POSTED IN Demokrati

Demokrati-underskudd i Vesten:

I et ekte demokrati er det ingen krig

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Peter Haisenko

Cirka 80% av menneskeheten har ett felles mål: å leve i fred, frihet og velstand. Rundt 5% er psykopater hvis sinn er oppslukt av grådighet og maktbegjær. Kan vi fortsatt snakke om demokrati når det er disse fem prosentene som bestemmer hvor mye penger som skal brukes på våpen og krig?

La oss først stille oss spørsmålet hvordan det kunne skje at det er disse fem prosentene psykopater som bestemmer over livene våre. Om det sa for nesten 100 år siden et av de klokeste hodene som den tyske kulturen noensinne har frembrakt følgende. Jeg siterer professor dr. Herrmann Oberth, grunnleggeren av romfarten: “Det er bare et visst antall veier som er åpne for en anstendig person som vil komme seg fram i livet. Disse veiene står også åpne for en person i samme posisjon, som er uten moral, men med samme intelligens og handlekraft. Men for denne personen vil det også by seg andre muligheter som en anstendig person ikke vil vurdere. Han har dermed flere muligheter til å komme seg framover. Og denne seleksjonsprosessen, som favoriserer negative egenskaper, fører til at kjeltringene blir overrepresentert i de øvre samfunnslagene.” Det er nettopp den situasjonen som vi har i dag. Kjeltringene er overrepresentert i de øvre samfunnslagene.

Etter 1990, da konkurransen mellom systemene kapitalisme og kommunisme var over, lå forholdene stadig bedre til rette for disse skurkene. Det var ikke lenger nødvendig for den “demokratiske” kapitalismen å bevise at den var det beste systemet for folket, og den kunne nå uten blygsel vise sitt stygge ansikt. Det har ført til at det nå finnes investeringsselskaper som disponerer over så store økonomiske ressurser at de kan utpresse selv de største statene. Men ikke nok med det, de har også overtatt kontrollen over mediene. I dag finnes det bare fem eller seks store mediehus, og de går alle i samme retning. Enten det er korona, klima eller krig det handler om, er det hos dem ingen kritisk holdning å spore til psykopatene i maktens kontrollsentre. Det er nettopp mediene som hamrer budskapet om at det “ikke finnes noen alternativer” til den aktuelle politikken inn i befolkningen.

Det representative partidemokratiet

Dette kalles styrt demokrati. I forståelse med politikerne forklarer mediene innbyggerne hva de skal tenke, og dermed også hva de skal stemme på. Det er de som leder folk inn i den galskapen det er å tro at det er mulig å oppnå noe som helst positivt gjennom krig. Har du noen gang lest noe i disse systemlojale mediene om hva en krig virkelig gjør? Om at enhver krig ødelegger enormt mye av det som det gjennom møysommelig arbeid har tatt generasjoner å bygge opp? At man også burde tenke over hvor mye godt man kunne ha gjort for menneskeheten med de samme ressursene? Om hvor mange boliger som kunne ha blitt bygget med de millioner av tonn betong som er blitt brukt i bunkersanleggene? Og, ikke minst aktuelt nå, hva krig og militæret generelt betyr for den såkalte “klimabeskyttelsen”?

Nei, det kan man hverken høre eller lese noe om. Men det hevdes at friheten og demokratiet vårt forsvares. Hva mener de med det? Spesielt når det gjelder USA? Om USA, som ikke har blitt angrepet utenfra på cirka 150 år? Som ingen vil angripe? Eller Europa. Europa, som består av land som altfor ofte har angrepet Russland, mens Russland på sin side aldri har angrepet Europa? Eller Kina. Når har Kina angrepet et annet land? Har Kina noen gang prøvd å diktere andre land hvordan og under hvilket system de skal leve? Og glem ikke: Kommunismen er en vestlig oppfinnelse, og i Vesten fantes det en ambisjon om å gjøre hele verden kommunistisk. Og det de færreste vet, er at selv Stalin ikke ville påtvinge verden kommunismen, og at det var grunnen til at han kom i konflikt med Trotskij. For Stalin var det til og med likegyldig om DDR ble regjert kommunistisk eller på en annen måte. Det var Ulbricht og hans partifeller som for enhver pris ville ha kommunisme i DDR.

