POSTED IN Klima

Stikk i strid med det som påstås:

Den globale oppvarmingen fremmer landbrukssproduksjonen

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

TIL TROSS FOR AT MSM HEVDER AT GLOBAL OPPVARMING ØDELEGGER LANDBRUKET, TRIVES KAFFE OG TE UTMERKET I ØST-AFRIKA OG PRODUKSJONEN ØKER.

En fersk artikkel i The Economist hevder at klimaendringer hemmer produksjonen av kaffe og te i Øst-Afrika; Spesielt Kenya. Dette er ikke riktig. For ettersom jorden har blitt litt oppvarmet, har kaffe- og te-produksjonen i Øst-Afrika gjentatte ganger satt nye rekorder. Kenya er en ‘blandet pose’, selv om kaffeproduksjonen har gått ned, har produksjonen av te økt rekordartet.

Artikkelen i The Economist forteller om redusert kaffe- og te-produksjon midt i den globale oppvarmingen, sammen med en dårligere smak på kaffebønner, men avlings-statistikk fra den virkelige verden viser at disse påstandene stort sett er feil. Artikkelen, “Why global warming threatens east African coffee” beskriver en katastrofal fremtid for kaffe- og te-produksjon i Øst-Afrika generelt, og Kenya spesielt.

The Economist melder:
«Varmt vær i Øst-Afrika, kaffens fødested, begynner allerede å skade en av regionens viktigste eksportavlinger, som er verdt rundt 2 milliarder dollar i året. Overopphetede kaffebusker varsler også om skaden som kan ramme andre viktige avlinger som te, Kenyas største eksportvare. Og hvis kaffe blir dyrere eller mindre velsmakende, er det ikke bare bøndene som vil lide, men den store delen av menneskeheten som til sammen sluker ned noe slikt som 3 milliarder kopper om dagen, til en pris på rundt 200 milliarder dollar i året».

FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) registrerer avlingsproduksjon og avlingsdata for individuelle land, regioner og globalt. I følge FAO-data har kaffe og teproduksjonen i Øst-Afrika økt betydelig siden mellom 2000 og 2020, en periode som klimaalarmister gjentatte ganger har hevdet er den varmeste som er registrert.

I følge FAO-data:
Kaffeproduksjonen i Øst-Afrika har økt med omtrent 57 prosent,
Teproduksjonen i Øst-Afrika har økt med om lag 97 prosent,
Teproduksjonen i Kenya har økt med mer enn 142 prosent.
I løpet av perioden har Kenyas kaffeproduksjon falt litt, men holdt seg totalt sett relativt jevn.

Ettersom naboland som Etiopia og Uganda fortsetter å se økende kaffeproduksjon under en beskjeden temperaturstigning, blir det få beviser på at klimaendringer er ansvarlige for Kenyas jevne kaffeproduksjon. Derimot er det bevis som tyder på at enhver nedgang i kenyansk kaffeproduksjon skyldes en rekke faktorer som ikke er relatert til “klimaendringer” eller vær. For eksempel har forstads-veksten utvidet seg til tradisjonelle kaffeplantasjeregioner i Kenya. I tillegg har konkurranse fra nabolandene, dårlig forvaltning og korrupsjon fra myndighetene også påvirket kaffeproduksjonen i Kenya negativt.

Det som er sant for Øst-Afrika, er sant for de fleste land, regioner og jorden som helhet. Kaffeproduksjon har jevnlig satt rekorder de siste 20 årene, som for eksempel utforsket i Climate Realism.

Når det gjelder påstanden om at kaffen har blitt mindre velsmakende, er smaken av kaffe subjektiv. Kaffe og kaffebønnetype, et regionalt produkt eller et merke kan være velsmakende for noen og kan smake dårlig for andre, og omvendt. Det er ingen objektive bevis for at kaffe blir mindre velsmakende. Som diskutert i en artikkel om klimarealisme, er den ofte gjentatte påstanden at de mest velsmakende kaffebønnene – som Arabica – lider av redusert produksjon på grunn av global oppvarming, men det er rett og slett ikke riktig.

