POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Data fra Alberta.

Jo flere vaksiner desto flere sykehusinnleggelser.
6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Overdødelegheita i Alberta overstig 10 000 – bevis for dekkoperasjon frå styresmaktene si side

Del IV: Dekkoperasjonar rundt skadar og død grunna COVID-19-vaksinar må etterforskast

av Dr. William Makis

Global Research, 13. februar, 2023

COVID Intel 12. februar, 2023

Styresmaktene i den kanadiske provinsen Alberta sensurerte & skjulte alle data om COVID-19-vaksineskadar på immunsystemet til dei dobbelt-vaksinerte(Del 1), at den første COVID-19-boosterdosen slo feil (Del 2), og meir skade på immunsystemet til dei trippelvaksinerte (Del 3).

Eg har ikkje ein gong starta på COVID-19-vaksineskadene som er påført studentar ved universitet og høgskular, ungdom, barn, nyfødde, gravide kvinner, legar, sjukepleiarar og andre tilsette i helsevesenet. Det kjem seinare.

Skadar på immunsystemet etter vaksinering mot COVID-19, er dose-avhengig (fleire dosar gir meir skade)

Ein ny studie av 51 011 tilsette ved Cleveland Clinic, viste at dei med fleire dosar av COVID-19-vaksinen hadde høgare sannsyn for å få COVID-19-infeksjon enn dei med færre eller ingen, og at denne risikoen auka over dei første 100 dagane etter vaksineinjeksjonen (klikk her).

Eg har sett dette mønsteret før. Ja, dei dataa som styresmaktene i Alberta permanent sletta i januar 2022, viste at dei dobbeltvaksinerte hadde større sjanse for infeksjon med COVID-19 di lenger tid som gjekk etter deira andre vaksinedose:

Det er nesten same mønster for dei første 100 dagane. Sjølv om dataa til Cleveland-klinikken stoppar der, så viste Alberta sine data at vaksineskaden på immunsystemet heldt fram dei første 8 månadane (240 dagar), før dei dobbeltvaksinerte byrja å delvis friskne til frå skadane sine på immunsystemet.

Innbyggarane av Alberta hadde rett på FULL tilgang til dataa for dei 0x, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x-vaksinerte hittil.Vi har aldri sett dei for dei 3x, 4x, and 5x-stukne.

Det beste vi fekk frå Alberta-styresmaktene var eit kort glimt av data som viste at dei trippel-vaksinerte hadde høgare ratar av COVID-19-infeksjon enn dei dobbeltvaksinerte (klikk her) og regjeringa sørga for å få sletta dei dataa den 23. mars, 2022 (klikk her):

Under denne tida (mars 2022) viser data også frå UKHSA (UK Health Security Agency, som vart grunnlagt 1. april, 2021 og tok over ansvaret til Public Health England for folkehelsevern og kapasitet smittevern. Ligg under Departementet for helse og sosialomsorg, mrk.) dette same forholdet mellom fleire sprøyter og høgare COVID-19-infeksjonsrate, fint oppdelt etter aldersgrupper (klikk her):

Dei trippelvaksinerte var den mest immunskadde gruppa i alle alderskategoriane, og hadde den høgaste infeksjonsraten i alle alderskategoriane.

La oss legge til den siste biten: dei kvadruppel-vaksinerte. Vi har ingen data frå Alberta, men vi har data frå Australia. Dei er som forventa. Dei kvadruppel-vaksinerte ligg på toppen for sjukehusinnleggingar og dødsfall over heile linja (klikk her). Det er ikkje ein gong ’close race’.

Alberta’s “Pandemic of the Triple vaccinated”: Excess Deaths Surge Past 10,000 — Evidence of Government Cover-up

COVID-19-vaksineindusert immunskade var kjent:

Alberta-styresmaktene må ha visst om forskninga som viste breidda og variasjonen på immunsystemskadar forårsaka av COVID-19-vaksinane (utover ein auka risiko for infeksjonar). Døme: Chen et al, “New-onset autoimmune phenomena post COVID-19 vaccination” (nye autoimmune fenomen etter COVID-19-vaksinasjon) vart publisert på nett den 7. januar, 2022 (klikk her).

Ein annan studie publisert på nett den 5. juni, 2022: Yamamoto, “Adverse effects of COVID-19 vaccines and measures to prevent them” (Alvorlege biverknadar av COVID-19-vaksinar og tiltak for å hindre dei), fekk det til å gå av mange alarmar om skadar på immunsystemet til dei vaksinerte (klikk her):

Bodskapen kunne ikkje ha vore tydelegare: «hyppige COVID-19-boosterinnsprøytingar kan ha skadeleg effekt på immunresponsen, og er kanskje ikkje tenlege … Som sikkerheitstiltak bør vidare booster-vaksinasjon stoppast.»

