POSTED IN Økonomi

De kaller det å fryse russiske penger, men det er tyveri.

Enorme rentegevinster fra frosne russiske penger i vestlige banker.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Våre sannhetssøkende medier forteller ikke denne historien som egentlig gir Russland alle de påskudd de trenger for svare med samme mynt. Og det gjør de på sin måte. For å få betalingen for kull, olje og gass kan ikke vestlig valuta benyttes for den blir frosset. Dermed har Russland forlangt at gassen skal betales med rubler.

Mange vestlige land har strittet imot dette fordi tiltaket vil styrke rubelen som internasjonal valuta. Men Putin har gitt beskjed: «Ingen penger, ingen gass!» Dermed har noen land falt til fote mens andre har unngått å kjøpe energien direkte fra Russland men via tredje land som f.eks. India.

Rubelen som internasjonalt betalingsmiddel er styrket i forhold til dollaren slik at effekten også på den russiske valutaen har blitt den motsatte enn den tilsiktete. Sanksjonene styrker rubelen og det var ikke meningen.

Og så har vesten stjålet («frosset» er omskrivningen av dette gigantiske tyveriet) svære beløp fra Russland og venter at Russland skal forsyne dem med gratis gass (betalingen i frosne euro og dollars som Russland ikke får tilgang på).

Samtidig får de ekstrafortjenester på rentene av Russlands midler i vestlige banker som de holder tilbake fra eierne med begrunnelse: Ukrainakrigen. Hvis vi husker tyveriene fra Libya, Venezuela og f.eks. Irak er det ikke vanskelig å forstå at stadig fler mennesker i det «globale sør» ikke tør å sett pengene inn i vestlige banker. Tiltaket svekker derfor det vestlig banksystemet på sikt og vil føre til pengeflukt fra vestlige banker.

Den vesten har gjort på denne måten minner om personen som pisser i buksen ute en kald vinterdag for å holde varmen.

Knut Lindtner
Redaktør

Å ikke betale tilbake penger en har tatt vare på for god betaling kaller vi tyveri.

Eurosonen håver inn profitt fra frosne russiske eiendeler.

Store europeiske bankhus får millioner i renter fra fond de har beslaglagt. 

Av Caspar Benson

Et av verdens største finansielle sikkerhetsselskaper, Euroclear, har avslørt at de har hatt en massiv profitt fra russiske eiendeler som er blitt frosset på grunn av sanksjonene.

I sin resultat-rapport for årets første seks måneder i år som kom på mandag, slår Euroclear fast følgende: 

«Som et resultat av sanksjonene som USA og EU og andre land har innført … har overskuddet i regnskapene våre økt på grunn av blokkerte utbetalinger og akkumulerte innskudd».

Uttalelsen slår fast at «renteinntektene som kommer fra frosne russiske eiendeler og som skyldes sanksjonene mot Russland er 110 millioner euro».

Den Belgia-baserte organisasjonen ordner med, og handler med, verdier på europeiske børser.

Euroclear er også et sentralt verdi-depot for store finansielle institusjoner  på det europeiske markedet.  

I juni ble det rapportert at Euroclear har blokkert verdier for rundt 27 milliarder dollar som opprinnelig tilhører russiske individer.

Ifølge data fra USAs finansdepartement har følgende av de internasjonale sanksjonene mot Russland ført til at en multinasjonal arbeidsgruppe har frosset verdier for 30 milliarder dollar som tilhører russiske individer, og 300 milliarder dollar som tilhører den russiske sentralbanken.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «…et sentralt verdi-depot for store finansielle institusjoner på det europeiske markedet. »

  Hva er penger?
  Tall. Uten egenverdi. Og renter er tall av tall.
  Hva skjer når et land, eller et kontinent, har ‘ penger i banken’ ?
  Er/blir landet rikere? Nei.
  – Men hvis rentene settes høyt, så pengene’ forrenter seg da? Nei. Det blir bare penge-rikere.