Det motsatte er riktig ifølge globale data. Siden 2005 har salg av Arabica-kaffe hatt en 25 prosent økning. Også som diskutert i Climate Realism, går den økende veksten i kaffeforbruk sterkt mot en slik subjektiv påstand. Det er faktisk flere forskjellige varianter og hybridvarianter av kaffe produsert og solgt i dag enn det noen gang har eksistert i historien. Det er praktisk talt en aroma som passer til enhver smak, og kaffeselskapene dyrker og eksperimenterer for å forbedre smaken ytterligere.

Men i stedet for å rapportere disse fakta valgte The Economist, som så mange hovedstrømsmedier gjør i disse dager, heller å ta anekdotiske bevis fra en enkeltpersoner eller gruppers erfaring og ekstrapolere det til en klimaalarmkatastrofe-historie. Men i følge tallene fra FN, viser tallene faktisk at det går helt fint med kaffe- og teproduksjonen i Øst-Afrika. Ryktene om kaffens bortgang er sterkt overdrevet.Fra Principa Scientific, publisert 25. mars 2022

Innlegget er hentet fra derimot.no sin kommentarspalte.


Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Amerikanske bønder betales for å ødelegge sine avlinger.
  Bill Gates er landets største jordeier. Transport er stadig dyrere.
  Hvis sjåførene i det hele tatt får krysse grenser uten døds-sprøyte.
  Kunstgjødsel kan det bli dårlig med i og med sanskjoner.
  Det er reelle trusler mot landbruksproduksjonen.
  Menneskeskapte og ønskede for å sulte og fryse folk ihjel og rasere folks økonomi så de ikke har råd til å spise og holde varmen. Og «eksperter» lirer av seg den ene usannheten etter den andre..

  Svar
 • Northern Light.
  4 april 2022 17:18

  USA VIL FORBY KJØTT FRA STORFE OG ERSTATTE DET MED KUNSTIG KJØTT.

  Bevis på at The Great Reset nærmer seg raskt kan sees i den nylige beslutningen fra U.S. Food and Drug Administration om å forby ekte kjøtt, og hvis historien er noen indikasjon, kan den samme avgjørelsen tas av andre land også. Det amerikanske forbudet skal tre i kraft 1. april 2024.
  Avgjørelsen kommer i hælene på gjentatte offentlige appeller til den vestlige verden fra Bill Gates om å slutte å spise ekte kjøtt som et klimakontrolltiltak.

  I følge FDA er naturlig storfekjøttproduksjon en primær årsak til klimaendringer. Forskere fra University of California har målt mengden metan som slippes ut av en gjennomsnittlig ku, og konkluderer med at storfe «er hovedkilden i landbruket til klimagassutslipp over hele verden». Hvert år produserer en enkelt ku omtrent 220 pund metan, og metan fra storfe er 28 ganger sterkere til å varme opp atmosfæren enn karbondioksid.

  Husdyr som er oppdrettet i massive industrielle oppdrettsanlegg, passende kalt «lukkede dyrefôringsanlegg» (CAFOs), har også blitt identifisert som en kilde til matbåren sykdom, og er enda en grunn til at FDA har besluttet å forby ekte kjøtt til fordel for syntetisk storfekjøtt.

  Som forklart i Navdanya International-rapporten, «Bill Gates & His Fake Solutions to Climate Change». Et utdrag av dette ble publisert av The Defender i april 2021:
  «En av Bill Gates’ siste kampanjer er syntetisk mat til befolkningene i vestlige land som et middel for å bekjempe klimaendringer. I et nylig intervju med MIT Technology Review sier Gates at han mener «alle rike land bør gå over til 100 % syntetisk storfekjøtt».

  Kunstig mat skal erstatter animalske produkter med prosessert mat dyrket i laboratorier, som kunstig kjøtt, kunstige meieriprodukter eller kunstige egg. Det er muliggjort av tekniske innovasjoner som syntetisk biologi, som innebærer å rekonfigurere DNAet til en organisme for å skape noe helt nytt.
  For eksempel bruker plantebaserte kjøttselskaper som Beyond Meat og Impossible Foods en DNA-kodesekvens fra soyabønner eller erter for å lage et produkt som ser ut og smaker som ekte kjøtt. Noen selskaper investerer også i cellebasert kjøtt dyrket fra ekte dyreceller, men det har ennå ikke nådd markedet.

