POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Den var 95% effektiv sa de på forhånd. Det var åpenbart en blank løgn.

New Zeeland: Stadig flere fullvaksinerte legges inn med Covid-19.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

New Zeeland har vært blant de landene med strengeste restriksjoner. Det har ikke stanset viruset, bare utsatt spredningen. Dermed må de strenge restriksjonene sees på som meningsløse og sosial ødelggende, uten helse-effekt.

Vaksineringen som skulle være meget effektiv, slik det ble lovet på forhånd, virker åpenbart ikke. Tvert imot kommer det urovekkende meldinger om at vaksinene ødelegger immunforsvaret til folk. Det kan forklare økningen av innleggelser blant vaksinerte i landet.

Men det gjenstår å se. Vi er spente på tallene fra Norge, men vi tror at de ikke vil skille seg vesentlig fra de som kommer fra andre land med tilsvarende vaksinasjonsgrad.

Forøvrig: Hva betyr at en vaksine er 95% effektiv? Betyr det at 95% av de som er vaksinert ikke smitter videre, eller betyr det at de ikke blir smittet eller betyr det at de ikke blir syke? Når en stiller slike spørsmål er svarene på alle tre nei. Men hva betyr det?

Knut Lindtner
Redaktør

I New Zealand er befolkningen nå vaksinerte mot pandemien.  Og de fleste som blir lagt inn på sykehus med Covid-19 er også fullvaksinert, ifølge offisielle data.

Fra Lorphic News.

Offisielle, men likevel hemmelige data, publiserte av New Zealands helsedepartement, har avslørt at det er den fullvaksinerte befolkningen som utgjør det store flertallet av de som blir lagt inn på sykehus med Covid 19.

Noen dager ser man to til tre ganger så mange vaksinerte står for alle innleggelsene  ved sykehusene,

Fra The Expose: Den 16. februar 2022 publiserte helsedepartementet i New Zeland en nyhetsrapport som inneholdt informasjon om sykehusinnleggelser på grunn av Covid-19, sammenliknet med statusen for vaksinasjoner.

Der bekrefter de at blant sykehusinnleggelsene i Northern Region var det 2 uvaksinerte, sammenlignet med 23 fullvaksinerte.

Så vi tok et tilbakeblikk på tidligere rapporter publisert av New Zealands helsedepartement for å få et bilde på hvordan det nå står til med den påståtte Covid-19-pandemien som feier over landet.

Oversikten nedenfor viser det totale innleggelsene på grunn av Covid-19 og med vaksinasjons-status hver dag mellom 25. januar og 16. februar 2022.

Som dere kan se så har det hver dag vært de fullvaksinerte som utgjorde flertallet av sykehusinnleggelsene. Etter den 16. februar ble det etter hvert verre for de fullvaksinert, men det bedret seg for de uvaksinerte.

Den 25. januar 2022 var det 6 personer innlagt med Covid-19. 5 av disse var fullvaksinerte, 1 – én – var uvaksinert.

Går vi til den 16. februar 2022 var 25 personer innlagt med Covid-19.  23 av disse var fullvaksinerte – to var uvaksinerte.

Grafen nedenfor viser i prosenter sykehusinnleggelser etter vaksinasjons-status i New Zealand mellom 25. januar 2022 og 16. februar 2022.

Seks ut av de 19 dagene utgjorde de fullvaksinerte 100 % av sykehusinnleggelsene. Dette til tross for at bortimot 79 % av New Zealands befolkning er regnet som fullvaksinert.

De to siste dagene av denne oversikten viser at 90 % av de som ble lagt inn med Covid-19 den 15. februar var fullvaksinert, dagen etter var dette tallet steget til 92 %.

New Zealands helsedepartement har nektet å publisere antallet døde av Covid-19 i forhold til vaksinasjonsstatus. Men vi mener at det er lett å finne ut fra de svært begrensede data de i all stillhet har publisert om sykehusinnleggelser. Det ser ut som om antallet fullt vaksinerte nå midt i pandemien ikke forhindrer sykehusinnleggelser.

Faktisk ser det ut som om det å være vaksinert gjør tingene verre.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.globalresearch.ca/new-zealand-pandemic-fully-vaccinated-up-100-covid-19-hospitalisations-among-fully-vaccinated-according-official-data/5772900

Forsidebilde: Anthony Tran

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • «Seks ut av de 19 dagene utgjorde de fullvaksinerte 100 % av sykehusinnleggelsene. Dette til tross for at bortimot 79 % av New Zealands befolkning er regnet som fullvaksinert.»