Det vestlige forsvarshysteriet

Ingen vestlige demokratiske land har noensinne blitt angrepet av et annet land som har hatt som mål å innføre et nytt system der. Men hvor mange land har ikke de vestlige demokratiene angrepet, bombet i stykker og ødelagt for det edle formål å påtvinge menneskene der demokrati? Alle som nå roper Ukraina, må ha blitt fullstendig forblindet og fordummet av den vestlig-demokratiske mediemakten. I hvert fall siden Maidan-kuppet har denne korrupte svinestien ikke lenger noe til felles med noen vestlig-demokratiske verdier. Det var det demokratiske Vesten som gav Ukraina våpen og drev landet inn i en konfrontasjon med Russland. Merkel har selv innrømmet dette. Så nok en gang er det omvendt. Det er ikke Russland som vil erobre Vest-Europa. Men det er Vesten som også vil påtvinge Russland sine retningslinjer for hvordan en stat skal regjeres, og hvordan menneskene der skal leve.

En krig er en så dyptgripende hendelse at man i et ekte demokrati først burde spørre befolkningen, velgerne, om de er innforstått med en krig. Det må gis informasjon om formålet med krigen, og framfor alt om risikoen og kostnader som må bæres av folket, ikke bare i eget land. Men det skjer ikke. Kun “mangelen på alternativer” blir fremhevet, og det blir spredt løgner om at den andre parten har angrepsplaner. Man stiller seg ikke engang spørsmålet om hvilken hensikt det skulle ha for Russland å angripe et vestlig land. Det er det imperiet som selv har erklært at det ønsker verdensherredømme, som dikter opp at Russland har imperiale hensikter. “Full spectrum dominance”, altså omfattende dominans, er USAs erklærte mål, ikke Russlands eller Kinas.

Hvor demokratisk er Forbundsrepublikken Tyskland?

Et styrt demokrati, et demokrati som styres av mediene, det er vår demokratiske modell. Vår modell for et representativt partidemokrati. I Forbundsrepublikken Tyskland får ikke innbyggerne engang lov til å velge sin president. Og politikerne? Det er bare et utvalg av kandidater, som er utarbeidet i partiene, som kan velges. Når de først er “valgt”, gir de blaffen i hva som ble lovet i valgkampen. Tenk bare på De Grønne som gikk til valg på slagord om at de ikke ville sende våpen til krigsområder. Eller på Zelensky, som lovet ukrainerne å skape fred og derfor, og bare derfor, ble valgt. Et demokrati hvor de som blir valgt, ikke holder valgløfter, er ikke et demokrati. Men det er nå slik løgnens imperium fungerer.

Hemmelighold er udemokratisk

I et ekte demokrati kan det ikke være noe hemmelighold. Absolutt intet. Det skal ikke kunne skje at så mye som én linje i et dokument blir sladdet før dokumentet blir gjort tilgjengelig for offentligheten. Og det som absolutt ikke må kunne skje, er at velgerne blir nektet innsyn i saksdokumenter i årtier, ja til og med i hundre år. Hvordan skal velgerne kunne bestemme seg for hva de skal stemme for eller mot når de ikke får vite hva som skjer i landet deres? Men når ting blir holdt hemmelig, har velgeren bare muligheten til å velge mellom “forundringspakker” i ulike farger. Hva som befinner seg inne i pakken, får han – om i det hele tatt – først vite etter valget. Husk: Hemmelighold beskytter aldri borgeren, velgeren. Hemmelighold beskytter utelukkende dem som med vitende og vilje har gjort ting som de kan bli stilt for retten for i en rettsstat.