  Flere og flere firmaer etablerer seg i dette raskt voksende markedet, som Motif Foodworks (plantebaserte kjøtt- og meierialternativer), Ginkgo Bioworks (tilpassede mikrober), BioMilq (lab-dyrket morsmelk), Nature’s Fynd (sopp, dyrket kjøtt og meierialternativer), Eat Just (eggerstatninger laget av planteproteiner), Perfect Day Food (lab-dyrkede meieriprodukter) eller NotCo (plantebaserte animalske produkter laget med hjelp av AI), bare for å nevne noen få».

  Storfekjøttproduksjon utpekes som klimaendringens «hovedskyldige». I følge Gates og andre talsmenn for syntetisk storfekjøtt, og nå FDA, er naturlig storfekjøttproduksjon en av hovedårsakene til klimaendringene. Storfe er hovedkilden til klimagasser fra landbruk over hele verden ifølge UC Davis. En rekke institusjoner har evaluert miljøpåvirkningen av kyr og andre husdyr gjennom årene, inkludert University of California, UC Davis, hvor forskere som Frank Mitloehner har vært opptatt med å måle mengden metan som slippes ut av en gjennomsnittlig ku ifølge UC Davis.

  Storfe er hovedkilden til klimagasser fra landbruk over hele verden hevder han, og hvert år vil en enkelt ku gulpe rundt 220 pund metan. Metan fra storfe har kortere levetid enn karbondioksid, men er 28 ganger sterkere når det gjelder å varme opp atmosfæren, sa Mitloehner, professor og luftkvalitets-spesialist ved Instituttet for husdyrvitenskap.

  Kommentar:
  Gates dikterer, og vestlig regjeringer tar diktat. Gates har nå kjøpt opp nesten 110 000 hektar med jordbruksland i USA, og vil nå at de vestlige befolkningene skal spise hans mat og kunstige kjøtt. For å propagandere for dette har han vestlig presse og media, som skal forberede befolkningene for dette. På samme måte som at han har store eierinteresser i selskapene som fremstiller mRNA-injeksjoner kalt vaksiner, og vil at hele verdens befolkning skal injiseres med dem.

  Samtidig så driver vestlige regimer nærmest krig mot små og middelstore gårdsbruk. For det er den globale storkapitalens mål å få 100 prosent kontroll på produksjon, distribusjon, salg og pris på mat. Mindre matprodusenter som leverer lokalt skal utryddes, for globaliseringen av matproduksjon betyr sentralisering og monopolisering for makt og kontroll over verdens befolkning for finansfolket.

  Fra Global Research, publisert 1 April 2022.
  Oversatte utdrag fra orginalartikkel på engelsk: United States to Ban Real Meat.
  Linker og video med intervju i orginalartikkelen.
  Skrevet av Dr. Joseph Mercola.

  Svar
 • Northern Light.
  4 april 2022 18:22

  NEDERLAND VIL REDUSERE STORFE MED 30 PROSENT FOR MINDRE UTSLIPP AV NITROGEN OG CO2.

  I Nederland kan bøndene nå bli tvunget til å selge jordene sine for å redusere buskapen. Regjeringen har bestemt at husdyrene skal reduseres med 30 prosent i løpet av de neste årene, noe som er begrunnet med å forsøke å redusere nitrogenforurensningen. Nå er bøndene bekymret for hva tiltaket vil gjøre med landets matproduksjon.

  Nederland er kjent for å være «det lille landet som føder hele verden» med sin fruktbare jord og som produserer mest kjøtt i hele EU. Den nederlandske regjeringen mener imidlertid at utslippene som skapes av kjøttproduksjon sammen med ammoniakkforurensning ikke lenger kan tolereres og planen er nå å redusere landets husdyrhold med 30 prosent i løpet av de neste syv årene.

  Landet har mer enn fire ganger så mye husdyr som for eksempel Storbritannia og Frankrike. Det betyr at styrende politikere forårsaker for store utslipp av karbondioksid og at det også skader land og vann i landet. Dette forklares med at dyrene lager gjødsel som igjen frigjør ammoniakk, som igjen inneholder nitrogen som kan renne ut i vassdrag.