  Hvis disse tallene hadde blitt oppgitt helt fra begynnelsen (siden det var en eksprimentiell haste-«vaksine»), så hadde nok frivillige forsøkspersoner betakket seg.

  På samme måte i Norge; hvis vi hadde fått oppgitt allmenntilstand ( og D-vitamin-nivå?) og alder på de som ble innlagte/døde fra mars 2020 ( Og at 60% av disse var mennesker med mørk hud – for mørke til å bo i et solfatig land?), så ville hysteriet etter å få tatt injeksjon blitt redusert betraktelig.
  Likeledes hvis kunnskap om metoder om hvordan immunforsvaret kunne styrkes ikke hadde blitt latterliggjort/stoppet.

  Men da hadde det vært vitenskap og opplysning.
  Ikke politikk, overgrep, skremsler og massehysteri.

  Det kan virke som om det med jevne mellomrom kommer/går bølger av nye virus gjennom befolkningen i de fleste land. Kanskje er det noe vi trenger?
  Og det kan virke som om det med jevne mellomrom går bølger av hysteri gjennom befolkningen i de fleste land. Kanskje er det noe vi trenger?

  Det vi IKKE trenger er politikk, talltriksing og bedrageri. Og at noen benytter hysteriet til egen vinning.

  Svar
  • ‘Kort oppsummert er det flere problemer med artikkelen publisert av Steigan.no, Derimot og The Exposé:
   Man sammenligner ulike grupper uten å ta høyde for at de kan være ulike i utgangspunktet, for eksempel ha ulik helse. ‘
   forskning.no/covid19-media-vaksiner/faktiskno-nei-britisk-rapport-viser-ikke-at-covid-19-vaksinene-dreper-tusenvis/2081148

   Og hvis faktisk. no hadde protestert mot at dette ikke ble gjort fra begynnelsen av ‘pandemien’;
   når alle døde/ble innlagte ble lagt i samme sekk, uansett gruppe og helsetilstand…….

   Kort oppsummert:
   Da, ‘faktisk’.no, og ‘forskning’. no, hadde deres ‘forskning og fakta’ vært troverdig.

   Svar
 • Northern Light.
  7 mars 2022 14:00

  Skulle en befinne seg i en diskusjon med folk som tror på den offisielle fortellingen, må en skjære igjennom med fakta, og ikke la diskusjonen avspore til irrelevante argumenter. Fakta er at overlevelsesprosenten (OP) aldri har vært lavere enn godt over 99,5 prosent, og risikogruppen er den samme som for sesonginfluensa og forkjølelse. For virus med så høy OP er det bare en fordel at så mange får viruset som mulig, for virusene muterer som regel til mer ufarlige varianter som det naturlige immunforsvaret bekjemper. Ikke de i risikogruppen selvsagt, de må skjermes.

  Det har derfor aldri vært vitenskapelig og medisinsk grunnlag for nedstengninger og andre tiltak som munnbind, sosial distansering mRNA-injeksjoner kalt vaksiner og vaksinepass. USAs VAERS og EUs Eudura Viligance tall blant annet er offisielle tall og tilgjengelige for FHI, Helsedirektoratet og ledende journalister og redaktører i MSM, og de må ha visst fra et tidlig tidspunkt at «pandemien» ikke har med helse å gjøre.

  Nedstengningene: Når det ble klart for finanskapitalen at det ble en finanskrise i 2019, konstruerte de en helsekrise som kamuflerte dette, og siden nedstengningene finansieres med lån fra Wall Street bankkartellet via Verdensbanken, IMF og finansmarkedene, fikk storkapitalen ikke bare dekket sine tap med billioner fra statsbudsjettene, med profiterer også stort på lånene. Verdens gjeldsberg er nå på over 230 000 milliarder dollar, og gjør at bankkartellene snart er i posisjon til å innføre digital sentralbankvaluta som de ønsker, en globalistisk strategi.

  Munnbind: Stopper ikke virus, for åpningene i stoffet som de er vevd av er i mikrometerområdet, mens koronavirus er i nanometerområdet, altså er åpningene ca 1000 ganger diameteren på virusene. Det blir som en humle flyr igjennom et fotballmål. Munnbindene er for å skremme, kontrollere og som lydighetstrening for befolkningene.

