POSTED IN Globalisering, Økonomi

Den globale kapitalismen og dens sosiale, økonomiske og politiske konsekvenser

En omtale av Noam Chomsky og Michel Chossudovsky kritiske analyser av kapitalismen.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av professor Henry Francis B. Espiritu.

I den nåværende diskursen om global kapitalisme og dens sosiale, politiske og økonomiske konsekvenser, kommer to innflytelsesrike offentlige intellektuelle skikkelser fra frem: Professor Noam Chomsky og professor Michel Chossudovsky. Begge akademikerne gjør gjennomtrengende analyser av kapitalismen, dens globale korporatokratiets* utnyttende og undertrykkende natur på de undertrykte massene og marginaliserte sektorer av samfunnet, og dens innvirkning på vårt moderne samfunn.

Chomsky og Chossudovskys kritikk av global kapitalisme.
Begge har en antiimperialistisk holdning i sin kritikk av global kapitalisme og korporatokrati. De fremhever rollen til mektige nasjoner, spesielt USA, i å opprettholde økonomisk utbytting, militære intervensjoner, regimeendringer og geopolitisk dominans for å fremme deres kapitalistiske agendaer. Analysene deres understreker sammenhengen mellom kapitalisme og imperialisme, og understreker hvordan økonomisk utbytting ofte er sammenvevd med politiske og militære agendaer.

Kritisk vektlegging av analyse av bedriftens makt.
De fokuserer på dominansen og overtaket til selskapenes makt i utformingen av global kapitalisme. De kritiserer påvirkningen fra multinasjonale selskaper, finansinstitusjoner og økonomiske elitekarteller når det gjelder å få kontroll over landenes ressurser, manipulere markeder og forverre politisk ulikhet, så vel som sosial og økonomisk ulikhet. Begge akademikere fremhever hvordan selskapenes interesser og agendaer, driver en politikk som prioriterer profitt fremfor velferden til mennesker og økosystemet på planeten vår, noe som fører til sosial urettferdighet, miljøforringelse, økonomisk ustabilitet og sosiopolitisk marginalisering.

Deres kritikk av nyliberal politikk.
Et annet felles grunnlag i deres analyser er kritikken av nyliberal politikk og nyliberal globalisering. De fordømmer dereguleringen, privatiseringen og innstrammingstiltakene som fremmes av nyliberal ideologi, og hevder at denne politikken forverrer fattigdom, ulikhet og sosial ekskludering. Begge fremhever hvordan nyliberal globalisering gagner den velstående eliten på bekostning av arbeiderklassen, fører til lønns-stagnasjon, jobbusikkerhet, inflasjon og demontering av sosiale velferdssystemer.

Ikke-statlige aktører og offentlige så vel som private institusjoner, som sentralbanker, internasjonale finansinstitusjoner og etterretningsbyråer, hegemoniske utbyttende selskaper og monopolistiske karteller opprettholder kapitalistisk utnyttelse, korporatistiske utvinningsagendaer, og globalt hegemoni av stater som viderefører utnyttende kapitalistisk økonomisk politikk.

Chomskys og Chossudovskys sterke og kraftige kritikk av dagens moderne kapitalisme, gjør at lærere, akademikere, lærde, studenter, og aktivister får en dypere forståelse av kompleksiteten til global kapitalisme og korporatokrati. Deres forfatterskap utforsker analytisk, reflektert og innsiktsfullt hvordan den globale kapitalismens utnyttende gripende tentakler styrer vårt samtidssamfunn, og progressive aktivister kan med deres kunnskap mer effektivt lede vårt nåværende samfunn mot et holistisk sosialt, økonomisk, og en politisk transformasjon av verden ved siden av fred, rettferdighet, vennskap og rettferdighet.

*Korporatokrati er et økonomisk, politisk og rettslig system kontrollert av forretningsselskaper eller store selskapers interesser. Konseptet har blitt brukt i forklaringer på bank-bailouts, enorme lønninger til administrerende direktører og utnyttelse av nasjonale statsbudsjett, landressurser, mennesker og naturressurser. Wikipedia.

Fra Global Research, publisert 27 April 2024.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Kilder og litteraturhenvisninger i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Espiritu er professor i filosofi ved the University of the Philippines.
Orginalartikkel: Global Capitalism and Its Social, Economic and Political Consequences.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  29 mai 2024 14:56

  Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet sikter mot verdensherredømme.

