POSTED IN Media, Virkelighetsforståelse

Den nye konkurransen i vesten:

Hvem har de beste løgnene?

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En verden hvor en konkurrerer om å være de beste løgnerne

I en artikkel gjengitt i RI (Russian Insider) skriver den kjente USA-bloggeren Dimitry Orlov, om hvordan løgnen er blitt et meget viktig politisk redskap i dagens politikk.

Løgner har vært servert befolkningen til alle tider i en rekke ulike former. Når samfunnet fungerer har slike folk som lyger etter en stund gjerne blitt avslørt. Med uavhengige medier og kritisk journalistikk kommer en heller ikke lett unna med løgner.

Men i dagens situasjon er dette endret. I USA er løgnen nå blitt en nasjonal sport, skriver Orlov. Den blir brukt for å fremme økonomiske egeninteresser og moral må dermed frakobles lyging. Tjener en penger på løgnen er moral uten mening. Og det ser en jo i mediene overalt. Moral er uviktig – hvis løgn frembringer fortjeneste. Det viktige er ikke å bli avslørt.

Dimitry Orlov

Og i et samfunn hvor storkapitalen kontrollerer de store mediene, de er organisk vokst sammen som en høyere enhet, da er det fristende å bruke løgnen i stor skala for å oppnå økonomisk og politisk gevinst.

I USA er det nå mindre enn en tredjedel som stoler på de nasjonale mediene. Og hvem trenger objektive og vitenskapelige data når ryktebørsen f.eks. på sosiale medier fungerer mer effektiv enn faktabasert kunnskap?

I USA er en i ferd med å utvikle en verden hvor det finnes en rekke løgner folk må velge mellom, skriver han. Disse konkurrerer om oppmerksomhet og troverdighet. I en slik verden er ikke teorier og fortellinger som ikke lar seg bekrefte verdiløse, men blir vurdert om de kan brukes eller ikke.

Løgner er altså ikke ubrukelige og ubehagelige varer som må kastes, men inngår i vareutvalget en har på lager. Kanskje de en gang blir nyttige i en situasjon hvor en trenger ekstra ammunisjon til en gitt historie. Sitter en med en befolkning som er foret på løgner over lang tid og som ikke lenger klarer å skille skitt fra kanel kan gamle løgner brukes med suksess.

Her sitter USAs utenriksminister i FN og serverer løgnen om Iraks masseutrydningsvåpen: Løgnen fikk konsekvenser for hans personlige troverdighet men stanset ikke på noen måter USAs krig i Irak som mange tjente grovt på. Den fikk heller ingen politiske konsekvenser for Bush jr. som ble gjenvalgt etter at løgnen var avslørt.

En får en verden hvor det også er konkurranse i lyging. Skal en løgn virkelig sitte må en lyge også om den – det gir løgnen immunitet. Det virkelig ubehagelige spørsmålet er om vi nærmer oss en slik tilstand.

Orlov nevner tre eksempler knyttet til Russland. Han bruker dette som eksempel fordi han i motsetning til USAs befolkning også har tilgang til informasjon fra den russiske siden:

1.

Da hun fungerte som USAs utenriksminister under Obama konspirerte Hillary Clinton med russerne for å gi russiske økonomiske interesser tilgang til en stor del av USAs uranmarked. Da hun var med i presidentkampen i USA oppfattet hennes kampanjeledelse denne konspirasjonen som en trussel og et potensielt stort problem. De klekket ut en plan for å beskylde Trump-kampanjen for å konspirere med russerne, dette for å trekke oppmerksomheten vekk fra Clinton.

Til sist produserte de et fabrikert dokumentsamling (Steele dossieret) som svertet Trump. Denne dokumentsamlingen ble deretter brukt av FBI for å oppnå tillatelse til å spionere på Trump-kampanjen og få utnevnt Mueller som spesialetterforsker, for å se om det forelå en konspirasjon.

Hvis vi befant oss i den gamle verden ville denne «fortellingen om Trump konspirerer med russerne» raskt bli avslørt. Men i den nye verden med «konkurranse-lyging» fortsetter dette til tross for fakta, for løgnen er blitt så populær hos folk som hater Trump.