  Sosial distansering: En meter og to meter regelen har overhodet ingen medisinsk eller vitenskapelig grunnlag, en eller to meters avstand er ikke nok for virus transportert med pust, nys eller hosting. Trengs heller ikke for virus med OP på over 99,5 prosent, som historien viser. Det er MSM og helsetopper, de er på samme lag, som har klart å få folk til å tro at virus som ikke gjør folk sykere enn en vanlig influensa og forkjølelse er farlige for friske mennesker.

  mRNA-injeksjoner kalt Covid-19 vaksiner: Ekte vaksiner beskytter de vaksinerte mot viruset de er vaksinert mot, og hindrer at de smitter andre med det. mRNA-injeksjonene gjør ikke, tvert i mot får de som har fått injeksjonene lettere Covid og alvorligere sykdomsforløp av Covid, noe som betyr at injeksjonene svekker immunforsvaret, og de smitter andre.

  I tillegg får en stor prosentandel av de injiserte alvorlige bivirkninger, og mange dør som de underrapporterte VAERS og Eudura Viligance databasene viser. MSM skulle ha gjengitt månedlige oppdateringer av VAERS og EV, men har underslått tallene helt fra starten av «pandemien». Så har da også MSM og den farmasøytiske industrien samme finansielle eiere.

  Vaksinepass: Egentlig et datapass forkledd som «vaksinepass», siden det aksepterer lettskremte og ukritiske befolkninger. For å forberede befolkningene på en digital sentralbankvaluta, storkapitalens drøm som gir kontroll på befolkningene på individnivå. En nasjon uten egen sentralbank og egen valuta er ingen nasjon, den er underlagt sentralbanken, eller der hvor den sentrale datamaskinen står i storkapitalens teknokratiske verden, for de som eier teknologien eier verden. En globalistisk strategi av herskerklassen, de vil ha en lande-grenseløs verden med fri flyt av kapital, arbeidskraft, vare og tjenester.

  Svar
  • Ja, N.L, det hele er forberedelser.
   Tryllekunstner, der vi skal rette oppmerksomheten på den ene handa/, og ikke se på den/de som virkelig bedrar oss.

   Svar
 • Hele vaksinerings hysteriet var/er jo bare en vanvittig tragedie som i større eller mindre grad vil ramme de fleste som har fått denne falske vaksinen. Dette er jo kun en inokulasjon av giftstoffer i biologisk forstand ! Hvordan vi kunne mene og tro at injeksjon av denne giften ikke ville overgå skadene av selve viruset og generere varige skader og død er ufattelig !

  Svar
 • Tor Larsenl
  7 mars 2022 22:44

  Israelske begravelsesbyråer ser nå ti ganger økning i dødsfall av alle årsaker. Man får en kjensle av at de påregnelige konsekvensene av krigen i Ukraina kommer til å å dekke over den pågående overdødeligheten. https://www.bitchute.com/video/qMXQZUJL7k9n/

  Svar
 • Antall koronarelaterte dødsfall i verden har passert 6 millioner – Dette ifølge en oversikt fra universitetet Johns Hopkins. Hva nå med dødsfall grunnet Corona Vaksinen ?

  De første 55 000 sidene med FDAs Pfizer jab-data er nå utgitt. Dette er grunnen til at FDA ønsket at Pfizer`s -data skulle være skjult i 75 år !
  Denne studien kan fortelle deg at nesten 1 av 35 døde av vaksinen – «Ikke så mange kanskje» men la oss se litt stort på det. 6 milliarder har nå fått vaksinen. Dette vil anslagsvis gi et forventet dødsfall på ca.18 mill grunnet denne vaksinen .. (6×3 = 18) ..

  Slik man kan forstå dette er det vel udiskutabelt at Coronavaksinen var en katastrofe før den overhodet kom på markedet og ble injisert i intetanende mennesker med dødens smil ! ☠️
  Bivirkningene er ikke medtatt så nå kan vi bare vente på utfallet av galskapen !
  Hvor er FHI for tiden ?

  https://www.bitchute.com/video/anwOjDQlSdiG/

  Svar
  • Litt mer informasjon for å belyse galskapen !

   Den 23 feb. la jeg ved link til deler Pfizer dokumentet på 55000 sider (Derimot) –Alle Bivirkningene var stort sett listet opp der men jeg må innrømme at jeg faktisk ikke hadde den hele og fulle oversikt da det hele virket så overveldende .. men ok, jeg har det eksakte bildet nå – Pfizer-Vaksinen har 1291 bivirkninger !
   Som kjent ble FDA tvunget av en dommer til å frigi kliniske data om COVID-vaksinene tilbake i januar, og derfor ble 55 000 sider med dokumenter nettopp utgitt.

