POSTED IN Klima, Media, Norge

De store mediene informerer ikke lenger om klima.

Klimapolitikken handler ikke om klima.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Massiv klimapropaganda

Av Geir Aaslid

Tallrike politikere og mediefolk har lenge påstått at kampen mot klimaendringer er en eksistensiell utfordring og den aller viktigste saken for menneskeheten. FNs klimapanel (IPCC) lanserte 28. februar andre del (WG2) av sjette hovedrapport. WG2 handler om virkningene av klimaendringene og hvordan vi kan tilpasse oss. Vi ser på kun ett av mange villedende medieoppslag, fra VG her hvor vi tar tak i tre punkter i en tekst hvor det aller meste er usant, villedende eller manipulerende.

______________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
______________________________________________________________________

Bakgrunn

Som vanlig finnes det en lengre rapport, samt et såkalt sammendrag for politiske beslutningstagere (SPM), hvor sammendraget slett ikke er dekkende for rapporten, men ligner mer på et bedrag. Det er viktig å huske på at dette er en politisk rapport bygd på første del (WG1) hvor politikerne har ekstrahert ut bare det som passer til den vedtatte klimapolitikken, mens vitenskap som ikke passer narrativet er utelatt eller manipulert. Denne rapporten kommer i det sjette året med synkende global temperatur.

Propaganda og faktafeil i VG

«Verden opplever allerede store tap av menneskeliv og natur som følge av menneskeskapte klimaendringer.»


Denne første setningen er usann. Det årlige tapet av menneskeliv grunnet alle naturkatastrofer har gått ned med mer enn 90 % de siste 100 årene, jfr figuren under som viser en sterkt synkende trend, mens budskapet i VG ukritisk selger en stigende trend. Det er i tillegg et kritisk fravær av data som peker entydig på at våre utslipp har målbar påvirkning på nesten alle typer ekstremvær.

Både dødsfall og økonomisk skade ift GDP på grunn av ekstremvær har gått klart ned siste 100 år, her SSB-forsker Bjart Holtsmark i Aftenposten«Statistikk fra de siste 120 årene viser at stadig færre omkommer i værrelaterte naturkatastrofer. I inneværende tiår er tallene så langt spesielt lave.»

Hvor er faktasjekken?

VG intervjuer forsker Siri Eriksen, klimaprofessor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun er en av hovedforfatterne og var også med på oppsummeringen for politikere (SPM). VG har unnlatt å ta kontakt med en objektiv forsker for å få en faktasjekk eller faglige motargumenter. Etikken her er tydelig – ingen skal tillates å kritisere FNs klimapanel.

Forsker Eriksen: «For enkelte samfunn, som lavtliggende øysamfunn, er toget i ferd med å gå, om det ikke allerede har gått.»
Setningen over er en usann og politisk påstand, uten nærkontakt med fysisk vitenskap. For det første, på de aller fleste koralløyene vokser arealet til tross for noe havstigning, nå som før. Havstigningen er bagatellmessig, i størrelseorden 5-10 cm pr 100 år, legg til/trekk fra for usikkerhet på 10 cm pr 100 år. Det er ingen tegn til akselerasjon, med mindre man legger til subjektive juksteringer til rådataene.

Usant om irreversible endringer

VG skriver: «Det vil kunne sette i gang prosesser som er umulig å reversere. Havnivåstigning, tap av arter, isbreer og havis, er regnet som irreversibelt.»

Påstanden er at dette kan skje dersom 1,5 grader global oppvarming overskrides. Setningen over er propaganda, og den er håpløst tøvete, uten noen befatning med kjent vitenskap.  i naturvitenskapen kjenner man ikke til prosesser som er irreversible (såkalte vippepunkter, eller tipping points), da det i alle kjente prosesser er dempende tilbakekoblinger. (Se KN273 for mer om tilbakekoblinger)
Det nærmeste man kommer er ferden inn i en istid (en kjølende prosess over minst 5000 år som pågår nå) og ut igjen etter ca 100.000 år, og hvor endringer i havnivå definitivt er reversible i en skala på 80-120 meter mellom havet nå og havet ved full istid. Nåværende varmetopp er den kaldeste av 10 siden forrige istid, jfr. figuren under, fra boka Motvekt av Gregory Wrightstone.

Også Klimapanelet påpeker at irreversible prosesser ikke eksisterer, men begrepet brukes likevel til å skremme befolkningen. Hvor er faktasjekken ???

however, there is no evidence for global-scale tipping points in any of the most comprehensive models evaluated to date in studies of climate evolution in the 21st century

IPCC 2013 WG1AR5. Side 145, siste avsnitt i 1.2.2
Av ti varme perioder de siste 10 000 år er vi nå i den kaldeste av disse ti.

Når det gjelder den globale oppvarmingen, så er vi altså i det sjette året med global nedkjøling etter en kortvarig El Nino-forårsaket varmetopp tidlig i 2016. Og mer vesentlig, professor Richard Tol, en av hovedforfatterne i forrige klimarapport, med ansvar for å kartlegge effektene av global oppvarming, er klar på at all oppvarming opp til 2 grader, utelukkende har positive effekter, altså et nivå nesten 1 grad over nåværende temperatur. Se figuren under. Fjorårets klimarapport påpeker også at de økonomiske effektene av all oppvarming opp til 6 grader er minimale, sammenlignet med alt annet som påvirker økonomien.

To ulike kurver for klimapåvirkning, fra professor Tol.