«Jeg solgte 1/5 av USAs uran til Russland. Deretter gav den russiske regjeringen Clinton-fondet $145 millioner. For en tilfeldighet!», står det på illustrasjonen.

2.

En bestemt type med navnet Rodchenkov var en gang leder for det russiske anti-dopingbyrået – helt til han og søsteren ble tatt på fersken i å selge forbudte medikamenter til idrettsutøverne. Han unngikk å bli fengslet fordi han var diagnostisert med schitzophreni og hadde prøvet å ta livet av seg selv. Seinere stakk han til USA og ble en FBI-informant hvor han fant på en svær historie om et russisk statlig sponset dopingprogram.

Med utgangspunkt i hans «bevis» ble en rekke russiske idrettsutøvere (midlertidig) fratatt sine olympiske medaljer og (midlertidig) nektet deltagelse i OL på livstid. Disse beslutningene ble omgjort på grunn av manglende bevis. Den Internasjonale Olympiske Komiteens formann Thomas Bach beklaget deretter offentlig denne beslutningen.
Er ikke mangel på bevis god nok grunn til å omgjøre en beslutning?

En annen IOC-representant ga deretter et intervju hvor han forsvarte beslutningen om ikke å tillate russiske idrettsutøvere som ikke er tatt i doping å delta i OL i Sør-Korea. Han sa at mangel på bevis om deres skyld ikke betyr at de er uskyldige, de er fortsatt mistenkte.
Er det fordi de er russere?

I den gamle verden hvor en brukte vanlige bevisregler ville en slik utvikling vært ødeleggende pinlig for IOC og diskvalifisere mange av lederne fra sine stillinger. Men i den nye verden med konkurrerende lyging har fortellingen om «russisk doping» en betydelig oppslutning i befolkningens bevissthet (i den tyngst dopete befolkningen på jorden, kan en godt si) og holdes derfor fortsatt i live.

Grigorij Rodtsjenkov

3.

Det er et bestemt land i verden som bruker enormt mye penger på sitt militærvesen. Landets væpnede styrker påstår å kunne utføre mange store ting og være i stand til å trene og utstyre mange andre militære styrker til å gjøre mange store ting. Men hovedtyngden av bevis forteller at alt de er i stand til er nøyaktig en ting: bombe. Hva de ellers prøver seg på mislykkes de alltid.

Dette militærvesenet er i USA. Helt nylig utslettet de to store byer: Mosul og Raqqa ligger nå i ruiner. Dette er bare to av de siste eksempler, men det er nok av andre. USA har sluppet bomber på en rekke land: Nord-Korea, Vietnam, Campuchea, Laos, Serbia/Kosovo, Irak, Afghanistan… sannsynligvis flere bomber enn alle andre land til sammen, inkludert to atombomber over Japan – og ut ifra disse bevisene er det nødvendig å konkludere med at bombing er ineffektivt for å oppnå fred på betingelser som USA foretrekker.

Resten av verden vet dette svært godt, og og vet også at det finnes en forsvarsteknologi som kan brukes for å fullstendig blokkere USAs militærvesen: Teknologi som stanser luftangrep. Dette omfatter elektronisk krigsutstyr og luftforsvars-systemer som Russland gladelig forsyner andre med. (Å ha en kjernefysisk avskrekking hjelper også, og dette vet Nord-Korea).

Dette russiske luftforsvarssystemet S-400 er meget effektivt mot fly

I USA vet en at landet står overfor fullstendig militær impotens og de er nå klare til å bruke titalls milliarder dollar – som de ikke har – på taktiske kjernefysiske våpen. Dette bygger de på den feilaktige antakelsen at et kjernefysisk angrep kan bli noe mer enn et selvmord. Bevisene på dette er overveldende, men disse stenges ute av tilsynelatende patriotiske, men åpne løgner.

Løgnene vil fortsette å bli sprøytet med stor kraft over befolkningen helt til USA sammen med sitt militærvesen kollapser i en nasjonal konkurs.

