POSTED IN Venstresiden, Virkelighetsforståelse

Den ligger nede for telling.

«Venstresiden» har kapitulert for Nato-imperialismen.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Natos venstreside: Klassekampen.

Jan Hårstad

Jeg holder ikke noe arkiv for det jeg skriver, noe jeg av og til angrer på. For det begynner å bli lenge siden jeg skrev at avisa Klassekampen vil ende opp som et organ for Nato og EUs Grønne Skiftet som teoretisert av sjefsideolog Marina Mazuccato. Og markedsført i Norge av Manifest Tankesmie.

Til frokost leser jeg både Aftenposten og Klassekampen og vinklingen av Ukrainakonflikten er helt lik. Uttalelser preget av krigshysteri fra Jens og Biden løftes fram som det sentrale stoffet og Putin og russere demoniseres forbilledlig. Null reportasje om at Nord-Norge er okkupert av USA-Nato og glede over at hele Norden får felles uniformer i en Nato-struktur. Strålende FORSVAR heter det da.

Det skal ikke mer til før venstresiden kapitulerer politisk.

Det er klart at det burde vært laget en bok om denne utviklingen. Hvordan endte det slik? Og kanskje får vi også oppleve det at «venstresida» på Tinget stemmer for å sende flere norske soldater til Baltikum og Ukraina for å kjempe mot de fæle russerne. Det ligger faktisk i kortene.

En sentral faktor var naturligvis at «venstresida» bygget seg om til sosialdemokrater. Og Sosialdemokratiet i Norge var som alle andre vestlige sosialdemokratier fullstendig i hendene på CIA og Nato. Gerhardsen startet krigen mot den norske kommunismen ved Kråkerøytalen i 1948.

Og når KKs profiler leter etter forbilder fra 1950-60 er det da innbitte anti-kommunister som Tranmæl, Gerhardsen og også Reiulf Steen som er fyrtårnene. Ja, en klarer faktisk å hoppe over det poeng at både SF og AKP ble stiftet for å ta et oppgjør med Nato-sosialdemokratiet. Det er ikke så viktig. Det er Nato-sosialdemokratiet som teller.

Veteran Harald Berntsen som er landets ledende historiker på denne epoken ble føyd bort i debatt med Mimir i Klassekampen.

Så kommer Syriakrigen hvor prominente kronikkskrivere i avisa begynte å heie på de terroristiske Jihadistene som ble sammenlignet med de frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38! Ingen hadde noen innvendinger skjønt alle andre oppegående analytikere kunne vise til at Jihadistene fungerte som Natos og Saudi-Tyrkia blokkens leiesoldater. Og gjør det fremdeles i IDLIB-provinsen.

Targeting the Islamic State: Jihadist Military Threats and the U.S. Response | The Washington Institute
Er dette frihetskjempere eller frihetsbekjempere.

KKs versjon var at problemet i Syria var den grusomme Assad og store anstrengelser ble gjort for å frikjenne USA for deltagelse i krigen. Det hjalp ikke at Obama hadde lansert parolen om «Leading from behind» og at tonnevis med dokumenter beviste at USA var i full gang med å organisere en opposisjon til Assad tiår før krigsutbruddet. Og etter at Cecilie Hellestveit hadde skrevet en ultra amerikansk versjon av Syriakrigen ble hun tatt opp i KK som en ledende ekspert på Midtøsten. En fellow ved neo-con bastionen Atlantic Council.

Her skriver nå webben wsws.org i dag 21 feb: «Stop the drive to World War 3!»  International Communist Current skriver på en.internationalism.org: «WAR IS CAPITALISM WAY OF LIFE». Reis klassekamp mot krigen.

I de berømte aprildagene i 1940 diskuterte man på tinget hvor mye smør det skulle være i margarinen.

Nå er spørsmålet om bind og tamponger ved mensen skal være gratis eller ikke.

Barack Obama – Wikipedia
Denne fredsprisvinnerern mente at krig var nødvendig for fred. En parodi på en fredspris. Han sto bak kriger i 7 land som president.

I det sosialdemokratiske verdensbilde er det slik at krig skaper fred. Det beundringsverdige AP gikk i bresjen for å legge Libya i grus. Rødt benytter hver anledning til å si at vi er klare til å oppta samtaler med Nato/EU AP om en allianse for å skape «vei i vellinga». For hva da? Flere norske soldater til russergrensa? Flere fiktive «reforhandlinger» om elektrisiteten, energi til EU?

Faktisk er tilstanden på «venstresida» i Norge nå så ille at det i nær framtid vil brøyte seg fram opposisjonelle miljøer beslektet med SF og AKP i sin tid. Klassekampen har for lengst tatt oppstilling på fiendens terreng og er overhodet ikke til å redde. Det gjelder også i Kurdersaken hvor avisa går for den amerikansk-kurdiske alliansen om å plyndre

Syrisk olje.

Hvem skulle ha forutsett dette da vi som unge var oppe tidlig om morran for salg av Klassekampen?

