POSTED IN Helse, Mat/Landbruk

Demensdiagnosen har økt og levealderen går ned.

Kan rapsolje ha noe med det å gjøre?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rapsolje virker som rottegift

Av Peter Haisenko, anderweltonline.com

Rotter er smarte dyr. De spiser ikke en forgiftet lokkemat som raskt fører til døden. Derfor er rottegiften laget slik at døden først inntreffer etter noen dager. Rottene oppfatter da ikke sammenhengen mellom lokkematen og døden. Gjør man noe liknende med mennesker som en del av en depopulasjonspolitikk? 

Siden korona og de tilhørende injeksjonene har det kommet stadig flere rapporter om at dette er del av en politikk for å redusere antall mennesker på jorden. Det blir også diskutert om den farmasøytiske industrien kanskje ikke har noe ønske om å kurere mennesker, men heller å skape en lengst mulig avhengighet av sine produkter. Det har etter hvert dukket opp dokumenter som tyder på at det i flere årtier har blitt planlagt en politikk som skal redusere eller til og med reversere veksten i verdens befolkning. Om dette virkelig er tilfellet, tør jeg ikke å ha en sikker formening om. Men det er ting som tyder på at det kan være noe i det.

Før vi går nærmere inn på dette, bør vi vurdere hvordan en slik politikk burde utformes for at menneskene ikke skal kunne oppfatte hva som foregår. Mennesker har en langt bedre hukommelse enn rotter. Da er en forsinkelse av effekten på noen dager ikke nok til å skjule sammenhengen mellom selve giften og den dødelige forgiftningen. Måneder eller aller helst år må til for å kunne gjøre det. Covid-injeksjonene er et godt eksempel på dette. Som noen virkelige eksperter forutsa, har det etter injeksjonskampanjene vært en del spontane dødsfall, men det er flere som vil dø av injeksjonene på lang sikt. Overdødeligheten siden starten av «vaksinasjonskampanjene» viser dette veldig tydelig. Derfor vil jeg betegne Covid-injeksjonene som rottegift for mennesker. Men nå viser ny kunnskap om et annet produkt at det nok finnes enda et prosjekt hvis helseskadelige virkning, helt fram til døden, er enda vanskeligere å oppdage, og det har pågått i mer enn to årtier.

Millionkampanjen for rapsolje

På 1990-tallet ble rapsolje aggressivt markedsført som et spesielt sunt næringsmiddel. Frem til da hadde den vært regnet som uegnet til menneskeføde. Rapsolje inneholder erukasyre. Tidligere var det mer, men så klarte man gjennom foredling og genteknologi å oppnå en kraftig reduksjon i innholdet av erukasyre. Men erukasyren er der fortsatt, og da helt klart i en stor nok mengde til at den har en effekt. Erukasyre har mange uheldige effekter på menneskekroppen. Og dette er noe som utvikler seg over tid. Det har for eksempel lenge vært kjent at erukasyre skader hjertemuskelen. Altså skader, ikke bare kan skade. Det kan godt ta mer enn ti år før skadene merkes etter langvarig inntak av rapsolje. Hvordan var det nå igjen med rottegiften? Men skader på hjertemuskelen er ikke det eneste problemet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Erucasäure

Vi har i de siste årene sett en betydelig økning i demens og andre degenerative sykdommer. Mer om det i artiklene som det er lenket til. For noen år siden måtte man forbauset konstatere at forekomsten av hjerteproblemer er økende til tross for medisinske fremskritt. Man kunne ikke finne noen forklaring på dette. Men jeg tror at det er den omfattende bruken av rapsolje som er årsaken. Den farmasøytiske industrien er fornøyd, for salget av hjertemedisiner har økt tilsvarende. Og ikke bare det. Siden man begynte med Covid-injeksjonene, har forventet levealder gått ned. Men er det bare dette geneksperimentet som er årsaken til det? Kan det ikke tenkes at konsekvensene av dette eksperimentet og langtidsvirkningene av erukasyren i rapsolje overlapper hverandre? Hvis det altså er mer enn én årsak, er det er ikke mulig å identifisere virkningen av de enkelte faktorene og å skille dem fra hverandre. For i grunnen virker begge som rottegift.

Veganere advarer mot inntak av rapsolje

Jeg og en del andre er så heldige at vi reagerer mer eller mindre mildt allergisk på rapsolje. Hos meg fremkaller det umiddelbart diaré, andre får mage- og tarmkramper. Igjen er det slik at man er heldig om man klarer å komme fram til at det er inntak av rapsolje som er årsaken og dermed prøver å unngå denne oljen. Men det er vanskelig. Den finnes i dag i så å si alle matvarer. For eksempel finnes det i München bare to sorter majones som ikke inneholder 80 prosent rapsolje. De er fra Al Natura og Demeter. Frem til for litt under to år siden kunne man fortsatt bruke produktene fra Thomy, men også de har gått over til den billige rapsoljen. 

