POSTED IN Covid-19, Konspirasjoner / Sammensvergelser, Virkelighetsforståelse

De kalte det konspirasjonsteorier.

Nå virkeliggjøres teoriene i kjølvannet av koronatiltakene.

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Fire «konspirasjonsteorier» som ble virkelighet i 2021

Av Redaksjonen

De ble avvist som «konspirasjonsteorier». Nå er de praktisk politikk.

Opprinnelig tekst av David Heller fra Americas Frontline Doctors, oversatt, forkortet og bearbeidet av hemali

Aldri har vel anklagen om «konspirasjonsteori» sittet løsere. Assosiasjonene til begrepet er stygge, selv om en konspirasjonsteori kun er teorien om en konspirasjon. Konspirasjoner finnes, og teorier om dem kan testes etter god, vitenskapelig metode for å verifiseres eller falsifiseres. Disse fire er nå virkelighet:

Vaksinepass

Vaksinepass ble avvist som paranoide konspirasjonsteorier. Mange helseledere og politikere avviste først ideen, men endret holdning. I Norge lyder argumentasjonen at koronapass er et verktøy for å hindre inngripende tiltak, argumentet er altså ikke smittevern. Til tross for at slik stigmatisering av uvaksinerte ikke er vitenskapelig rettferdiggjort.

Bil kontrolleres for passering
Foto «New York National Guard» av The National Guard lisensiert CC BY 2.0

Internering i karanteneleire

Ryktet om at myndigheter planla å bygge karanteneleire, sirkulerte i 2020. Frykten var at regjeringer ville arrestere og internere folk, også friske. Dette ble avskrevet av media og politikere som «desinformasjon». I slutten av 2020 ble det stilt spørsmål i en kanadisk, lovgivende forsamling om slike leirer. Parlamentsmedlem Randy Hiller ble da hånet, og mikrofonen hans ble slått av.

___________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hemali
___________________________________________________________________________

I Australia ble det ytterligere snakk om interneringsleirer, men bare for reisende. Den som sa at leirene kan brukes til andre enn reisende, ble stemplet som konspirasjonsteoretiker og spreder av falsk informasjon. Med tiden ble leirene bygget og åpnet både i Canada og Australia. Leirene i Canada ble ikke brukt bare for reisende eller folk som ønsket å «frivillig isoleres». Men også for kanadiere som ble arrestert grunnet manglende overholdelse av covidforskrifter.

Australia bygde også leirer for å «hjelpe reisende å finne et sted å isolere seg selv». Men begynte deretter å anholde borgere, uten domfellelse, for brudd på covid-regelverket. Som tilfellet da tre tenåringer som dro fra det «frivillige» oppholdet i leiren ble arrestert. Til tross for å ha testet negativt for covid. Hayley Hodgson beskriver i et intervju at hun ble internert med trussel om arrestasjon. Hun måtte bli i leiren i to uker – selv om hun ikke var covid-pasient.

COVID quarantine villages could house returning Australians from overseas hotspots - ABC News
Interneringsleir i Australia. Minner om noe Tyskland hadde for 77 år siden.

Australias militære ble kalt inn for å «bistå» med transport av folk til karanteneleirer. Detaljene om dette er fortsatt uklare, og aboriginere kom med en appell til det internasjonale samfunnet om hjelp.

Det startet som en vill teori i «utkanten av nettet». Så ble det praktisk politikk. Covid-leirene er her, og Canada skal utvide programmet. Lignende «løsninger» finnes i Tyskland og New Zealand.

Virusets opprinnelse

Opprinnelsen til COV-SARS2 virket klar: Viruset smittet fra et dyr (sannsynligvis flaggermus) til et menneske på et våtmarked i Wuhan. Slik lød konklusjonen fra WHO i mars 2020. The Lancet publiserte en artikkel om at forskerne «sterkt fordømmer konspirasjonsteorier som antyder at COVID-19 ikke har naturlig opprinnelse». Og at forskere «entydig konkluderer at koronaviruset stammer fra dyr.» Støttet av sensur, ble denne teorien etablert som en absolutt sannhet.

