POSTED IN Norge

Den såkalte Korona-krisen:

EU er fullstendig handlingslammet.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

EUGLOBALISERINGVELFERD

Koronaviruset: Nasjonenes sjølstyre utmanøvrerer globalismen

Flere og flere stater er enige om at koronaviruset brer seg på en svært farlig måte for sin nasjons mennesker. Også i Europa. Men hva gjør EU? Noen som har hørt om EU i denne forbindelsen? Skulle det ikke nettopp være viktig med statsløse regionale og internasjonale organisasjoner i en sånn felles alvorlig situasjon? Men EU handler ikke,  som heller ikke Nato og FN. Disse organisasjonene kan ikke handle når de trengs. Og for EUs del, de to statene som i praksis styrer EU, Tyskland og Frankrike, kom seinest på banen, diltende etter de andre landa i EU og Europa.

Av Ove Bengt Berg

Nasjonenes sjølstyre viser sin styrke i slike viktige saker. Det er bare de politiske lederne i hvert enkelt land som kan treffe de vedtaka som passer i hvert enkelt land, og med den oppslutninga som bare en nasjonal ledelse kan oppnå. Et velfødd virkelighetsfjernt byråkrati i Brussel har ikke noe å tilby medlemsstatene og de øvrige europeiske nasjonene i sånne viktige saker. Det er på tide å ta konsekvensen av EUs fiasko og bygge videre på et frivillig konkret samarbeid, fri for EUs kapitalistiske jernlov og krav om rettere agurker.

_____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra bloggen Politikus
_____________________________________________________________________________

Norge er den mest lojale  staten i Europa til å gjennomføre EU-kommisjonens vedtak, ofte før blekket på kommisjonens vedtak er tørt. Norge har sikra seg et organ, ESA,  til å ta over styringa av Norge, et organ mer underdanig av EU-kommisjonens fire «friheter» enn sjøl kommisjonen. Interessant er derfor de tiltaka de politiske lederne i denne superunderdanige staten har vedtatt i dag.   Den sterkt EU-entusiastiske regjeringa til Erna Solberg har oppheva den hellige private eiendomsretten og forlangt at eiere av en privat eiendom i titusentall skal nektes å oppholde seg i den. Uten å spørre ESA! I tillegg har den samme regjeringa, fortsatt uten å spørre ESA, vedtatt å bruke statsmidler på sju prosent av årets utgifter i statsbudsjettet til kortsiktige lån til det private næringslivet og til erstatning for innbyggerne for fravær av arbeidsinntekter; 100 milliarder. Dette er statsstøtte og ESA må jo være fra seg av fortvilelse! Det er jo ikke sånn Europa og verden skal styres; nasjonalt og med statlige støttetiltak! At grensene stenges i strid med EU-unionens grunnlov er det flere enn EU-kommisjonen som fortviler over. Men de som fortviler mest over de stengte grensene i Norge kan i det minste trøste seg med at de er statsfinansierte.

Det er sjølsagt flott at regjeringa har vett til å handle sjølstendig, og velger sånne tiltak når de finner det nødvendig og ikke bryr seg som å spørre EU-kommisjonen (om de har unnlatt det, da). Dette peker framover. Europa kan ikke styres en sjøloppnevnt komite uten folkevalgt kontroll. Verden kan ikke styres av én verdensregjering etter vedtak fra det store internasjonale sjiktet av virkelighetsfjerne traktatforfattere har fått tilrive seg altfor stor makt til. Med både tekst og tolking. Som å gjøre retten til politisk asyl om til en ordinær innvandringsrett til hvilken som helst ønskelig stat enhver ønsker å bosette seg i.

Kanskje kan koronaviruset føre noe godt med seg? At det avslører globalismens hjelpesløshet og den nødvendige styrken til det nasjonale sjølstyret, det som gir menneskene sosial trygghet og fellesskapsfølelse; nasjonal identitet. En identitet som er en progressiv sosial klassekampkraft.

Forsidebilde v/Nanos Valaoritis

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Korona viruset:

Tysk professor og virus-spesialist intervjues.

Forrige innlegg

Kriselova:

Skal den få oss inn i EU?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.