POSTED IN Klima

Da har vi fått mistanken bekreftet:

NRK har forlatt journalistikken.

30 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen omhandler NRK sin dekning av klimasaken, men den kan ut fra det vi har sett etter at den ble offentliggjort 1. gang sies å være dekkende for både korona-dekningen og krigen i Ukraina så langt. I begge disse saken er ikke statskanalen en nyhetsformidler men en propagandamaskin for et bestemt syn.

Nå er det ikke NRK som bestemmer virkeligheten, men kanalens påvirkning av menneskenes virkelighetsopplevelse har naturligvis en stor innflytelse på hvordan folk oppfatter verden, både politikere og andre, og dermed hvilke beslutninger som blir tatt.

I Ukrainakrigen ser vi igjen at NRK formidler propaganda fra den ene siden i en krig som pågår. Dette bidrar ikke til å opplyse befolkningen, men til å formørke den. Ikke bare inneholder propagandaen feilaktige opplysninger men er så ensidig vinklet at det inntrykket som gis er stikk motsatt det som skjer.

Knut Lindtner
Redaktør

NRK for klimadikatur

Hvis andre syn i det hele tatt slipper til, skal de altså behandles som hår i suppa.

(Foto: Wikipedia)

Av Jan Herdal

Statskanalen har lagt fram en strategi for hvordan journalistene skal arbeide med klima. Den ble nylig omtalt i fagbladet Journalisten. Det er nedslående lesning. Leder for strategiarbeidet har vært Astrid Rommetveit.

______________________________________________________________________________

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

______________________________________________________________________________

Norske medier opptrer ofte som maktens megafoner. Det er snarere regelen enn unntaket. I klimaspørsmålet går NRK et steg lenger. Statskanalen erklærer åpent at den setter grunnleggende journalistiske prinsipper til side. Alle ansatte i NRK pålegges å propagandere for FNs klimasyn.

Ethvert diktat kommer med forsikringen om det motsatte. NRK vil gjøre alle i Norge i stand til å delta i diskusjonen om klima, heter det innledningsvis. Det blir raskt klart at målet er det stikk motsatte:

«Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet – nullpunktet – for journalistikken.» Og det gjelder for alle ansatte i NRK, ikke bare klimaredaksjonen. Det er ikke opp til den enkelte journalist å avgjøre dette.

Da er det ikke lenger journalistikk. Det er propaganda. Spørsmålene er stilt, forskningen er avgjort, er NRKs utgangspunkt. Finner NRKs medarbeidere seg i det? Ganske sikkert. Det koster for mye å ikke gjøre det – som i ethvert autoritært system.

Regien er stram. Det skal ikke stilles spørsmål ved nødvendigheten av handle mot «den globale oppvarmingen». NRK skal legge til grunn at menneskeskapte klimaendringer er reelle. Hvis NRK slipper til «klimafornektere» (sic), skal de stille «de rette motspørsmålene».

Hvis andre syn i det hele tatt slipper til, skal de altså behandles som hår i suppa.

Jeg tror ikke Astrid Rommetveit helt skjønner det. Ytringsfriheten er truet fra mange hold i dag. Statskanalen, finansiert av folket, går med dette i spissen for å innskrenke den friheten som et reelt demokrati er helt avhengig av.

Det er paradoksalt – eller kanskje ikke? Er det nettopp fra et stadig mer maktfullkomment, arrogant, nihilistisk og kunnskapsløst statsapparat at den virkelige trusselen mot et fritt og demokratisk liv nå kommer?

Fagbladet er romslig nok til å legge ut åpent kommentarfelt. Det gir en god forklaring på hvorfor maktens megafoner hater og frykter usensurerte, demokratiske tilbakemeldinger på sine påfunn.

Av 19 kommentarer er det ikke en som støtter NRKs opplegg. Et lite knippe:

«Informasjonskanalen (desinformasjonskanalen?) Nrk, er blitt svaret på informasjonsministeren til Saddam Hussein, Mohammed Said al-Sahhaf, kjent som Komiske Ali og Baghdad Bob.»