  I 2019 fant forvaltningsdomstolen i landet at den brøt EU-lovgivningen ved ikke å gjøre nok for å kvitte seg med overskuddet av nitrogen. For å redusere husdyrholdet i landet vil de nå prøve å kjøpe ut bøndene fra deres jord, melder Dutch News. Den nederlandske regjeringen har satt av 30 milliarder euro til tiltaket.

  Flere bønder er imidlertid avventende til forslaget og er bekymret for at tiltaket vil skape varige skader på matproduksjonen i landet. – Vi ønsker ikke at systemet skal kollapse, sier melkebonde Marije Klever, ifølge Irish Examiner. Klever mener også at et viktig spørsmål er om regjeringen vil tvinge bøndene til å selge jordene sine eller om det kun vil skje frivillig. – Jeg er grunneier, så et kritisk spørsmål er om regjeringen kan kjøpe ut bønder mot deres vilje fra jorda. Det kan ikke være regjeringen som sier til bøndene at de må selge, dere trenger en avtale, fastslår hun.

  Regjeringen har sagt at den ikke utelukker å tvinge bønder til å selge jordene sine hvis de ikke finner nok folk som vil gjøre det frivillig. Noe det nederlandske bondepartiet BoerBurgerBeweging ikke vil godta. Partiets medlem Caroline van der Plas mener det vil være bedre å investere i nye bærekraftige alternativer. – Biler var for eksempel veldig forurensende, men de klarte å gjøre dem mindre forurensende med innovasjon. Det er det vi ønsker å gjøre, sier van der Plas.

  Medlem Tjeerd de Groot fra det sosialliberale partiet Demokraten 66 tror de vil starte med det som et frivillig program, men dersom bøndene ikke vil selge, kan tvang bli aktuelt. – Til syvende og sist kan det bli nødvendig å slutte å forhandle som en siste utvei, men grunnlaget er frivillig, sier han. Nederland har tidligere hatt problemer med klimalover og husdyrhold. I 2017 måtte bøndene tynne ut buskapen fordi EUs grenser for nitrogen ble overskredet. Som et resultat ble bøndene tvunget til å selge husdyrene sine utenfor landet eller, som de fleste valgte, å sende «overfloden» av husdyr til slakting.

  Kommentar:
  Vestlige regimer gjør som Gates vil og stenger ned for små matprodusenter, og det i en verden med minkende matproduksjon på grunn av nedstengninger og krig, men bra for agrobusiness-gigantene og Gates med sine over hundre tusen dekar matjord for sin mat og kunstig kjøtt. Med CO2 som skremsel skal små gårdsbruk legges ned for at storkapitalen skal få full kontroll på jordens matproduksjon.

  Fra Nya Dagbladet 10.03.2022.
  Orginal artikkel: Holland skal minske boskap – med 30 prosent. Med lenker til Dutch News og Irish Examiner.
  Skrevet av Sofie Persson.

  Svar
  • Northern Light.
   4 april 2022 18:51

   Rettelse:
   Det står: «det lille landet som føder hele verden», det skal selvfølgelig være «det lille landet som mater hele verden».

   Svar
   • Vi forstod nok hva du mente N.L. Matvarer blir også kalt fødevarer. Ellers takk for mye godt lesestoff og gode opplysninger :-)

 • Nei, tusen takk, bill, din mat vil jeg ikke ha.
  Kannibalisme er ikke noe nytt, og hva de rikeste og mektigste og kongeligste har som livrett kan en stusse på, med tanke på alle tvers igjennom perverse og sadistiske ting de sysler med og alle barna som forsvinner. Spirit cooking og pedofili og orgier og mye andre sinnsyke lyster.
  Aztecerne spiste massevis av mennesker, ofret dem til gudene, og prestene glefset i seg hjertet og de beste stykkene, og kastet noen lemmer til folket. Særlig småbarn, som måtte gråte, for å appelere til regnguden Men Cortez og gjengen mente noe så ukristelig gikk da virkelig ikke an: prøv svin, her er en smakebit. Jo, ikke så aller verst; smaker nesten som menneske, mente aztecerne. Menneskene er sprø.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Propaganda fra NRK Dagsrevyen

Mann later som om han er død og har ligget på bakken i flere dager, men klærne er tørre

Forrige innlegg

Intervju med flyktninger fra Mariupol:

Sykehus, teatre og boligblokker ble omgjort til festninger av Asov-regimentet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.