I 2021 begynte påstanden om naturlig opprinnelse å rakne. David Asher, som ledet USAs etterforskning, avslørte at flere arbeidere ved Wuhan Institute of Virology ble innlagt på sykehus med en sykdom som ligner på COVID omtrent en måned før det nye viruset ble identifisert. En studie av Steven Quay og Richard Muller, i juni 2021 omtalt i Wall Street Journal viste at sekvensen av aminosyrene i virusets genom var undersøkt. De fant at i «kategorien av koronavirus som inkluderer CoV-2, har CGG-CGG-kombinasjonen aldri blitt funnet naturlig». Og konkluderte at «funnet av den doble CGG-sekvensen er sterkt bevis på genspleis». Og «det vitenskapelige tegnene peker mot at viruset ble utviklet i et laboratorium.

woman in white long sleeve shirt sitting on chair
Kan det ha blitt utviklet i et laboratorium?

Mistanken om en laboratorielekkasje mer spiselig etter at president Biden beordret en etterforskning av saken av National Security Agency. Og da den populære komikeren Jon Stewart dukket opp på The Late Show. Han vitset om at «det er lett å mistenke laboratoriet, siden det nye viruset først dukket opp i samme by som tilfeldigvis er vert for et laboratorium som eksperimenterer med virus».

Av de 27 forskerne som signerte Lancets artikkel som krevde stopp av teorien om laboratorielekkasje, ble 26 funnet å ha forbindelser til Wuhan-laboratoriet. Ved årets slutt erkjente Lancets redaktør at det var betydelige konkurrerende interesser hos forfatterne.
Våren 2021 framstod «verdens helseminister» Antony Fauchi stadig mer uklar, vinglede og dobbeltkommuniserende om opphavet til viruset. Han var nå likevel ikke så sikker på at viruset stammer fra flaggermus i Wuhan.

Mikrochip knyttet til vaksinen

Teorier om forsøk fra myndigheter og teknologiselskaper på å spore mennesker, har sirkulert i tiår. Siden COVID har det vært to hovedteorier om implantering av mikrochips hos mennesker. Den første er at vaksinen selv inneholder en slags kommunikasjonsenhet, den teorien har ikke blitt bevist. Den andre teorien var at et vaksinepass eller RFID ville bli implantert som verktøy for å opprettholde eller begrense folks bevegelsesfrihet. (En RFID-brikke kan festes til eller bygges inn i et produkt, dyr eller en person. Den inneholder antenner som gjør dem i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender). Denne teorien ble erklært å være falsk av Reuters i april 2020.

Vi microchipper hunder, hvorfor ikke med mennesker?

I november 2021 kunngjorde svenske myndigheter at de vil kreve bevis på vaksinasjon for å komme inn på samlinger med over 100 personer. Samtidig fant et svensk selskap kalt DSruptive, som lager implanterbar mikroelektronikk, en ny applikasjon for produktet deres. I stedet for å bære et vaksinasjonskort på papir, eller i app, vil selskapet implantere det direkte i personens hånd. Administrerende direktør Hannes Sjoblad forklarte hvordan prosessen fungerer i en kort video. Og hvordan folk «synes det er mer praktisk».

For øyeblikket sporer ikke implantatene en persons plassering, eller overfører biodata som ikke ble satt i brikken. Mens myndighetene har tillatt at implantatene kan brukes som vaksinepass, er de ikke (ennå) gjort obligatoriske.

Pandemier og tider med rask sosial endring vekker mistanke og mistillit. Mens noen konspirasjonsteorier forblir teorier, har 2021 vist at tiltak som ble ansett konspiratoriske, er blitt hverdagslig virkelighet.

Forsidebilde: Chewy

Derimot sin redaksjon har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  5 januar 2022 9:59

  Jeg skal presentere indikasjoner på at en videre konspirasjonsteori er sann og etter hvert til og med kan komme til å nå de forstokkede redaksjonene i Helge Lurås Resett og Hans Rustads Document. Jeg vil imidlertid ikke sette penger på antagelsen. Nettstedene lar kun sånt passere som allerede har blitt nevnt i MSM og sånn sett virker mer legitimt å la leserne vite og mene noe om.

