POSTED IN Coronavaksiner, Helse

De kaller det Long Covid.

Er det vaksineskader?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det kan ikke skjules at i etterkant av vaksineringen med covid-19 vaksiner har ganske mange mennesker, også helsepersonell, blitt slått ut i ulik grad av helseplager. Sammenhengen mellom vaksiner og helseplagene i etterkant er åpenbar, men for å vri seg unna konsekvensene av en slik erkjennelse har en laget en ny sykdomskategori som en kaller Long Covid. Symptomene er mange og uklare slik vi også ser at vaksineskadene er.

Dermed får en den ufarlige Covid 19 til å fremstå som årsaken til disse helseplagene og ikke vaksinene. Om denne tilstanden (long covid) skyldes vaksinene kan ganske enkelt avklares ved å sammenligne vaksinert helsepersonell mot uvaksinert. Hvis de uvaksinerte har mindre og lettere plager enn de vaksinerte må det som nå omtales som Long Covid være en effekt av vaksineringen.

Men dette vil en naturligvis ikke vite fordi konsekvensene da blir enorme for legemiddelindustrien og de ansvarlig innen helsevesenet, medier og mange politikere. Og da blir det naturligvis ikke undersøkt. Igjen er vi kommet i den situasjonen at sannheten er en trussel mot systemet.

Knut Lindtner
Redaktør

Leger og sykepleiere skadet av COVID-19 mRNA-vaksiner. Long COVID får skylden.

10 % er skadet, 7 % alvorlig, 2 % arbeidsufør. Storbritannias, amerikanske og australske myndigheter kjøper sin taushet; 6 nylige artikler

Av Dr. William Makis

Ny 20. september 2023 British Medical Journal Paper «Long Covid: Legenes liv ødelagt av en sykdom de fikk mens de gjorde jobben sin».

Bilde
 • Long COVID er en paraplybetegnelse for et mangfold av mer enn 200 symptomer – som varer lenger enn fire uker etter en akutt Covid-19-infeksjon.
 • ONS-data anslår at 4,4 % av helsepersonell har fått Long COVID
 • dårlig tilgang til åndedrettsvern får skylden.
 • Undersøkelse av 603 leger med «Long COVID» viser at 20 % ikke lenger er i stand til å jobbe , 50 % har mistet inntekt
 • «BMJ er klar over mange leger med long covid «
 • Veldedige organisasjoner som gir økonomisk støtte til leger i nød har sett en plutselig økning i etterspørselen . Cameron Fund, som støtter fastleger og deres pårørende, sier at 2022 var «et usedvanlig travelt år» med en økning i søknader fra fastleger som er syke med langvarig covid. I løpet av første halvår 2023 har det vært en økning på 67 % i henvendelser om bistand sammenlignet med samme periode i fjor.
 • British Medical Association og Long Covid Doctors For Action har satt opp 5 krav:
  • økonomisk støtte til leger og helsepersonell med long covid
  • Long COVID for å bli anerkjent som en yrkessykdom med en definisjon som dekker alle svekkende symptomer som Long COVID opplever
  • bedre tilgang til fysiske og psykiske helsetjenester
  • bedre arbeidsplassvern for helsepersonell
  • bedre støtte for Long Covid-syke for å vende tilbake til arbeid trygt
 • UK Dept of Health and Social Care investerer 50 millioner pund for å «bedre forstå langvarig COVID»
 • NHS har forpliktet 314 millioner pund for å «støtte mennesker med pågående symptomer på lang covid»
 • Artikkelen var «bestilt, ikke eksternt fagfellevurdert»

21. september 2023 – Quebec, Canada – Long covid, tusenvis av helsearbeidere berørt

 • Denne undersøkelsen ble utført etter et mandat fra Quebec Ministry of Health and Social Services (MSSS).
 • Totalt 23 000 helsearbeidere deltok i undersøkelsen elektronisk eller per telefon fra mai til juli.
 • 10 % rapporterte vedvarende symptomer i mer enn tre måneder, referert til som langvarig covid .
 • 29 % har alvorlige symptomer på daglig basis, 43 % har moderate , 28 % milde
 • 71 % rapporterer at lang covid har en innvirkning på deres evne til å jobbe , 16 % opplever regelmessig problemer med å jobbe

