POSTED IN Virkelighetsforståelse

De skjuler seg godt.

Hvem er verdens rikeste?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Verdens ressurser er enormt skjevt fordelt.

Av Northern Light

Verden i dag har et økonomisk system som akkumulerer alle landressurser, aktiva og formue i alle nasjoner til en økonomisk elite som utgjør bare 16,1 millioner, eller 0,2 % av verdens befolkning. Over halvparten av verdens nettoformue tilhører dem og den øverste 1%, topp 10% av har 85%, mens de nederste 90% har de resterende 15% av verdens totale formue.

Verdens gjeld er i dag på over 300 000 milliarder dollar, og hvis en regner med pantet på det meste av verdens gjeld, de forgjeldede nasjonenes aktiva og landressurser, eier finansfolket, de nevnte 0,2%, mye mer enn halvparten av verdens nettoformue. Det gir svaret på spørsmålet på hvem som styrer og eier verden, og hvorfor hundretusener hver dag dør av sult og elendighet fra fattigdom.

«Ifølge Multidimentional Poverty Index (MPI) for 110 av verdens 195 land, lever 1,1 milliard av 6,1 milliarder mennesker, rundt 18%, i akutt multidimensjonal fattigdom, Afrika sør for Sahara, 534 millioner, og Sør-Asia, 389 millioner, har rundt fem av hver sjette fattige.

De internasjonale bankene, finansinstitusjonene og multilaterale låneinstitusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, belaster også de fattigere landene langt mer enn de rike. Ifølge FNs Global Crisis Response Group låner afrikanske land med renter fire ganger høyere enn USA, og åtte ganger høyere enn Tyskland». Kilde: WSWS.

Hvem er de åtte familiene som eier de privateide sentralbankene, BIS, sparebankene og kredittbankene, betalingssystemene, hvem kontrollerer det Internasjonale Pengefondet og Verdensbanken?

Hvem eier de flere tusen største og rikeste multinasjonale selskapene, som har kjøpt opp så mange mindre selskaper, at de har formet enorme konglomerater som må kalles Big Finance, Big Oil, Big Pharma, Big Food, Big Ag, Big Tech, Big Media, Big Armament Industry, Big Insurance og Big Porn? Hvem har grunnlagt og eier de enorme kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eiere av disse, og av nesten alle større selskaper i verden? Hvem eier børsene, også børsen for basisvarer som mat og drikkevann, og spekulerer i pris på mat og drikkevann som de gjør i aksjer? Hvem eier de fire selskapene som kontrollerer nesten åtti prosent av verdens kornhandel? Hvem eier og har grunnlagt forsikringsselskap-gigantene?

Hvem er det som trekker i trådene, som gir oss tankene vi tenker og gir de handlingsalternativer som de er tjent med?

Hvem eier nyhetsbyråene, vestlig hovedstrømpresse og media, tv- og radiokanalene, tv-og kabelselskapene, filmselskapene, reklamegigantene, forlag for skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner og ukeblader, som omgir en med informasjon, på trykk og på Internett, fra samme kilde?

Hvem er de sentrale politikerne i alle vestlige lands politiske partier, deres rådgivere, og utgjør flertallet i kongress og parlamenter, regjeringer, den indre og ytre kretsen rundt presidenter og statsoverhoder, ledelse i departementer, etater, direktorater, institutter og byråer, embetsmannsverk, NGO-organisasjoner, i overnasjonale organisasjoner som FN og EU og internasjonale domstoler, innehar de fleste professorater på universitetene innen blant annet statsvitenskap og jus, og med det formet en dypstat av deres egne i alle vestlige land?

