POSTED IN Diverse

Den viktigste medisinen mot Korona har vi:

Immunforsvaret.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mange dør av antibiotikaresistens

Av Jan Herdal

Hvorfor er dødeligheten blant koronapasienter i land som Italia, Spania og Frankrike så høy? Det er flere årsaker. En av dem er at mange ikke dør av viruslungebetennelsen, som er mild, men av en uhelberedelig, etterfølgende multiresistent bakterieinfeksjon. 

Fagfolk har lenge advart mot multiresistens som en økende helsetrussel. Vi kan dessverre se konturene av et helsevesen som blir like hjelpeløst – og livsfarlig for pasientene – som i tiden før penicellinet ble oppfunnet. Korona gir en mild sykdom hos de aller fleste, ofte uten symptomer.

Immunsystemet vårt er helt avgjørende for overlevelse.

Her er en fersk artikkel i Aftenposten om temaet.

Dr. med. og professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund og førsteamanuensis Tonje Braaten, begge ved Institutt for samfunnsmedisin i UiT tar opp dette forholdet blant flere andre i en artikkel i DN, som forklaring på den lave dødeligheten av korona i Norge.

Om antibiotikaresistens skriver de:

«Siden en stor andel av dødsfallene som er rapportert, skyldes en bakterieinfeksjon etter viruslungebetennelsen, vil andel personer og sykehusavdelinger som bærer multiresistente bakterier bli kritisk for overlevelse.» 

«Det europeiske kontor for smitteovervåking utgir tabeller for hvert enkelt land og andel prøver med resistente bakterier. Bruker vi meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) som eksempel, har Norge denne bakterien i én prosent av prøvene, mens Italia har 34 prosent, Spania 25 prosent og Frankrike 12 prosent.»

Og endelig: «Det betyr at mange av dem som innlegges i disse landene, allerede har denne bakterien med seg, eller smittes på en sykehusavdeling. Denne meget viktige forskjellen skylde nasjonale holdninger til bruk av antibiotika. Norge har grunn til å takke dem som har kjempet dette frem og som arbeider for ytterligere reduksjon i bruk både humant og hos dyr eller fisk.»

Dødelighetsgrad som følge av korona har ulike årsaker, som det framgår av legenes artikkel. Påfølgende bakterieinfeksjon som ikke lar seg behandle på grunn av multiresistens trer fram som en av de virkelig alvorlige.

Norske fagfolk har hatt mot og innsikt til å begrense bruken av antibiotika i Norge. Det spørs hvor lenge de greier å stå imot presset, i en tid hvor livsfarlige, panikkinfiserte medier og politikere kveler de fornuftige røstene på område etter område.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Bjørnar Bolsøy
  3 april 2020 23:35

  «Fagfolk har lenge advart mot multiresistens som en økende helsetrussel.»

  Et potensielt viktig og interessant poeng oppi det hele.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  3 april 2020 23:35

  «Fagfolk har lenge advart mot multiresistens som en økende helsetrussel.»

  Et potensielt viktig og interessant poeng oppi det hele.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

BBC:

6000 helseeksperter slutter seg til bevegelsen mot lockdown

Forrige innlegg

Nå kommer reaksjonene:

Stadig flere reagerer på Korona-tiltakene som meningsløse og ødeleggende.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.