  Av Richard C. Cook.
  Dette er et svar på en artikkel i dagens VT Foreign Policy, av min kollega Claudio Resta med tittelen: «Russian Roulette»: Det fryktelige målet med USAs proxy-krig i Ukraina er klart: Det er enten å forårsake et regimeskifte i Russland, eller å drepe oss alle.

  Claudio siterer Richard Haass, president emeritus for Council on Foreign Relations:
  «Hvilken strategi bør Ukraina og dets støttespillere følge? For det første bør de legge vekt på det defensive, som vil tillate landet å forvalte sine begrensede ressurser og frustrere Russland. For det andre bør Ukraina gis midlene – evne til å angripe over lange avstander – og til å angripe russiske styrker hvor som helst i Ukraina, så vel som russiske krigsskip i Svartehavet og økonomiske mål innenfor Russland selv. Russland må betale for en krig de initierte og forlenger. For det tredje må Ukrainas støttespillere forplikte seg til å gi langsiktig militærhjelp. Målet er å signalisere til Vladimir Putin at tiden ikke er på Russlands side, og at han ikke kan håpe på å utmatte Ukraina».

  Hva er Haass endelige mål for å forlenge galskapen i USAs proxy-krig mot Russland i Ukraina? Claudio Resta skriver: «Det er åpenbart at elitens agenda fokuserer utelukkende på geopolitikk. I Haass tanker er ikke Ukraina en slagmark der ukrainske og russiske patrioter ofrer livet for sine land.

  Nei. I Haass tanker er Ukraina den kritiske inngangsporten til Sentral-Asia, som forventes å bli den mest velstående regionen i neste århundre. Vestlige plutokrater har til hensikt å være hovedaktørene i Sentral-Asias utvikling, og som er grunnen til at de prøver å fjerne den største hindringen for en vestlig dominans der, som er Russland. Når Russland har blitt svekket og drevet tilbake, vil Washington stå fritt til å spre sine militærbaser over Eurasia, og legge grunnlaget for å begrense rivaliserende Kina gjennom provokasjoner, omringing og økonomisk kvelning».

  Amerikas økonomiske hjelp i 2022 til Ukraina: Totalt 112 milliarder dollar.
  Haass sitt perspektiv ikke er noe nytt. Det anglo-amerikanske-sionistiske imperiet har vært innstilt på å erobre verden i 500 år. På 1600-tallet kom mine egne engelske forfedre til Amerika på jakt etter frihet. I 1638 ankom min stamfar Thomas Bliss, en puritansk smed, til Massachusetts etter å ha blitt fortalt av undersåttene til kong Charles I og erkebiskop Laud, om å komme seg ut av et England som ikke ville ha folk som ham. Men sent på 1800-tallet bestemte folk som Cecil Rhodes og Nathaniel Rothschild seg for å bruke sin utrolige rikdom fra sørafrikansk gull og diamanter, til å «gjenopprette Amerika for det britiske imperiet». De lyktes gjennom Federal Reserve Act av 1913 og ved å dra USA inn i første verdenskrig.

  Det var da Richard Haass’ Council on Foreign Relations ble grunnlagt med penger fra Morgan og Rockefeller. Dens formål frem til i dag er å fullføre den keiserlige maktovertakelsen, og for all fremtid gi USA finansiell og militær makt til å undertrykke alle Jordens folk, gjennom et regime med økonomisk utnyttelse og endeløse kriger. Richard Haass biografi viser perfekt hva som kreves.

  Jeg dokumenterer i min bok Our Country, Then and Now, hvordan Council on Foreign Relations i 1940-1941, påla Roosevelt-administrasjonen den langsiktige planen for total militær dominans over hele kloden. Etter utslettelsen av Tyskland i andre verdenskrig, erklæringen om en kald krig mot Sovjetunionen, og opprettelsen av den nasjonale sikkerhetsstaten under president Truman, gikk planen for global erobring fremover. Da John F. Kennedy sviktet planen, ble han myrdet.

  Siden har planen vært gjennomført med full kraft, og ledelsen har gradvis blitt overtatt av Neocons, ny-konservative. I 1991 manifesterte planen seg i Wolfowitz-doktrinen. Under presidentene George W. Bush og Barack Obama ble det full dominans over hele spektrumet- finans, militært og media.

