svær rødglødende ildkule, og tårnene brant deretter med sterk svart røyk og raste sammen rett ned i tilnærmet fritt fall etter en times brann.

Den offisielle rapporten «Final Report on the Collapse of the World Trade Center Towers» fra NIST sept. 2005 er tydelig på hvorfor de to tårnene på World Trade Center kollapset den 11. september 2001. Den skriver (s.185) i klartekst: Dersom varmeisoleringen rundt stålet ikke hadde løsnet, ville de to tårnene trolig stått der i dag.

Dette forklarer selvfølgelig ikke hvorfor WTC7, en skyskraper på 47 etasjer som ikke ble truffet av noe fly, kollapset om ettermiddagen denne dagen, men det tar vi senere. Hele rapporten finner du her.

Et rykte sier at de to gamle tårnene allerede hadde et problem med brannsikringen. Asbest-isolasjonen som dekket stålkonstruksjonene i tårnene skal ha blitt dårlig og begynt å løsne før 11. september 2001. Vi vet jo hva som skjer på norske skoler når de oppdager asbest. Eierne av tårnene skal angivelig ha hatt tre valg:

 1. selge tårnene slik de sto (det skal ha vært forsøkt, men ingen ville kjøpe)
 2. foreta en massiv sanering av asbest i tårnene, en kjempekostbar affære
 3. rive tårnene som spesialavfall, det ville kostet mer enn det kostet å bygge dem

Vi vet at aldri har høyhus kollapset på grunn av langvarig brann før eller etter 11. september 2001. Heller ikke da et B-25 bombefly fløy inn i 80. etasje i Empire State Building den 28. juli 1945 og flyets høyoktan bensin eksploderte og antente etasjene ned til 76. etasje. 

Temperatur

Rapporten sier noe om temperaturen i brannene i de to tårnene.

Det er grunn til å minne om at tårnene var bygget av stål med 48 loddrette firkantsøyler plassert sentralt i bygget. I nederste delen av bygget målte disse 5” (12,5 cm) tykkelse og hadde dimensjon rundt 2 x 6 meter. Oppe i bygget var dimensjonene mindre. Ytterveggene i tårnene var designet for å ta opp trykk og strekk-krefter når tårnene svaiet i vinden, mens søylene sentralt sto for mesteparten av bæringen. Hver etasje hadde et brannsikkert betongdekke lagt på vannrette ståldragere som var sveiset på søylene i sentrum og på ytterveggene. La det ikke være noe tvil om at dette var en særdeles solid konstruksjon. 

Stål som blir 700 grader er svakt rødglødende i mørke og har mistet mye av sin styrke. Stål leder varme svært godt, og man kan kanskje spørre seg hvordan enorme sammensveisete stålkonstruksjoner kan bli så varm på så kort tid, men jeg lar det ligge. Jeg lar også ligge at noen hevder en brann med så mye svart røyk har dårlig forbrenning og lav temperatur.

Det viktige her er det som står i rapporten: at brann skal takket være dårlig brannisolering av stålet ha varmet det opp til rundt 700 grader og svekket stålet slik at tårnene kollapset.

Derfor er det så rart at bygningsarbeidere som ryddet opp i vrakrestene oppdaget hvitdryppende stål – de kalte det for flytende lava – mange dager etter at tårnene hadde falt sammen. Fargen på stålet angir en temperatur på opp mot 1400 grader Celsius.

 

Satellittbilde fra 16. september, etter at brannvesenet hadde pøst på vann i fem døgn, målte temperaturer opp til 747 grader Celsius på tomtene til de tre byggene.

Det interessante spørsmålet blir da: 

Hvordan kan det ha seg at de fant stål dobbelt så varmt som de 700 gradene NIST hadde anslått, nemlig rundt 1400 grader?

World Trade Center nr. 7,
en perfekt riving

World Trace Center nummer 7 var en skyskraper på 47 etasjer som falt ned om ettermiddagen den 11. september 2001. Bygget var ikke truffet av noe fly, og hadde bare mindre skader etter sammenrasingen til tårnene. BBC annonserte påfallende clairvoyant at bygget hadde kollapset, og til og med hvorfor det hadde kollapset i en live sending fra New York hele 23 minutter før kollapsen, før BBC ble klippet av luften. I bakgrunnen i reportasjen kunne man se bygget stå der i all sin prakt.