6. mars 2023 WebMD – Long COVID tar slår ut helsepersonell

 • Det amerikanske helsevesenet har mistet 20 % av arbeidsstyrken
 • I New York er 20 % av langvarige COVID-pasienter fortsatt uten jobb etter et år
 • 2 % av sykepleierne har ikke kommet tilbake på jobb etter å ha utviklet covid-19
 • 25 % av de som sender inn erstatningskrav for covid-relaterte arbeidere for tapt tid på jobb er helsepersonell, mer enn noen annen bransje.

februar 2023 – Nursing Times – Undersøkelse av 1000 britiske sykepleiere

 • 1000 sykepleiere undersøkt
 • 9,5 % rapporterer long COVID

31. desember 2022 – Pandey et al – helsearbeidere i Nepal

 • 12,8 % av helsepersonell rapporterer om langvarig covid med moderate eller alvorlige symptomer
 • 2,4 % rapporterer om alvorlige symptomer.

20. september 2023 – Amerikanske myndigheter tildeler 45 millioner dollar til Long COVID Clinics

 • Amerikanske myndigheter tildeler 45 millioner dollar i tilskudd for å hjelpe klinikker som behandler langvarig COVID-19 med å utvikle nye omsorgsmodeller og utvide tilgangen, sa Department of Health and Human Services (HHS)
 • Tilstanden rammer nesten 7 % av alle amerikanske voksne og 2,3 % av den totale befolkningen og har kostet anslagsvis 386 milliarder dollar i tapt lønn, sparing og medisinske regninger, ifølge en analyse i april av Solve Long Covid Initiative, en ideell organisasjon forsknings- og påvirkningsgruppe.
 • Mer enn 200 symptomer har blitt knyttet til syndromet – inkludert ekstrem tretthet, vansker med å tenke, hodepine, svimmelhet når du står, søvnproblemer, brystsmerter, blodpropp, immunforstyrrelser og til og med diabetes.

April 2023 – Den australske regjeringen forplikter 50 millioner dollar til å «studere Long COVID»

CDC anslår at 20 % av amerikanske voksne har lang covid

Denne figuren er en grafikk som beskriver ulike helsetilstander etter COVID-19-infeksjon.

Mars 2023 – Canadas regjering på lang covid

 • 15 % av voksne som fikk covid-19 opplever fortsatt langtidssymptomer
 • 20 % rapporterer at symptomene deres begrenser deres daglige aktiviteter

Okt 2022 – Perlis et al – Prevalens av langvarig covid blant amerikanske voksne

 • En studie av 16 000 individer
 • 15 % av amerikanske voksne med tidligere positiv test har lang covid

My Take

 • 10 % av helsepersonell er covid-19-vaksineskadet (og tror de har long covid)
 • 7 % er alvorlig skadet og 2 % av helsepersonell har vært ufør og er ute av stand til å jobbe
 • Long COVID vil få skylden for COVID-19-vaksineskader på leger og sykepleiere.
 • Britiske grupper krever at » Long COVID » blir anerkjent som en » yrkessykdom » for helsepersonell
 • Nylig har amerikanske, kanadiske og australske regjeringer begynt å helle hundrevis av millioner dollar i «Long COVID-forskning» og økonomisk støtte til de som lider av Long COVID
 • Vi vil snart begynne å se en endring i retning av å akseptere et tall på 15 % Long COVID i den voksne befolkningen . Kanskje enda høyere.