Hovedelementene i oppslaget over er oversendt de ansvarlige (?) journalistene samt VGs ansvarlige for etiske forhold, da det er etisk uforsvarlig både med så mange grove faktafeil i ett enkelt oppslag, og med en slik subjektiv vinkling av klimasaken i deres tekst 28/2 og i VGs generelle dekning av klimasaken.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Klima hysteriet handler om akkurat det samme som corona hysteriet… Begge er korrupsjon for å gjøre de rike og mektige enda rikere og mektigere…

  Klima og corona hysteriet var ment å fungere som en falsk ytre fiende hele verden kunne samle seg om å bekjempe slik at folk flest skulle akseptere mindre frihet og lavere leverstandard. Men i stedet fungerte det splittende og førte til at enda flere ble klar over WEF og Davos milliardærene maktupp hvor de prøver å gjøre verden om til et globalt paradis for de rike og mektige. Les boken «the great reset» skrevet av WEF lederen Klaus Schwab, der står alt dette forklart.

  Svar
 • Selvfølgelig skjer det klima og vær- endringer, som det alltid har gjort. Enten det er fra sommer til full vinter i Norge ( som jo kan sies å være et krise-scenario), eller våtere og/eller varmere perioder gjennom året eller gjennom ti-år i andre deler av verden.
  Så får vi forberede oss på det.
  Gjennom kunnskap og vitenskap. Ikke politikk og konstruert frykt.
  Gjennom dialog og brytning av kunnskap og meninger.
  De som vil KRISE-manipulere har antagelig ikke klima eller befolkningenes ve & vel i sin hensikt.
  Man arbeider ikke effektivt mot et positivt mål, hverken det enkelte samfunn eller på kloden som helhet, når man skremmer , skaper frustrasjon og frykt og fratar nye generasjoner livstro.

  Hva kan man gjøre hvis det blir uutholdelig varmt i perioder i noen områder?
  F.eks. produsere solceller for fullt for bruk til å kjøle ned boliger, der sola stort sett skinner og gir energi til dette.
  – Som vi har forberedt oss på vinter i Norge ved å bygge ut vannkraft energi og isolert boligene våre, gjennom 50 år. Vi fryser ballene av oss ute om vinteren, og har mulighet for matproduksjon kun en liten del av året, men vi overlever grunnet langsiktig strategi.
  Hver nasjons innbyggere/arbeidskrefter er sjøl i stand til å forholde seg til sin nasjons utfordringer.
  Så kan nasjoners innbyggere, mer enn politikere med sin frykt-politikk kan, samarbeide i vennskapelighet når det gjelder teknologi og kunnskap.

  Når frykt påføres en befolkning, og politikk trumfer vitenskap, det er da det er KRISE.

  Svar
 • Wasan Totland
  4 mars 2022 12:01

  Jentungene i Faketisk har vel ingen kompetanse om så var? Likevel er det bra at noen presser på.

  Svar
 • Henning Nielsen
  5 mars 2022 10:29

  Takk til Geir Aaslid for meget god og betimelig kritikk av klima-jukset og klima-hysteriet. Det er altfor mye penger i spill til at noen gir slipp på denne lukrative inntektskilden. Mens andre, det vi si vestlige naive innbyggere og deres ikke fullt så naive regjeringer, skal utarmes og likevel sitte igjen med dårlig samvittighet. For klima-synden er som arvesynden, den tar aldri slutt.

  Når man skremmer med 1,5 grad oppvarming, så er det også juks, for man «glemmer» å si at i følge klima-hysterikerne har vi allerede opplevd 1,0 grad oppvarming (fra akkurat når er det visst ingen som tør si helt sikkert), det betyr at det vi har igjen før alt tipper over i Varmageddon er en skarve halv grad salig Anders Celsius. 0,5C. Deretter bærer det lukt ned i en uavvendelig ferd mot et veldig varmt sted. Det er det «tippepunkt» betyr; har du først tippet ned, så tipper du ikke opp igjen. Minner om en viss religion, ikke sant? Du er fortapt! Nesten, for hvis du gruser din personlige og landets økonomi, følger kjøtt-moral og bil-moral (ikke Bal-moral, for kongelige er fritatt) og metan-moral som vi ikke skal gå nærmere inn på, så kan du frelses. Nesten. En liten stund. Skruen må nemlig strammes hele tiden for å holde folket i age. Frykt er en balansegang på stram line, for lite eller for mye er like ødeleggende for myten om klimakrise. Vi kjenner jo mekanismen godt nå, for pandemi-hysteriet følger samme oppskrift.

  En enkel definisjon på IPPC kan være denne:
  «Det er alltid NESTEN for sent.»

  1992: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel
  2002: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel
  2012: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel
  2022: Vi har et tidsvindu på ti år til å handle, ifølge FNs klimapanel

  https://forskning.no/klima/fns-klimapanel-de-neste-ti-arene-blir-avgjorende/1990629

  Svar
 • Wasan Totland
  6 mars 2022 18:56

  Denne stod i DN den 05.03.2022. Mot normalt :-)
  Stabilt skyhøye strømpriser i Sør-Norge

  Strømprisen i Sør-Norge blir 1,88 kroner per KWh søndag. Dette er litt over lørdagens pris på 1,83 kroner, men litt lavere enn årsrekorden på vel to kroner som ble satt fredag.

  I Midt-Norge og Nord-Norge faller prisen søndag til 13,8 øre, fra 14,6 øre lørdag.

  Danmark har fortsatt de høyeste strømprisene i Norden, på over 3,30 kroner per KWh, mens prisene i Sør-Sverige er under halvparten så høye som på norsk side av grensen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

En moral for oss og en for de andre:

Her er to typer prinsipper og moral.

Forrige innlegg

Sanksjoner mot Russland vil føre til:

Noe verden aldri har sett før.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.