For de om vil se fallet til bygning 7 er et video-opptak av det her i denne Nist-rapporten ca. 23 sekunder ut i den vedlagte videoen:

Det var noen mindre branner midt i bygget som angivelig førte til kollaps ut på ettermiddagen. På grunn av BBC sin premature annonsering av begivenheten, ble dette en godt filmet begivenhet som gjør det er mulig å si noe om denne kollapsen.

 • Dersom bygget ble tatt ned av eksplosiver (en jobb som ville tatt flere uker å rigge), var dette en perfekt rivingsjobb som ville gitt 10 av 10 mulige poeng. Bygget falt rett ned på sitt eget avtrykk nesten uten å skade nabobyggene. En hollandsk rivingsekspert så film fra kollapsen og roste håndverkerne for en særdeles profesjonell jobb.
  Slik sett hadde Ny Tid alle sine ord i behold i ingressen nevnt innledningsvis.
  Men kan en asymmetrisk brann forårsake en så perfekt symmetrisk kollaps?
 • Ut fra filmene har man regnet ut hastigheten på kollapsen. Samtlige loddrette søyler ser ut til å ha blitt kappet i samme mikrosekund slik at bygget falt rett ned uten å møte noe motstand, beviselig i fritt fall over 8 etasjer, forøvrig i tilnærmet fritt fall.
  Hvordan kan et bygg falle rett ned i fritt fall over 8 etasjer uten å møte noe motstand fra etasjene under?
 • Det fantes ikke spor etter detonasjoner i noen av de tre byggene, uttalte leder for NIST krystallklart. Et nøkkelvitne som hevdet det motsatte var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) ble sperret inne i bygget i flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. Hans vitnesbyrd kom ikke med i rapporten om WTC7.
  Har det vært detonasjoner som NIST ikke har omtalt?

Barry Jennings døde (angivelig under mystiske omstendigheter) rett før den endelige rapporten fra WTC7 omsider forelå, mange år etter hendelsen. Jennings etterlot et notarius-bekreftet vitnemål som kan brukes hvis saken blir tatt opp på nytt. 

Du kan se et intervju med Jennings her:

Pentagon: et lite hull og en sekundær eksplosjon.

Det største problemet med hendelsen i Pentagon er det manglende hullet etter et svært passasjerfly. Vi husker hullene fra New York, hull var klippet inn i veggen etter omrisset til flyene, du kunne se der motorene traff, der vinge­spissene sluttet, der halen stakk opp. 

Klokken 09:32:20 smalt et fly inn i siden på Pentagon med et kraftig smell som minnet om en detonasjon og som ifølge vitner luktet cordite (sprengstoff).

I veggen på Pentagon ble det bare et lite  hull rundt 5 meter i diameter, alt for lite til noe fly. Selv vindusrutene var hele der flyvinger og motorer smalt inn i bygget i høy hastighet. 

Kan et fly treffe en vegg uten å lage et godt synlig avtrykk?

Klokken 09:43, nemlig 13 minutter etter krasjet, satte en fotograf opp kameraet sitt på motorveien vis a vis Pentagon, stilte inn linsen og trykket av. Akkurat da slo en ny detonasjon ut av Pentagon, en eksplosjon han kom til å fange på bildet. Ved denne eksplosjonen raste en del av Pentagon sammen over alle etasjer. (Bildet over er satt sammen av ulike fotos rett etter krasjet tatt før kl. 09:43)

Hva var det som detonerte?

Pennsylvania og flyet som forsvant i jorden

Den siste hendelsen denne dagen var et passasjerfly som styrtet på et jorde i Shanksville, Pennsylvania. Hendelsen ble servert på TV med dårlige opptak tatt om kvelden, som viste stor aktivitet, et hull i bakken og noe røyk, og mange dårlige bilder fra området.

Rundt 5 år etterpå dukket dette bildet opp i media, tatt om morgenen 12. september 2001.

Bildet har så god oppløsning at du kan se steiner i det lille hullet ned til 1 cm i diameter, og du kan se kraftledningene som ligger på bakken. 

Det du IKKE kan se er rester av et passasjerfly.  Ingen hjulsett, ingen haleror, ingen paneler, ingen flyseter og redningsvester, ikke noe bagasje, ingen kropper eller kroppsdeler.