Jeg har advart mot inntak av rapsolje i godt og vel 20 år, blant annet i artikler på Anderweltonline. Så noen av mine lesere er altså klar over dette. Iblant har jeg følt meg som en ensom stemme i ørkenen. Men det har nå endret seg. Av alle ting har en portal for veganere nå tatt for seg dette temaet og publisert en direkte knusende studie om rapsolje. Den er rik på detaljer, og lister opp ytterligere skader som inntak av rapsolje kan forårsake. Så her er lenkene til mine (gamle) kommentarer, som nå alle bekreftes av veganerportalen. Den tredje lenken er til veganerportalen. Da gjenstår det bare for meg å ønske alle lykke til, og å håpe at de ikke har konsumert for mye rapsolje, og at det ikke er for sent å fjerne denne rottegiften fra menyen.

https://www.anderweltonline.com/wirtschaft/wirtschaft-2013/rapsoel-ist-teil-der-wirtschaftlichen-probleme-in-suedeuropa/

https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/medizin-und-gesundheit/rapsoel-fuer-kraftfahrzeuge-ungeeignet/

Oversatt av Rune G.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • ‘Superfeittsyrene er ekstremt gode til å løysa opp betennelsar
  Betennelsar er bra. Akutte betennelsar er ein viktig del av immunforsvaret vårt. Dei oppstår når komponentane i immunsystemet til kroppen flokkar seg rundt ein inntrengjar eller ein skade for å rydda opp og jaga inntrengjaren på flukt. 
  Når jobben er gjort, løyser betennelsen seg opp att.
  Det er i alle fall meininga. Men nokre gonger slepper ikkje betennelsen taket sjølv om jobben er gjort. Den blir kronisk. Vi har legemiddel mot dette i dag, men dei kan ha alvorlege biverknadar. 
  Forskargruppa Lipchem ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo forskar på eit alternativ: superfeittsyrer.
  – Superfeittsyrene er signalmolekyl som påverkar immunresponsen. Dei oppstår ved ein betennelse og bidreg til å rydda han opp, men vert brotne ned i kroppen så snart jobben er gjort.’
  https://www.forskning.no/medisin-molekylaerbiologi-partner/superfeittsyrene-er-ekstremt-gode-til-a-loysa-opp-betennelsar/2287989

  Kanskje litt på siden.
  Men fettstoffer har nok stor betydning for vår kropp. Både animale og vegetabilske.
  Kanskje bør vi være forsiktige med å bruke fettreduserende medisiner, som kolesteroldempende ?
  Og fettsyrer som er for sterkt varmebehandlet/herdet. (ødelagt) ?

  Svar
 • Northern Light.
  6 desember 2023 17:43

  Keith Downey er en kanadisk forsker som er utropt som rapsoljens (canola oil engelsk) far, han er 96 år gammel. Nå som det viser seg at rapsolje er som en langsomtvirkende gift for menneskekroppen, og kan ha gitt millioner demens og hjerte og karsykdommer, som mye av den nyere forskningen har vist, kan han fremdeles svare på spørsmål om han vil forsvare rapsolje som sunt for helsen.

  Ancel Benjamin Keys, (han ble 101 år gammel), er forskeren som mente mettet fett var usunt, og som fikk mye av den vestlige befolkningen til å gå over til lettprodukter på 60-70 tallet, og fedme som tar livet av millioner ble en folkesykdom fra 80 tallet i Vesten, spesielt i USA. En del av hans forskning som 7-lands studien fra 60 tallet ble kritisert, blant annet for å ha utelatt Frankrike, som brukte mye mettet mett i matlagingen, men hadde et lavt antall med hjerte og karsykdommer i befolkningen på den tiden.

  Nyere forskning frikjenner mettet fett som farlig for helsen. Det samsvarer med at det faktisk var mye mindre fedme før tidsalderen med lettprodukter med umettet mett. Hjerte- og karsykdommer var nesten et ukjent begrep blant grønlendere og inuitter, og som hadde et kosthold med mye rent spekk. Det var etter at de fikk vestlig mat fra USA og Europa at de fikk mer hjerte- og karsykdommer.