«NRK har aktivt gått inn for å støtte all vindkraftutbygging på land. Dette gjennom å bli «strategisk samarbeidspartner» og bidragsyter til vindkraftutbyggernes lobbyistselskap Zero. Samtidig nektes alle vindkraftmotstandere å komme til orde for å fortelle om de enorme naturødeleggelsene som finner sted.»

«…Fram til no har NRK diverre svikta sitt samfunnsoppdrag, nemleg å vera OPEN for mange synsvinklar og perspektiv og formidle sannferdig kunnskap. Med «nullpunktet», slik det er presisert, avgrenser NRK så mange perspektiv at NRK blir med dette useriøs, diverre. Som vindkraftmotstandar har eg sett dette lenge…»

«Ærlig talt, NRK, dette er faktisk temmelig pinlig. Total ensidighet, knebling av motstemmer, ikke fnugg av kritiske perspektiver, fullstendig knefall for maktinstitusjoner., jatting og logring for parodiske fenomener som Greta Thunberg…, er det dette dere forbinder med journalistikk?»

Her skal alle kritiske stemmer overdøves

Disse kommentarene er representative for hele feltet.

Kommer NRK og Astrid Rommetveit til å bry seg? Selvsagt ikke. De har makta, og veit det. De trenger ikke kvalitet. De er det globale regimets, FN og EUs, fortropp i Norge. De øvrige stønadsmediene følger stort sett i samme spor.

Desto viktigere og gledeligere er det at store alternative medier som Resett og Document tar sitt ansvar også på dette området, og slipper fram de motforestillingene som hører hjemme i enhver reell politisk diskusjon. På denne måten vinner de økende tillit og troverdighet.

Dere blir nesten som de illegale avisene under den tyske okkupasjonen.

Msm sitter snart bare igjen med statsstøtten og den ufrivillige komikken.

Forsidebilde v/Rick Kolby

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

30 kommentarer. Leave new

 • Jan Magne Skogan
  31 januar 2020 20:21

  Dette er ytterst betenkelig og NRKs beslutning hviler på en helt forkastelig moral: – Vi alene vet best!

  Denne moralen er som kjent symbiosen til tyranniet. Motsatsen til demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. Det er en moral, som når den dominerer hele samfunnet, alltid ender opp med bruk av vold. Det er en voldelig moral.

  NRKs suspekte beslutning vil føre til at den etterhvert fremtredende klimapolitikken, som kan knyttes til all politikk, blir unntatt fra kritikk. I praksis knebler altså NRK seg selv på et vidt område og følger det øvrige media etter så ligger alt til rette for tyranniet.

  Svar
  • Anne-Grethe Christensen
   1 februar 2020 20:35

   Med en kommunistisk leder i Statskanalen, er det vel ikke annet å forvente?
   Les og ta lærdom av historien‼️‼️‼️

   Svar
   • Helge Adam Egge
    1 februar 2020 21:14

    Det er jo bare å håpe at fornuften seirer, jeg har Tro på 2020, dette er et magisk tall som må bringe fornuften seiere.

   • Må bare innvende…Han er slett ingen kommunist. tvert om, han er en venstreliberaler. I dagens virkelighet er en ordentlig kommunist å regne som «nasjonal venstreside». Det er riktignok svært få av dem, men de finnes og de gjør et godt stykke arbeid for den nasjonale sak i anti-globalismens tjeneste.

   • Johnny Larsen
    26 mars 2023 22:48

    Nå er vel ikke USA det landet som blir omtalt som kommunistisk og USA verdensdominerende når det kommer til å styre media og fore folket med propaganda og det er derfra også norske media for sitt stoff

 • Angående Astrid Rommeveit så har hun skrevet noen artikler om såkalt «chemtrails» (geoengineering), men da selvfølgelig om hvordan denne teknologien kan brukes til å kjøle ned kloden. Den ene artikkelen (se under kilder) er fra 2017 og der skrives det at man skal begynne med testingen utendørs året etter (2018 altså).

  https://ny1.no/2017/11/05/prisvinnende-journalist-setter-sokelyset-pa-klimafiksing/

  Svar
 • Viggo Kristensen
  3 februar 2020 10:31

  Jeg håper det snart blir straffbart å fofekte klimaskepsis. Det gjelder vår klode og vi må alle trø til. Om så klimaskeptikere sto til halsen i gjørma så vil de ikke godta vitenskapen som forklarer dem hvorfor de står til halsen i gjørma. Vi straffet våre forrædere etter krigen. Klimakrisen får mye større følger enn det den tyske okkupasjonen medførte.