Orlov mener at det finnes et utall av eksempler på løgner i dag. Og jeg har lyst å føye til løgnen om den russiske trusselen. NATO-landene i dag bruker mellom 10 og 20 ganger mer på det militære enn Russland. Og Stoltenberg mener at dette er for lite!

Verdens 15 største i militærutgifter (2017)

Løgner fungerer i dag slik at når de imøtegås av fakta svares det med nye løgner helt til de sitter. Dette kan bare gjøres med full kontroll over de store mediene, så lenge dette varer. Det er også derfor fremveksten av sosiale medier med alternativ informasjon ansees som farlig. For det svekker oppslutningen om de store privateide mediene og deres troverdighet i befolkningen.

Det er åpenbart at det vil fortsette, men det kan ikke vare i all evighet. Hva vil skje da? Den som lever får se. Det kan godt hende at det ikke er svært lenge før dette korthuset faller sammen.

Knut Lindtner

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  19 februar 2018 10:55

  «I en slik verden er ikke teorier og fortellinger som ikke lar seg bekrefte verdiløse, men blir vurdert om de kan brukes eller ikke.
  Løgner er altså ikke ubrukelige og ubehagelige varer som må kastes, men inngår i vareutvalget en har på lager. »

  Og hva vinner løgnerene med løgnen?
  – At folk tror at ingenting lengre er sant.

  Propagandaapparatet og løgn-industrien sår lettere i pløyd jord.

  Svar
 • Jeg tipper Colin Powell har den beste løgnen.

  Svar
 • Erlend Sørbye
  19 februar 2018 17:37

  Trump innførte betegnelsen Fake news for alt han selv ikke liker.
  Gamle komservative gubber elske denne pussygrabberen uansett.

  Svar
  • Jeg vil foreslå at tar deg litt tid til å sette deg inn i eierstrukturene til media.

   Svar
  • E.S.:

   » Gamle komservative gubber elske denne pussygrabberen uansett.»

   Tja, hvem var det som frekventerte Espstein & Lolita -island mest?
   Bill Clinton var vel ikke helt borte?
   Hillary ( og Stoltenberg ) var vel mest interessert i å drepe, – og kokain. ;-)

   Svar
 • Løgner har det vel vært så lenge som det har vært politikere her på jorden. Den største løgnen i forrige århundre er utvilsom Holocaust-bløffen, eller «Hoax of the Century» som Arthur Butz kalte den. Ron Unz har skrevet en god artikkel om Holocaust-bløffen, se http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/

  De som ønsker en mer utfyllende gjennomgang av Holocaust-bløffen, kan lese «Breaking the Spell» av Dr. Nicholas Kollerstrøm. Denne boken, som har med seg all den nyeste forskningen, er gratis tilgjengelig på internett.

  Svar
  • Holocaust, slikdet fortelles i dag, er en bløff.

   Man har også gitt et glansbilde av hvordan tyskerne ble behandlet etter krigen Den offisiselle historien går ut på at tyskerne ble behandlet bra, men sannheten er at tyskerne ble behandlet grusomt etter ordre fra den allierte øverstkommanderende Dwight D Eisenhower. Mer enn en million tyske soldater døde i Eisenhowers konsentrasjonsleire etter krigen, se «Eisenhowers Death Camps», https://www.paulcraigroberts.org/2020/01/20/eisenhowers-death-camps/

   Svar
   • A.:

    Hysj.
    Folk vil ikke vite. ‘ Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske… ‘
    – Og det er forbundet med mangeårig fengselsstraff for å tvile på disse usannsynlige løgnene.

