POSTED IN Demokrati, Norge, Ukraina

Demokrati i Ukraina sier de?

Ungkommunister i Ukraina risikerer dødsstraff.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ukrainske ungkommunist-leiarar arresterte av regjeringa

Risikerer dødsstraff

AvC.J. ATKINS 7. mars, 2022

Mikhail Kononovitsj, leiar for ungdomsfløyen til det forbodne Ukrainas Kommunistiske Parti (UKP), og broren Aleksander Kononovitsj, er arresterte av ukrainske styresmakter, og risikerer dødsstraff.

Pressetalsmenn for Ukrainas Tryggingstenester skuldar dei to for å vere «propagandistar» som prøver å «destabilisere» den indre situasjonen i Ukraina. Staten seier dei er aktive agentar for Russland og Kviterussland, i følge informasjon frå World Federation of Democratic Youth (WFDY), ein global organisasjon for progressive ungdomsgrupper.

På måndag sa WFDY at Kononovitsj-brørne, leiarar i «vår ukrainske medlemsorganisasjon, Ukrainas Leninist-kommunistiske ungdomsunion», også kjend som Komsomol, har blitt pågripne «av det ukrainske regimet under dei siste timane.»

Mikhail Kononovitsj er ungkommunistgruppas førstesekretær. Aleksander Konovitsj er ein leiande aktivist. WFDY åtvarar om at «dei vil kanskje bli myrda om få timar».

Ukrainian Communist youth leaders arrested by government, reportedly targeted for death
Mikhail Kononovich, og broren hans, Aleksander Kononovich, er aktivister i Ukrainas kommunistiske ungdomsforbund. De skal ha blitt arrestert av den ukrainske regjeringen på grunn av anklager om at de er russiske spioner. | Bilde via WFDY

Organisasjonen ber alle sine medlemsorganisasjonar rundt om i verda om å fordømme arrestasjonane og krev at brørne blir slopne fri og at eventuelle dødsstraff-ordrar må omstøytast.

Kononovitsj-brørne har i det siste deltatt i ein demonstrasjon framfor USA sin ambassade i Kiev, med krav om at USA skal stoppe sin militære ekspansjonisme i Europa via NATO.

Regjeringa som tok makta i Ukraina etter det USA-støtta «Euro-Maidan»-kuppet i 2014, forbaud Kommunistpartiet og nekta dei å stille med sine kandidatar til politiske val. Partiet si ungdomsgruppe vart også gjort illegal, og medlemmane der vart utsette for politisk forfølging av politiet og domstolane.

Over heile landet har regjeringa sett igjennom ei såkalla de-kommuniseringslov, som ikkje berre har kriminalisert UKP, men i tillegg forbaud bruken av alle kommunistiske namn og symbol i det offentlege rom, legaliserte destruksjon av sovjetiske krigsminnesmerke, og hindra undervisning om dei positive aspekta ved Sovjet-historia i skulane.

Den ukrainske regjeringa trappa endå meir opp forfølginga av kommunistane etter at borgarkrigen braut ut i dei aust-ukrainske regionane Donetsk og Lugansk i 2014-15. Partiet hadde blitt åtvara om at statens nasjonalistiske politikk kunne føre til konfliktar i aust, og sa dei frykta etableringa av eit fascistisk diktatur, noko den aukande makta til væpna nynazistiske grupper tydde på.

I staden for å lytte til UKPs bøn om forhandlingar, starta regjeringa ein krig i aust som tok rundt 15 000 liv mellom 2014 og 2022. Leiaren for UKP, Petro Symonenko, vart av den ukrainske regjeringa stempla som forrædar for sine gjentatte krav om våpenkvile og direkte forhandlingar om å stoppe kampane.

Medlemmer av den fascistiske Svoboda-gruppen i Ukrainas Odessa-region ødela denne statuen av V.I. Lenin i landsbyen Krasnye Okny i januar 2015. Under den ukrainske regjeringens lov om «avkommunisering» ble ikke bare statuer av Lenin, men også monumenter til soldatene fra den røde hær som kjempet mot Hitlers nazistiske inntrengere under andre verdenskrig beordret ødelagt. | Foto via KPRF

UKP bad dei første dagane av borgarkrigen om ei føderal løysing dei ulike folkegruppene i Ukraina, forut for Minsk-avtalen. Sistnemnde var meint å stagge kampane i Doetsk og Lugansk ved å løyve autonomi for områda, men regjeringa i Kiev retta seg aldri etter overeinskomsten. UKP-kadrane og -medlemmane, på si side, heldt fryktlaust stand mot regjeringa sine lovforbod, og fortsette sitt politiske arbeid.

I eit intervju i People’s World i november 2019 diskuterte Mikhail Kononovich Kommunistisk Ungdomsunion si mobilisering mot regjeringa til president Volodymyr Zelensky si privatisering av offentleg eigd jordbruksland.

