POSTED IN Demokrati, Ideologi, Ytringsfrihet

Den første av de syv dødssyndene:

Hovmod. Den fører til Overmot.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Overmot

Hans Olav Brendberg

Hovmod som er ei av dødssyndene fører til overmot. Medan motet skapar og byggjer, vil overmotet leida til havari og øydeleggjing. Medan motet er ei individuell dygd, er overmotet ofte eit produkt av flokkmentalitet – vi hissar kvarandre til ting vi ikkje ville gjort kvar for oss.

Begikk man en av de de syv dødssynder havnet en lukt i helvete ifølge gammel katolsk tradisjon. De syv er følgende synder: Hovmod, misunnelse, vrede, latskap gjerrighet, fråtseri og utukt. «Hovmod er overdreven stolthet og selvhevdelse med ringeakt for andre. Det motsatte er ydmykhet. Hovmod regnes som en av de sju dødssyndene i katolsk teologi. Wikipedia«

Ytringsfridom tyder ikkje at alle skal få seia kva dei vil. Ytringsfridomen er avgrensa av lova. Men ytringsfridomen tillet ikkje førehandssensur. Ulovlege ytringar skal dømast i retten i ettertid, ikkje hindrast i forkant.

Politiet kan på ymse grunnlag hindra demonstrasjonar. Men i utgangspunktet har ein borgar eller ein lovleg organisasjon høve til å arrangera offentlege møte på torg og gater, etter å ha fått løyve til slikt arrangement.

Det som ikkje er lov, er å hindra eller øydeleggja lovlege møte med støy eller oppløp. Det er handlingar som kjem inn under paragrafane om ordensforstyrring.

Den organiserte antirasismen har no to alternativ.

Ytringsfrihet er først og fremst mine meningsmotstanderes sin rett til å ytre seg.

Anten kan ein samla breitt for å visa avsky for SIANS bodskap, i god avstand, og utan mål om å hindra lovlege arrangement. Ein kan gå ut med tydeleg bodskap om at dette er målet, og gjera alt ein får til for å samla inn alle fraksjonar kring ein ambisjon om at dette er det beste ein får til nett no.

Eller ein kan halda fram med å ha som ambisjon om at ein neste gong skal hindra SIAN med eggekasting og støy, utan at det tek av i gateslag.

Den andre strategien kjem til å enda i nye gateslag, og er eit utslag av politisk overmot. Den byggjer på forestillingar om politiet si rolle, organisasjonsgraden mellom dei som demonstrerer, media si rolle og mykje anna som i praksis ikkje har feste i røyndomen.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Peter Van Straten

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Hovmotet må være makta ( Stortinget og politiker ) sin overbevisning om at muslimsk masseinnvandring er en berikelse. Makta bryr seg ikke om ytringsfrihet men er veldig opptatt med å hindre kritikk ( hatespeach ) av egen politikk. Og når kritikk av Islam oppfattes som kritikk av egen politikk starter en negativ spiral der det er mange tapere.

  Svar
 • Hovmod kan også være å heve seg over kritikk og ignorere og gi blaffen i kritikken. Særlig ille er det når politikerne går så lang som de driver med her i landet og innskrenker ytringsfriheten og kaller den hat ytringer. Da blir det som flere har hevdet her før. Makta har gjort seg selv til stor renegat ( svikere overløpere til Islam ) og SIAN og Lars Thorsen er blitt nasjonal stolthet og helt.

  Svar
 • Det finnes ofte Black Block grupperinger som deltar i demonstrasjoner og motdemonstrasjoner. Dette er grupperinger som har sin helt egen agenda som bryter med formål og/eller regler for demonstrasjonen/motdemonstrasjonen. (Feks en gruppering som bedriver hærverk bare for å skandalisere og skremme bort fredelige grupper og personer som deltar i demonstrasjonen eller motdemonstrasjonen).
  SIAN protesterer mot myndighetenes politikk. Politiet blir ofte betraktet som å være myndighetenes støttespillere. Men i denne sak kan det derimot se ut som mange heller anser politiet for å være støttespillere for SIAN.
  Hvilken agenda har egentlig SIAN? Er det å fremprovosere bråk og opptøyer slik at demonstrasjonen havner i TV-nyhetene, og at dette forhåpentligvis skal føre til større oppslutning om SIAN?

  Svar
 • Agendaen til SIAN kjenner jeg ikke. Men SIAN medlemmer blir ekskludert fra samtlige partier på Stortinget også Frp og det er en hedersbevisning. Stortinget har klart å innføre prestestyre. Når religion har makta er religion blitt ideologi og ofte er det mest ondskap. SIAN er mest sannsynlig et bedre alternativ enn mange av de andre partiene på Stortinget.

  Svar
 • Man kan jo tenke, og akseptere, at SIAN arbeider for å kaste ut/opponere mot krefter som bryter ned norsk kultur og norsk selvråderett. Religiøse eller sekulære.
  Det har ( bør ha) de rett til.
  Hva om dette var demonstrasjoner/folkemøte for å kaste EU/EØS ut av Norge?
  Hva om dette var demonstrasjoner FOR å selge ut norske verdier/energi, politisk økonomi, som den politiske makta (også) gjør ?
  Dette er ( bør ikke) være for eller mot SIAN. – Men for eller mot ytringsfrihet. Og mot de som bruker vold og forstyrrelser for å fremme sine meninger.
  – OG mot de som bruker overvåking og sensur i media for å hindre meningsbrytninger.

