POSTED IN Krig-fred, NATO, Ukraina

Den ukrainske offensiven avslører ikke bare Ukrainas svakheter.

Nato fremstår som en papirtiger.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

VLADIMIR PUTIN elskar verkeleg tanks

8. juni 2023 av Larry Johnson 

Larry Johnson x-CIA

Når eg postar dei følgande videoane frå pop-kulturen, prøver eg ikkje å ta lett på lovnaden om destruksjon som dei ukrainske styrkane står overfor når dei kastar seg mot trente, forskansa, russiske styrkar. Desse to snuttane frå ein episode av Game of Thrones, er ei nifst framtenkt skildring av det som skjer med Ukraina. Meereen-leiarane reflekterer arrogansen og overmotet til Ukraina og deira leiarar, NATO. Meereen-leiarane antok hovmodig at angrepet deira på styrkane til Daenerys Targaryen skulle knuse ho og sende ho gråtande ut i villmarka. Der tok dei skammeleg feil.

Tenk på Vladimir Putin som Daenerys Targaryen, berre utan dei gylne lokkane og den flotte kroppen. Ukraina sender sine styrkar inn i det russiske svelget og blir desimert i ein fart som aldri før. Atter ein gong tilbyr Simplicius den beste oversikten over nedslaktinga som er på veg.

Bortsett frå at dei er i undertal og har har eit veksande underskot på tanks og artilleri, så er Ukrainas største problem den kjensgjerninga at dei utlandstrente brigadane som blir kasta inn i malstraumen ikkje har blitt trente i å utføre eit koordinert angrep. La meg seie det på ein enklare måte. Tenk deg at 9 skulemusikk-orkester frå 9 forskjellige land, som snakkar 9 forskjellige språk kjem til NFL og blir bedne om å framføre eit pause-show. Sjølv om kvart orkester skulle vere flinke til å spele sin eigen musikk og framføre sine eigne, unike rutinar, så har dei ikkje hatt tida til å øve på verken å spele det same stykket eller å koreografere ei felles framføring. Det er ei oppskrift på kaos, og det er dét som no ser ut til å utfalde seg i Ukraina.

Korleis i himmelens namn kan pressa og leiarane i Vesten vere overraska over «større-enn-forventa motstand frå russiske styrkar?» Pokker heller, sjølv Helen Keller, om ho hadde vore i live i dag, kunne ha sett dette kome. NATO-planleggarane kjøpte sin eigen bullshit når dei trudde at den russiske arméen var dårleg trent, dårleg leidd og lidande av massive manglar. Det er den einaste forklaringa eg har på denne uhyrlege feilbedømminga.

NATO er over måten avhengig av plattformar for ISR (militær forkorting for Intelligence, Surveillance, Reconnaissance; etterretning, overvaking og rekognosering), som kan fortelle deg kor troppar og utstyr er plasserte, men ikkje noko om evnene og moralen til dei russiske troppane. Eg ber om orsaking for at eg terpar på dette openberre, men eg må seie om att og om att at russarane har ein stor etterretningsfordel. Den russiske ISR-kapasiteten er minst like god som alt Vesten har, men den har andre essar i ermet som NATO ikkje har. Eg er sikker på at Russland har raust med menneskelege kjelder planta i NATO og ukrainske hovudkvarter og avdelingar, og at dei veit kva Ukraina planlegg å gjere og kor dei har tenkt å sette ihop angrepa sine. Den typen robust menneskebasert innhenting (MI/HUMINT) av etterretningsinformasjon er uvurderleg.

Sjølv om Ukraina skulle greie å gjennomføre eit overraskande angrep i ein uforsvart sektor langs dei russiske forsvarslinjene, så har Russland på plass logistikken til å utplassere troppar og stanse eit gjennombrot. Og, no heldt eg nesten på å gløyme, Russland har minst 10 gongar fleire soldatar å kaste inn i slike sprekker som Ukraina prøver å utnytte.