Jeg tror at myndighetene til slutt vil prøve å kjøpe stillheten til alle covid-19-vaksineskadde leger, sykepleiere og helsearbeidere gjennom ulike «støtteprogrammer» som vil være godt finansiert i hundrevis av millioner av dollar.

https://www.globalresearch.ca/doctors-nurses-injured-covid-19-mrna-vaccines-long-covid-being-blamed/5833712

Forsidebilde: engin akyurt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • ‘ Rostrup Nakstad sier at denne studien bekrefter mistanken om at immunsystemet aktiveres på unormale måter, og i lang tid etter første infeksjon hos noen personer.
  – Utfordringen er at de mer enn 200 symptomene som er assosiert med long covid også kan skyldes helt andre ting og ofte forekommer uavhengig av covid-19, sier han.’
  tv2.no/nyheter/innenriks/nye-sykdomsfunn-gir-hap-milepael/16077205/

  ‘Unormale måter’.
  – Men økning i hjerteposebetennelse er normalt?
  For de eksperimentelle injeksjonene kan det ikke være?

  Ikke ETT spørsmål om det selvfølgelig
  Bjella må henges på noen/noe.
  – Men ikke på elefanten i rommet, den ( de ) er for store. 😉

  Svar
 • Det er mye rart som har kommet fra myndighetene rundt Covid-19. Men før jeg vil trekke en konklusjon, noe som er fristende, hadde det vært interssant å visst om også uvaksinerte lider av såkalt Long COVID. Hvis prosentandelen som lider av «Long COVID» er større blant «vaksinerte» enn «uvaksinerte», så vil det forholdet eventuelt støtte hypotesen om at myndighetene igjen søker å tilsløre fakta.

  Svar
  • ‘Deltakerne fortalte om mange ulike symptomer på long covid: mangel på energi, tretthet, tidvis depresjon, smerter, problemer med søvn, hukommelse, konsentrasjon, lukt og smak.
   341 av de som svarte på spørreundersøkelsen, tok blodprøver på sykehus for å sjekke om de hadde antistoffer fra covid-infeksjon.
   Blodprøven skilte mellom antistoffer som kom fra vaksine og fra sykdommen.
   Til forskernes overraskelse viste det seg at 109 av de 341 deltakerne aldri hadde hatt covid-19. Det utgjør 32 prosent.
   – Syke, men ikke fra covid

   Kasper Iversen er en av forskerne på den danske studien:
   – De har det ikke bra, de er syke, de har mange forskjellige symptomer som de selv mener skyldes covid-19. Men problemene deres er ikke relatert til covid-infeksjon. Det er andre årsaker til symptomene deres enn korona, sier Iversen til Politiken. ‘
   forskning.no/covid-epidemier/30-prosent-av-de-med-long-covid-hadde-aldri-hatt-covid-viser-dansk-studie/2127790

   Svar
   • Jeg har henvist til Rumble i kommentar herunder/over, og håper at derimot tar det inn, enten via en god oversettelse; eller orginalen på engelsk. , forståelse av hva vi er opp imot kommer fram. Dessverre, også for uvaksinerte. Menneskeheten (inkludert uvaksinerte) er og har vært under angrep via chemtrail, via mat osv. kanskje helt fra – 70 årene.

    «LongCovid» og forsøket på forklaringer: Interessant hva du fører fram her, idet jeg nettopp var på rumble og oppdaget dette arbeidet – Denne kapasiteten (for å si det slik) bygger på kollegaer i forskermiljøer – teamarbeid over landegrenser og et svært eget arbeid, naturligvis også, via «våre spanske forskere.»
    Hovedtittel.

    U

    https://rumble.com/v33wwuh-horrifying-discovery-in-unvaxxed-blood-dr.-ana-mihalcea.html

    Vi uvaksinerte har fått en del advarsler om såkalt «sjedding» – og forsåvidt råd det kunne være fornuftig å forholde seg til i kontakt med vaksinerte. Det tok de kriminelle høyde for i utgangspunktet ved at man var solgt ved få innpust – mer skulle ikke til. Må legge til via Ana, at vi er litt forskjellige, noen er mer sensitiv enn andre … utover det, les det hele selv – eller som anmodet oversett for oss alle.