Det har aldri ennå vært en krig som det ikke har blitt truffet forberedelser for i mediene. Det er absolutt nødvendig å indoktrinere de 80 prosentene som ikke ønsker noen krig helt til de “innser” at det “ikke finnes noen alternativer” til krigen. Noe som aldri kan være tilfellet. Det første som burde skje, er derfor at alle journalister som på en eller annen måte driver propaganda for en krig, blir sperret inne. Sammen med alle de politikerne som har gått inn for krigen. Akk ja, hvorfor sørget nå Merkel for å få strøket paragraf 80 i straffeloven den 1.januar 2017? Den sier: ”Den som forbereder en angrepskrig (Artikkel 26, paragraf 1 i Grunnloven) som Forbundsrepublikken Tyskland skal delta i, og dermed utsetter Forbundsrepublikken Tyskland for krigsfare, blir straffet med livsvarig fengsel eller med fengsel i minst ti år.” Men selv det vil ikke hjelpe henne, for hennes svindel med Minsk-avtalen daterer seg enda lenger tilbake. Også denne svindelen holdt faktisk Merkel hemmelig i åtte år. Om hun ikke hadde gjort det, hadde hun sannsynligvis ikke blitt gjenvalgt som kansler.

Krig og de passende valgresultatene

Alt dette viser at vi ikke har et reelt demokrati. Velgerne har ingen mulighet til å avgjøre om det skal føres krig, om det skal stå atomvåpen klar i Tyskland, eller om USA skal få lov til å ha sine tropper og baser her i landet. De blir ikke engang spurt om det. Temaet blir holdt utenfor valgkampen, eller så blir det frekt løyet om det. Tenk bare på De grønne eller Zelenskyj. Det er til og med slik at valg blir tilrettelagt for at det skal være mulig å føre kriger. Jugoslavia: Hadde en “svart” regjering kunnet føre denne krigen? Nei! Det hadde den rødgrønne fløyen sett det som sin plikt å protestere høylytt mot. Men dermed var det den rødgrønne koalisjonen som vedtok krigen, og som forventet protesterte ikke CDU. Spørsmål: Hvorfor tror du Merkel sørget for at vi nå igjen har en rødgrønn regjering? Ellers hadde vel ikke De grønne “glemt” slagordene sine fra valgkampen.

I et ekte demokrati er det ingen krig. Minst 80% av menneskeheten ønsker ikke det. De ønsker ikke at det de eier, deres livsgrunnlag, skal bli ødelagt for mål som ikke er deres egne. Selv om de lever i et diktatur, uavhengig av hvordan eller av hvem dette begrepet defineres, ønsker de ikke å bli påtvunget det vestlige demokratiets velsignelser med bomber og brutal ødeleggelse. Hvem er det nå som kan si for seg selv at de heller vil se huset sitt og landet sitt ødelagt enn å fortsette å leve uten demokrati? Uten et demokrati som noen gang har kunnet forhindre at kriger føres. Så er det da også nettopp det landet som på voldelig vis innfører demokrati for alle, som er det landet som – basert på løgner – har ført de fleste ubegrunnede angrepskrigene. Derfor sier jeg her helt klart: Så lenge det blir ført kriger, finnes det ikke et ekte demokrati noen steder. Kanskje i Sveits, men også det landet finansierer krigsherrer.


Fra anderweltonline.com, publisert 18. juli 2023.
Oversatt av Rune G fra tysk.
Originalartikkel: In einer echten Demokratie gibt es keinen Krieg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Cirka 80% av menneskeheten har ett felles mål: å leve i fred, frihet og velstand. Rundt 5% er psykopater …. Hva med de resterende 15 % ene

  Har sagt det flere ganger – og sier det igjen: Det finnes ikke noe menneskene har brukt mer tid, penger og forskning på enn hvilken metoder vi skal bruke for å ta livet av hverandre … Og vi kaller oss en sivilisert og velutviklet rase ????

  Degenererte underutviklede skapninger er det vi er.

  Om vi sammenlikner den menneskelige utviklingen med en urskive der vi starter kl. 12:00, så er vi pr. i dag kommet frem til ca. kl. 13:30 eller der omkring.
  Glad jeg er i ferd med å gå ut på dato…

