POSTED IN Olje-Energi

Den moderne analfabetisme:

«Melken kommer fra butikken og strømmen fra kontakten.»

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne artikkelen som naturligvis ble publisert før (høyst sannsynlig) USA sprengte tre av de fire gassrørledningene i Østersjøen for å forhindre billig energi til EU, særlig til Tyskland. Verden, særlig Europa, hadde sett annerledes ut i dag hadde denne billige energien fortsatt å strømme. Når er det EU/Tyskland som må svi og ta til takke med dyr LNG-gass fra USA, noe som over tid gjør ikke minst tysk industri lite konkurransedyktig.

For vår del må vi si at den tyske sosialdemokratiske ledelsen sammen med «grønne» politikere kan betraktes som landsforrædere. Hvis den tyske statsministeren visste om hva USA planla og ikke protesterte er det i praksis høyforræderi.

Det er den tyske befolkningen som nå betaler prisen. Og fremgangen til AfD skyldes blant annet det som skjedde med den russiske rørgassen til Tyskland.

Denne artikkelen er ikke minst nyttig for å forstå hvor stort omfanget kunne vært av denne billige og store gassmengden fra Russland. Det ville ført Tyskland frem som en fortsatt ledende industrinasjon i verden. Overskriften viser til den tildels omfattende mangelen på realfagkunnskaper som også våre politikere fremviser. Tidligere norsk statsråd: «CO2 er en form for søppel» (fritt gjengitt etter hukommelsen).

Knut Lindtner
Redaktør

North Stream 1 og 2 kan dekke nesten hele EUs strømforbruk.

North Stream 2 snart klar

Av Jan Herdal

Europas viktigste pågående energiprosjekt er praktisk talt ukjent for norsk offentlighet. Gassrørledningen Nord Stream 2 er til 70 prosent fullført og skal stå klar ved utgangen av året. EUs motstand er spill for galleriet. Tyskland har ikke råd til å stoppe dette prosjektet.

Nord Stream 1 og 2 følger en parallell trasé på bunnen av Østersjøen. De går direkte mellom Russland og Tyskland. Det fins ingen transittland som kan skape problemer. Rørledningen symboliserer aksen Berlin-Moskva som enkelte bekymrer seg for.

______________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

______________________________________________________________________________

Når Nord Stream 2 settes i drift, blir samlet toppkapasitet 110 mrd. kubikkmeter gass i året. Det aleine er mer enn Tysklands eget årsforbruk på 87 mrd. kubikkmeter (2017). Nord Stream forsterker Tysklands rolle som hub for videre distribusjon av gass til vestlige EU-land, særlig etter som norsk, britisk og nederlandsk gassproduksjon avtar.

Nord Stream får kapasitet til å levere over halvparten av all russisk gass til Europa, som i 2017 var på vel 194 mrd. kubikkmeter. Tyskerne holder i krana. Særlig for briter utenfor EU, som i tillegg sitter i feil ende av nettet, kan dette bli kinkig under en eventuell gasskrise.

Gassforbruket øker jevnt i Europa. EU fortsetter å stenge ned kull- og atomkraftverk. Det vil kreve mer gasskraft som kan stabilisere strømnettet i forhold til ustabil vind- og solkraft.

Nord Stream på full kapasitet kan aleine dekke omtrent hele EUs strømforbruk. Det sier for det første noe om størrelsen på de energimengder Russland forvalter, for det andre noe om den lave graden av elektrifisering i EU. Bare 25 prosent av gassen benyttes til kraftproduksjon.

Vindmøller og solkraft fører til høyere strømpriser, mer ustabil strøm og derfor lavere forbruk.

Det store fokuset på vind- og solkraft skaper inntrykk av at Europa elektrifiseres. I virkeligheten synker strømforbruket. Folk har ikke råd til å betale de høye prisene.

Europa er energifattig. EU importerer 70 prosent av sin olje og 75 prosent av gassen. De energi-analfabetiserte barna i alle aldre som nå kjemper for å avskaffe all bruk av olje, gass og kull har ingen anelse om de faktiske forhold.

De har aldri opplevd materiell mangel, og tror strømmen kommer fra kontakten og melka fra butikken. I evig overflod. Det eneste de oppnår, om de lykkes, er å kaste Europa ut i afrikansk kaos, fattigdom og elendighet. Gjerne under dominans av en middelalderreligion fra Midtøsten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Ola Henriksen
  16 oktober 2019 10:42

  «Melken kommer fra butikken og strømmen fra kontakten.»
  Barn har ikke viten/erfaring, og tror på noe de IKKE har blitt fortalt. Morsomt nok.
  Verre er det at voksne, utdannet ved våre institusjoner, tror det de har BLITT fortalt:
  At nasjoner, både i Norge/Europa og f.eks. Afrika, som ikke har penger (tall), men ledige arbeidskrefter er fattige. Bare med penger blir de rike.

  Når det gjelder energi er alle nasjoner i stand til , hvis de vil, å produsere forbruks-energi nok til innbyggerenes behov ved hjelp av fornybar energi.
  Før dette kommer på plass bør man selvfølgelig bruke tilgjengelig olje/gass.
  Men det er kun et spørsmål om markeds-kamp ( og «politikk»). – Ikke for å bedre reell velstand, men for å tjene markedsdeler/penger.
  Barn, uansett alder og utdannelse, har mange forestillinger. Noen er morsomme, andre er tragiske.

  Svar
  • Dette er vel det beste eksempelet på slagordet i «Animal Farm», «four legs good, two legs bad «. Vi har nok kommet dit i Vesten, det vil nok ta en generasjon til, før vi oppdager hvem sitter på innsiden av ‘vinduet’, (siste side i Animal Farm).

   Svar
 • Situasjonen i Tyskland har nå blitt slik at 43% av de store selskapene i Tyskland vurderer å flytte sin produksjon til andre land, og i veldig stor grad til USA.
  Dette skyldes de høye strømprisene i Tyskland som er forårsaket av stor import av dyr LNG-gass fra USA til erstatning for (billig) russisk gass.
  Nå er strømprisen for industrien i Tyskland blitt rundt 38% høyere enn hva strømprisen er for industrien i Frankrike. Dette gjør det veldig vanskelig for Tyskland å konkurrere med andre land som bla Frankrike
  (og Tyskland og Frankrike har altså felles valuta og det er dermed ikke mulig for Tyskland hverken å devaluere eller å innføre tollbeskyttelse – og det er heller ikke slik at Frankrike vil hjelpe Tyskland med slikt som overføring av penger til arbeidsledighetstrygd i Tyskland slik ordningene er i USA mellom delstatene der).
  Frankrike er mye mindre avhengig av gass enn Tyskland, og har klart å holde strømprisen for industrien mye lavere enn i Tyskland.

  Faren er at Tyskland nå kan ønske å importere mye mer strøm fra Norge feks ved utbygging av økt strømproduksjon i Norge og ved å legge ned deler av norsk kraftkrevende industri (slik som aluminiumsverk og heller importere aluminium fra andre steder i verden som feks fra Kina).

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er dette realistisk i dagens situasjon:

Russland krever ukrainsk kapitulasjon for å avslutte krigen.

Forrige innlegg

Nå er løgnen blitt det normale:

EU sjefen: Det var Russland som atombombet Japan.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.