  De har nå brakt oss til randen av tredje verdenskrig mot Russland, Iran, Kina, BRICS+ og resten av det globale flertallet. Deres største nåværende prosjekter er Ukraina og Gaza. Men det er slaveri av hvert menneske på planeten er det de er innstilt på å oppnå. De som står bak er det vestlige økonomiske hegemoniet er et lite antall ultramilliardærer. De styrer WHO, WEF, NATO, og selvfølgelig Biden-administrasjonen.

  Jeg tror ikke de vil lykkes med sitt endelige mål. Men de kan ha startet det som i enkelte kretser kalles Armageddon. Følg med.

  Fra Global Research, publisert 29 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: The Anglo-American-Zionist Empire Aims at World Conquest.

  Svar
  • » I Haass tanker er Ukraina den kritiske inngangsporten til Sentral-Asia, som forventes å bli den mest velstående regionen i neste århundre. Vestlige plutokrater har til hensikt å være hovedaktørene i Sentral-Asias utvikling, og som er grunnen til at de prøver å fjerne den største hindringen for en vestlig dominans der, som er Russland. Når Russland har blitt svekket og drevet tilbake, vil Washington stå fritt til å spre sine militærbaser over Eurasia, og legge grunnlaget for å begrense rivaliserende Kina gjennom provokasjoner, omringing og økonomisk kvelning».

   Er dette hensikten/tanken bak krigen i Midtøsten? – Som Israel godt kan ha stått bak/ønske , siden de nok hadde overvåkningsressurser til å avverge dette.
   Religion(er) er i ferd med å bli latterliggjort. Menneskers bevisshet er i ferd med å våkne når det gjelder infantil religion.
   ( Selv om mammon-religionen holdes vedlike en stund til. Som et viktig våpen. )
   Dette er nok bare noen siste krampetrekninger.
   Jødedommen har bare blitt brukt for å gripe makt opp igjennom historien. Den har lite med ‘gud’ å gjøre. Den er kun en drakt for å dekke til. Heller ikke penisklipping eller omskjæring. Det er et makt-verktøy som hadde en funksjon tidligere da menneskene var enda mer infantile/troende enn i dag. For å samle og gripe penge-makt.
   Like så vil nok muslimer snart bli latterliggjort for det samme. (Og muslimske bakmenn har antagelig brukt samme strategi.)
   Alt har sin tid.
   Hva kan det passe bedre enn at folk settes opp til å sloss mot folk? En gammel jødisk strategi.

   Så er er Ukraina som det nye ( og også det gamle?) lovede land.
   Da må man igjen sette folk opp mot folk, som tidligere i historien.
   Ukraina og Russland. Begge er nok det nye lovede land. Først Ukraina. Det nye maktsentrum. Så kan et oppsplittet Russland, med sine enorme ressurser voldtas.
   Så Kina, den nye overraskende makten etter forrige verdenskrig. En nøtt.
   Så får vi håpe gærningene, den psykopatiske kulturen, ikke får tilranet seg makten her.
   – Eller at de prøver , men blir knust for godt.
   – Skjønt jeg tror & håper mer på en mental krig.
   Vår mentalitet er uansett vår skjebne.

   Svar
 • » Analysene deres understreker sammenhengen mellom kapitalisme og imperialisme, og understreker hvordan økonomisk utbytting ofte er sammenvevd med politiske og militære agendaer.»

  Ja, begge blir brukt som våpen.
  Når økonomisk makt ikke er nyttig nok for å ta kontroll, over nasjoner og/eller w.w.- handelsmakt, brukes militær makt.
  Alle verdenskriger har dreid seg om dette.

  Men kapitalisme kunne vært et greit verktøy. Penger er et utmerket, kostnadseffektivt måleverktøy som f.eks. litermålet.
  Men selvfølgelig må forstandige mennesker se forskjell på litermålet og innholdet.
  Da må vi skjønne hva penger er, tall. – Uten egenverdi.
  Penger får verdi først når de sendes rundt og setter i gang aktivitet.
  Er det positiv aktivitet, eller negativ/destruktiv aktivitet. Dette må jo være viktig.
  Og om stater/politikere skattelegger negativ aktivitet, eller en utgift ,og lager pluss i et tall-regnskap er dette selvfølgelig uansett en utgift. For nasjonen, for innbyggerne. Sykehusdrift f.eks. er en utgift, selv om den kan være nyttig.
  Men skatteleggingen , opp-kapitaliseringen, gjør driften dyrere.
  Man tar jo ikke ( f.eks. bygningsmessige) vedlikeholdsutgifter i en bedrift og kaller dettte et pluss i regnskapet, en en inntekt, selv om regnskapestallene øker.