Hvem har utformet de overnasjonale handelsavtalene som GATT, TISA, TTIP, ISDS med flere, som har til hensikt å tilsidesette nasjonale regjeringer, nasjonal suverenitet og selvråderett over landenes aktiva, og selv sitter på begge sider av forhandlingsbordene? Hvem har grunnlagt og leder billionærenes offisielle organisasjon World Economic Forum, Bilderberger-gruppen, Council of Foreign Relations, den Trilaterale Kommisjon, FN og EU? Hvem er i den militære og politiske beslutningskjeden som avgjør om de skal gå til militære kriger, eller økonomiske kriger som sanksjoner?

Hvem fikk æren av å gjøre beregningene som fant atomkraften, og spilte forferdet over atombombens kraft, hvem konstruerte atombomben, og som grunnla det militær-industrielle komplekset, dypstaten som fulgte, den privateide amerikanske krigsvåpen-industrien, og hvem er de finansielle eierne? Hvem eier urangruvene, selskapene som utvinner plutonium av uranet, hvem eier og har grunnlagt selskapene som produserer bombefly, jagerfly, krigsskip, ubåter, atomsiloer, raketter og missiler som skal bringe atombombene til målet? Hvem eier og har grunnlagt selskapene som produserer stridsvogner, artilleri, miner, og eier militære laboratorier som utvikler biovåpen og nervegass?

Hvem i den vestlige verden utgjør flertallet av dommere, høyesterettsdommere, dommere i internasjonale domstoler, statsadvokater, distriktadvokater, advokater og advokatselskaper, og dermed har sine folk blant alle i rettsprosessene?

Det hadde vært bedre om finansfolket, 16,1 millioner (2023) hadde blitt bosatt i ett enkelt land, i stedet for at de har kolonier i alle land og tar over det monetære systemet, det politiske systemet, presse og media, krigsmakten og internasjonale organer, som snart kan gi dem verdensmakt, og gjøre alt enda verre for verdens befolkning.

Forsidebilde: Oscar Keys

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Svaret er jesuittene. De kaller seg i de øverste sjiktet for «de opplyste», eller illuminati om du vil. Grunnlagt av vatikanstaten i 1776. Rothschilds fikk i oppdrag av vatikanet i 1773 å lage en oversikt over hvordan de kunne ta over verden systematisk, dette oppdraget ble gitt til Adam Weishaupt. Les boken «pawns in the game» fra side 40, så skal dere se med egne øyne alle 25 punktene som illuminati opprettet for totalt verdensherredømme. Legger ved link til pdf på nett.

  https://archive.org/details/PawnsInTheGameWilliamGuyCarr1958

  Svar
 • For seint å si nei nå, de er allerede i full gang med å avvikle velferdsstatene, avvikle demokratiene, avvikle ytringsfrihet og menneskerettigheter. Selv ikke fjortisene forstår hva som holder på å gjøres klart for dem.

  Svar
 • «Verdens gjeld er i dag på over 300 000 milliarder dollar, og hvis en regner med pantet på det meste av verdens gjeld, de forgjeldede nasjonenes aktiva og landressurser, eier finansfolket, de nevnte 0,2%, mye mer enn halvparten av verdens nettoformue. »

  Javel.
  Og hva er (penge-) gjeld?
  – Og hva er (penge- formue?

  Hvis vi ( dvs. ‘noen’ ) setter opp, – eller ned valutaer eller rentene, så stiger eller synker altså disse penge- ‘verdiene’. (?)
  Stiger, eller synker, varmen fra solen?
  Stiger, eller synker, lukten fra gress og blomster?
  Stiger, eller synker, kjærlighet og livsglede fordi pengeverdiene stiger eller synker ?
  Stiger, eller synker, vår stolthet, og REAL- verdiene av vår innsats ?

  Nei, bare hvis dette ødelegges av en politisk administrasjon som skattelegger dette og gjør oss til ufrie leilendinger og slaver.
  – Eller hvis vi gir POLITISK makt til de som har penger. – Eller som vi tillater å styre etter et penge-system som FORVEKSLER penger og realverdier i en nasjon.