  Svar
  • Kollfinn Fleischer
   3 februar 2020 12:34

   Stakkars mann. Har du ingen egne tanker? Har du ingen kunnskap om hvordan verden virker? Bare kommunister og megarike personer (som vil bli enda rikere) er med på klimavrøvlet.

   Svar
   • Jan Magne Skogan
    3 februar 2020 14:08

    Tvert imot, Viggo er nok representativ for et syn på kritikere som går langt utover noen få kommunister og superrike. Klimahypotesen støttes av et samlet Storting, og praktisk talt alt innenfor media og akademia. Det er allerede langt på vei forbudt å kritisere den påståtte klimakatastrofen. Og straff følger etter via et reaksjonsmønster.

    Nettopp av disse årsaker alene kan man imidlertid være temmelig sikker på at hypotesen er feil.

   • Johnny Pedersen
    4 mars 2021 11:13

    Og heri ligger jo hele problemet. FN og de fleste vestlige politikere har bestemt seg for å utforme en politikk basert på en hypotese som ikke er vitenskapelig bevist. Vi snakker ikke om en teori men en hypotese. Basert på denne skal den vestlige verden svi av billiarder av kroner på ekstremt dyre tiltak som ikke har noen som helst påvirkning på klimaet.

  • Man undrer seg iblant hva som foregår i topplokket på enkelte.
   God bedring.

   Svar
  • «Jeg håper det snart blir straffbart å fofekte klimaskepsis»

   Det holder altså ikke med meningsbrytninger og fakta; man må må straffe de som ikke tror på offisielt betalt «fakta» ? ( Hvor mange års fengsel, – eller bare utestengelse fra offentlig debatt ,ønsker du ?)
   Da er du i god tradisjon med de som har skrevet historien(ene) siden 1944.
   Trist og tragisk.

   Svar
  • Nettopp slik tankegang er det helt typiske totalitære.
   Det stikk motsatte av demokrati og frihet.
   At det med den relativt nære historiens kunnskap om totalitære styresett i Europa, kan finnes mennesker i et utviklet demokrati som Norge som forefekter slik totalitær tankegang, er ganske utrolig.
   Men desto mer forståelig at det for ethvert totalitært regime finnes mange klakører og medløpere. Også dengang det skjedde i Norge.

   Svar
  • Tor Larsen
   4 mars 2021 22:37

   Interessant. Straffen bør kanskje stå i forhold til forbrytelsen og etter siste verdenskrig skjøt man de man anså å ha stått fremst i å assistere okkupasjonsmakten. Når det denne gang til og med er verre så får jeg vel her foreslå at miljøbevegelsen fremmer et opprop «til befolkningen!» og innleder med «skutt blir den… osv.»

   Svar
 • «straffbart å forfekte klimaskepsis» (!)

  Da har jeg en god nyhet til deg: det finnes ingen klimakrise! En «krise» av varmere vær er en «krise» grunnet av menneskelig oppførsel, hva gale vi kan finne på, ikke været i seg selv.

  Det finnes derimot en populasjonskrise hvorpå de lidende er andre dyrearter enn menneskeheten.
  Vi, mennesker, lider av egen hybris.

  Svar
 • Arild Mauseth
  3 februar 2020 19:46

  Hvis vi er på vei inn i en global oppvarming, kan noen da forklare meg hvorfor polis og grønnlandsisen har øket med mange titalls meter. Hvorfor antall isbjørner er stigende og hvorfor isen etter siste istid forsvant?