Etter Sovjetunionens fall i 1990-91 gav den ukrainske regjeringa opp kollektivbruksystemet som hadde definert sosialistisk jordbruk i SSSR. Men jorda som før hadde vore kollektivt eigd, vart distribuert ut blant medlemmar av bruka, og det vart innført forbod mot vidaresal, slik at småbrukarar kunne vernast mot å bli slukte av industrikonserngigantar.

Zelensky-regjeringa reverserte i 2019 den politikken. Det utløyste frykt for at ukrainsk jordbruksland – som tar opp like mykje plass som Frankrike og Tyskland til saman – skulle bli slukt av utlandske agrobusiness-gigantar.

Ukraina er storprodusent av kveite. Saman med Russland står dei for ca 30% av kveite-verdshandelen. Den russiske invasjonen av Ukraina og krigen som følgde, har forstyrra eksporten frå begge landa og sendt dei globale kveiteprisane i taket. Den internasjonale matprisinflasjonen, som allereie før krigen var jamt stigande, vil heilt sikkert akselerere. Det vil føre til høgare profitt for produsentar utanfor konfliktsona.

Medlemmer av den nynazistiske Azov-bataljonen marsjerte i Kiev, Ukraina.

Mikhail Kononovitsj plasserte regjeringa si forfølging av kommunistar innanfor konteksten av neoliberal økonomisk politikk med marknadsretting og privatisering, slik som landsalet, som har blitt følgd sidan kuppet i 2014.

Gjennom heile 1990-talet og mesteparten av 2000-talet var UKP det største partiet i det ukrainske parlamentet, og i det siste valet før partiet vart forbode, fekk det nær tre millionar stemmer. Det stod ofte som ei vegsperring mot fleire regjeringsforsøk på å selje ut meir av offentleg eigedom og ressursar arva frå Sovjet-sosialismen.

Kononovitsj sa at kriminaliseringa av UKP var meint å «rydde av vegen venstrepartia frå politikken, slik at dei ikkje ville blande seg inn når levestandarden skulle senkast eller land skulle seljast.» Kononovitsj samanliknar kampen med motstanden mot nazi-invaderarane under Andre verdskrig: «Salet av [offentleg] land er vårt Stalingrad – ikkje eitt steg bakover! Stopp salet av land!»

Kononovitsj-familien har gong på gong blitt angripe av både statlege styresmakter og fascistiske milits-styrkar. I følge eit spørsmål i Europa-parlamentet: medan dei i 2016 la ned blomar på eit monument over Raude armé-soldatar som kjempa mot Hitler, vart Mikhail Kononovitsj og andre medlemmar av Komsomol offer for eit overfall frå høgre-ekstrem milits. Kononovitsj fekk alvorlege slag mot hovudet og ein annan medlem mista nesten synet. Fascistiske gjengar prøvde å presse sjukehustilsette til å ikkje behandle dei skadde kommunistane, og seinare kom dei også med gjentatte truslar mot kona og dottera til Kononovitsj i heimen deira.

Når dette går i pressa er statusen til dei to brørne, Mikhail og Aleksander Kononovitsj, og kva for tilhøve det er i fengselet, ukjend.

Informasjon frå UKP er vanskeleg å skaffe på grunn av kampane i og rundt Kiev, og fordi partiet sine nettsider og ellektroniske kommunikasjonskanalar har blitt blokkerte av regjeringa sidan rett etter at krigen starta.

Artikkelforfattaren C.J. Atkins er sjefsredaktør for People’s World. Han har ein doktorgrad (Ph.D.) i politisk vitskap frå York University i Toronto, og han har forsknings- og undervisningsbakgrunn innan politisk økonomi og politikken og ideane til venstresida i USA.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Tom Blackout

Lenker til denne artikkelen finnes i original-artikkelen på engelsk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  11 mars 2022 12:53

  «Etter Sovjetunionens fall i 1990-91 gav den ukrainske regjeringa opp kollektivbruksystemet som hadde definert sosialistisk jordbruk i SSSR. Men jorda som før hadde vore kollektivt eigd, vart distribuert ut blant medlemmar av bruka, og det vart innført forbod mot vidaresal, slik at småbrukarar kunne vernast mot å bli slukte av industrikonserngigantar.

  Zelensky-regjeringa reverserte i 2019 den politikken. Det utløyste frykt for at ukrainsk jordbruksland – som tar opp like mykje plass som Frankrike og Tyskland til saman – skulle bli slukt av utlandske agrobusiness-gigantar».

  I 2014 tilbød Verdensbanken (WB) Ukraina et lån på en milliard dollar på den betingelse om at utenlandske investorer kunne kjøpe ukrainsk matjord, den fineste svartjorden i verden for korndyrking. En betingelse som var fullstendig irrelevant for at Ukraina kunne betale lånet tilbake, men det er den fremgangsmåten WB og IMF alltid bruker ovenfor u-land, for det er storkapitalen som står bak WB og IMF.