  Svar
  • .Jan Zörlie
   28 juli 2023 15:21

   Om disse psykopatene er födt med sine egenskaper eller avla opp i ett frykt/belönningssystem kunne värt interessant å diskutere.Frykt brukes jo til å oppnå resultater for noen,de fleste vil leve uten frykt.Frykt gjör jo at vi lystrer våre «redningsmenn» i stat,kommune,politi,rettsvesen,administrasjon,som igjen er drevet av frykt for å miste sin posisjon.
   Så hvem er vi redde for ?.Tenk at folket er redde for staten,staten er jo folket,er det ikke ?.Så hvorfor er det sånn ?.
   Er det f.eks bankene som styrer ökonomien som igjen styrer politikerne vi har å frykte ?.En ting er sikkert,de som eier bankene må jo väre livredde for at folket skal få vite hvordan de har styrt i alle år,med finansiering av det meste som er ondt,og i tillegg er de privateid.Det betyr jo at bankene bestemmer hvor mye demokrati vi skal ha og det begynner å bli fint lite.
   Men födt psykopat,det tror jeg ikke,de er nok flaska opp i sine lukkede miljöer.
   Kanskje vi skal bytte ut ordet psykopat med morallös,fullstendig morallöse og som kjent,en globalist er ikke glad i landet sitt.Globalisten ser ingen landegrenser,globalisten vil opplöse alt,for så å ta det som kommer i dens vei.

   Svar
  • Kåre Magne
   28 juli 2023 16:00

   Jeg har også hørt at det reelle antallet psykopater i denne verden ligger på i overkant av 5%. Den harde kjernen innenfor disse 5 prosentene igjen tipper jeg er virkelig «nasty» personer, fullstendig blottet for empati og med et vanvittig stort makt- og kontrollbegjær. De 15 prosentene som du er inne på her Sveinung tipper jeg består av personer som er ganske likegyldige til om det er krig eller ikke, så lenge det ikke berører dem selv direkte på noe vis. Dette kan være personer som tjener på tingenes tilstand som de er idag f.eks folk innenfor våpenindustrien, politikere/topp-politikere, byråkrater og generelt personer som tjener godt på å adlyde ordrer fra disse psykopatene og dem er det sikkert en del av.

   Svar
   • ‘Naturrett er rettigheter uten plikter. Det oppleves som helt naturlig å respektere andre menneskers naturretter. Normale mennesker opplever det ikke som ork eller en plikt å ikke drepe andre mennesker, ikke voldta, ikke plyndre, ikke svindle osv. Tvert i mot faller det helt naturlig å oppføre seg sivilisert mot andre mennesker. Et samfunn bygget på naturrettigheter har mindre friksjon og gnisninger mellom folk, og folks energi og kreativitet kanaliseres da inn i produktivt, verdiskapende arbeid, noe som gagner alle. ‘
    onarki.no/blogg/2011/09/hva-er-egoisme/

 • Rolf Galgerud
  28 juli 2023 16:12

  Psykopati er en sykdom. Årsaken til denne sykdommen er bl.a. mye makt. Mye penger gir mye makt, og medfølgende egosentrering. Derfor treffer man psykopatene oftest blant de rikeste, ja jeg vil anta at blant de aller rikeste er flertallet psykopater. I mer enn hundre år har disse snakket om at det er for mange mennesker på jorda, at befolkningen må radikalt reduseres. I USA er det bygget en stor statue hvor det er inngravert, på mange språk. et budskap om at 500 millioner er nok – «i balanse med naturens bæreevne». Det er kanskje her kimen til CO2-hysteriet ligger. Skrem folk i fra å få barn, mens f.eks. i Rockefeller-familien hadde de opp til seks barn. Men disse tilhører jo de «verdige» – i motsetning til «allmuen». Midlet mot denne sykdommen er å ta fra dem disse pengene – skape sosialistiske samfunn.

  Svar
  • «Midlet mot denne sykdommen er å ta fra dem disse pengene – skape sosialistiske samfunn». Rolf. Det er jo disse som er sosialistene. Husk motto for en sosialist/kommunist: «alt ditt er mitt men alt mitt holder du deg unna» Det er alle disse 0,1% leveregel. Er det ikke?

   Svar
   • Rolf Galgerud
    28 juli 2023 20:06

    Jeg vil påstå at du har store hull i din politiske kunnskap. Hvis du tror at Gates og Rockefeller er sosialister, ja da er du så langt ute på jordet som det er mulig å komme. Vil råde deg til å lese noe grunnleggende om sosialismen, og deretter uttale deg.