Derimot kan du se er at skogen vis a vis hullet er svartsvidd og trær splintret som etter en detonasjon. Det var heller ingen brann etter 20 tonn jetfuel da redningsmannskapene kom frem etter et par minutter, bare røyk som steg opp.

Hvor ble det av flyet?

Fox News viste en reportasje denne kvelden som de konsekvent har nektet å vise om igjen senere. Reporteren sier at det ikke var noe som minte om et flykrasj, bare et lite hull i jorden rundt 10 x 20 fot (3 x 6 meter), ingen flydeler eller brann, grønt gress sto uskadd helt inn til kanten av hullet.

Vedlagte foto viser at hullet nok er større enn hva Fox News anslo. Ut fra gruppen med mennesker som står ved kanten oppe til høyre nær ett av lysaggregatene kan det være riktigere å si 10 x 20 meter enn fot. Likevel er hullet alt for lite for et passasjerfly, og det mangler alt av vrakdeler som man vanligvis finner på et ulykkessted. Her er heller ikke avtrykk etter de to flymotorene eller der vinger og haleror smalt ned i bakken.

Scenariet er dramatisk forskjellig fra andre flykrasj verden over, så forskjellig at det må være legitimt å spørre om det i det hele tatt var et jetfly i nærheten av Shanksville denne dagen.

Oppsummering

Jeg har våget å reise et lite knippe utvalgte spørsmål som jeg mener kan være spennende å diskutere nærmere. 

Dette er bare en brøkdel av de spørsmål som kunne vært reist, men målsettingen her er ikke å diskutere alt som skjedde denne tragiske dagen eller konkludere med hvem som kan ha gjort hva og hvorfor, målsettingen er å hevde at det kan være høyst legitimt å diskutere noen konkrete elementer av det som skjedde.

Om dette gjør meg til en gal og ondsinnet konspirasjonsteoretiker som bare er ute etter å spre fake news, får så være.

Normalt ville jeg trodd disse sakene er så spennende at media ville kastet seg over det, men det kan nesten se ut som at alt som skjedde denne dagen er fritatt for offentlig debatt. Det ser imidlertid ut til at MSM publiserer utelukkende meninger som er stuerene, og fortier alt annet.

Hvis dette er riktig, er den fjerde statsmakt ille ut å kjøre.

Denne artikkelen er hentet fra hvamenerpartiene.com

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

22 kommentarer. Leave new

 • Takk for fin post! Prøvde du å poste artikkelen hos Resett? Heftige diskusjoner der, men tror det er innenfor et snevert område.

  «The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum – even encourage the more critical and dissident views. That gives people the sense that there’s free thinking going on, while all the time the presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on the range of the debate.» ~ Noam Chomsky

  Svar
  • Tor Larsen
   10 juni 2020 23:28

   Resett er et fluepapir der de irriterende fluene blir sittende fast, blir synlige og ikke er så irriterende lenger. Nettavisas politikk går tradisjonelt ut på å ramme politikere og politiske motgrupper, utilpassede migranter og andre symptomer. Der har aldri vært én artikkel som har stilt grunnleggende spørsmål om 9/11 eller noen av de andre forutsetningene for dagens postmoderne politikk. Avisa er verdikonservativ, er for kjøttboller i brunsaus med pottitter og nytes aldri med noe sterkere enn Farris. Man sletter ikke så mye som før, men så lager man da heller ikke anledninger og tar det heller den veien.

   Svar
   • CapitanLorenzo
    30 juni 2020 11:37

    Jeg må få lov å si at jeg selv anser Resett som «kontrollert» opposisjon. Å peke på årsaken til dagens galskap, f.eks. blir resolutt fjernet/slettet. Hvis man ER et talerør for motstemmene (de høyre-ekstreme selvfølgelig) lar man sannheten komme frem, man søker etter sannheten i mørket, og lar ALLE meninger komme frem, enten man «liker» dem eller ikke. Det er ikke Resett eller noen annens «oppgave» å bestemme HVA som er sannhet eller ikke. Det er det opp til leserne å avgjøre utfra hva de mener er riktig og ikke. Ellers ser jeg at her på derimot.no får meningene komme godt frem, og det finnes mange gode artikler og meninger her. Mye bedre enn Resett etter min mening.