  Svar
 • Tycho D. Casberg
  4 februar 2020 6:15

  Det var Anders Lange som introduserte ARK. Dette lever de tydeligvis opp til.

  Kulturministeren er eier og burde sette foten ned, men Venstre er klimafanatikere så, det løpet er nok også kjørt!

  Svar
 • Solveig Løchen
  16 august 2020 15:53

  Artikkelen handler om ytringsfrihet, kritisk og undersøkende journalistikk, ta samfunnsansvar.

  Ikke om å være for eller mot klimaforandringer. Selv om temaet ble brukt til å belyse at NRK har påfallende skjev vinkling, tydelig støttende til forretningsideen «grønt skifte» og direkte motvillige til å vise konsekvenser sv vindturbiner i sårbar for natur og tett på befolkning.

  Svar
 • Dette føyer seg pent inn i rekken av andre slike ting. Stalin ekspederte alle som var «uenig» med ham. Hitlers SA drev ren terrorvirksomhet mot «annerledestenkende». Hvis du vil diskutere merkverdighetene rundt «Holocaust» i dag, må du regne med mange år i fengsel. Det ser i dag ut til at hver eneste nye generasjon må kjempe og dø for å kunne beholde ytringsfrihet og menneskeverd. Våre foreldre født like før, under eller etter ww2 slapp dette, men nå er vi snart i gang igjen. Tipper det er samme «klan» som skal tjene seg søkkrike på denne krigen også, slik som under ww1 og ww2. Når fean skal menneskeheten bli voksen? Ta til seg lærdom fra tidligere feil? Avsløre svindlerne der de dukker opp?

  Svar
 • Eksil Nordmann...
  14 september 2021 13:47

  Jeg har gitt opp Norge og har flyktet til øst Europa hvor det fremdeles er litt fornuft og frihet (intil videre)… Hele dette landet og alle såkalte «vestlige land» er fortapt i korrupsjon, fascisme og sin egne narsisisitiske fantasi verden hvor alt er snudd opp ned. Det hele er som tatt rett ut av 1984…

  Svar
 • Sveinung Handyman Vikene
  15 september 2021 22:57

  Problemet med munnkurv på motstemmer eller folk som vil si sin mening gjennom media, har allerede nådd avisene. (har mistanke om at det har pågått svært lenge) Dette er litt på siden, men i samme gate. Det hele startet mars 2019 med en fergetur mellom Festøya (Ørsta kommune) og Solavågen (Ålesund Kommune) opperatør på fergestrekningen: Norled AS. Ved billettering var jeg i utgangspunktet lite villig til å betale før jeg fikk en forklaring/orientering på/om hvordan vi reisende som hadde forhåndsbetalt reisen for å få rabatterte priser skulle forholde oss. (hadde da nettopp fylt på “fergekortet” med 3,600 kroner) Billitøren ble mildt sagt forbanna, hisset seg opp, truet meg med en bot på 2,000 kroner og han skulle sørge for at jeg aldri mer kom ombord i fergen igjen. Jeg skrev til rederiet og rapporterte inn vedkommende matros/billettør (hans ID stod på billetten) Norled har aldri svart på den henvendelsen, men problemene har bare eskalert i ettertid. De har lenge sendt rekningene for mine fjordkryssninger til feil adresse, og følgelig fått dem i retur. Når de så har klart å få sendt den til riktig adresse, så har de lagt til inkassosalær og renter. Jeg har pr brev meddelt dem at jeg ikke, under noen omstendigheter, betaler for feil de selv har gjort, betalt hovedbeløpet og ansett meg som ferdig med den rekningen. Eneste de har gjort er å si opp min avtale knytt til bombrikken. Resultat i dag er at jeg, for reiser med Norled AS, må betale full pris for en tur som før kostet en liten 50 lapp. Dette holder de på med den dag i dag. Jeg ringte i den forbindelse til en lokalavis i Ørsta, MøreNytt og ville ha dem til å belyse det som hadde skjedd. Det hører med til historien at samme avis hadde et lite innlegg/reportasje om det som hendte mars 2019 – jeg var nemlig ikke den enste. Jeg ble vel egentlig målløs etter den henvendelsen – for journalisten jeg snakket med svarte følgende, jeg gjengir ham her ordrett: HALLO … Du har ring en avis nå – Vi kan ikke skrive om sånt. Dette må du ta opp med rederiet! Så la han på … Rederiet er kjent for dobbeltfaktureringer og ellers en arrogant holdning. Dette er en strekt trafikkert strekning med flere hundre tusen passeringer i året, så jeg er ikke den eneste som har problem. Og når media nekter å skrive om det … ja, da fortsetter uvesenet.

