POSTED IN Klima

Ingen grunn til å bli skremt.

Den «høye» globale temperaturen i 2023 er helt naturlig.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Mandag 19. mars var det oppslag i både Dagbladet og NRK, om svært høy global temperatur i 2023. Dette var meldt av Verdens Meteorologiorganisasjon, WMO.

Slår «rød alarm»

Her er en link til Adressa, den rapporten fra WMO er linket til:

Ny rapport om klimaet i 2023 – WMO slår «rød alarm»

I følge WMO er den globale temperaturen i 2023 1.45˚C høyere enn i før-industriell tid.

IPCC har tidligere meldt at temperaturen har gått opp 1.07˚C i 2019. Dersom vi legger den trenden til grunn som dr. Roy Spencer (UAH) opererer med, 0.015˚C pr. år, ender vi på 1.13˚ i 2023. Dr. Roy Spencer meldte om denne trenden, 0.015˚C pr. år, senest for February Data for UAH MSU, så det er ingen grunn til å tvile på denne verdien. Det innebærer at WMO rapporterer en temperatur som er 0.32˚C høyere enn gjennomsnittlig global temperatur.

El Ninjo

Hva er årsaken til dette? Ganske åpenbart, WMO rapporterer en enkeltmåling for et år, 2023, uten å skjele til temperaturtrenden. I øyeblikket har vi en El Ninjo, og denne bidrar midlertidig med en temperaturstigning. Dette meldes av dr. Roy Spencer som avviket. For februar var dette avviket 0.93˚C over gjennomsnittsverdien. Det blir helt feil å legge årsverdiene for temperaturutviklingen til grunn i denne sammenheng. Allerede nå er El Ninjo i ferd med å svekkes. Den går mot en nøytral fase, deretter mot den avkjølende fasen La Nina, og temperaturen vil jevne seg ut. Dersom intet uforutsett skjer, vil trenden fortsette som før, og årsverdiene for den globale temperaturen vil korrigere seg etter La Nina og det hele fortsetter som før. El Ninjo påvirker hverken den globale temperaturen eller klimaet permanent:

El Ninjo påvirker ikke temperatur og klima permanent

Nedgangen blir rapportert av de organisasjoner som følger ENSO-utviklingen:

ENSO Outlook:

http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/

ENSO Forecast

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/

Hva er grunnen til at WMO feilaktig melder om en kraftig økende temperatur, som er en følge av en temporærvtemperaturstigning, det er for meg ubegripelig.

NRK

På NRK hadde de også en svært feilaktig melding om et stigende havnivå. I følge programlederen, Nina Owing og Petter Oulie-Hauge skyltes dette smelting av havis. Imidlertid, alle som kjenner til egenskapene for is som flyter i vannet, volumet endre seg ikke merkbart om isen smelter. Dette er det Arkimedes lov forteller oss om. Men, kanskje ikke så rart at NRK begår denne tankefeilen. I rapporten fra WMO står det rimelig uklart:

«Climate change is about much more than temperatures. What we witnessed in 2023, especially with the unprecedented ocean warmth, glacier retreat and Antarctic sea ice loss, is cause for particular concern, she said.

On an average day in 2023, nearly one third of the global ocean was gripped by a marine heatwave, harming vital ecosystems and food systems. Towards the end of 2023, over 90% of the ocean had experienced heatwave conditions at some point during the year.
The global set of reference glaciers suffered the largest loss of ice on record (since 1950), driven by extreme melt in both western North America and Europe, according to preliminary data.

Antarctic sea ice extent was by far the lowest on record, with the maximum extent at the end of winter at 1 million km2 below the previous record year – equivalent to the size of France and Germany combined.

“The climate crisis is THE defining challenge that humanity faces and is closely intertwined with the inequality crisis – as witnessed by growing food insecurity and population displacement, and biodiversity loss” said Celeste Saulo.»

«The global set of reference glaciers suffered the largest loss of ice on record (since 1950), driven by extreme melt in both western North America and Europe, according to preliminary data.»

Det er kanskje naturlig å kople «sea ice losse» med «heat and melting».

STORE KUNNSKAPSHULL

Noen ganger er kunnskapshullene så store, at de kan sees, med det blotte øyet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «I følge WMO er den globale temperaturen i 2023 1.45˚C høyere enn i før-industriell tid.»

  Sikkert med de samme måleinstrumentene, plassert på de samme stedene? ( – som nå står nærmere urbane strøk?) Eller fra satelitter ? ;-)

  Denne ‘vitenskaplige’ industrien har så mange godt betalte offentlige ansatte, at krisemaksimeringen vil nok fortsette i mange år enda.

  En anbefaling igjen, til journalister & Nrk også, Boken :
  ‘ Klima-kunnskaps-krisen’ , av Geir Hasnes.

  Svar
  • Det blir feil å vurdere en temperaturmåling i et El Ninjo-år. Gjennomsnittet vil bli utjevnet av den neste La Nina. Det er kun den midlere verdien over tid som sier noe om global temperatur. Trenden er 0.15˚C/pr. 10 år. På basis av 1.07˚C i 2019 (IPCC) tilsvarer dette 1.13˚C i 2O23. Dette (WMO) er misbruk av målte verdier.