 • For ikke så lenge siden kom det en universitets-rapport som motsier den offisielle NISt-rapporten. Sitat:

  «The destruction of the 47-story World Trade Center Building 7 (WTC 7) in New York City late in the afternoon of September 11, 2001, was not a result of fires, according to the final report issued today by researchers at the University of Alaska Fairbanks (UAF) following a four-year computer modeling study of the tower’s collapse.

  The UAF team’s findings contradict those of the National Institute of Standards and Technology (NIST), which concluded in a 2008 report that WTC 7 was the first tall building ever to collapse primarily due to fire.»

  https://finance.yahoo.com/news/university-report-9-11-building-180400328.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9kdWNrZHVja2dvLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAH-dFxo4R7ywc3EPUfMqfyE9ysLmKEAO1GTICn_mjkI9RinAHIIDj3Nsu2NcHFALQ8klaRDGTICRHxVVagvap-PgKr0y7okT7AoJYlyQS7GnWePNsyVTjWseEfw2YbJV1u_6dsq7NjJc0EnrnxwnNoDpz7j8cbRVaFH8Knrx_H8q

  Svar
 • Flere, som Laurent Guyénot, har hevdet at 9/11 var en israelsk jobb, men at Israel haddde hjelp fra elementer i den amerikanske administrasjonen.

  https://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   10 juni 2020 11:32

   Jeg har forsøkt å fremstille etterprøvbare fakta rundt noe av det som har skjedd uten å spekulere i hvem som kan ha gjort hva og hvorfor, saker som:

   – det var flytende stål i grunnen til byggene i NY
   – det manglet hull etter fly i Pentagon
   – det kom en sekundær detonasjon i Pentagon
   – det var ingen synlige vrakrester eller tegn på fly i Shanksville
   – hullet i Shanksville var for lite til å kunne stamme fra fly
   – WTC7 falt ned symmetrisk i fritt fall over 8 etasjer
   – et troverdig vitne rapportere om eksplosjoner i WTC7 uten å bli nevnt i rapporten

   Så kan videre debatt og analyse evt. lede til teorier, men det må i hvert fall være legitimt å si at disse forholdene bør få noen (med unntak av faktisk.no ?) til å løfte på øyenbrynene, for å si det svært forsiktig, og spørre hva som egentlig skjedde.

   Svar
 • Lewis Blackburn
  10 juni 2020 11:03

  Kjenner du andre samfunnspregende hendelser fra nyere europeisk historie det heller ikke er lov å diskutere?

  Kanskje alle disse tabuområdene for fri meningsutveksling har noe til felles?

  Lew

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   10 juni 2020 11:37

   Ja, Syria er et godt eksempel. Det er også morsomt å se på forskjellen i mediadekningen når ulike stater (venner / fiender) gjør samme handling (mord, annektering, krig (forbrytelser mot folkeretten), osv.

   Svar
  • «I en kjede av løgner er det nok å avsløre en av dem, så faller hele korthuset sammen
   «Konklusjonen er klar: man skal ikke reise spørsmål …., og dermed basta!»

   L.B.:
   «Kjenner du andre samfunnspregende hendelser fra nyere europeisk historie det heller ikke er lov å diskutere?»

   Hvorfor er det forbudt å diskutere de opplagte løgnene med gassing av 6 mill. jøder?
   Og var dette syretesten, for å se om vi godtok løgner, bare de var konstruert grusomme nok, -uten å stille spørsmål ?
   Etter «frigjøringen» i 1945 ser det ut til at vi er lært opp til å godta uten å tørre å spørre. Grundig.
   Kjenner man ikke historien ( og bakmennene) vil vi bli lurt på ny og på ny.

   Svar
 • USAs presidenter kan utføre de mest grusomme handlinger mot andre land og folk uten at de blir straffet for dette. Men hvis USAs president derimot gjennomfører direkte grusomme handlinger mot USAs egen befolkning (slik som her antydes mht 9/11), så er det ensbetydende med høyforræderi og det vil bli straffet med døden. Derfor er det veldig få som åpent tør å diskutere denne sak både i USA og i allierte land. De risikerer å få CIA etc på nakken som ikke ønsker at tidligere president og topp-politikere i USA skal bli henrettet. Dette enkle faktum bør man forstå.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  10 juni 2020 22:34

  «Kan et fly treffe en vegg uten å lage et godt synlig avtrykk?»