  IMF tilbød Ukraina syv milliarder dollar på den betingelse at Mosanto, nå Bayer, kunne begynne med utplanting av GMO matvekster i ukrainsk jord. Dessverre så sa Ukraina ja til begge lånene som vi nå vet, og det er nok grunnen til at Zelensky-regimet nå selger ut Europas kornkammer til storkapitalens agrobusiness-giganter som Wall Street ønsker.

  Ukraina har aldri hatt mulighet til å betale tilbake åtte milliarder dollar til WB og IMF allikevel, for Ukraina har lavere BNP enn Namibia. Og USA, les Wall Street, har sørget for uroligheter og ustabilitet i landet hele tiden etter 2014 for å hindre vekst i landet, noe det er grunn til å tro har vært Wall Streets strategi. WB og IMF er bankkartellets fremste instrumenter for en ikke-militær overtakelse av land, noe som er bevist i mellom og Sør-Amerika, Karibia, Afrika og store deler av Asia, og USA har diktert det meste i Ukraina etter 2014.

  Svar
 • «Ungkommunister i Ukraina risikerer dødsstraff»

  For kort tid siden publiserte Monica Sortland og Knut Lindtner et innlegg av Thierry Meyssan som sa at det bare var positivt om Russland invaderte Ukraina og likviderte «nazistene», dvs. ukrainske nasjonalister.

  Venstreekstreme bør først ta et oppgjør med sine egne tyranniske holdninger før de leker moralister. Venstreekstreme hyklere som propagerer drap på nasjonalister fortjener å steke i sitt eget fett.

  –Når det er sagt så er Zelensky verken nasjonalsosialist eller kulturkonservativ. Han er en jøde hvis show og presidentkampanje ble finansiert av en jødisk oligark. Ukraina er kaotisk.

  Det mest nasjonalsosialistiske partiet i Norge av størrelse er Senterpartiet. Og Senterpartiet er EU-motstandere, imot ekstern innflytelse og imot eksternt eierskap av hjemlandet. (Men er pro-NATO fordi de er dumme.)

  Svar
 • Solzjenitsyn sa at sovjetsamveldet og bolsjevikene drepte 60 millioner slaviske folk som de selv tilhørte. Og så har vi Holdomor, et slakt av 10 millioner kristne ukrainere. Det fører til at ukrainerne så Hitler som deres mulige frelser? Men Hitler hadde allerede tapt krigen i 1942 og resten var bare krampetrekninger fra tyskerne. Urfolksslaviske ukrainere kan også være nazister men neppe mange.
  Hvilken mentalitet, ideologi og etnisitet har dagens elite i Russland? Hvem erstattet alle de slaktede slaviske menneskene?

  Svar
 • Det kommunistiske Russland ble drevet av Rothschild SIONIST-KHAZARS som plyndret Russland til grunnmurene – Deretter henrettet de 90 mill. russere !

  Som Vladimir Putin tidligere har uttalt: 85 % av den sovjetiske regjeringen i 1917 ble utgjort av Rothschild-sionistiske Khazars !
  I virkeligheten var den Bolsjevikiske Sovjetregjeringen stort sett sammensatt av Sionistiske Khazarer og slett ikke hverken Russere eller ekte Jøder – De hatet Russere og det har Khazarene gjort i 1000 år helt siden general Kiev tvang dem ut av områdene deres ! (Før den tid også) !

  Disse luciferiske sionistene forfulgte nådeløst kristne spesielt, beskyttet deres Banking Zionist Khazars og gjemte seg bak navnet Jøde !
  Ja Zelensky er en falsk jøde som vant valget i Ukraina 2019 etter at mye av kampanjen hans angivelig ble finansiert av en av Ukrainas rikeste og mest korrupte oligarker, Igor Kolomoisky !

  Lenin, Stalin, og Trotsky var slettes ikke Russere – så det er sagt !
  Litt historie kan være nyttig og fakta er at Russland aldri var helt Kommunistisk – Russerne selv hatet faktisk kommunismen !

  Svar
  • Av og til kan det være meget nyttig å forstå de historiske fakta korrekt for å kunne uttale seg om «sannheter» og ikke vandre på avveier for å promotere usannheter og løgn !
   Eventyr blir fort avslørt og er kun spill av tid ! Vi har media som klarer dette med løgn og desinformasjon godt nok – Dersom vi fremdeles har muligheten til å tenke selv – Så gjør det ! 😉

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Film fra Hemali

Beretninger etter vaksinering

Forrige innlegg

Medier og eksperter påvirker Norge’s befolkning

Hvorfor er det så mange løgner om Russland’s motiver?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.