POSTED IN Demokrati, Israel

Demokrati er et omstridt begrep.

Er staten Israel demokratisk?

0
Print Friendly, PDF & Email

Staten «Israel» er ikke «demokratisk» – men en grunnleggende rasist-stat.

Av Trond Ali Linstad

«Israel» er en rasistisk apartheid-stat. Rasistisk – ja, visst! Det er lagt grunnleggende forskjeller inn i den israelske staten med privilegier og fulle rettigheter til en gruppe: jøder. Mens andre – palestinske arabere – ikke gis disse rettigheter! De blir grunnleggende diskriminert: forskjellsbehandlet. Dette er «Israels» vesen.

«Israel», en rasistisk stat

 • Palestinske rettigheter overkjøres og settes til side. Palestinere fordrives, de er «uønsket» i den israelske staten. Palestinske eiendommer rives ned eller eksproprieres, «Israel» vil ta alt.
 • «Har man en befolkning som skiller seg fra den øvrige, og denne gruppen ikke besitter de samme rettigheter som den øvrige befolkning, taler man om rasisme.» (Gyldendals Store Konversasjons-leksikon.)
 • «Alle mennesker er født frie, likeverdige og likeberettigete uten forskjellsbehandling av noe slag.» (FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.)
 • Israels systematiske diskriminering og forskjellsbehandling er rasisme. Den er bygget inn i Israels karakter. «Israel» er en rasistisk stat.

«Israel» er en apartheid stat

Israel har ingen grunnlov, men et sett med «fundamentale lover» (Basic Laws), som nevnt over. Disse grunnleggende lovene gir eksplisitt sionistiske organisasjoner rett til å styre en rekke virksomheter i Israel  for å tilgodese «jødiske interesser». Den Israelske Landautoritet (ILA) håndterer statlig jord, det svarer til 93 % av land i «Israel», «som ved lov er stengt for bruk, utvikling og eierskap av ikke-jøder». (FN-dokument: “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid. Beirut, 2017».) 

Videre: “Staten Israel skal være åpen for jødisk innvandring og for å bringe inn jøder I utlendighet.” (Israels Uavhengighetserklæring.) Israel har absorbert 1 million jødiske innvandrere fra Russland, men nekter å ta tilbake 1 million palestinere som sionistene har fordrevet.

Amnesty International har påpekt:

Israel er en apartheid stat. Amnesty International har pekt på dette i rapporten: «Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity». (2022):

 • Apartheid betyr at en etnisk gruppe blir grovt diskriminert til fordel for en annen.
 • Dette skjer systematisk i Israel og over tid.
 • Israel begår apartheid mot palestinere.
 • Den systematiske diskrimineringen av palestinere utgjør apartheid.
 • Apartheid er en forbrytelse mot menneskeheten, definert i Roma-vedtektene til Den internasjonale straffedomstol og FN-konvensjonen mot apartheid
 • Israelske myndigheters omfattende og alvorlige menneskerettighetsbrudd mot palestinere er del av en målrettet strategi for å diskriminere og undertrykke dem.

Amnesty skriver:

 • Israel må avvikle apartheidsystemet og diskrimineringen, segregeringen og undertrykkelsen som opprettholder det.
 • Israel må avvikle apartheidsystemet og begynne å behandle palestinere som mennesker med like rettigheter og verdighet.
 • Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt.
 • Ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning.

Human Right Watch og andre instanser har pekt på det samme: «Israel» er en apartheid stat som undertrykker palestinerne i en «forbrytelse mot menneskeheten».

Aftenpostens Harald Stanghelle, og andre «Israel»-venner – og apartheid-forsvarere som Stanghelle – bør vite det. Se klippet fra Aftenposten, 20. februar, over. Med illusjon og falsk presentasjon av «Israel» som «demokrati».

Forsidebilde: Raimond Klavins

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ikke folkehelse, men Klima.

Vi skal ikke spise sunnere, men mer bærekraftig.

Forrige innlegg

Allierte i den samme unionen?

Tyskland blokkerer Ungarns atomreaktorprosjekt, og setter Budapests energi-suverenitet i fare.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.