POSTED IN Økonomi

Urolige tider, siste tilskudd er økt konfliktnivå i midt-østen:

De fleste av oss vil tape i disse skiftende tider

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

“Hamas is a creation of Israel, which at the time of Prime Minister Shamir, gave them money and more than 700 institutions, among them schools, universities, and mosques”.
(Yasser Arafat)

Av Jan Terje Voilaas

Israel okkuperte Gaza og Vestbredden i 1967. Før okkupasjonen var Gaza under Egypt og Vestbredden en del av Transjordan. Egypt var på den tiden i krig med Muslim Brotherhood og Sheikh Ahmed Yassin, broder-skapets palestinske representant, satt fengslet i Gaza.

Israel løslot Yassin og finansierte og fostret Yassins aktiviteter og politiske innflytelse som en brems på utviklingen av Palestinsk sekulær nasjonalisme promotert av PLO. Sheikh Yassin var Israels palestinske yndling og 20 år senere, i 1987, grunnla Yassin organisasjonen Hamas.

Denne historien er grundig dokumentert og fortalt i boken Devil’s Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam (Robert Dreyfuss 2006), hvor Dreyfuss spesielt viser til hvordan USA ved hjelp av CIA skapte, finansierte og bevæpnet radikale islamske grupper, terrororganisasjoner, som f.eks. Al Qaeda, Osama bin Laden og i nyere tid ISIS.

Å skape sin egen fiende er historisk sett ikke noe nytt. Det makt-trikset er like gammelt som menneskeheten, og det fungerer like godt i dag som det alltid har gjort. I løpet av en uke er ikke bare Israel delt i dødelig hat, store deler av verden er delt og hatet øker raskt; for eller mot Hamas, for eller mot Israel. Hvem har skylden? Hvem er fienden? Hvem, inkludert sympatisører, må utryddes?

Det samme ble forsøkt i Ukraina, en altomfattende Europeisk krig, men Russlands militære styrke, politiske klokskap og strategiske tålmodighet har tappet forsøket for energi, finansiering og militære ressurser. Ukraina ble aldri den festen Mr. Global håpet på. Midtøsten derimot, det er en lenge og godt preparert kruttønne mer enn stor nok til å få skikkelig fart på WW3, om det er målet.

Og det er høyst sannsynlige det overordnede målet; et eksploderende kaos med mange involverte nasjoner hvor den vestlige monetære kollapsen vil bli en «naturlig» del av festen, akkurat som matmangel, sult, nye pandemier, galopperende inflasjon og renter og alt annet som må til for kraftig befolkningsreduksjon og total global teknokratisk kontroll.

Og nok en gang, akkurat som med klimaløgnen, C19-løgnen, vaksine-løgnen og Ukraina-krigen, vi lar oss lure trill rundt. Gi oss en fiende, og vi er «all in» og lar oss gang på gang robbe til skinnet, stadig flere også for selve skinnet.

Going out with a BANG!

I siste fase av en monetær fiat-syklus oppstår det normalt krig, ikke sjelden for å drukne elendighet i enda verre elendighet. En del av denne elendigheten er at massene gjennom syklusen har blitt robbet mer og mer etter som syklusen har utviklet seg. Krig er ofte siste ledd i slike ran, for ingen annen aktivitet flytter verdier raskere fra de mange til de få enn krig.

Inneværende runde av globalt ran startet med Bretton Woods avtalen fra 1944, men skjøt fart da Frankrike tvang Nixon til å droppe gullstandarden i august 1971, og enda mer fart etterhvert som både språk og statistikk ble tatt i bruk for å skjule dette globale ranet.

Et eksempel her er at vi alle er lurt til ALDRI å kalkulere noe som helst i kjøpekraft, men i tåkehavet «pris» og «verdi». Et annet eksempel er å manipulere statistikker så vi tror virkeligheten er totalt forskjellig fra hva den virkelig er. La meg bevise disse påstandene med harde fakta:

I 1970 var gjennomsnittslønnen i Norge 29,700 kroner i året. Dette tilsvarte en kjøpekraft på 119 unser gull, som da kostet 250 kroner. 52 år senere, i 2022, hadde gjennomsnittslønnen steget til 664,700 kroner, en lønnsvekst på imponerende 2,138%. Til tross for en slik «eventyrlig» lønnsutvikling, så er den reelle kjøpekraften redusert med -72%.

Jeg regner her med en pris på 20,000 kroner per unse gull, mens den i skrivende øyeblikk er 21,154. I tillegg er skatte- og avgiftsnivået i dag mye høyere enn i 1970, så det virkelige tapet av kjøpekraft i hendene på normale arbeidstakere er nok godt over 80%.