  Penger er byttemidler. Det er OMLØPET av penger som SETTER I GANG aktivitet ( altså produktiv, ikke skattemessig system-‘aktivitet’) som gir oss velstand. Penger kan brukes til å sette i gang produktivt arbeid. For enkeltindividet i et samfunn har altså penger en verdi, som byttemiddel og måleverktøy for utført arbeide. Og enkeltindividets produktive innsats kan byttes mot andre lands innbyggere sin produktive innsats. Gjerne varebytte mor varebytte, men lettere via anerkjente byttemidler.
  Salt og okser/kuer er tungvint, selv om det har en bruksverdi. Og/men okser kan gi ‘ renter’ gjennom avkom, og slik sett kan en okseflokk øke i verdi; ‘forrente seg’ ved å settes på bås eller i enga, uten å gjøre produktivt arbeide. Men denne kapitalen kan ikke forrente seg mer enn enga gir gras, og har en naturlig begrensning.
  Penger som ‘forenter seg’ når de står på båsen/i banken i et land/kontinent, gir altså ingen reell rikdom; bare tall. Som hvis man begynner å telle oksenes ben i stedet for hoder, og tror at man har fått større verdi fordi tallene er flere.

  Når stjålne penger, f.eks Rubler, står uten omløp i en bank på et kontinent har det altså ingen verdi.
  Tyvene har lurt seg sjøl.

  Svar
  • Men tjener ikke tyvene på tyveriet sitt, da? Hvorfor da være tyv? For å ødelegge sitt rykte ytterligere?
   Tja, hva ville en bankraner sitte igjen med når han oppdager at pengene han har stjålet ikke kan brukes i omløp, ikke engang til å betale bensin til bilen han bruker? Ha de i lomma?

   I et moderne samfunn er energi/gass mye viktigere enn penger. Når tyvene så ikke får kjøpt energi/gass som kunne sette i gang produktiv aktivitet i landet/kontinentet ,som kunne skapt reell velstand, – så stjeler de fra seg sjøl.

   Svar
 • Noe helt annet. Et annet tyveri.

  Når våre myndigheter stjeler penger fra egne innbyggeres lommebok, dvs. de verdiene som innbyggernes egne energianlegg skaper;hva skjer da?
  Altså ved at innbyggerne må betale ekstra avgifter for å kunne bruke sin egenproduserte energi.
  Og alt som produseres eller transporteres eller ligger på lager blir dyrere.
  Og nasjonen må bruke viktige arbeidskrefter på ikke-produserende administrativt ‘ arbeide’ for å fordele ‘støtte’ til de som må stå med lua i handa. På grunn av at alt blir dyrere. – Og når alt blir dyrere kalles det ‘inflasjon’ og rentene ‘ må settes opp’ 😉
  – Og alt blir igjen dyrere. Karusellen er i gang.
  Blir samfunnet rikere eller fattigere i sum?
  ( Altså hvis vi ser bort fra det viktige forferdelige at innbyggerne mister livskraft/livsmot og får nedsatt immunforsvar derav.)

  Statsadministrasjonen , og bankene, får jo mer penger?
  Kanskje får også innbyggerne, etter langvarig ‘ klassekamp’ og streiker ( som holder produksjonen på vent) mer penger/høyere lønn. Og bankene gir oss jo også kanskje mer penger for pengene våre, dvs. flere tall; tall av tall.
  Blir samfunnet rikere eller fattigere i sum? For ‘staten’ er vel samfunnet? Mer penger på bok er mer velstand? 😉

  Er det noe våre politikere og penge-økonomer ikke skjønner?
  Eller viktigere: Skjønner de at de ikke skjønner?

  Svar
  • Tillegg:
   Tyven Stoltenberg ( som var med å stjele Libyas gullbeholdning) ble heldigvis ikke sentralbanksjef i Norge. ( Han gjør dessverre nok skade i det ‘ arbeide’ han utfører i Nato)
   – Men makkeren hans, ‘arbeider’- parti politikeren/tyven Støre, må vi dessverre slite med noen år til.

   Før vi, forhåpentligvis, får begge dømt.

   Svar
 • Enig, men det vi må gjøre er å nedsette egne folkedomstoler med juryer til å dømme, eller får vi aldri dømt noen av de skyldige.
  Dommeren skal kun være en administrator av domstolen, ikke ha noen myndighet til å trekke fra eller legge til noe i straffen som juryen finner «passende» for den tiltalte. Advokater burde kunne være hvem som helst som kan anklage eller forsvare tiltalte, her kommer dommeren inn med juridisk kunnskap.
  Hvert fylke i Norge bør sette opp en eller flere slike folkedomstoler så raskt som mulig, og begynne straffeutmålingen. Nurnbergdomstolen etter ww2 kan legges til grunn, hvor den viktigste lærdommen ble: Det holder ikke å påpeke at «man bare fulgte ordre» for å unngå straff for det man gjorde.
  Slike domstoler bør nedsettes øyeblikkelig, før vi får neste nedstengning på grunn av Covid, apekopper, «grønt» skifte, anti-statlig virksomhet eller noe annet nå i høst.

