POSTED IN Endring av politikken, Virkelighetsforståelse

De som styrer USA i dag er blodigler.

Et nederlag for dem vil kunne befri USAs og verdens befolkning.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Å øydelegge monster 

15. januar 2023 av HELMHOLTZ SMITH 

Men ho drar ikkje til andre land for å leite etter monster å øydelegge. Ho er ein ven av fridom og uavhengigheit for alle. Ho er forkjempar og forsvarar av berre sine eigne.

John Quincy Adams (Framtenkt mann – han føresåg at slaveriet berre kunne gjerast ende på med eit president-dekret i ein krig, og at det å øydelegge monster utanlands ville øydelegge fridommen heime.) 

Mange av dei som kommenterer på denne bloggen (Larry Johnsons blogg) ser ut til å vere patriotiske amerikanarar. Og det er tydeleg, når ein les kommentarane, at mange av dei – truleg fleirtalet – vil at Russland skal vinne krigen. Det er ikkje fordi dei er spesielt glade i verken Putin eller Russland, og sanneleg ikkje fordi dei står på «Putins lønningsliste». Absolutt ikkje. Desse folka forstår kva som verkeleg står på spel.

Dette er folk som veit at det amerikanske krigspartiet (som går under mange namn – djupstat, borg, neokonservative, ein-prosenten, MICIMAC) sit med ansvaret for å ha pressa Russland til den avgjerda landet tok sist februar. At det var krigspartiet som utvida NATO trass i lovnadane, som væpnar Ukraina, som oppmuntrar fanatikarane som driv det landet, som blokkerer alle vegar til eit fredeleg forlik, som oppmodar Kiev til å øydsle bort liva til innbyggarane sine. Men det som verkeleg uroar desse patriotiske amerikanarane, er den skaden som krigspartiet har påført landet deira.

Dei fundamentale grunnsetningane i politikken hennar skulle umerkeleg skifte frå fridom til tvang… Ho kan bli diktatoren over verda. Ho ville ikkje lenger rå over sin eigen ande… 

Eit USA med krig heile tida overalt, med teltbyar og fulle fengsel, med opne grenser, nedlagde fabrikkar, opiat, misære, fattigdom, korrupsjon. Eit USA med endelaust mykje pengar til å bruke utanlads, men ingen til bruk heime. (Dei hundre milliardane dollar som er dumpa i Ukraina, kunne ha gitt eit hus til $200 000 til kvar og ein av den rundt halve millionen heimlause i USA!) Eit USA som feilar, ikkje lenger det USA dei elska, tente og trudde på. Twitter-avsløringane viser nokre av aktivitetane til denne fienden som er grunnfesta i det US-amerikanske samfunnet. Det er svært seint, og mange fryktar at det er for seint.

Blodigler suger blod

Korleis skal ein få denne blodigla vekk frå ryggen til USA? Røysting kan ikkje gjere store skilnaden viss begge partia er manipulerte. Er sjølve røystesystemet korrumpert? Kan ein stole på rettsvesenet? Spesialrådgivarar som rapporterer så seint at det ikkje lenger gjer noko frå eller til? Dei styrde media? Det finst kanskje framleis somme som trur på desse tinga, men dei eg snakkar om, gjer det ikkje lenger.

Dei kan berre sjå éin måte ein kan bryte makta til denne indre fienden på – fullt nederlag. Ei utsletting som ikkje kan ignorerast, ikkje kan bortforklarast, eit nederlag som er for stort og for openlyst til at dei lydige massemedia kan la vere å ta tak i det.

Og det er derfor desse folka vil at Russland skal vinne. Det er ikkje nødvendigvis slik at dei likar Russland eller Putin eller mislikar Ukraina – det har lite å gjere med det. Det er fordi dei ser på dette som ein sjanse til å smadre makta til den indre fienden i eit audmjukande nederlag. Krigspartiet antok at Russland var veikt, og at sanksjonar ville knuse landets økonomi og styrte Putin. Då dét ikkje skjedde, dobla dei innsatsen i sitte mislykka veddemål, arrogant sikre på at dei hadde rett, fordi alle dei hadde late snakke var einige med dei. Om (når) Russland vinn sin avgjerande og unektelege siger, vil skurkane bak katastrofen bli avslørte som korrupte toskar som sløste bort pengane dykkar på sin verdilause fantasi.

Russland kjempar også ein større krig mot den såkalte regel-baserte internasjonale ordenen. Denne skinande merkelappen dekker påstanden om at uansett kva USA med allierte/underordna gjer, så er det rett, og alt som opponentane deira gjer er gale og gir krigspartiet lisens til å blande seg inn overalt. Håpet er at nederlaget – etter nederlaget i Afghanistan – vil svekke krigspartiet så mykje at det fell.

Så langt har eg snakka om patriotiske amerikanarar som ønsker at Russland skal vinne, men eg trur alle landa i Vesten har folk som vil at Russland skal vinne, fordi eit absolutt, openlyst og unekteleg nederlag er den einaste utvegen dei ser til å få blodiglene av ryggane sine.

Vesten er styrd av korrupte toskar som sender det ut i katastrofe – nær historias sluk. Håpet er at ein russisk siger vil sprekke bobla, ein blir kvitt den indre fienden, og desse landa vil byrje å passe sine eigne saker, ta hand om sine eigne innbyggarar og gløyme (dei for det meste imaginære) monstera der ute. 

Omsett av Monica Sortland

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • I 2000 år eller mer har disse iglene suget seg til befolkningen for å suge livsblodet ut av oss.
  Jesus viste oss vegen da han sparket dem ut av tempelet, slik vi må sparke dem ut av alt som har med bank/finans/ politikk og stillinger med makt å gjøre. Samtidig må alle deres verdier enten fryses til fordel verdens befolkning, eller de må gjøres verdiløse, kun opptre som datatall og intet annet.
  Imperiet Byzantin bestod i 1200 år, regjert av kristne, det er verdens lengstværende imperium, og de hadde en regel: Jøder fikk ikke drive med handel og finans, og ingen jøder kunne være implisert i politikk. Ellers fikk jøder oppholde seg i Byzantin, de ble behandlet likt som alle andre, bortsett fra det foregående, og mange jøder levde godt der.
  Altså uten jødeinnblanding i viktige sammfunnsoppgaver, stod imperiet i 1200 år.
  Usrael (med overvekt av jøder i viktige samfunnsoppgaver) som beregnes å ha startet i 1776, er nå på full fart utfor stupet, og de sloss (politisk) internt, (kommer også borgerkrigen 2.0 snart), altså ferdig som imperium etter 247 år (1776-2023).
  Dette er forøvrig gjennomsnittet (250 år i følge forskere) på alle andre imperier siden vårt år 0, og kan noen gjette på hvorfor det kun var Byzantin som bestod i over 1000 år?
  De som gjetter på fravær av jødene får ett poeng, de som som gjetter på noe annet får 0 poeng.

  Svar
 • «Dette er folk som veit at det amerikanske krigspartiet (som går under mange namn – djupstat, borg, neokonservative, ein-prosenten, MICIMAC)»

  Hvorav forunderlig mange tilhører klanen som kaller seg jøder.
  Dette ‘stakkars forfulgte lille folket uten land.’ Men desto mer interessert i global makt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kan en kommune stille egne krav til uvaksinerte?

Den prinsipielle rettssaken om vaksinekravet fra Hamar kommune er begynt.

Forrige innlegg

Løgner den gang og;

Nedgraderte etterretningsrapporter avslører ubeleilige sannheter fra krigen i Bosnia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.