  Konspirasjonsteorien går på om et delmål bak vaksineringen kan være depopulasjon. Det begynner å komme tall… For sist november var dødsraten i Norge allerede på det høyeste siden 2010 og av avisenes papirutgaver ser man at antall dødsannonser virker å være adskillig flere enn noengang tidligere. Men fortsatt dør nesten ingen av c-19 relaterte årsaker. De dør av alle andre årsaker og det er herfra det begynner å bli svært interessant:

  En patologisk undersøkelse som viser at i 14 av 15 dødsfall, altså 98% av de undersøkte tilfellene, så var vaksinasjon helt eller delvios årsaken: https://stevekirsch.substack.com/p/bhakdiburkhardt-pathology-results

  Sykepleiere i det sydlige California varsler om en usannsynlig høy andel dødsfall av hjerte- og slagtilfeller blant vaksinerte: http://www.renegadetribune.com/nurses-blow-whistle-on-staggering-number-of-heart-problems-and-strokes-in-the-fully-vaccinated/

  Et livsforsikringsselskap i Indiana (USA) varsler om en 40% stigning i antall dødsfall i aldersgruppen 18-64 år i 2020. Bare en brøkdel skyldes c-19 relaterte årsaker: http://www.yourdestinationnow.com/2022/01/highest-death-rates-in-history-indiana.html

  USA opplever et så kritisk underskudd på arbeidstakere at bedrifter går konkurs. Årsakene har delvis vært c-19 tiltak som har fått folk til å finne annen sysselsetting når arbeidsplasser har blitt stengt, men dette har ikke kunnet forklare helheten. Nå kommer et forslag om at mangelen kan skyldes dødsfall innen aldersgruppene med aktive arbeidstakere! https://www.investmentwatchblog.com/has-the-mystery-been-solved-we-just-got-some-new-numbers-that-nobody-can-deny/

  https://stevekirsch.substack.com/p/bhakdiburkhardt-pathology-results

  Svar
 • Våkne opp NÅ ! STOPP VAKSINERINGEN !

  Problemet er at våre helsemyndigheter overhodet ikke har hverken fornuft, kunnskap eller forstand til å forstå skadevirkningene av disse såkalte Corona «Vaksinene» !
  Du tenker vel kanskje at dette bare er tull – men det er det faktisk ikke !! – Når det gjelder selve spike-proteinene du får injisert i kroppen via disse falske vaksinene vil disse «entre» cellekjernene dine – gå inn i disse, – undertrykke DNA-reparasjonsmotoren (undertrykkelsen av kromosomale reparasjonsmekanismer vil føre til tap av genetisk integritet over tid) – utløse kreft, – immunsvikt, – auto immune lidelser og føre til akselerert aldring. (Dette er basert på biologisk kunnskap og forskning – IKKE SKREMSELSPROPAGANDA ! ) Når man undertrykker NHEJ – mekanismen (DNA-reparasjonsmotoren ) som er den dominerende reparasjonsmekanismen for biologisk DNA -reparasjon så vil dette skje !

  Et annet problem som er oppdaget angående denne vaksinen er mikroskopiske blodpropper i pasienters kapillærer. Blodpropper på kapillærnivå er et heller sjeldent problem – det vil si at det faktisk aldri har vært oppdaget før ! – Dette er propper som er for små til å vises på CT-skanninger, MR og andre konvensjonelle tester ! Disse kan kun kan oppdages ved hjelp av en såkalt D-dimer-blodprøve ! – Dette både kan og vil føre til uante konsekvenser over TID !

  Og det er TID vi snakker om her ! – Vi har liten tid til å stoppe denne galskapen og jeg håper virkelig at vi alle våkner opp snart !

  Svar
 • Synneva, jeg så tall fra Peter McCullough, som viser at ca 30% aldri vil forstå, 40% til dels forstår men ikke tør å si noe og at 30% ser farene ved det som truer. Det er de 40%-ene vi må nå!! Derfor må vi si fra, gang på gang på gang … på gang.

  Svar
  • Du har helt rett Rosa – Det er det faktisk det eneste vi kan foreta oss akkurat nå – Håpe på at det er en «liten sprekk» der lys og fornuft kan trenge inn i bevisstheten til enkelte av våre medmennesker ! – Da har man i hvert fall gjort så godt man har kunnet – Men enkelt er det ikke !