   Covid-vaksinene burde selvfølgelig aldri vært godkjent.
   En del av «oss» advarte om bivirkningene for over 1 år siden men ble stemplet som idioter, fanatikere, vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere til tross for at mange av oss har lang fagutdanning innen både Biologi og Medisin – Noen ville faktisk henge oss – Jeg vil ikke henge noen men tanken har streifet meg ;)

   Svar
   • Hmhm… «vil ikke henge noen men tanken har streifet meg» Kommer på presten som viet min søster og hennes mann for et par år siden, han hadde intrervjuet et eldre ektepar og spurt mannen om han ikke hadde tenk på skilsmisse av og til? Aldri svarte manne, aldri tenkt på skilsmisse – Men, mord drimot …

   • Ja , … det er vel best å la det det være med tanken, – men i la oss si det slik at mord er begått i medisinen og folkeopplysningens navn og attpåtil av de som burde vite best !

 • NRK:
  «En internasjonal forskergruppe vil finne ut hvordan korona påvirker nervesystemet.»
  Skal tro hvem forskergruppen vil bestå av, sikkert noen eksperter som etter flere måneder kommer fram til at de nevrologiske problemene skyldes sykdommen og ikke «kuren», på skattebetaleres regning.

  Svar
 • Jeg tror at de 1,1 prosentene større overlevelse er innenfor feilmarginen til den svært begrensede studien de hadde før man nødgodkjente svineriet. At man i pfizer anvendte RRR i stedet for ARR og kom opp med 95% effektivitet sier sitt om dem.

  Svar
 • La oss sjå på Pfizer sine eigne tal, publisert i The New England Journal of Medicine (10): 2 grupper, i den eine var 18325 personar uvaksinerte. Der vart 162 covidsjuke. I den vaksinerte vart 8 av 18198 sjuke. I den uvaksinerte gruppa var risiko for sjukdom 0.88%, i den vaksinerte 0.04%. Det er verdt å merke seg at i begge grupper var sjansen for sjukdom under 1%. Skilnaden mellom dei to gruppene var då 0,84% som er den Absolutte Risiko Reduksjonen, eit lite tal som medisinfirmaene ikkje likar å trekke fram. I staden brukar dei å framheve Relativ Risiko Reduksjon som i dette tilfelle vert på «heile» 95% som IKKJE tyder at du har redusert risikoen for sjukdom med 95%, den var i utgongspunktet under 1% for begge gruppene, men det er skilnaden mellom dei sjuke i kvar gruppe. Om no RRR rett etter vaksinasjonen er 95%, har det diverre vist seg at dette talet etter nokre månadar går mot null. I tillegg har det vist seg at RRR også kan gå under null,dvs dei vaksinerte har auka risko for sjukdom samanlikna med uvaksinerte. Difor trong om stadige boosterdosar. Og kva er vitsen med boosterdosar laga mot den opprinnelege covidvarianten, når viruset no har mutert og muterer?-det må då vere det same som å bruke fjorårets influensavaksine mot årets variant? Og eit anna moment: I den vaksinerte gruppa er det no minst 18190 personar som står i fare for alvorlege bivirkningar frå vaksina -i den uvaksinerte gruppa ingen.

  Svar
  • G.S.:

   Verdt å merke seg, ja.:
   » den var i utgongspunktet under 1% for begge gruppene, ..»

   Men om dette ble lagt fram fra mars 2020, da ville det ikke blitt skapt en hysterisk, lettstyrt, befolkning.
   Selvfølgelig visste f. eks. Høie og Nakstad dette. Og FHI.
   – Men tall ble utelatt og manipulert. Både av politikere og media unisont.
   DET er det skremmende. Og at befolkningen ser ut til å kunne skremmes til hva som helst, er det farlige. – Eller omvendt.

   Vil vi få en ærlig gjennomgang av disse to årenes overgrep?

   Og de ærlige er…. ? ;-)

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

X-CIA Larry Johnson:

Krigen i Ukraina er i videste forstand også en kulturkrig.

Forrige innlegg

Andy Schectman forklarer;

Sluttspillet til bankkrisen er hyperinflasjon og valutakollaps

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.