Frå post-COVID-19-vaksineskade på immunsystemet til dødstal som skyt i veret

Ijuli 2022 var det klart at dei trippelvaksinerte uforholdsmessig ofte døydde av COVID-19, men kva med ikkje-COVID-19-dødsfall? Kva med dei 3362 innbyggarane av Alberta som døydde av «ukjende årsaker» i 2021? (klikk her). Kva med dei ekstra 4000+ døde Albertarane i 2022? I ein provins der obduksjonar er nesten forbudt, fekk vi ingen svar. Det faktum at styresmaktene til denne dag har nekta å granske desse dødsfalla bør ikkje overraske nokon – det er berre endå ein dekkoperasjon i ei lang rekke av dekkoperasjonar. Det minner meg verkeleg på korleis sjefane i Alberta Health Services opererer: når dei har gjort eit brotsverk, held dei fast ved det.

COVID-stikk = auka dødelegheit; fleire stikk = fleire overskytande dødsfall

I desse dagar verkar det som at kor du enn ser, finn du nye bevis for betydeleg auka dødelegheit blant dei vaksinerte:

 1. UK data (2022) (kjelde: Forsikringselskapsanalytikaren Josh Stirling sitt vitnemål framfor US Senate: Vaksinerte hadde 26% høgare dødelegheitVaksinated under 50 år hadde 49% høgare dødelegheit (klikk her)
 2. England (2022) (kjelde: Daily Sceptic) (klikk her) Område av England med høgare vaksinasjonsrate hadde fleire overskytande dødsfall
 3. Israel, Australia, India (kjelde: Denis Rancourt, et al.) (klikk her) Vaksine-dose-dødsrate på opptil 1% i AustraliaVaksine-dose-dødsrate på 1% i IndiaVaksine-dose-dødsrate på opptil 0.6% i Israel
 4. US data (2021) (kjelde: Steve Kirsch, Medicare database (klikk here) Dose nummer 1 aukar risikoen din for å døy med 20%Dose #2 aukar risikoen din for å døy med 20%Dose #3 aukar risikoen din for å døy med10%
 5. Tyskland (2021-22) (kjelde: Kuhbandner et al.) (klikk her) 100 000 overskytande dødsfall i alderen 15-79 startar å akkumulere frå april 2021 og utover(vaksine-utrulling)
 6. Verda (2022) (kjelde: Alex Berenson) (klikk her) 1 000 000 overskytande dødsfall i land som mest har brukt mRNA-vaksinen mot COVID-19.

Konklusjon

Til å vere den dødelegaste dekkoperasjonen i Albertas historie, var den heller slurvete utført. Albertas Public Health-sjef dr. Deena Hinshaw var truleg letta over å få sparken; ho har eigentleg ikkje toet i seg til kriminalitet på eit slikt nivå. Ho søker asyl i British Columbia, der BC NDP-regjeringa vil forsvare ho.

Visesjefane hennar, dr. Jing Hu (ein respirolog frå Wuhan, China) og dr. Rosana Salvaterra sa opp jobben (klikk her) og ingen veit kor dei no er. I det minste fekk dei valuta for pengane for sitt harde arbeid og lange netter med å slette COVID-19-vaksineskadedata frå offentlege nettsider.[?]

Administrerande direktør for Alberta Health Services, dr. Verna Yiu, som var kjelda for mange kompromitterte og manipulerte pandemidata, fekk fyken ut ei svingdør og rett inn i ein $700,000+ jobb som ny visepresident for University of Alberta (klikk her). Ho skriv framleis arrogante, hyklerske og tonedauve kommentarar på Twitter om leiarskap, ærlegheit og integritet.

Folket i Alberta fortener etterforskning og strafferettslege søksmål mot desse leiarane av helsevesenet som gav dei så mange lidingar. Eg mistenker at vi ikkje får sjå noko av det.

*

Featured image is from NaturalNews.com


Omsett av Monica Sortland

Originalkjelda for denne artikkelen: COVID Intel

Copyright © Dr. William MakisCOVID Intel, 2023

Forsidebilde: Lexica

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  18 februar 2023 17:23

  Moderna-sjef skrøt til en CNBC-vert at de hadde begynt å utvikle en covid-vaksine før viruset hadde et navn.