  Men vi bør vite at disse har vi INGEN (mental) gjeld til.
  Hvis disse, politikere, deres penge-økonomer, pengesystem- styrere w.w. , – eller eventuelt privatpersoner tror dette… Og at penger står over enkeltindivid-verdier og andre realverdier…
  Så trenger IKKE vi tro det. Vi trenger det faktisk ikke. Vi kan gjøre opprør mot en slik tankegang.

  Vår mentalitet er vår skjebne.

  ‘ Dei var Europas mektigaste
  Få familiar har vore meir myteomspunne eller rikare enn Rothschild. Familiehistoria
  Rothschild-dynastiet strekkjer seg over 200 år. Historia startar innanfor fire murar.
  I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Og slike tryllekunstner og slike omreisende sirkusfolk har altså styrt vår virkelighet i flere hundre år. ;-)
  Og lurt oss til å tro at den politiske kampen har stått om å å få større del av bilde-verdiene, de fiktive verdiene. Gjennom klassekamp, og alles kamp mot alle.
  For å få større del av de fiktive verdiene i dette spillet til disse tryllekunstnerne som, selv, har skrevet manuset/forestillingen. Og satt vårt liv i pant til de av våre politikere som i sin barnslighet er bergtatt av dette ( politiske) penge-spillet.
  ‘Rentene må settes opp , og dere må gå fra boligene deres og sove dårlig om natta, og vi får ‘dyrtid’ selv om produksjonsprisen har gått ned . ‘
  Fordi?
  – Fordi systemet forteller det. ;-)

  Jøder? Hvorfor legge skylda på jøder?
  – Når våre politikere og vi sjøl løper omkapp med Faan i denne leken.

  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er. Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?» ‘
   samfunnsliv.no/kunst-17.html

   Svar
   • ‘Et romfartøy er nå på vei mot asteroiden Psyche. Det er et helt spesielt objekt som kanskje inneholder store mengder gull..
    Det kan i tillegg være nok gull der til å gjøre alle mennesker på jorden til milliardærer. ‘
    nrk.no/urix/skal-til-asteroiden-psyche-som-er-full-av-metall-1.16590874

    Oj, Gull!. Det er sikkert enda mer verdifullt enn penger. ;-)
    For det er jo penger/tall og gull som gjør oss til ‘millardærer’. Ikke?
    Så kan vi kanskje kjøpe andre nasjoners sin produksjon for en billig penge; – kremmere som vi er opplært til å være. – Av disse penge-styrerne, som har lært oss opp til at all produksjon må sendes verden rundt for å pengesammenliknes med lavkostland for å være ‘lønnsom’.

    Arbeid og stolthet og forutsigbarhet. Hæ?
    Ikke kremmervirksomhet og rente- åger?
    Ikke penge-statsbudsjett og politisk klassekamp?
    Hvilke klode er du fra? ;-)

    Tja.
    Men arbeid som kan gi oss stolthet og frihet og ‘arbeidsløshet’;- dvs. flere frie livstimer.
    Hvis vi skiller mellom arbeid og ‘ arbeid’. Realverdier og penger.
    – System/penge-arbeid og politikk, vs. reelt arbeid som skaper verdier til fordeling i egen nasjon.
    Vi kan velge.

    Vår mentalitet er vår skjebne.

   • Det er viktig at folk forstår betydningen av å demonstrere, dvs gå gatelangs sammen. Gjennom demonstrasjoner vokser samholdet, man stifter bekjentskaper, motivasjonen øker, vi organiserer oss etc. Det er viktig at nordmenn kommer igang med dette nå. Et stort felleskap er en enorm kraft. Vi kan ikke lenger sitte rundt på hver vår tue og bekymre oss for fremtiden. Det er lov å demonstrere i dette landet, og det er lov å komme sammen , og organisere oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal en forstå krigen mellom Israel og Hamas må en grave dypt.

Denne konflikten har mange innvevde knuter og tråder.

Forrige innlegg

Ikke vis fattigdommen på fjernsyn.

Noen kan ta skade av det

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.