    Dette; bør ikke legges ned i skuffen pga usikkerhet her redaktør. Rer. ikke minst vår helseministers reise her og nå, høringssaken invitert til ++.

    Dr. Ana Mihalcea har stått for et utrolig arbeid. Det er bare å takke henne på vegne av oss alle. Sterkt. ANA sin stemme er klar og tydelig i denne omgangen. Kjent intervjuer med innsikt, nå sjokkert.

    Jeg bøyer meg dypt og takker de alle som står på dag og natt for menneskeheten. Så skal vi stå opp selv – vi, verdens befolkning – for våre mulige etterkommere.

    Når har vi fått nok kjære medborgere?

    Obs. Steigan idag – for høringsuttalelser våre myndigheter ikke så lett kan unndra seg å ta imot. Så kan vi bare håpe at våre politikere ikke har mistet alt de var født med av sans og samling*; det handler jo ikke lenger om bare vaksinering eller? Det er så morro å se spes. unge talle om – det er nok sannheten – sadisme er sadisme. ksldfjdkløalskdjf………..

    Nå må jeg slutte, ser dårlig da mine øyne tar form av streker.

 • Koblingen mellom koronavirusvaksiner og long Covid-lignende sykdom begynner å bli akseptert nå.
  En immun overreaksjon mot SARS-CoV-2 spike proteinet, som Cov-19-vaksiner bruker for å indusere beskyttende antistoffer, er en mulig årsak til disse symptomene.
  Long covid eller ikke ? Fakta: Når en kun finner piggproteiner i skadede organer & ikke nucleocapsid- proteiner er det definitivt vaksinen som er problemet og årsaken
  Ganske enkelt!

  Svar
  • Bra du er her Synneva.

   Jeg bare må målbare dette et sted.

   Devestaded på engelsk. Norsk: KNUST

   SE DETTE, kan det oversettes til norsk av noen av dere dyktige oversettere – jeg mener essensen av innholdet gitt oss av de absolutt sjelløse. Antydning også HVORFOR, OG HVA MENNINGEN ER. Det ble knapp tid på slutten av denne videoen til å utvikle akkurat det.

   C-VITAMIN:
   Kan du gi en anbefaling. År tilbake kjøpe jeg ren askorbinsyre/såkalt vegansk fra UK 1 kg (tror jeg det var). Dyrt da toll kom til – Ester C(?), 100 grams pakke fra apotek 1 ell. andre apotek.

   Hvor mange sjokk tåler vi.

   Nakstad og Co. Gled deg, og ta til deg offerrollen!!!

   https://rumble.com/v33wwuh-horrifying-discovery-in-unvaxxed-blood-dr.-ana-mihalcea.html

   Unnskyld alle sammen, men som sagt.

   Svar
   • Et sidespor, men…

    ‘Vegansk C-vitamin’ ?

    Antagelig ikke laget av burhøns, da? 😉

    Litt som ‘økologisk honning ‘?

   • Harke peiling – skjønt din siste setning gir mening 🙂

 • Northern Light.
  28 september 2023 16:51

  Studie: Munnvann inneholder dødelige kjemikalier knyttet til hjerteproblemer og kreft.

  Av Ethan Huff.
  Ny forskning fra Tyrkia har funnet ut at mange munnvann produkter er fulle av dødelige kjemikalier som er knyttet til hjerte- og karsykdommer, kreft og mer. Forskerne så på innholdet i 45 typer av munnvann brukt av 17 forskjellige merker solgt i Istanbuls fem største kjedebutikker – mange av disse merkene og innholdet finnes også i munnvann som selges i USA.

  Avhengig av ingrediensforhold og konsentrasjoner, ble noe av munnvannet med lignende etiketter funnet å være mer giftige enn andre, og sannsynligvis forårsaker de livstruende helsetilstander som er skissert i studien.

  Bivirkninger ved bruk av disse giftige munnvannproduktene ble funnet å variere fra milde til alvorlige. Noen forårsaket hudirritasjon, andre hodepine. I verste fall kan bruk av et giftig munnvann-produkt føre til at du blir så syk at du dør.