  Artikkelforfatteren kunne med fordel satt seg inn i saken. Skadene på Pentagon er godt synlig og dokumentert:

  https://www.metabunk.org/threads/the-sensible-doubt-danish-911.727/page-6#post-56339

  «Vi vet at aldri har høyhus kollapset på grunn av langvarig brann før eller etter 11. september 2001.»

  Det er i hvert fall fire slike eksempler:

  * McCormick Place exhibition hall, Chicago, Illinois, 1967
  * Sight and Sound Theater, Pennsylvania, 1997
  * Plasco Building, Theran, 2017
  * Sao Paulo towerblock fire, 2018

  «Hvor ble det av flyet?»
  «ingen flydeler

  Igjen har artikkelforfatteren ikke tatt seg bryet med å sjekke historien. Bilder av vrakdeler fra Flight 93:

  http://www.internationalskeptics.com/forums/showpost.php?s=a89bd5ce6aa135434eb34a75714ef45e&p=3991742&postcount=35

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   11 juni 2020 7:50

   Vedr. Pennsylvania er det riktig at det ble gravet opp flydeler fra bakken i ukene etter krasjet. Onde tunger hevder at FBI ville funnet Den Hellige Gral om det var det som måtte til for å bygge opp under den offisielle sannheten.

   Jeg viser, som tydelig nevnt, til et vedlagt detaljert høyoppløselig flyfoto fra området 12. september om morgenen som ikke viser antydning til en flydel og som er dramatisk forskjellig fra kjente flykrasj. Anbefaler alle å laste ned det bildet og zoome inn på detaljer.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    11 juni 2020 22:39

    Ang. flydeler så har disse bildene en forklaring. Det jeg stusser over er hvorfor du tilsynelatende ikke har ettergått dette, men baserer hele antagelsen på en subjektiv tolkning av et flyfoto.

    Om brannene så har du rett i at mine eksempler ikke er skyskrapere pr. definisjon, samt at ulike omstendigheter har påvirket utfallet. Men prinsippet gjelder også for WTC – alle tilfellene er unike og har ulike premisser for hendelsesforløpet. Men det er på det rene at brann kan forårsake at bygninger raser sammen. Man kan altså ikke hevde at dette er umulig eller til og med helt usannsynlig.

    Når det gjelder Pentagon, så viser bildene «et godt synlig avtrykk» både etter flyskrog og vinger, og et myriard av vrakdeler av passasjerflyet ble funnet langt inn i bygningen, samt til dels utenfor.

    Jeg er en sterk tilhenger av debatt, så lenge det først og fremst baseres på fakta. Man kan ikke velge å ignorere den ene eller andre siden av saken. Og som du sier: «I en kjede av løgner er det nok å avsløre en av dem, så faller hele korthuset sammen». Det gjelder også konspirasjonsteoriene. Etter å ha fulgt med på denne debatten siden begynnelsen er det i hvert fall èn ting som er helt klart for meg: Det er langt enklere å finne feil i konspirasjonene, enn det er i de offisielle forklaringene. Det samme kan sies om mange av de populære konspirasjonsteoriene.

   • Bjørnar Bolsøy
    11 juni 2020 22:50

    Når det er sagt så er jeg ikke uenig i alt du skriver. Det er mange uløste gåter som kanskje med rette burde fått et svar. Men om det skulle forandre det store bildet, stiller jeg meg svært tvilende til. Man kunne kanskje konkludere med at det tekniske forløpet i kollapsen av WTC var annerledes, men det i seg selv forandrer ikke omstendighetene: Et kapret fly kræsjet inn i bygningen og det er årsaken til at det gikk som det gikk.

   • Bjørnar Bolsøy
    11 juni 2020 22:59

    Skulle man lure på hva som skjer når et fly treffer en hard overflate i høy hastighet, så er denne videoen illustrerende for prinsippet Dette er altså et jagerfly, som er langt mer kompakt enn et passasjerfly. Flymaskinen pulveriseres fullstendig:

    https://www.youtube.com/watch?v=F4CX-9lkRMQ&t=8s

   • Reidar Kaarbø
    12 juni 2020 8:02

    «Man kan altså ikke hevde at dette er umulig eller til og med helt usannsynlig.» Det er ikke det man hevder. Man hevder at det aldri har skjedd før eller etter at en skyskraper har kollapset pga. brann, selv ikke en skyskraper som ble truffet av et bombefly.