  En annen av finansfolket, John D. Rockefeller (han ble 98 år gammel), grunnla den farmasøytiske industrien nærmest ved et kupp, som utryddet naturmedisinen, og som tidlig ga han monopol på fremstilling av legemidler, (eller som mer riktig skulle vært kalt heksebrygg som vi vet nå etter covid-plandemien), og utdanning av legene som er industriens salgspersonell, og som skal få få mange som mulig til å bruke «legemidler» fra industrien for resten av livet. Hvor mange millioner liv har Big Pharma tatt? Etter sigende brukte ikke Rockefeller selv legemidler fra sin egen industri, han sverget til naturmedisin, og ble 98 år.

  Disse er relativt anonyme blant det selvutvalgte folket, ukjente navn for de fleste, men som har tatt millioner av liv og bragt elendighet til millioner som også tar liv. Som Milton Friedman, som utviklet oppskriften for «skjokkdoktrinen», om hvordan lure utviklingsland til å ta opp statsgjeld som de ikke kunner betale, ta landressurrsene deres som betaling, og holde landene nede med gjeld og renter mens de plyndres. En globalistisk spesialitet for Verdensbanken og IMF, finansfolkets instrumenter for dette.

  Kissinger er den i blant dem som er mest kjent blant de som er interessert i geopolitikk og geoøkonomi og leser alternativpressen, som blant annet ansvarlig for millioner av døde med teppebombing, også med napalm, over vietnam, Kambodia og Laos, og som tusener i landene dør hvert år fremdeles.

  Men siden mat er eksistensielt og noe en daglig må spise, kan autoritative forskere blant dem, ved å gi kostholdråd som virker mot folkehelsen, og som deres hovedstrømpresse og media fremmer som sunt, ta mange millioner flere liv. Det selvutvalgte folket kan ikke vurderes som individer, de har alle sine oppgaver, noen er harmløse, som dirgenter og skuespillere, men hvis en vurderer dem etter de gjør kollektivt, er det full krig mot menneskeheten på alle plan.

  Svar
 • wasan Totland
  6 desember 2023 20:18

  Lars Bern skriver en del om disse oljene vi anvender på sin side Anthropocene. Han sier de skaper mengder av små inflamasjoner i blodbanen som i sin tur må repareres av immunforsvaret. Han hevder også at kostholdet vi har i dag med prossessert mat er svært langt unna det kroppene våre er vant med de siste 30-40 tusen år. Når det gjelder oljer fremhever han olivenolje, kokosolje og rapsolje som sunne. Noen burde kanskje sende denne artikkelen til en så oppegaende person i mange henseender som Bern?

  Svar
  • Rapsolje regnes blant de sunneste matoljene på grunn av det høye innholdet av omega-3-fettsyrene. Men ettergår man forskningen som er gjort på omega-3, finner man urovekkende likheter med kolesterol-spøkelset som skremte verden i flere tiår. Det ble brukt ufattelig mange milliarder gjennom mange år, og noen av verdens beste forskere viet sine karrierer til å bevise en påstand vedtatt som sann på forhånd; at kolesterol er farlig. Men sannheten seg inn etter hvert, det store forskningsmaterialet som ble produsert viste ingen støtte til påstanden, og konklusjonen var uunngåelig: Kolesterol-myten er usann.

   Tilsvarende ser vi med omega-3-forskningen. En konklusjon om omega-3-stoffenes fantastiske virkninger er vedtatt på forhånd, og milliarder pøses inn på forskning viet til å frembringe et ønsket resultat. Men etter flere tiår sitter vi igjen med null bevis. Omega-3 viser enten ingen eller negativ sammenheng med god helse.

   Svar
   • wasan Totland
    10 desember 2023 11:38

    Der er jeg fullstendig enig med deg og delvis Bern. Han seier forøvrig at de med høyere kolesterolverdier lever lengre. Legene jeg har hatt, og det er mange grunnet udugelighet, presser stadig på men jeg vil ikke ha statiner. Bern sier at han ble skadet av denne kolestereol medisinen.

  • Takk for tipset om Lars Bern, fant et klipp på Youtube som umiddelbart ga gjenklang om alt fra ernæring til synet på globalismen.

   Mitt kosthold er nesten ufattelig enkelt, fritt for ultraprosessert mat og E-stoffer, det meste er uprosessert som nøtter og frø, frukt og grønnsaker, rent kjøtt, egg og melk. Matsnobberiet tar fokus fra det mat skal være og gjør det til et hedonistisk nytelsesmiddel.

   Svar
   • wasan Totland
    12 desember 2023 16:35

    Versegod. En av de tingene som det er satt lite fokus på er at du kan godt kjøpe billie appelsiner men det er ikke sikkert at vitaminene følger med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varsler:

Djevelen bor i Geneve.

Forrige innlegg

Ingenting er akkurat slik vi blir fortalt.

Noen ganger er det noe helt annet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.