  Studien fant følgende stoffer i de 45 typene som ble testet:
  1) Glyserin, assosiert med svekkelse av nyre- og lever, ble funnet i 31, eller mer enn 68 prosent.
  2) Natriumsakkarin, et kunstig søtningsmiddel kjent for å forårsake kreft, ble funnet i 29, eller mer enn 64 prosent.
  3) Propylenglykol, et kjemikalie knyttet til organsvikt når det konsumeres i større mengder, ble funnet i 28, eller omtrent 62 prosent.

  Mer enn 15 prosent av merkene som ble testet inneholder et kjemikalium som forårsaker tannråte.
  Utrolig nok ble det funnet at syv av 45, eller litt over 15 prosent, inneholder det antiseptiske kjemikaliet Klorhexidin glukonat som forårsaker tannråte. Andre tvilsomme ingredienser er cetylpyridiniumklorid, et plakkreduserende middel og surt oransje 7-fargestoff, som begge kan misfarge og gi flekker på tennene.

  «Utvalget av munnvann som finnes i butikkhyllene utgjør en bekymring for både munn- og folkehelsen», skrev forfatterne i rapporten, som ble publisert i International Dental Journal – du kan få tilgang til hele studien gratis på ScienceDirect com.

  Vær også oppmerksom på tannkrem. En fersk studie publisert i Bosnian Journal of Basic Medical Sciences fant at de fleste munnvann inneholder samme typer kjemikalier som i de fleste tannkremene som er på markedet. Dette er:
  • Slipende kjemikalier som fjerner stoffer fra tennene uten å skrape opp overflaten.
  • Bindekjemikalier som gjør at produktet ikke blir for tørt.
  • Løsemiddelkjemikalier som løser opp alle ingrediensene for å sikre jevn fordeling gjennom.
  • Skummende kjemikalier som forsterker den rensende effekten.
  • Smak- og søtningskjemikalier som gjør produktet mer tiltalende både i lukt og smak.
  • Fargekjemikalier som titandioksid som gjør produktet mer hvitt.
  • Konserverende kjemikalier som hindrer vekst av uønskede mikroorganismer.

  Det er viktig å merke seg at munnvann, til tross for at det inneholder mye av det samme som tannkrem, ikke alene er nok for å holde tennene rene, ifølge American Dental Association.

  Det er også bemerkelsesverdig at det er to forskjellige typer av munnvann: terapeutisk og kosmetisk. Sistnevnte er mer for utseende, mens førstnevnte faktisk er utviklet for å stoppe plakk, dårlig ånde og tannråte – bare pass på å velge en som er ren og naturlig uten skadelige kjemikalier.

  Fra Natural News, publisert 27 september 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Mouthwashes contain deadly chemicals linked to HEART problems, CANCER, study finds.

  Kommentar:
  Listerine eies av Johnson&Johnson, Oral-B eies av Proctor and Gamble, Colgate eies av Palmolive-Peet Company, og de finansielle eierne av alle selskapene er ikke overraskende Vanguard, BlackRock, State Street, som også er finansielle eiere av den farmasøytiske industrien som skal behandle alle som uten å vite det, blir syke av munnvann.

  Det kan ikke være tvil, alle de giftige stoffene i ferdigmat, hurtigmat, godterier, kroppspleie-produkter, sminke og kosmetikk, tannnkrem og munnvann må være tilsatt med vilje. Produksjons-prosesser, ingredienser og emballasje kan ikke være årsaken. Selskapene har laboratorier, og må vite hva produktene inneholder før de sendes til butikkene. Kapitalforvaltningsselskapene tjener på at folk blir syke av mat, kosmetikk og kroppspleieprodukter.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er vestlige ledere produsert på samlebånd?

Hvorfor gjør alle de samme feilene?

Forrige innlegg

Historien blir elastisk som en gummistrikk og flat som en pannekake når

Alle skal fremstilles som sosialdemokrater.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.