POSTED IN Russland, Ukraina

Den russiske bjørnen løfter labben.

Kommer en storoffensiv i nærmeste framtid.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

KVA ER RUSSLANDS PLAN FOR NESTE STEG I UKRAINA?

16. oktober 2022 av Larry Johnson 

Larry Johnson er tidligere CIA-analytiker

Trass i Vesten sine rapportar om at Russland er på felgen og på vikande front, så fortel realitetane i felten ei anna historie. For det første: dei av Russlands allierte som framleis har ambassade i drift i Kiev, stenger no dørene og gir personalet ordre om å forlate Ukraina. Det inkluderer Kina, Tadsjikistan, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, Serbia, Kviterussland, India og Egypt. Legg merke til at desse ambassadane har vore opne under dei siste sju månadane av krigen med Russland. Avgjerda om nedskjeringar eller driftsopphøyr er ein indikator på at desse landa forventar ei stor eskalering av krigen frå Russland si side i nær framtid.

Ein annan indikasjon på at Russland rustar seg for ein ny offensiv, kjem via Kviterussland (Belarus). Sjå på desse to videoane:

Merknad –Køyretøya i neste video er merka med eit nytt taktisk teikn, ein kvit triangel med talet 2 inni. 

Ein gjer ikkje dette med køyretøy som skal plasserast i defensive posisjonar langs grensa til Ukraina. Det er ein tilleggsindikator på at Russland og Kviterussland kan ha planar om å starte ein fellesoperasjon frå nord, som vil utgjere ein direkte trussel mot Kiev.

Russiske køyretøy med ny taktisk merking

Kviterussarane tonar ned oppbygginga: Kviterussland har plassert ut større grensedetasjement og mobile grupper med grensevakter til å forsvare grensa til Ukraina på bakgrunn av auka etterretningsaktivitet på den ukrainske sida, sa Anton Bytsjkovsky, offisiell representant for Republikken Kviterusslands Statsgrensekomité.

https://t.me/intelslava/39316

Medan Russland forsterkar styrkane sine i Kviterussland, kom den russiske øvstekommanderande for militære operasjonar i Ukraina, general Surovikin, med følgande kommentar nyleg: Eg ønsker ikkje å ofre liva til russiske soldatar i ein partisankrig med hordar av fanatikarar væpna av NATO. Vi har nok kraft og tekniske middel til å føre Ukraina til total kapitulasjon.

https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/11836

Generalen, som kjenner kapasiteten til styrkane han har kommandoen over og veit kva oppdrag han og staben hans planlegg for dei, er med andre ord trygg på at han har dei midla som trengst til å tvinge Ukraina til å overgi seg. Han nemner ikkje forhandlingar. Ordet kapitulasjon er ikkje tvetydig.

Det er også mogleg at dette er ein utspekulert finte, designa for å tvinge Ukraina til å utplassere allereie svekka styrkar på nordgrensa, for å forsvare seg mot ein eventuell invasjon frå nord. Det skulle gjere det vanskeleg, om ikkje umogleg, for Ukraina å sende forsterkingar tidsnok til sør, dersom Russland bestemmer seg for å starte ein offensiv for å reinse Republikken Donetsk eller angripe Nikolajev.

All denne rørsla i felten skjer mot bakteppe av eit veksande politisk kaos i Vesten. USA, under leiarskapen til den demente Joe Biden, har gitt seg ut på ein utanrikspolitikk som tydelegvis er designa for å terge opp og fornærme allierte. Saudiarabarane kjenner seg behandla som spedalske. Ifølge Reuters:USAs president Joe Biden vil agere «metodisk» når han avgjer korleis han skal svare Saudi Arabia etter oljeproduksjonskutta, men alternativa inkluderer endringar i USA sin sikkerheitsassistanse, seier sikkerheitsrådgivar til Det kvite hus, Jake Sullivan. . . .Samtidig veks spenninga mellom landa sterkt. Biden har ikkje lenger planar om å møte den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman Al Saud på sidelinja under G20-møtet i november.

https://www.reuters.com/world/middle-east/biden-will-act-methodically-re-evaluating-us-saudi-relationship-sullivan-2022-10-16/

Saudiane er ikkje dei einaste som rasar over bølleriet til USA. Franskmennene talar også ut om misnøyen sin: Le Maire talte måndag til nasjonalforsamlinga, og sa at «Konflikten i Ukraina må ikkje ende med amerikansk økonomisk dominans og ei svekking av EU.»
.
Frankrikes finansminister Bruno Le Maire har åtvara om at USA ikkje bør få lov til å dominere den globale energimarknaden medan EU lir av konsekvensane av Ukraina-krigen.
.
Han kallar det uakseptabelt at Washington «sel sin flytande gass til fire gongar prisen som dei set for sine eigne industrialistar,» og legg til: «den økonomiske svekkinga av Europa er ikkje i nokons interesse.»

https://t.me/azmilitary11/25583

I staden for å prøve å skaffe vennar og påverke andre, følger Bidens Nasjonale sikkerheitsteam no ei linje der dei irriterer vennar og gjetar fiendar med piggstav. Ikkje akkurat ei oppskrift på suksess. Sanninga er at USA ter seg slik at dei sannsynlegvis vil isolere seg frå andre land etterkvart som dei globale økonomiske tilhøva forverrar seg og krigen i Ukraina surnar meir og meir for USA. Eg mistenker at Russland har denne faktoren med i betraktninga i strategien sin for å slå Ukraina og nøytralisere USA.