Et annet eksempel er kjøpekraften en bolig representerer. I 1970 kostet det rundt 160,000 kroner å bygge et standard husbankfinansiert hus i f.eks. Egersund. Den samme boligen vil i dag gå for rundt 3,2 millioner kroner, også det en imponerende økning i «verdi», men et tilsvarende katastrofalt tap i kjøpekraft, i dette tilfellet på -75%.

Dette har tatt 52 år, men hvis vi snevrer inn til de siste 15 årene, så viser tabellen til høyre at ranet har fortsatt med uforminsket styrke, noe som er enkelt når folket forvirres til å tenke «verdi» eller «pris», og ikke «kjøpekraft». La meg gjenta at Norge har tre lovlige betalingsmidler; den norske kronen i fysisk eller elektronisk form, og fysisk gull og sølv. Gull er målestokken for kjøpekraft.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) så har norske lønninger opplevd reallønnsvekst i 34 av de siste 37 år (fra 1985-2022). Husholdningenes kjøpekraft har med andre ha styrket seg dramatisk i denne perioden ifølge SSB, som samtidig ikke kan forklare hvorfor stadig flere husholdninger likevel må be NAV og Matsentralene om hjelp for å få endene til å møtes. Hvem lyver her; gull som viser at kjøpekraften har gått kraftig ned, eller SSB som viser at kjøpekraften har gått tilsvarende kraftig opp?

Hvor ligger hunden begravet?

Jeg kom for noen år siden over en rapport fra Norges Bank som omhandler Norsk rentestatistikk fra 1820 til 1999.

En nærmere titt på disse statistikkene viser at helt opp til 1970 så var bildet blandet, noen år med positiv realrente, andre år med negativ realrente.

Men noe skjedde rundt 1970 og på begynnelsen av 80- tallet, for fra 1970 til 1981 opplevde Norge negativ realrente i 10 av 12 år, men fra 1982 til 1999 var realrenten positiv i hvert eneste år i 18 år på rad.

Noe liknende har ikke skjedd i noen periode fra 1820 og 1970, så dette fant jeg mistenkelig. Hva skjedde rundt 1970? Vel, i 1971 røk som nevnt gullstandarden. Kan det være en forklaring på at 10 av 12 påfølgende år endte med negativ realrente?

Hva skjedde på begynnelsen av 80-tallet? Hvordan klarte man å snu en 12-års trend med negativ realrente til 18 år med utelukkende positiv realrente?

Realrente er nominell rente minus KPI. Nominell rente kan vanskelig manipuleres, den er lett synlig for alle. KPI derimot, er ikke vanskelig å manipulere, og det er det som har skjedd i mange omganger fra tidlig på 80-tallet til dags dato, ikke bare i Norge, men i hele OECD/IMF-området. Juks i et land kan lett oppdages, men ikke juks i alle land samtidig. Dette jukset pålegges alle medlemsland av organisasjoner som OECD og IMF, begge kontrollert av Mr. Global.

Det er her hunden ligger begravet.

ShadowStats sammenlikner dagens KPI (CPI) med hvordan den ville vært om man benyttet samme beregningsmåte som den brukt før 1980.

Allerede i 1983 begynte forskjellen å komme til syne og gapet mellom virkelig inflasjon og begregnet inflasjon har siden steget til rundt 8%, og har holdt seg på dette nivået de siste 20 årene.

10. oktober kunne SSB spre den gledelige nyheten at KPI hadde falt til behagelige 3,3% det siste året. Sannheten er 11,3% som gir nok et kraftig kutt i kjøpekraften til norske husholdninger, akkurat som husholdningene har opplevd hvert eneste år de siste +/- 40 årene. Lønningene vokser og vokser samtidig som tilgjengelig kjøpekraft minker og minker. Dette forklarer hvorfor køene hos NAV og Matsentralen bare øker og øker, og vil fortsette å øke raskere og raskere til det hele kollapser.

Om bare norske fagforreningsledere hadde skjønt dette for 40 år siden. Nå er det uansett for sent.

Sannheten er ustoppelig

17 September 2023 publiserte Correlation Research den 180 sider lange rapporten “COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere”. Rapporten dekker en studie av overdødelighet i forbindelse med Covid-19-vaksinering i 17 forskjellige land. Lifesite oppsummerer noen av funnene slik:

* COVID-19 vaccines can cause death
* The COVID-19 vaccines did not save lives and appear to be lethal toxic agents
* There is strong evidence for a causal association and vaccine lethal toxicity and causality in excess mortality is amply demonstrated
* One death per 800 injections, which is reasonably expected to be globally representative

Rapporten konkluderer i tillegg med at rundt 17 millioner mennesker har dødd globalt av C19-vaksinene frem til 2 September 2023. Det tallet inkluderer ikke ufødte liv, så det virkelige tallet kan være rundt 30 millioner, uten noe vitenskapelig holdepunkt for at vaksinene reddet et eneste liv.