  Av Catherine Salgado.
  Stéphane Bancel sa at han ønsket en mRNA-vaksinefabrikk på alle kontinenter, og at selskapet hans gjorde en avtale med det kinesiske kommunistpartiet (KKP) om å bringe moderne covid-vaksiner til Kina. Men dette var ikke Bancels eneste innrømmelse på World Economic Forums Davos-konferanse i 2023. Han skrøt også av at han forutså en pandemi som ville bli en enorm pengemaskin for selskapet hans….på slutten av 2019.

  Bancel var en foredragsholder i WEF-panelet 18 januar, «State of the Pandemic». Under arrangementet spurte moderator og Euronews Senior Business Editor Sasha Vakulina: «La oss snakke om vaksineutvikling, for vi har hørt hvordan det åpenbart skjedde med covid fra og med 2022, og hvor ekstraordinær prosessen også var med tanke på hastigheten. Hvordan foregår utviklingen av vaksiner, når det gjelder forskjellige varianter?». Hun kalte dette en av de «store bekymringene» WEF Davos-deltakerne hadde.

  Den «gode nyheten» var at Moderna og andre vaksineprodusenter har «produksjonskapasitet,» sa Bancel. «Da covid-pandemien skjedde, hadde Moderna laget hundre tusen doser i 2019 for hele året. Og jeg husker at jeg spurte min produksjonsstab: «Hvordan tjener vi en milliard dollar neste år?» De ser litt rart på meg og sier: «Hva?» Og jeg sier: «Ja, vi må tjene en milliard dollar neste år, det kommer til å bli en pandemi».

  Bancel vil sannsynligvis rettferdiggjøre sin begeistring over den potensielle pandemien som gjør at Moderna tjener så mye penger, ved å hevde at han ønsket å tjene penger med «livreddende» vaksiner. Men å spørre hvordan man kan tjene en milliard dollar på en ny teknologi, mens folk på mystisk vis blir syke rundt om i verden er en merkelig måte å si det på. Og han lurer på hvorfor staben hans så rart på ham?

  Vi har nå bevis på at covid-vaksiner, også Modernas, ikke er spesielt effektive mot covid, og kan ha alvorlige og farlige bivirkninger. Boston Magazine hevdet i 2020, at Bancel skrev til National Institutes of Health (NIH) visedirektør Barney Graham så snart han så nyhetene om «viral lungebetennelse» i Kina i januar 2020. Covid dukket først opp i desember 2019, ifølge CDC, men magasinet sa at Bancel fant ut om det i januar, og Graham svarte angivelig Bancel: «Hvis det er et koronavirus, vet vi hva vi skal gjøre og har bevist at mRNA er effektivt». Bancel ønsket en pandemi, og pandemien kom.

  I følge denne versjonen av hendelsene fant Bancel først ut om det nye viruset i januar 2020. Likevel visste Bancel i Davos at det ville komme en lukrativ pandemi tidligere enn det. Boston Magazine sa også at Moderna var i ferd med å kunngjøre at de ville lage en mRNA-vaksine da Bancel fant ut om det nye koronaviruset, og at Moderna begynte å planlegge å lage en covid-vaksine nesten umiddelbart.

  Med tanke på at Moderna ikke hadde noe annet lisensiert produkt før covid-vaksinen, selv om selskapets nettsted sier at det utviklet ulisensierte vaksiner før da, er det fortsatt spørsmål om deres hasteproduserte 100 000 doser. Men så lenge folk som Bancel og Pfizer-sjef Albert Bourla fortsetter å flykte fra en virkelig granskning, vil vi kanskje aldri vite hva som førte til at disse menneskene og deres selskaper, tjente milliarder på teknologi som fortsatt ikke hadde blitt blitt testet nok.

  Fra The National Pulse, publisert 14 februar 2023. Skrevet av Catherine Salgado.
  Oversatt fra engelsk. Linker og YouTube videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Moderna Chief Bragged to WEF Attendees About Predicting a «billion Dollar» Pandemic in 2019. Cabout hief Bragged to WEF Attendees About Predicting a ‘Billion Dollar’ Pandemic in 2019.

  Svar
 • Svar
 • Velkjent for oss «på gølvet». Folk er borte fra jobb, på jobb er de halvdaue, den minste fysiske aktivitet får blåsebelgene til å jobbe på høytrykk mens de puster og peser. Dette er en forbrytelse mot menneskeheten av enorme dimensjoner hvor norske politikere og byråkrater er medskyldig. På ett eller annet tidspunkt kommer regnskapet time. De mest entusiastiske medløperne sprader rundt med FN`s bærekraftsirkel på jakkeslaget. Det er godt fordi det gjør sorteringen enklere når fru justitia skal vekte den enkeltes ansvar og medansvar i denne skandalen.

