POSTED IN Krig-fred, Norsk politikk, USA

Demonstrasjon ved marinebasen på Haakonsvern:

USAs militære styrker ut av Norge!

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er hentet fra Spartakus

Lørdag 9. mars aksjonerte Antikrigs-Initiativet mot amerikansk marinebase på Haakonsvern. Her er appellen jeg holdt.

Regjeringen har undertegnet en avtale om opprettelse av åtte nye amerikanske militærbaser på norsk territorium. Disse kommer i tillegg til de 4 basene som USA fikk tilgang til i 2022. I alt snakker vi nå om 12 områder på norsk jord, der USAs militære styrker får etablere seg med personell og militært utstyr.

Denne avtalen har ikke har noe med NATO å gjøre. Dette er en bilateral avtale mellom Norge og USA. Avtalen har kommet i stand på initiativ fra USA, det er en avtale som Norge har akseptert etter langvarig press. Norge sluttet seg til NATO i 1949 med forbehold mot utenlandske baser og atomvåpen på norsk jord i fredstid. Den nye baseavtalen gjør at vi i verste fall får begge deler.

I avtalen omtales basene som såkalte «omforente områder». Dette er en benevnelse konstruert for å avdramatisere og skjule hva det egentlig dreier seg om; nemlig amerikanske militærbaser.

Haakonsvern orlogsstasjon er en av de 8 nye militærbasene som USA kan etablere seg på. Hva betyr dette? Jo, det betyr at deler av Haakonsvern blir å anse som et amerikansk område, som amerikansk territorium. Her vil USA få «ubetinget rett til tilgang og bruk … til en rekke formål …». Amerikanske styrker gis adgang til å transportere, forhåndslagre og oppbevare forsvarsutstyr, forsyninger og materiell på disse områdene.

Avtaleteksten sier at USA skal respektere norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser. Den sier at USA på forhånd skal varsle med hensyn til type, mengde og leveringsplaner for forhåndslagrede materiell. Men i avtalens Artikkel III står det at Norge gir «amerikanske styrker tillatelse til å kontrollere tilgangen til de omforente områdene, eller deler av områdene, som amerikanske styrker har eksklusiv rett til å bruke

I avtalens artikkel XI punkt 3 står det: «Det skal ikke gjennomføres ombordstigning eller kontroll av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, uten etter samtykke fra USA.» Et slikt «samtykke» vil amerikanerne selvsagt aldri gi.

I praksis betyr at norske myndigheter ikke har adgang til å kontrollere hva som foregår, hva USA har med seg inn og lagrer på basene.

Haakonsvern er i dag en av Nord-Europas største maritime militærbaser. Den er en av to havner i Norge der amerikanske atomubåter kan legge til. Nå får disse atomubåtene en egen base her på Haakonsvern hvor norske myndigheter har avgitt nasjonal suverenitet. Norske Stortingsrepresentanter er ytterst naive om de tror at denne avtalen gir oss noen som helst garantier. Norge har undertegnet internasjonale avtaler mot masseødeleggelsesvåpen og mot bruk og lagring av landminer og klasevåpen. USA er ikke med på noen av disse avtalene.

I strid med NATO-traktatens krav om sivil kontroll av det militære, er USA styrt av militær-industrielle interesser, som kjøper seg politisk makt. Disse mørke kreftene hindret at det ble varig fred etter den forrige kalde krigen. Nå har de skapt en ny politisk isfront.

Identiske avtaler som den norske regjeringen har signert er nylig undertegnet av Danmark, Sverige og Finland. Fra før har en rekke land som grenser til Russland inngått tilsvarende avtaler, som gir USA rett til å etablere militærbaser kloss opp til Russland. Istedenfor økt trygghet vil en amerikansk marinebase på Haakonsvern utgjøre en stor sikkerhetsrisiko.

Derfor sier vi: AVVIS avtalen! Få USAs militære styrker ut av Norge!

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  11 mars 2024 9:23

  USA kan no operera fritt i Norden utan å bruka tid på å samordna med NATO. Det gjer Norden endå meir utrygt enn før.

  Dersom USA finn ut at tida er inne for å gå ut av NATO, tippar eg at EU kjem til å slå inn på ei meir høvisk line overfor Russland. Mykje av vest-europeisk krigslyst i dag kjem av at politikarar og offiserar tøffar seg avdi dei har USA i ryggen.

  USA si interesse for NATO ligg særleg i å påtvinga medlemsland våpenhandel. Den tvangen kan USA halda oppe gjennom økonomiske truslar, sabotasje, basar og ambassadar.

  Difor er ikkje NATO-medlemskap lenger viktig for USA? Og difor fryktar NRK Trump-siger.

  Flott initiativ av Terje Alnes og AKI. Ja til sjølvråderett over norsk territorium! Ja til alt som kan ta lufta ut av krigslysta i NATO!

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  11 mars 2024 10:18

  Krigsplikt/militær verneplikt er ikkje so glamorøs som nordmenn trur:

  https://www.rt.com/russia/594039-ukrainian-draft-dodgers-beaten-detention/

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  11 mars 2024 21:09

  -Putin ville ha mindre NATO. Han har fått mer NATO.

  Slik hoverer Stoltenberg i dag. Stoltenberg sin politikk har vore å arbeida for det motsette av russiske ynskje, og skryta av det.

  I dei fleste nabolag endar slik framferd dårleg.

  Det begenske språket har eit presist omgrep for slike umogne og omsynslause personar: klæssetryne.

  Svar
  • nei til baser i norge

   Svar
  • NATO er som den tullingen i gata som bestemmer seg for å yppe med gatens største og best trente jævel, for så å bli overrasket når man får en knyttneve i trynet.

   Svar
  • Klæssetryne er god beskrivelse av Stoltenberg ! Jens Klæssetryne sa forleden ved «feiringen» av Sveriges inngang i Nato , at «Torvald ville vært stolt av meg». Jeg tror Torvald roterer i sin grav .

   Svar
 • Myndighetene vil helst forby NATO-kritikk ved lov og kriminalisere disse demonstrantene.
  Sverige inn i NATO og Nordic Response er historisk, ifølge Gram. regjeringen.no
  Amerikanske atomvåpen på norsk jord for vår sikkerhet. Lissom.
  Polsk-ledede Exercise Dragon 24,
  Steadfast Defender,
  Nordic Response,
  12 baser i Norge.
  Vesten rasler med sverdene.
  nato.int

  Svar
 • stayfree..
  12 mars 2024 18:17

  Et sted må jo de amerikanske virulabbene ligge. I USA er jo slikt forbudt. Siden norske myndigheter har frasagt seg alle tilsynsmuligheter , ligger det meste til rette for at det kan dyrkes mye rart på Rygge etc.

  Svar
 • Amerika kommer ikke til å stopp med 12 baser.
  De kommer hele tiden til å søke om flere etter hvert som tiden går.
  Norges beliggende er meget viktig for Amerikansk militær for kontroll
  av Nord-Atlanteren.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Astrofysiker:

Vi er på vei inn i en mini-istid.

Forrige innlegg

J.K Rowlings meldt til politiet:

Kalte en biologisk mann for mann.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.