Assisterende Helsedirektør Espen Nakstad er ikke bekymret for vaksinene, men for «long covid» som i andre kvartal resulterte i 350,000 tapte dagsverk. Hva Nakstad ikke forteller er at dem med «long covid», som nå blir sykere og sykere, enten selv er fullvaksinerte, eller de bor sammen med og/eller omgir seg med mennesker som er fullvaksinerte. Den koblingen synes å gå de fleste hus forbi, men er lett å oppdage om man sammenlikner med tilsvarende sykefraværet i 2020, pandemi-året uten vaksiner.

FHI fortsetter å hevde at vaksinene er «trygge og effektive», mens det nå er vitenskapelig dokumentert herfra til månen at mRNA-vaksinene ikke har noen annen effekt enn omfattende skader og død.

Om bare den norske befolkningen hadde skjønt dette, og ALT ANNET, for 140 år siden.

En klar advarsel

Norge er blant USAs nærmeste og mest lojale allierte. Den alliansen kommer til å koste Norge mer enn noen aner. Jeg avslutter derfor med en klar advarsel fra Ray Dalio:

“In other words, we should recognize that these two hot wars (the Israel-Hamas war and the Russia-Ukraine war) are not just between the parties directly involved in them—these wars are part of the bigger great power conflicts to shape the new world order—and they will have big effects on the countries who are allies and enemies of the four sides in these two seemingly irreconcilable wars.

These two wars will cost the allies of these countries a lot.

For example, the US is now fighting proxy wars in Europe and the Middle East while preparing for war in East Asia. As these wars spread, they will cost more.

Fortunately, the progression toward a world war between the biggest powers (the US and China) has not yet crossed the irreversible line from being containable (which it is now) to becoming a brutal war between the biggest powers and their allies”.

Stay strong, stay smart, look for the truth.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • «…viser til hvordan USA ved hjelp av CIA skapte, finansierte og bevæpnet radikale islamske grupper, terrororganisasjoner, som f.eks. Al Qaeda, Osama bin Laden og i nyere tid ISIS.»

  ‘ For å utføre sin plan, oppmuntret lederne i Washington først til en konflikt ved hjelp av land rundt Libya, for å finne en casus belli for militær aksjon, mens de tok seg av de logistiske behovene til opposisjonsgrupper kontrollert av CIA, som begynte en kampanje for sabotasje av økonomien, infrastrukturen og regjeringen. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/02/03/vil-venezuela-oppleve-hva-chavez-fordomte-i-libya/

  «Å skape sin egen fiende er historisk sett ikke noe nytt. Det makt-trikset er like gammelt som menneskeheten.»

  Men det kan virke som om EN gruppe har spesialisert seg på denne taktikken.
  (Bakmennene som bruker) forestillingen om ‘dette lille uskyldige forfulgte folket.’

  ‘- Det er slik Israel gjør det. De ser deg kaste stein eller noe sånt, men de venter gjerne med å ta deg. De vil at man skal sove utrygt, alltid være på vakt, aldri være trygge i sine egne hjem. Helt lovlig kan Israel fengsle deg uten dom i seks måneder. Jeg vet om mange som aldri er seg selv etterpå. Livet kan være ødelagt, sier han alvorlig.

  – Er du antisemitt, Amsha?…
  – Du vet, alltid snakker noen om antisemittisme. Det er jo et mektig ord. Det er veldig enkelt å kalle noen terrorister og antisemitter, og slik forsøke å demonisere dem. … Det er viktig å merke seg hvem som snakker om antisemittisme – det er alltid Israel og deres støttespillere. Det er aldri oss. ‘
  dagbladet.no/nyheter/se-pa-deg-selv-du-er-et-dyr/70721141

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  16 oktober 2023 10:57

  Krig i Midt-Austen og Ukraina er ikkje nok for vår viktigaste allierte.

  Kongressen i USA sitt forskrudde verdsbilete per oktober 2023: Russland og Kina truar USA. USA vil ha krig mot begge.

  Folk som framleis ser ljost på å vera USA-alliert, kan få fyrstehands oppvakning her:

  https://www.ida.org/-/media/feature/publications/A/Am/Americas%20Strategic%20Posture/Strategic-Posture-Commission-Report.pdf

  Me andre får passa på å ha gode vener blant lokale snikkarar, bønder og fiskarar.

  PS Legg merke til at krigshissinga ikkje kjem frå spinngalne einskildpersonar, men frå ei spinngalen nasjonalforsamling.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Når kriger skal rettferdiggjøres:

Da trengs medier som ikke er så nøye med sannheten.

Forrige innlegg

Prisregulering eller konkurranse?

Gir konkurransen lavere priser?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.