  Svar
 • «eller får vi aldri dømt noen av de skyldige»

  Kanskje er vi alle skyldige. Siden vi lukker øynene, og sinnet, for disse overgrepene.
  Vi vet at disse tyverier, enten det er strømenergi eller rente-tryllekunstner går ut over de minste blant oss, og hele samfunnet. Til søvnløshet og nedsatt immunforsvar og død.
  Så protesterer vi ikke. For akkurat nå går det ikke utover meg.
  Vi løslater systemet /’barabas’ / stats-politikken. Fordi det ellers tvinger oss til å tenke, bli voksne.
  Hvor lenge skal all vi sove , og lide, i barnslige forestillinger?
  I 2000 år til?

  Svar
 • «Når stjålne penger, f.eks Rubler, står uten omløp i en bank på et kontinent har det altså ingen verdi.
  Tyvene har lurt seg sjøl.»

  Jeg prøver på en en avklaring:
  Ww- tyvene, som tjener på rente og rentes rente, tjener på all penge-omsetning i verden. Og all ‘inflasjon’ og ‘deflasjon’ i verden. Og renteøkninger ( over riktig indeks) og rentenedsettelse ( under riktig indeks. ) Pengesystemet brukes altså som et våpen til å lage penge- krise i land etter land. Og bakmennene kjøper gjerne billig og selger dyrt for å få stadig mer hånd om realvediene i nasjonene. Kaos og krise og rente-triksing er altså deres våpen.
  MEN. Det er KUN så lenge vi gir penger større verdier enn arbeidskrefter og resurser; og dette systemet (kan) brukes globalt, fordi nasjonene er innbilt at de ikke kan greie seg sjøl. Eller truet til å tro.
  Den dagen vi ser at vår nasjon, og andre nasjoner, kan være selvstendig fra dette internasjonalt styrte pengesystemet , ødelegges deres våpen.
  Varebytte mellom frie nasjoner er uansett forankret i varer, og varers nytteverdi. Så få vi bruke en valuta som ivaretar dette til felles beste. F.eks. tillit. Det er en god valuta.
  Om det er ‘jøder’ eller noen som bruker et jødisk religiøst nettverk i disse tryllekunstforestillingene er nesten uinteressant.
  VI trenger ikke å oppføre oss som jøder/høkere. Dette spillet er det uansett disse andre som er flinkere til.
  Vi, Norge/den norske befolkningen har valuta nok i oss sjøl. Det er den realverdien vi må bruke for å bygge vår nasjons velstand.

  Hva vil vi? Partipolitisk overgrep, penge- styring/ gjevnlig fattigdom/’konjunkturer ( eller penge-utbytting), – eller arbeid mot et bedre samfunn stødig, forutsigbart og stolt over tid ( gjerne spektakulært , – men ellers er naturen spektakulær nok), basert på EGNE resurser. Helst egne arbeidskraft-resurser . Ikke billigkjøpt arbeidskraft fra andre nasjoner.
  Der veien er like viktig som målet.

  Saudi, og … (?) baserer sin vekst/utbygging på kjøp av andre ( ‘lavkostland’ ) nasjoners arbeidskraft . Det kunne være greit nok, olje/energi er også arbeidskraft. Men det gir ingen stolthet, ingen kultur og samhold.
  Det som trengs er arbeidskrefter og samhold i nasjonen, og kontinuerlig samtale om hva man vil bruke arbeidskreftene til. Uten fordyrende parti- politikere, konstruerte motsetninger og parlamentarisme. Men basert på samtale innad i nasjonen – mellom innbyggerne. Uten andre nasjoners arbeidskraft, uten penger. Kun teknikk/teknologi i samarbeid med innbyggernes ideer og behov. Eventuelt i samarbeid på vennskapelig/gjensidig nytte med andre nasjoner om ønskelig/nødvendig.
  Penger er uten egenverdi for en nasjon. En nasjon som har arbeidskrefter og gode ledere kan bygge den ( eventuelt spektakulære) velstanden den vil.

  ‘4.800 milliardar kroner skal vere budsjettet for Saudi-Arabias store framtidsprosjekt.’
  nrk.no/urix/framtidsdraumane-til-saudi-arabias-prins-kan-fa-ein-hog-menneskeleg-pris-1.16050820

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Blinken kryper til korset:

Ringer for å snakke med Lavrov.

Forrige innlegg

Maskert ran!

Norge som Europas grønne batteri skulle gjøre susen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.