  Svar
 • Go ahead and die, dau dere som sveik oss. good riddance, goodbye

  Svar
 • ‘Økning i dødsfall da håndspriten ble lagt bort.
  – I Trondheim dør cirka 1500 personer årlig. I fjor var antallet oppe i 1800, sier Svanholm.
  – Veldig mange fikk ekstra leveår fordi smittevernreglene ble fulgt. I normalår er det ofte influensa og omgangssyke som tar de eldre, fortsetter sjefen for det familieeide begravelsesbyrået.’
  mn24.no/nyheter/i/O8Jg1q/eksplosiv-oekning-i-doedsfall-da-haandspriten-ble-lagt-bort-aldri-jobbet-saa-mye

  Ja, Antibac ( mot bakterier) hjalp nok mot virus.
  Kanskje man burde bruke Antibac og munnbind permanent?
  For det er nok ikke de eksperimentelle injeksjonene som forårsaker ekstra antalldøde. ;-)

  Svar
 • Northern Light.
  21 august 2023 17:12

  Covid-alarmen fortsetter – nå med en svært muterende variant som er «den dødeligste siden omicron».

  Av Swebbtv.
  Trodde du «pandemien» var over? Leser du hovedstrømspressen og media tror du kanskje noe annet. Der lager nye «covid-varianter» fortsatt store nyheter, selv om selv den tøffere originalen ikke var dødelig for flere enn 0,1 prosent av befolkningen under 70 år.

  Men media og helsemyndigheter fortsetter skremselspropagandaen om covid. Nå har en ny subvariant av omicron, kalt B.2.86, kommet.

  Tilfeller av den nye varianten er funnet i Danmark, Israel, USA og Storbritannia.

  Ifølge danske SSI (Statens Serum Institut) skiller den seg markant fra de andre omicron-variantene. Den har 30 mutasjoner, som kan gjøre det lettere å smitte mennesker.

  – Det er uvanlig at korona endrer seg så mye og utvikler 30 nye mutasjoner. Sist vi så en så stor endring var da omicron dukket opp, sier Morten Rasmussen, forsker ved SSI.

  I Danmark er det så langt funnet tre forskjellige tilfeller, som ser ut til å være uavhengige av hverandre.

  Men det er ennå for tidlig å fastslå hvor smittsom og «alvorlig» varianten er.

  «SSI dyrker viruset og analyserer effektiviteten til vaksinen», skriver de danske helsemyndighetene på sine nettsider.

  Australske medier skriver med store typer imidlertid at varianten er den «mest dødelige» siden omicron. «Størst siden omicron skriver Aftonbladet.

  «En ny og mer dødelig omicron-variant har blitt oppdaget. Det kalles tullprat-24/7. Det angriper sannheten og fornærmer din intelligens», skriver en kritisk bruker på X.

  Av Swebbtv, publisert 21. august 2023.
  Oversatt fra svensk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Covidlarmen fortsätter – högmuterande variant ”mest dödliga sedan omikron”.

  Kommentar:
  Det angivelig opprinnelige covid-viruset har en overlevelsesprosent på 99,9 prosent for personer under 70 år, og omicron er enda mildere om mulig, da sier vi i dagligtale tilnærmet 100 prosent. De fleste som fikk omicron visste ikke engang at de hadde det.

  Den nyoppdagede varianten skal altså være «den dødeligste siden omicrom», men med en overlevelses-prosent på tilnærmet 100 prosent, kan alle, unntatt de eldste og sykeste, ta det med knusende ro, som under en mild sesong-forkjølelse. Men det presenteres av hovedstrømspressen, Big Pharmas propaganda-maskin med samme finansielle eiere som vaksinegigantselskapene, som «dødelig», som skal forstås som dødelig for alle.

  Den globale storkapitalen vil gjenta suksessen med covid, hvor de fikk 5,5 milliarder mennesker, for de meste i den industrialiserte verden, til å ta en eller flere «vaksiner» som svekker immunforsvaret, og gjør dem til Big Pharmas kunder for livstid. Vil de klare det igjen, og få milliarder til å gå med munnbind med maskevidde tusen ganger størrelsen på et corona-virus, nedstengninger og annet pålagt av deres administrasjoner vi kaller regjeringer, for å tømme statskassene enda en gang?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Politikk til salgs.

‘Demokrati’ – en svindel i vestlige land.

Forrige innlegg

Kan valg endre noe som helst?

Makten skiftes ikke gjennom valg, bare personene som forvalter den.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.