   • Rolf Galgerud
    28 juli 2023 20:50

    Her har du litt hjelp til å skille kapitalister fra sosialister, hentet fra Store Norske Leksikon: «Sosialisme er en betegnelse på et knippe politiske teorier og ideologier som går ut på at økonomisk ulikhet bør bekjempes, og at målet for samfunnsutviklingen bør være etableringen av et klasseløst eller egalitært fellesskap.
    Ideologien kalles sosialisme fordi den ønsker å etablere et egalitært samfunn ved å sosialisere samfunnets viktigste virksomheter og gjøre dem til felleseie. Sosialister er imidlertid uenige om hvor omfattende denne sosialiseringen bør være.

    På grunn av denne uenigheten er sosialismen splittet i flere retninger. De tre mest sentrale retningene er kommunisme, sosialdemokrati og anarkisme.

    Sosialistisk teori oppstod i Europa tidlig på 1800-tallet, i kjølvannet av industrialiseringen. Teorien er derfor nært knyttet til arbeiderbevegelsens fremvekst.

    Sosialisme er slik også i utgangspunktet en kampteori, som springer ut av misnøye og en tanke om at menneskelige samfunn er preget av vedvarende interessekonflikter mellom kapitaleiere og arbeidstakere.»

 • » Og denne seleksjonsprosessen, som favoriserer negative egenskaper, fører til at kjeltringene blir overrepresentert i de øvre samfunnslagene.” Det er nettopp den situasjonen som vi har i dag. Kjeltringene er overrepresentert i de øvre samfunnslagene.»

  Vi bør slutte å la oss styre av dette idiotiske penge-økonomiske systemet som få skjønner seg på. Ikke politikere, ikke penge-økonomer ( som bare har lært det utleverte pensum utenat),
  – og ikke innbyggerne. Da hadde de protestert kraftig mot dette tyveriet. ( Hvem stikker av med gevinsten,, jo internasjonale bankkarteller. ) Vi skal danse etter FED.

  Hva skal vi gjøre? Mental krigføring er viktig, men vi bør stå klare til å sloss også.
  Sloss. Ta fra disse irrasjonelle krypene, som kaller seg politikere, makten over våre liv.

  ‘En debatt mellom rasjonelle mennesker er en fryd, men hva gjør man når motparten er irrasjonell? Hva med om de irrasjonelle er i flertall? Hva med om det er anerkjente akademikere og politikere som styrer samfunnet i totalitær retning? Da er det bare mental krigføring som nytter. ‘
  onarki.no/blogg/bok-kunsten-a-krige

  Svar
 • ‘ Vil du ha frihet, vær stolt av landet ditt. Hvis du vil ha demokrati, hold fast ved suvereniteten din. Vil du ha fred, elsk landet ditt, sier Trump. Fremtiden tilhører patrioter, ikke globalister. Fremtiden tilhører suverene, uavhengige nasjoner med ledere som beskytter deres borgeres interesser og respekterer sine naboer. ‘

  ‘– Det vil være stort for Russland om Trump blir gjenvalgt, da vil også hele Natos eksistens komme i spill. At han vinner er noe man må ta høyde for og planlegge for at kan skje. Fra et strategisk synspunkt, hvis Trump vinner, må vi bære mye mer av byrdene selv, også i Nato. Det vil i tilfelle bli en veldig turbulent tid fremover DER VI EUROPEERE MÅ LEDE SEG SELV ,…. ‘ ( 😉 )
  nettavisen.no/nyheter/ekspertene-med-oppsiktsvekkende-analyse-trump-blir-nokkelfaktor/s/5-95-1201550

  Uffda. 😉

  Trump ødelegger demokratiet, han vil ikke ha vaksinepåbud og vil ikke gå til krig.

  nettavisen.no/nyheter/dette-er-mareritt-scenariet-om-trump-skulle-bli-president-igjen-i-2025/s/12-95-3424185143