    ‘Röda Korsets rapport är av värde då den klargör på vilka legala grunder judar greps och internerades i koncentrationsläger, det var som fientliga utlänningar. I USA internerades t.ex. alla japaner under andra världskriget, men även tyskar, italienare och amerikanska medborgare som var emot kriget och kunde utgöra en fara. I Storbritannien och Australien samma sak. Fria Sidor vill påminna om att det var den internationella Judenheten som förklarade Tyskland krig 1933 och att många judar arbetade emot Tyskland och kunde därför, på goda grunder, ses som en intern fiende. Många judar ansågs inte utgöra en fara för Tyskland. De kunde leva relativt fritt i samhället, vilket vi kommer se nedan.
    Fordi? Jo, fordi de var godt organisert med bedre standard enn noen tidligere konsentrasjonsleir i historien ( England sine, USA sine for alle japanere i USA fra 1942, og også i forhold de alliertes konsentrasjonsleirer.’
    friasidor.is/roda-korsets-rapport-fran-1948-man-vill-dolja-for-oss/

 • At politikerne lyver, er ikke noe nytt. Det som er nytt, er at løgnene blir avslørt, mye takket være internett.

  F eks hadde de allierte (England og Frankrike) store avdelinger under første verdenskrig som produserte løgner om tyske krigsforbrytelser. I disse avdelingen jobbet det hundrevis av tegnere og malere som produserte bilder som skulle forestille tyske krigsforbrytelser, og disse bildene ble så fotografert og publisert som autentiske. En av de mest populære løgnene var at tyske soldater spiddet spebarn på bajonettene, google «Babies on Bayonets propaganda» for å se noen av de løgnaktige bildene.

  Forskjellen fra første verdenskrig og nå, er at den gang trodde folk flest faktisk på løgnene. Vanlige folk hadde dengang enda ikke forstått at politikere og journalister er løgnere og kjeltringer.

  Svar
 • Noen burde virkelig ta på seg å analysere løgnens virkninger, bivirkninger og kryssbivirkninger. Kanskje har det allerede blitt gjort, mens selv legger man merke til at løgnen på ett eller annet plan alltid dekker over svakhet. Å lyve er å erstatte virkelig med uvirkelig og kanskje derfor er det at alkohol er vårt desidert mest utbredte og dertil eneste legaliserte rusmiddel. Det man oppfatter å kunne prestere ved hjelp av alkohol er rett og slett ikke sant, og da passer det inn i samfunn som lever av usann framstilling på alle tenkelige felt. Når samfunn har kommet så langt at alt er løgn og det er greit at alt er det, da har samfunnet egentlig allerede kollapset fordi ryggraden er vekk.

  Svar
  • Virkeligheten, det som virker – er temmelig omfattende. Sannhet er det som tydeliggjør sammenheng mellom enkelte virkelighetsfaktorer.
   Den som gir seg i kast med å praktisere strategisk løgnaktighet – pådrar seg en del utfordrende oppgaver. Man må holde oversikt over de egenproduserte fiksjoner – og samtidig helst ikke miste kontakten med virkeligheten. Dette blir ganske komplisert. Det fremmer utvikling av stress, langvarig kronisk stress. Dette sliter ned hjernebarken og reduserer den operative intelligens.
   Kan dette være noe av forklaringen på at russerne har greid å utvikle et overlegent, defensivt forsvarssystem? Russiske nyheter har i en del år nå vært preget av enkle sannheter. For vestmaktene ubehagelige sannheter – ble i lang tid nesten automatisk stemplet som «russisk propaganda».

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  21 januar 2020 22:46

  Jeg tror jeg ville begynt med det grunnleggende: Hva er løgn?

  Svar
  • «En løgn er en usann påstand eller erklæring fremstilt som en sannhet. Løgn foregår mellom mennesker når løgneren uttaler noe hen vet er usant, med den hensikt å få noen til å tro det er sant. En løgn er fremsatt for å villede, og som altså ikke er i overensstemmelse med avsenderens egen forståelse av sannheten.

   Løgn er et etisk begrep. Enhver uttalelse som har til hensikt å villede i forhold til egen oppfatning av sannheten kan karakteriseres som løgn i etisk forstand. Dette kan også innebære å si noe som faktisk er sant. Eksempel: Styrmannen skrev i skipsloggen: «I dag er kapteinen edru». En slik uttalelse impliserer at kapteinen er en fyllik, noe som slett ikke behøver å være tilfelle. Altså kan styrmannen ha sagt noe sant, men på en måte som har til hensikt å villede. Dette blir i så fall løgn.