  Svar
 • Sveinung Handyman Vikene
  15 september 2021 23:16

  Sitter og leser «Slik skal NRK jobbe med klima» Blir bare mer og mer sjokkert! De er jo fullstendig blottet for evnen til a ta inn over seg fakta. Ikke rart folk blir vettskremt. Og når «kontrollmyndighetene/meningspolitiet holder sin klamme hånd over media er det ikke til å undres over at en stor del av innbyggerne blir feilinnformert – direkte løyet til. Har kommet godt i gang med denne boken: https://wigestrand.no/products/motvekt-fakta-om-klima Anbefales! Vel anvendte penger.

  Svar
  • Ja, Vikene, det er jo DETTE de dreier seg om:

   » Wrightstone benekter ikke at det finnes global oppvarming og drivhuseffekter. Han benekter heller ikke at en del av denne oppvarmingen skyldes menneskets aktivitet. Men han avviser at vi er på vei mot katastrofen. For ham er kanskje debattklimaet en større utfordring enn klimaendringene.»

   Det er skremslene om KRISE og apokalypse, som skal skremme og frustrere folk, – og stoppe debatt, som er det farlige.
   ( Og enten det dreier seg om klima, virus eller krig.)

   Bare begrepet ‘tipping point’ ( For første gang i historien ? ;- ) ), burde få oss til å riste på hodet over propagandaen.

   Svar
 • Jeg sitter her og lurer på følgende: Er det NRK som er blitt utrolig mye dårligere de siste to årene eller er det bare vår bevissthet som har blitt høyere? Var NRK virkelig så ille for noen år siden som vi har sett de to siste årene. Det er vel ansatt ca 700 journalister i NRK og da må da være noen av disse som har kritiske tanker rundt det statskanalen nå driver med. Jeg har følgt ganske godt med på NRK og må konkludere med at så og si ingen kritiske og alternative stemmer slipper til. Eksempelvis har NRK aldri fortalt noe om at flere land har satt i gang vellykket behandling av covid 19 uten å bruke de såkalte vaksinene som vi mer eller mindre blir presset til å ta. Dette gjelder land som India, Mexico, Japan etc. Ikke et ord har i hørt om dette på NRK. Nå er det ensidig propaganda mot Russland som foregår. Ikke et eneste ord i NRK om at Russland siden 2014 har prøvd å forhandle med USA/NATO om å få garantier for sin egen sikkerhet. Putin demoniseres og fremstilles som en galning og psykopat (en ny Hitler) mens USA og NATO er fredens forsvarere. Dette til tross for at historien viser at NATO i to runder har ekspandert østover. Nå er de midlertidig stoppet i sitt tredje forsøk – nemlig å få Ukraina inn i folden. Hvordan er det mulig å fremstille USA som fredelig og Russland som aggressiv når vi ser på historien de siste 20 årene? Siste skudd på stammen er dette med med klimakrise. Her skal heller ingen kritiske stemmer slippe til. Jeg har inntil nå tenkt at det må være noe i dette med klimakrise men nå er jeg virkelig begynt å lure på dette også. NRK er blitt en propagandasentral og driver ikke lenger med journalistikk og dette er veldig skremmende. Heldigvis finnes det alternative kilder hvor vi kan finne andre og kritiske synspunkter som ikke NRK og andre større medier slipper til. F.eks. Derimot og Steigan. Disse ser også ut til å være i god vekst og det er oppmuntrende. Så nå vurderer jeg å støtte disse kildene med litt penger. Kan også nevne at jeg i mange år har abonnert på avisen Klassekampen men nå er det slutt. De har forlatt alle sine prinsipper og heller ikke her er det mye kritisk tenkning ute og går lenger.