   Svar
  • Rapport fra Robert W Malone MD, MS !
   Verdt å lese !
   https://rwmalonemd.substack.com/p/what-if-the-largest-experiment-on

   Svar
  • For en tid tilbake kom jeg over et video-intervju som stjerneadvokaten Rainer Fullmich hadde med Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi ved Ghent Universitetet i Belgia.
   Etter hvert har det blitt flere videoer, og lesing om emnet massepsykose eller mass-formation som Desmet kaller det.
   Han forklarer de samfunnsmessige forholdene som en befolkning ender opp med å ofre sin frihet for. At du kan dele samfunnet inn i tre forskjellige kategorier var ikke noe nytt for meg. En gruppe på 30-35 % som alltid kjøper den offisielle historien. En gruppe tvilere på 30-40%. En mindre gruppe på 25-30% som alltid gjennomskuer «historien». Den mest interessante gruppen for vitenskapen burde være den siste gruppen. Den eneste jeg kjenner til som mente å ha kunnskaper om denne gruppen var fysikeren Dr. Pete Peterson . Men i dagens situasjon har vi mer enn nok med å forstå gruppedynamikken som fører til masseformasjon/massehypnose . Det er fire grunnleggende forhold som i følge Desmet må oppfylles for at et samfunn skal være sårbart for massehypnose :
   Den første er mangel på samfunnsengasjement. Det kan enkelt konstateres at medlemmer av det vestlige samfunnet slet med ensomhet lenge før pandemien, og på grunn av de pågående nedstengningene, isolasjonen og den generelle frykten for hverandre, har denne mangelen på fellesskap eskalert i farlig grad.
   Den andre betingelsen er oppfylt når flertallet av mennesker ser på livene sine som meningsløse og uten hensikt. En nylig meningsmåling av unge mennesker i Storbritannia avslørte at 89 prosent av dem i alderen 16-29 år «tror at deres liv ikke har noen mening eller hensikt». Desmet siterer også studier som viser at halvparten av alle voksne mener at jobbene deres er helt meningsløse og i utgangspunktet er «et søvngjengeri» gjennom dagen.
   Fri flytende angst er den tredje tilstanden for fremveksten av massedannelse. En rask telling av antall nerve / depresjons medisiner foreskrevet hvert år, bekrefter at et høyt nivå av av angst er utbredt i våre lokalsamfunn.
   Og den fjerde tilstanden er høye nivåer av frustrasjon og aggresjon, uten merkbar årsak. Hvis du bruker tid bak rattet eller er på sosiale medier i disse dager, vil du oppleve den åpne fiendtligheten som er tilstede i verden i dag.
   Mulig at strenge sosiale normer kommer som en tilleggsfaktor for vår del. En internasjonal studie viste i hvert fall at vi hadde nesten like strenge sosiale normer som Pakistan, Singapore og Sør-Korea. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2018/03/11/strenge-uskrevne-sosiale-regler-norge-er-et-annerledesland/
   Studien ble ledet av Michele J. Gelfand, som er professor i psykologi ved Maryland universitetet i USA. Vidar Schei, professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole, sto for det norske bidraget i studien. At Norge havnet i toppen, overrasket forskerne stort.
   Jeg er ingen psykolog, (har kun Ola og Kari forståelse) men setter likevel likhetstegn mellom kulturell strenghet og konformitet.

   Svar
   • Du er så definitivt inne på noe der, Svein, om det med sosiale normer – eller populært det som blir kaldt janteloven. Den lever i beste velgående! Den er nok ikke en femte faktor, men faller kanskje inn under flere av de fire til Desmet. Beskrivende ord kan være trang etter konformitet, eller det å ikke skille seg ut.
    Du ser et utslag av dette i det så populære uttrykket å være «utadvendt». Selv kaller jeg det å være uselvstendig, å være et flokkmenneske. Og de fleste av oss er nok både og, det kommer an på situasjonen. Men prøv å si flokkmenneske kontra ledertype, så vil du få mange skjeve blikk!

   • Rosa, du har nok rett i det du sier. Janteloven faller nok inn i de fire faktorene til Desmet.
    Jeg tenkte det samme, men valgte likevel å legge den til, for å anskueliggjøre hva som er spesielt for oss her på berget. Personlig mener jeg at konformiteten kanskje best kan uttrykkes
    som husmannsånd. For øvrig er jeg enig med ditt resonnement

 • Binne Gerben Besling
  5 januar 2022 22:47

  Amerikaner hadde for 77år interneringsleir til japanerne.
  Russerne hadde Gulag interneringsleir.
  Britene hadde interneringsleir i Sør Afrika.
  Hvorfor bare snakke om Tyske interneringsleir?
  Er Jøder kanskje viktiger enn vanlig folk?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge uten styring på milliardene.

Har havnet i hendelene på terrorister i Syria.

Forrige innlegg

Meningsmåling i Hviterussland.

Vestlige sanksjoner har styrket Lukasjenko.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.