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Zdeněk Macháček

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  19 oktober 2022 11:49

  Vakne europearar skjønar teikninga:

  Det kan vera farleg å vera fiende av USA. Det er fatalt å vera ven med USA. (Er det Kissinger som har sagt det?)

  Etter at Ukraina er øydelagt av venskap med USA, er det Noreg sin tur?

  Svar
 • USA opererer ikke med vennskap, bare interesser, og den som ikke er beredt på å slikke USAs støvler, det vil si pleie disse interessene, risikerer bare å få skallen sin sparket inn med dem.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   20 oktober 2022 10:59

   Du har sjølvsagt rett i at «interesser» er meir presist enn «venskap». Men meiner du at me difor skal halda fram med støvelsleikinga i all æve? Finst det verkeleg ikkje felt der me kan fremja norske interesser i staden for USA sine?

   Svar
 • Henning Nielsen
  20 oktober 2022 21:42

  Stakkars gamle, loslitte russiske bamse! Lurer på hvilke reserver av stridsvogner, artilleri og missiler de 300.000 nye soldatene skal utstyres med? Hvorfor må russerne kjøpe droner fra Iran og Tyrkia? Er ikke Russland verdens ledende produsent av militært utstyr? Hvorfor tilbyr Nord-Korea å sende100.000 soldater til Putin? Og nå blåser man opp en trussel fra Belarus. Når det landet ikke var villige til på delta aktivt i starten av krigen, er det lite sannsynlig at de er mer lystne på eventyr nå. Regimet sitter ikke altfor sikkert i sadelen, og tusener av døde hviterussiske soldater vil neppe bli godt mottatt på hjemmebane. Men, det er jo sant! Russland seirer på alle fronter! Det er jo derfor hundretusener av unge russiske menn flykter fra landet. Naturligvis. Det er derfor Kherson by evakueres. Sikre seierstegn!

  Det er på tide å bli kvitt skylappene, folkens. Russisk kadaverdisiplin, russiske foreldete taktiske doktriner, russiske underlegne våpensystemer, en mildt sagt tvilsom moral blant troppene, sorry, det gir ikke seier. Larry Johnson bygger luftslott. La bamsen brøle. Det er alt den evner.

  Svar
  • «Hvorfor må russerne kjøpe droner fra Iran og Tyrkia»

   Tja, hvorfor må Norge kjøpe F-35 fly fra USA?
   Er de enda bedre til å bombe andre nasjoner med enn våre F-16 ‘forsvars’-fly som ble brukt til å bombe Libya? Antagelig lagd for dette.

   Det er bra du angriper land som militært angriper andre land.
   – Selv om Russland naturlig nok var engstelig for angrep fra USA/Nato, med Ukraina som bruker-land.
   – Og ville ha fredsforhandlinger i stedet for krig.
   – Som Irak også ville. Som Libya også ville.
   Men noen VIL krig.
   – Som f.eks. tidligere statsminister Stoltenberg . – Som bombet sivile og infrastruktur i Libya med 600 bomber. Et land som ikke truet NOEN andre land.
   Med mål overlatt til flygerne å definere . Feigingen! Fra 10 000 fot. (!)
   ( Om Putin/Russland hadde gjort noe liknende i Ukraina …..)

   Det er bra du angriper land som militært angriper andre land.
   Fortsett med det.
   Men, det er på tide å bli kvitt skylappene.
   For dobbeltmoral er noe helt annet enn moral.

   Svar
  • Natalia Trofimova
   24 oktober 2022 21:17

   Når du leser fiendens analyser, kommer du gjentatte ganger over uttalelser om at militært utstyr og våpen som er etterspurt i Russland snart vil gå tom. Tøv! Russland, tvert imot, øker produksjonen av våpen på alle områder – fra stridsvogner og våpen til høypresisjonsmissiler og droner.

   Svar
   • Natalia Trofimova
    24 oktober 2022 21:51

    Russland vil helt sikkert vinne i denne konfrontasjonen med de ukrainske nynazistene og deres vestlige beskyttere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen var ikke et resultat av Putins ondskap.

Krigen ble en realitet som følge av en politisk prosess.

Forrige innlegg

Det er forskjell på flytninger i Latvia.

Noen blir torturert mens andre blir tatt imot med åpne armer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.