   Løgn er ikke det motsatte av sannhet. Løgnens motstykke er oppriktighet, eller ærlighet. (Det motsatte av sannhet er usannhet). Det går fint an å si en usannhet uten å lyve. Man kan være i god tro, være feilinformert, ha misforstått, feiltolket, være ført bak lyset og så videre.

   En person som lider av indre tvang til å lyve kalles mytoman eller, noe misforstått: lystløgner.»
   Sakset fra wikipedia.

   Svar
 • En påminnelse fra Michael Jackson:
  All I want to say is that they don’t really…..google tar over:

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Ikke bekymre deg for hva folk sier, vi vet sannheten
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Nok er nok av dette søppelet
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Hudhode, dødt hode
  Alle ble dårlige
  Situasjonsforverring
  Alle sammen, påstand
  I suiten på nyhetene
  Alle sammen, hundemat
  Bang-pang, sjokkdød
  Alle har blitt gale

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Slå meg, hat meg
  Du kan aldri knekke meg
  Vil jeg, begeistre meg
  Du kan aldri drepe meg
  Jød meg, saksøk meg
  Alle sammen, gjør meg
  Spark meg, spark meg
  Ikke svart eller hvit meg

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Fortell meg hva som har blitt av livet mitt
  Jeg har en kone og to barn som elsker meg
  Jeg er et offer for politibrutalitet, nå (Mhhm)
  Jeg er lei av å være offer for hat
  Du volder meg for min stolthet
  Å, for guds skyld
  Jeg ser til himmelen for å oppfylle dens profeti…
  Sett meg fri

  Hudhode, dødt hode
  Alle sammen, blitt dårlig
  Grusom spekulasjoner
  Alle sammen, påstand
  I suiten på nyhetene
  Alle sammen, hundemat
  Svart mann, svart post
  Kast broren i fengsel

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Fortell meg hva som har blitt av rettighetene mine
  Er jeg usynlig fordi du ignorerer meg?
  Din proklamasjon lovet meg fri frihet nå
  Jeg er lei av å være offer for skam
  De kaster meg i en klasse med dårlig navn
  Jeg kan ikke tro at dette er landet jeg kom fra
  Du vet at jeg virkelig hater å si det
  Regjeringen vil ikke se
  Men det Roosevelt levde, ville han ikke la dette være, nei, nei

  Skinhead, deadhead
  Alle sammen, blitt dårlig
  Situasjon, spekulasjoner
  Alle sammen, rettssaker
  Slå meg, bash meg
  Du kan aldri kaste meg
  Slå meg, spark meg
  Du kan aldri få meg

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Noen ting i livet vil de bare ikke se (Ah)
  Men hvis Martin Luther levde
  Han ville ikke la dette være, nei, nei

  Skinhead, deadhead (Yeah, yeah)
  Alle har blitt dårlige
  Situasjon, segregering (Woo-hoo)
  Alle sammen, påstand
  I suiten på nyhetene
  Alle hundemat (Woo-ho)
  Spark meg, spark meg
  Gjør ikke du feil eller rett meg

  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss
  Alt jeg vil si er at de egentlig ikke bryr seg om oss

  Skrevet av: Michael Jackson
  Album: HISTORY – FORTID, NÅTID OG FREMTID – BOK I
  Utgitt: 1995
  Iflg. flere ulike kilder så lever Mikael Jackson, han er under vitnebesyttelse.
  JFK, jr. lever og iflg. de samme kilder. Den som lever får forhåpentlig se(?)
  Kjære medmennesker det er sannelig ikke lett å navigere i dette farvannet. Tommelen opp for dere her på nettstedet til Knut og hans redaksjon. (Vi er jo en del av redaksjonen må vite)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

X-CIA-analytiker Larry Johnson:

Biden-administrasjonen visste det ville komme et angrep i Moskva.

Forrige innlegg

Vi brøt folkeretten og deltok i bombingen av Jugoslavia.

Da Norge var på røvertokt på Balkan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.