Nato-Sosialdemokratiet har seiret teoretisk og langt på vei politisk.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • » i 1940 diskuterte man på tinget hvor mye smør det skulle være i margarinen.
  Nå er spørsmålet om bind og tamponger ved mensen skal være gratis eller ikke»

  En litt underlig sammenlikning.
  I ( før) 1940 diskuterte man om hvor mye mat man skulle sende ut av landet,fra en sulten befolkning; mat som befolkningen hadde produsert sjøl.
  Nå er spørsmålet om hvor mye strøm man skal sende ut av landet, fra en frossen befolkning i et vinterland; strøm som befolkningen har produsert sjøl.

  Slik tenker politikere i en nasjon når de arbeider for penge-rikdom til en administrasjon framfor velstand til befolkningen.
  All makt til en statsadministrasjon, som samarbeider med trojanske hester og deres penge-krig.

  Så får vi virkelig fattigdom ( dvs. økonomisk krig) snart når rentene heves så folk må stå med lua i handa for å beholde hus og hjem. – Som på 1920 og 1985-tallet.

  Svar
 • Først en opplysning. Jeg er 75 år. Så et sitat av Lenin . Kapitalismen kommer til å dø i en sump av råttenskap. Forråtningen er kommet langt.

  Svar
  • Lenin var ikke spåmann. Han kunne mene/tro noe, – ut fra den viten han hadde. Men.
   På meg virker det som om han var en forveksler han også. Ellers hadde ikke Sovjetunionen under Lenin/Stalin hatt en slik undertrykking av egen befolkning.

   Hva er kapitalisme?
   Hvis det er en måte å effektivisere produksjonen på, etter tilbud & etterspørsel fra befolkningen/brukerne, altså markedsstyrt – da er kapitalisme bra.

   Hvis kapitalismer er å FORVEKSLE reel velstand med penge-velstand er det værre.
   Da løper vi etter penger, og stadig høyere priser/lønninger/renter, i stedet for.
   Vi forveksler. Vi dyrker det døde, en gullkalv, framfor en levende kalv.
   Et (dødt ) system istedet for et (levende) samfunn.

   Om Kina tilbyr Norge penge- billigere varer enn vi greier sjøl, hva så? De tilbyr bare. – Som også Russland TILBYR Europa billig gass. Et vennlig tilbud.
   – Hvis vi av den grunn stopper egen produksjon/produksjonsutvikling , selv om vi har ledige arbeidskrefter. ‘For det må man jo, det er jo penge-billigere.’
   Da er det idioti. Så kan systemet råtne på rot.

   Hvis vi , spesielt vår administrasjon som har/burde ha oversikt over ledige arbeidskrefter og naturresurser ikke ser på hva som gjør en nasjon trygg og forutsigbar, og stolt. Men låner penger for å kjøpe andre nasjoners produksjon, og ser på hva som er penge-lønnsomt, kun. Og blir med på pengedansen med utrygghet/uforutsigbarhet og overnasjonale rente-settinger og ødeleggelse av egen industri ; med kriser og «konjunkturer».
   Da er det mer idioti enn råttenskap og/eller kapitalisme.
   Da er det en mental krise.

   For penger er kun byttemidler og måleverktøy i en nasjons arbeidsdeling.
   Måleverktøy lik vekten og litermålet. Uten annen egenverdi.
   At våre våre økonomer/utdanningsystemer og våre ledere lærer opp befolkningen til en slik penge-tro,
   ‘ for slik er verden…’.
   DET er råttenskap.
   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  24 februar 2022 21:52

  NRK journalist Yama Wolasmal ga oss denne kommentaren i dagsrevyen i dag:

  «Mange er provosert over de vestlige lands dobbeltmoral. USA og Vesten er de siste som bør belære folk om slike ting som folkeretten og internasjonale prinsipper når de har stått bak en rekke invasjoner, veltet regimer, bombet land sønder og sammen i denne regionen uten at det har fått noen konsekvenser. Mange peker også på at Russland blir straffet med sanksjoner og straffetiltak for sin invasjon, mens Israel som også bryter folkeretten og okkuperer palestinske områder slipper unna og blir støttet av vestlige land som USA. Så her er mye sympati med ukrainerne mens man rister på hodet over det man kaller vestlig hykleri.»
  Godt sagt !

  Svar
  • Ja, nå er det mange krigsoverskrifter i norsk media. Man demoniserer Putin/Russland. Han må straffes!
   Hvor var norsk media når Norges statsminister slapp 600 bomber over Libya? (Hvor mange bomber har Putin sluppet over Ukraina?)
   Hvor var demoniseringen av Stoltenberg i norsk media? Hvor var krigsoverskriftene?
   Hvordan straffet vi Stoltenberg?
   – Han fikk jobben som norsk sentralbanksjef! Og får gå ut norsk media og si at Russland er en fare for freden og bryter internasjonale lover.
   Tar vi virkelig media og norske politikere alvorlig? Hvorfor?

   Svar
 • Støtten til NATO og amerikanerne vil øke i Norge. Lysbakken i SV skjønner ikke hva som er drivkreftene bak utviklingen. SV kommer sikkert ikke til å protestere mot nye amerikanske bader i Norge. Ikke rart, Lysbakken var jo med på å fjerne Gerhardsen på slutten.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Begravelsesbyråer er vekstnæring.

Forsikringsselskap får økende utgifter.

Forrige innlegg

Deler av den såkalte venstresiden lever avsondret fra den faktiske verden.

Den materielle produksjonen er kjernen i den sosiale virkeligheten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.