Vi er vitne til ein historisk augeblink som er like viktig som Sovjets Operasjon Bagration i Andre verdskrig, som brekte ryggen på nazi-styrkane. Sjølv om omfanget av kjemping og døying i denne ukrainske offensiven er minimal i forhold til Operasjon Bagration, så kan den strategiske effekten samanliknast. Feilslaget til den ukrainske offensiven ikkje berre svekkar Ukrainas evne til å sette ihop framtidige viktige operasjonar, men det eksponerer også NATO som ein tannlaus, om enn vondskapsfull, Leopard.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Robin Hood
  10 juni 2023 12:01

  > … reflekterer arrogansen og overmotet til Ukraina og deira leiarar, NATO

  Jeg tror Larry blir lurt eller med vilje misleder sitt publikum. Kontrollert opposisjon om du vil.. Jeg er overbevist om at den Vestlige elite bruker ukrainere etter velkjent engelsk strategi: Å kjempe til siste franskmann. Da må man man lure idiotene (franskmenn/ukrainere) til å kjempe denne proxykrigen hvor de selv er garantert å tape både land og folk. Eliten bak krigen derimot blir kvitt masse gammelt utstyr som gjør at alle NATO land må kjøpe inn nytt militærutstyr – til militærindustriens store tilfredsstillelse. I tillegg så er denne krigen bare en distraksjon fra energi- og matkrisen eliten påfører oss. Demningen som nettopp ble ødelagt vil sørge for dårlig matproduksjon i et av Europas beste områder. Dette vil mest sannsynlig gjøre at oligarker som USA sin største jordbrukseier Bill Gates kan få kjøpt opp billig jord i Ukraina og transformere det landbruket til GMO.

  Min anbefaling er å se dette i et større perspektiv og ikke undervurdere eliten i Vesten, selv om det ved første øybeblikk ser tilbakestående ut. Det er som regel tegn på at man selv blir lurt. Larry Johnson kommer riktignok inn etter min mening som en god analytiker av 2D versjonen av krigen, noe som gir en verdi i seg selv. Men 3D nivået jeg forklarer over trumfer Larry sin forståelse hva gjelder alvorligheten av krigen og meningen med krigen.

  Svar
 • «Nato fremstår som en papirtiger.»

  Nei, overhodet ikke. NATO ser mer ut som er rabie-befengt kjøter.
  Det er det russiske konvensjonelle militere bakkestyrker som er papirtigeren. Deres amatørskap ble særlig avslørt i starten av den opptrappede konflikten i februar-mars 2022. Det var slik helpesløshet at det ikke var til å tro det man så.
  Men det viste to ting: Russland hadde overhodet ikke hatt planer om å anripe Jewkraina, og Russland har latt sine konvensjonelle bakkestyrker forfalle. Fordi et militert angrep på Jewkraina hadde vært utenkelig for russerne, hadde Russland også elendig etterretning om det khazarstyrte landet. Det gjorde at Russlan ble påført enorme tap i begynnelsen av «militeroperasjonen».

  Så gikk russerne tilbake til den eneste type bakkekrig de kan; skyttergravkrig med massiv bombardering med artilleri. Dvs. 1. v.k.-krigføring. Bare med litt bedre og kraftigere artilleri, og hjelp av importerte droner.
  Vi kan bare håpe at alle med de med makten i NATO-landene ikke lurer seg selv til å tro at den russiske atomvåpenstyrken er like forfallen som de konvensjonelle styrkene.

  Russerne har satt sin lit til atomvåpenkapasitet om er den beste på kloden. Og latt spesielt sin konvensjonelle bakkestyrke-kapasitet forfalle.

  Svar
 • Ærlig talt mr Larry Johnson no er det nok oppblåst tompreik. Referanser til Game of Thrones og 2. Vkrig er teikn på at du har blitt for glad i din eigen tale.

  Khazarjødar driv krigen og utøver massedrap på det slaviske folk i Ukraina og Russland. Kazharjødane styrer krigen frå Tel Aviv, London, Washington, Moskva og Kiev. Khazarjødane styrer regjeringen og mediene i alle byane. Dei eig alt og driv sitt løgnspel.

  Pr kapita er khazarjødane dei største massemordarane i verdssoga. Dette skjer no for alle å sjå. Khazarjødane vil ha tilbake sitt gamle heimland før dei blir utdrivne frå Palestina, og dei har evig hat mot Ukraina og Russland. Det virker som khazarjødane hatar alle, også seg sjølve.

  Svar
  • For få år sidan var Ukraina og Russland bestevenner.

   Khazarjødane har investert milliarder av dollar i HAT i tretti år, og no drep bestevenner kvarandre. Utan å forstå kvifor. Dei er hjernevaska og bedratt, slik som alle oss andre.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Elsa Widding om rasert energiforsyning

Seks milliarder mennesker
vil ikke
la sine levevilkår
bli styrt av Vestens ene milliard

Forrige innlegg

Klima er ikke primært vitenskapelig konflikt, men en politisk.

Vil klima ble en ny konfliktsone mellom Russland og USA?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.