   • Bjørnar Bolsøy
    12 juni 2020 20:21

    Et WW2 bombefly med en vekt 15 ganger mindre enn passasjerflyet , svært lite drivstoff til sammenligning og mindre enn halvparten av hastigheten. Energien til Boeing-flyet var 60-100 ganger større ved sammentreffet. Bombeflyet gjorde mest skader på fasaden, men relativt lite innvendig.

    Om høyden på bygningen er 10 eller 100 etasjer ikke relevant i så måte.

    «Når man ser på fotoet, er det ikke antydning til verken flydeler eller hull som er stort nok for et fly.»

    Så ble det altså funnet mengder med vrakdeler – og menneskelige etterlevninger – både i krasjpunktet og i området rundt.

   • Reidar Kaarbø
    12 juni 2020 8:16

    «Ang. flydeler … baserer hele antagelsen på en subjektiv tolkning av et flyfoto.» Dersom (Gud forby!) 9/11 var arrangert av USA, da er det viktig å se på hva som beviselig er realiteter og hva som kan være forsøk på å manipulere bevis for å frikjenne seg selv.

    Da må man se på fakta som flytende hvitglødende stål, bygg som faller beviselig i fritt fall, vitnesbyrd om detonasjoner som blir ignorert, og her: foto etter et flykrasj.

    Den offisielle forklaringen etter Shanksville skal være at flyet stupte ned i den steinete jorden og lukket hullet etter seg uten å etterlate en eneste synlig flydel. Etter uker med graving, ble hele flyet gravet opp i tildels store deler.

    Når man ser på fotoet, er det ikke antydning til verken flydeler eller hull som er stort nok for et fly. Dette gir grunn til å reise spørsmål om hva som skjedde og debatt rundt dette, kanskje relatert til andre lignende krasj. Dette har ingenting med subjektiv tolkning å gjøre.

   • Vidar Johansen
    26 juni 2020 0:49

    Når det gjelder Pentagon og det angivelige kræsjet der anbefaler jeg intervallet 18-24 minutter ut i følgende video, dvs. del 2 av «9/11 – 50 questions they can´t answer»:

    https://www.youtube.com/watch?v=XdRmnk6Q1VI

    Interessant med de to stillbildene inni der :)

  • Reidar Kaarbø
   11 juni 2020 7:51

   Vedr. Pentagon: Ditt ”fotobevis” på der flyving har slått inn er om diskutert. Bl.a. ville så lavt innslag bety at flymotorer måtte ha satt av merker i gresset før flyet traff, noe som ikke skjedde.

   I amerikansk målestokk siktes med høyhus til skyskraper, fra 30 – 40 etasjer og oppover. Det har vært flere branner i skyskrapere, men ingen har kollapset verken før eller siden.

   Av dine eksempler var McCormick Place exhibition hall en messehall og Sight and Sound Theater var et teater / scene, begge lave bygninger der enorme takkonstruksjoner kollapset og dårlige eksempler på brann i høyhus.

   Plasco Building, Teheran var et bygg på 17 etasjer som var bygget i strid med mange gjeldende forskrifter.

   Svar
  • Vidar Johansen
   26 juni 2020 0:40

   Uten at jeg orker å bry meg med annen argumentasjon ovenfor deg Bjørnar, så klikket jeg på linken din til bildene fra Shanksville, og på det 5. bildet fant jeg noe som fremkalte minner fra en dokumentarfilm jeg så og som absolutt anbefales, legitimasjonen til Ceecee Lyles. Det jeg finner interessant med henne finner du på følgende link og spoler til ganske nøyaktig 1t 45min:

   https://www.youtube.com/watch?v=bVYpZeH3Cqw

   Denne linken er kun første av 3 deler av den grundigste analysen jeg har sett ang 9/11.
   De to andre delene finner man enkelt med et søk.

   It´s a frame :)

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  14 juni 2020 22:27
  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bukken til havresekken?

Hvem kan stoppe Nicolai Tangen?

Forrige innlegg

Norske politikere:

I styret for ny anti-Kina-organisasjon.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.