  Svar
 • Vårt land med 40 mill i statsstøtte og Krf med 100 mil i statsstøtte tolererer vold fra innvandrerungdom og venstreradikale og har ikke hatt noen innvendinger. Men Vårt Land og Krf tåler ikke : Islam kritikk, innvandrerkritikk, fremmedfrykt, muslimfiendtlighet, høyre radikale, islamofobi osv.
  Krf har gjort kristendommen til en ideologi for å fremme Islam. Krf er en trojansk hest i regjeringen med en ideologi som støtter Islam som er en annen volds ideologi. Verre blir det ikke.

  Svar
  • «Krf har gjort kristendommen til en ideologi for å fremme Islam.»

   Eller er Krf . representanter for noen som vil la det religiøse, enten det er kristendommen/jødedommen eller islam, styre norsk kultur?
   Kanskje er det på tide at folk får lov til å tro på det de tror på, enten det er innen politiske eller religiøse ideologier; – men at ikke det norske ( sekulære?) samfunnet bør støtte dette/disse økonomisk. ( Eller få støtte fra andre nasjoner/kapitalkrefter.)
   Innvandring ( i store grupper) som ødelegger norsk kultur og lager gettoer og kultutur-krasj er en annen ting. Å ikke kunne få lov til å fremme en motstand mot dette er vel forunderlig.
   Det tar lang tid å bygge en kultur. Dette er nødvendig for nasjoner i sin oppbygging, og det bør også Norge som nasjon få lov til.
   At globalistene; En verden , En leder, og En valuta har sin agenda er greit(avslørt).
   Så får de som synes dette er skremmende få forfekte sine meninger.

   Svar
 • Hvilken agenda har egentlig SIAN når det gjelder sine arrangementer? Bråk, vold og opptøyer som utføres av motdemonstranter mot SIAN ved SIANs arrangementer gjør at saken rapporteres i TV og i media. SIAN får altså gratis mediaomtale på TV i beste sendetid. Vold som SIANs medlemmer urettmessig utsettes for kan skape sympati for SIAN blant seerne. På TV ser man feks personer med utenlandsk bakgrunn (muslimer) som går til angrep på SIAN medlemmer. Dette illustrerer SIANs budskap om at muslimer bruker vold og ikke respekterer ytringsfriheten (selv om de fleste var fredelige). De som går til angrep på SIANs medlemmer fungerer som «nyttige idioter» (og slike angrep kan være noe som SIAN ønsker å fremprovosere). I tillegg blir politiet oppfattet som å være støttespillere for SIAN og som fiender av motdemonstrantene. Dette er ganske alvorlig og kan undergrave respekten for ordensmakten og kan videre forsterke polariseringen og splittelsen i samfunnet, noe som SIAN også kan ønske.

  Svar
 • Hovmodet til Arbeiderpartiet og Trond Giske har i alle fall fått seg en knekk. Nå kan politikerne ikke lenger være overlegne Frp og SIAN og skjelle dem ut og etterpå ta seg til rette og betrakte ung jenter som frynsegoder. Det er bare innvandrere som kan betrakte unge jenter som et bytte og frynsegoder fordi jentene tør ikke si fra for da er de rasister.

  Svar
 • Innvandrerne er flinke til å bruke rasisme beskyldninger for å oppnå det de ønsker. Det er riktig at det er politikere og innvandrere som ser på unge jenter som et bytte og frynsegoder. Men det er partienes hallik politikk der de har latt skattebetalerne betale regningen som er skyld i utviklingen. Det er bare å se seg rundt så ser en konsekvensene av bordell politikken til partiene. Det er stort sett menn som kommer. Men utviklingen går sin skjeve gang og det er mange flere enn Giske som burde fått føle konsekvensene. SIAN er helt uskyldig. Det er de etablerte partiene som er synderen.

  Svar
 • Den tause majoriteten demonstrer ikke. Men hvorfor er den taus ? Antagelig fordi den er feig og vil ikke ha noe trøbbel. Eller den er opportunistisk og ser hvem som vinner. Løgnen gir som kjent daglig brød mens sannheten gir sorg og nød. Det er uforståelig at SIAN vil utsette seg for så mye vold og angrep. Men hvis flere tar mot til seg og stanser den islamiseringen politikerne startet i 1970 kan det hende at Norge ikke blir det nye Balkan med borgerkrig og nytt muslimsk land.

  Svar
 • «Ytringsfridom tyder ikkje at alle skal få seia kva dei vil.»

  Hmm, legg merke til formuleringen. Hva mener han? Betyr det at noen kan få si det de vil, men ikke alle? Dette blir særdeles grumsete.

  Poenget her er setningen kan forstås å dele oss opp i de som kan vi hva de de vil, og de som ikke kan det.
  Underforstått – de er lov å gå løs på de som de som ‘sier det de vil’ og som ikke passer inn i det vi ønsker.
  Formuleringen skulle selvfølgelig være at en fungerende ytringsfrihet legger begrensninger på oss alle, også de på venstresiden med suveren forakt for den når den ikke passer dem.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blir det oppsving for Russlands kommunistparti?

En kommunist er fanebærer for anti-lockdown.

Forrige innlegg

Massakren i Sabra og Shatila.

En skammens dag for Israel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.