  Det er FORVEKSLINGEN mellom realverdier og fiktiver/pengeregnskap i et nasjonsregnskap som skaper (ønskede?) kriser i en nasjon.

  Da ødelegger man realverdiene for å få økte pengeverdier.
  De som styrer ‘verdensvalutaen /reservevalutaene’ tjener på disse økte pengeverdiene. Og de økte rentene.
  Et tyveri fra nasjon etter nasjon, med jevne mellomrom opp gjennom historien.
  Så finurlig gjort av disse tryllekunsterne at vi blir forledet til å tro at ‘det er slik det er’.

  Det er ikke underlig at disse starter verdenskriger for å beholde denne kontrollen.

  Negativ kapitalisme er å kapitalisere oppover. Forveksle.
  Positiv kapitalisme er å kapitalisere nedover.
  – For det naturlige, og velstandsøkende, er at alle varer/priser,og arbeidslønninger, og pliktarbeidstimer, sakte synker mot null ettersom vi blir mer effektive gjennom teknologi og erfaring.

  Men når vi har ‘arbeider’-partier , og ‘FAGGforeninger’ som ikke ser forskjell, og løper omkapp med Faan til banken og slåss om høyere renter og høyere lønninger og høyere priser, og høyere renter og høyere lønninger og høyere priser, og ikke ser forskjell på stener og brød. Da blir det alles kamp mot alle, mer en reell velstand.
  Og man tror at penger kan yngle i banken, som poteter og korn i åkeren.
  Men detter er like infantlit som at lille Lise dikter liv i dukken sin, som spiser og gjør på seg.
  Søtt og viktig kanskje i en periode som barn. Gjør man det samme som voksen fører det til nasjonale og internasjonale tragedier.

  Når altså den kollektivt oppdiktede og falske virkelighet gjør pengene til en maktfaktor, oppleves dette av massene og deres infantile politikere som virkelighet. Da blir det også naturlig og ‘ naturnødvendig’ å slåss.
  Brodermord, enten det er nasjonalt eller settes i gang internasjonalt.

  Svar
 • ‘Den franske regjeringen vil med hjelp fra EU bruke i alt 200 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner, på å destruere overskuddsvin. Tiltaket er ment å drive prisene i været. ‘
  nrk.no/nyheter/frankrike-1.14612682

  ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk».. Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge  de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld.
  Vi opplever altså «bilder» som virkelighet.
  Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen.
  Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er.
  Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘
  samfunnsliv.no/kunst-17.html

  Svar
 • «..og globalt hegemoni av stater som viderefører utnyttende kapitalistisk økonomisk politikk.»

  ‘ Han snakker om prisveksten i eurosonen som kom inn på 2,6 prosent i mai. Det var litt høyere enn 2,4 prosent i april og litt høyere enn 2,5 prosent som analytikere hadde ventet….Inflasjonstallene er blant det aller viktigste for ESB når de skal bestemme rentenivået fremover. ‘
  https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/jQBe3b/prisveksten-i-eurosonen-steg-til-26-prosent-i-mai

  Her setter man altså opp strømprisen, og renta i (bl.a) Norge, så ALLE priser stiger.
  – Som stopper boligbygging så etterspørsel og prisene går i taket.
  – Så kaller ‘økonomene’ det for INFLASJON? – Som begrunnelse for å heve rentene enda mer. 😉

  Ja, noen har en agenda.
  Alternativt er det idioti. Både blant politikere, penge-‘økonomer’ og vår administrasjon.
  Jeg vet ikke hva som er mest skremmende.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det skjer noe i den arabiske verden.

Vil arabere fortsette å se drepingen på Gaza uten å gjøre noe?

Forrige innlegg

Stadig ny forskning forteller.

Munnbindet vi ble presset å bruke var i beste fall bortkastet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.