   Svar
   • Gunnar Sunde
    26 mars 2024 9:42

    Riktig det, Erik Bye.
    Men prøv å forklar dette til NRK og de andre alarmistmediene!

   • Gunna Sunde, gjett om jeg har. NRK tar alt til etterretning. Det betyr: TG, dvs. Til Gulning. Jeg har skrevet til Regjering og Stortingspolitikere, miljøvernorganisasjoner, fagforeninger og klimaforskere. De åpner ikke et øye.

    Rasmus Benestad truet med rettssak, angående mine meninger om hans vurderinger av klimaendringer:

    https://fakta360.no/2024/01/klimaaktivist-rasmus-rir-igjen-nye-anklager-om-aerekrenkelser/

    Alarmistene er utilnærmelige, de har bestemt seg, «science is settled».

  • ‘ Det finnes en mørk og en lys temperatur, fuktig og tørr temperatur. Husk, en temperatur er et mål på hvor raskt atomer/molekyler beveger seg, og lys inneholder energi som får molekyler til å bevege seg raskere, noe som hever temperaturen. Diffust lys kan heve temperaturen ganske mye, derfor er det viktig å måle temperaturer på samme måte, under samme forhold (overskyet/klarvær) på samme sted med samme type instrumenter for å kunne gjøre relevante sammenlikninger av forskjellige målinger. Siden to dager aldri er/har vært like når det gjelder vær/klima kan heller aldri to forskjellige temperatur målinger per definisjon sammenliknes 100 % da de er gjort under forskjellige forhold.

   Poenget i dette skrivet: vi måler i dag temperaturer med helt andre metoder enn vi gjorde for 200 – 150 – 100 og 50 år siden. Dagens målemetoder er ikke sammenliknbare med de metoder vi benyttet for 150 og 100 år siden. Det som blir ansett som riktig temperatur for 100 år siden, basert på de målinger som ble foretatt den gang, er kun et grovt anslag av hva den riktige gjennomsnitts temperatur var for 100 år siden. Dagens teknologi som fra satellitter kan måle en ganske nøyaktig gjennomsnitts temperatur er overhodet ikke sammenliknbar med tidligere tiders enkle målemetoder.
   Hva var «riktig» temperatur i Holmestrand 29-01-2019 kl 17,00? Nede (under fjellet) på torvet i Holmestrand sentrum var temperaturen – 10,5 grader. Oppe på fjellet var temperaturen – 11,5 til – 12,5 grader, og på Hynås sletta (ved hoppbakkene) var det minus 16 kalde. Hvordan kan en beskrive «riktig» temperatur i Holmestrand på dette tidspunkt ved å oppgi en bestemt temperatur? Hvordan kan noen påstå temperaturen har steget eller sunket eksempelvis 0,5 eller 1 grad de siste 100 år når de baserer sine påstander på vidt forskjellige målinger foretatt på forskjellige steder med forskjellige typer instrumenter og teknologier? Forstår naive grønne fjoller hva en temperatur er, overhodet? ‘
   ebnorge.no/hva-er-en-temperatur-og-hvordan-males-en-riktig-temperatur-er-det-mulig-a-fastsla-riktig-temperatur-ved-a-lese-av-ett-malepunkt/

   Svar
 • Snurrepippen
  24 mars 2024 22:36

  «alle som kjenner til egenskapene for is som flyter i vannet, volumet endre seg ikke merkbart om isen smelter.» Nå er det ikke slik at all is flyter i vannet. Det må også takes med all isen som legger på fastland som smelter og renner ut i havet. Dette gjelder også isbreer på fjell i hele kloden som har tatt vare på vann i tusener av år. Disse er nå på vei ned i havet. Dette er ikke snakk om bare noen flasker vann akkurat…

  Svar
 • «I følge WMO er den globale temperaturen i 2023 1.45˚C høyere enn i før-industriell tid.»

  ‘ I løpet av de neste 5 årene sank industri-produksjonen til ca. 30% av det den hadde vært før krakket. Dette medførte en tilsvarende reduksjon i menneskelige CO2-utslipp.
  Likevel steg den globale temperaturen, og i 1934 fikk vi den høyeste gjennomsnitts-temperaturen i USA, som noen gang er målt.
  1930-årene var det varmeste 10-året vi har hatt etter Den lille istid (etter 1850). 1990-årene var bare det nest varmeste 10-året til tross for at menneskene da slapp ut den mangedobbelte CO2-mengde, av det de de gjorde i 1930-årene.’
  hegnar.no/Nyheter/Politikk/2015/09/Debatt-CO2-utslippene-er-ufarlige?fbclid=IwAR0mqOMhQHFUVnzefpc2dlHMcffiNCbYlW9-MUZl4PDMR85FKNEDbG5g4L8

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA leker med ilden hele tiden.

USA har i 2023 vært i Sørkinahavet med store marinestyrker 8 ganger.

Forrige innlegg

Situasjonsrapport fra Moskva.

I kriser trer helter frem.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.