  Når media demoniserer en leder slik det gjør overfor Kim/Nord-Korea, skal du ha baller for å si:
  ‘ – Han har en stor personlighet. Han er en morsom fyr. Han er veldig smart. Han er en stor forhandler. Han elsker sitt folk, ikke at det overrasker meg, sa Trump om mannen FN har utpekt som den som styrer det i særklasse verste og mest utspekulerte tyranniet i verden. «Han elsker sitt folk». ‘
  dagbladet.no/kultur/trumps-hjelp-til-kim/70636136

  Uffda disse fæle ‘ høyreorienterte.’ 😉
  :
  ‘EU er en organisasjon der medlemslandene på noen områder har gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr at EU kan lage lover og at denne lovgivingen har fortrinn over nasjonal lovgiving.
  Dette er Le Pen sterkt imot, og ønsker å gjennomføre en folkeavstemning over å sette nasjonal lov over EU. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8Q886d/le-pen-seier-kan-ryste-europa-konsekvensene-kan-ikke-overdrives

  Svar
 • Samtidig som 22. juli-terroren rammet Norge var jo Libya-krigen i full gang, en krig Jens Stoltenberg, med en kupplignende manøver i regjeringsapparatet, kastet Norge inn i mars 2011. Norske jagerfly leverte et avgjørende bidrag til at Libya gikk i oppløsning og et stort antall mennesker ble drept. I dag herjes Libya av vold og kaos, og har opplevd et drastisk fall i levekår for befolkningen.
  Nå går Stoltenberg ut og nærmest forskutterer at både Ukraina og Georgia skal tas opp som medlemmer i nær fremtid. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/04/07/pressen-hyller-natos-solskjaer/

  Var det før eller etter han bombet ungdommer i et annet land som ikke hadde angrepet noen? Hvem ble tryggere. Hvem stod sammen?:

  ‘To verdenskriger, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle, også amerikanerne, at vi er tryggere og får til mer sammen enn hver for oss, sier Stoltenberg.’ dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=11022

  ‘ «Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern. » ‘
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.»
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.»

  ‘ Dette er logisk: Ingen kan være både god og ond. Det må være enten/eller. NRK, Aftenposten, radio, TV, skolen, universitetet, HL-senteret, Hollywood, bokhandleren, biblioteket, politikerne, alle passer på å KONTINUERLIG definere for deg hvem som er/var GOD og hvem som er/var OND. Etter så og så mange år med indoktrinering har dine begreper om GOD og OND blitt solide som stål. Og da er hele fundamentet lagt for din forståelse av hele verden og ALT som skjer i den. ‘
  vigrid.net/evigww2.htm

  Svar
 • «Samtidig som 22. juli-terroren rammet Norge var jo Libya-krigen i full gang, en krig Jens Stoltenberg, med en kupplignende manøver i regjeringsapparatet, kastet Norge inn i mars 2011. Norske jagerfly leverte et avgjørende bidrag til at Libya gikk i oppløsning og et stort antall mennesker ble drept. I dag herjes Libya av vold og kaos, og har opplevd et drastisk fall i levekår for befolkningen».
  Er du helt sikker på at vi har blitt fortalt (hele) sannheten om hva som skjedde her? Sannheten er ikke bestandig den som historien forsøker å fortelle. Det mer enn en side av en sak eller hendelse. Har vi fått vite den eneste mulige?

  Svar
  • » Sannheten er ikke bestandig den som historien forsøker å fortelle.»

   Historien?
   – Eller de politiske historie-fortellerene som var med på overgrepet?
   – Og som beviselig løy, og avslo alle fredsdrøftinger før de bombet?

   Svar
   • Men jeg tar gjerne imot mer info om hvorfor Norges statsminister, via Nato, skulle bombe et godt fungerende land som ikke angrep andre land, Nato- eller ikke.

    Og også gjerne informasjon om hvorfor norsk media lot denne saken dø.
    – Mens den mindre Utøya -udåden en måned etter fikk oppslag i flere år og åpen rettsak.
    ( Uten skikkelig gransking, og med sensurerte kameraer rundt stortingsbygningene , men…. 😉 )

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En kald krig blir kaldere:

Hvorfor blir polarområdene en ny arena for USA, Russland og Kina?

Forrige innlegg

Biden-familien i lysskye affærer:

Bomben i Washington – hovedstrømsmedier er tause

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.