  Svar
 • Derimot, Steigan, Resett og Dokument tør stille spørsmål ved narrativet, og takk for det. Ellers er det lite klokskap å finne i journalistikken i Norge og verden. Pravda over hele linja. Mye føleri og klimabrølere og isbjørner.
  Villfugl-giljotinene, vindkraftpropellene, hører vi mindre klager over, annet enn fra de som får de stygge tingene på sin egen mark, og blir ført bort fra egen eiendom med makt av politiet.
  Det er en masse andre klimatema som nevnes for lite, som mikroplast, overdrevent fiskeri, kjøtt fullt av antibiotika, eller chem-trails og hva som i og med det sprøytes ut over himmelhvelvet. Skole-drop-out Gates ville teste ut chemtrails og nedkjøling ved å blokkere sola over bikkjekalde NORD-SVERIGE av alle steder, så D-vitaminer ville det bli dårlig med der annet enn i piller eller laks. Lakseproduksjon er også noe svineri, og ødelegger ved lekkasje vill-laksen. Fulle av farvestoffer og gud vet hva mer giftig. Genmanipulerte grønnsaker og frø. Og sikkert mer jeg ikke kommer på i farten.

  Men man skal angripes ved hjelp av hurpete hersketeknikker og la det virke som de som stiller spørsmål er fæle og hjerteløse og ikke bryr seg om Moder Jord. Jeg føler meg ikke skyldig. Det bare fyller meg med forakt for de tanketomme og uopplyste brølerne.

  Det er blitt umulig å si opp abonnemanget til skattefinansierte NRK, så man tvinges til å betale for propaganda, der det er ikke rom for spørsmål.

  Klimakurven har gått opp og ned alltid. Havnivå og tregrenser har steget og sunket. De vikingene som slo seg ned på Grønnland frøs inne og sultet ihjel da det ble kaldere enn da de kom. Hannibal kom seg over Alpene 218 b.c., da det var mildere. Den lille istid kom naturlig før ordet «karbonfangst» ble oppfunnet.

  De som er de virkelige klimafornekterne, uansett hvor mye de smykker seg med å ha studert og kaller seg eksperter eller prisbelønnede journalister er de som bare adlyder FNs uredeligheter og Gretas hysteri, for den mye brukte golfkølle-kurven går ikke særlig langt tilbake i fortiden og er misvisende.

  «Vaksinemotstandere» er et annet misvisende begrep, da disse nye killer-injeksjonene er genmanipulasjon og ikke vaksiner, noe produsentene er klare på. At det er eksperimentelt og alle tvinges til å være forsøkskanin er visst helt greit for mange, mens den som har gåttt saken i sømmene vet at samtlige forsøksdyr døde, ikke nødvendigvis med en gang, men ved neste infeksjon. På samme måte går kreftstatistikkene rett i været, som følge av piggproteinenes skadeverk.

  «NRK skal forklare, engasjere og ansvarliggjøre i sin klimajournalistikk», sier Rommetveit; er hun lissom i egne øyne barnehagetanten som skal belære dustene i formynderstaten? Tydeligvis. Arrogansen er helt imponerende.

  Svar
 • Sagt det før og sier det igjen. Dette er ikke annet enn tvangsfinansiert statspropaganda med null troverdighet! Heldigvis har vi alternative medier som både bringer fakta til torgs og lar oss få delta med våre meninger og syn på sakene. Akkurat slik det skal være.

  Svar
 • Cherie Solfjeld
  24 september 2022 12:12

  Har vi noe felles middel for å få slutt på finansiering av statskanalen NRK.
  Jeg ser aldri på det lenger, og ønsker ikke å finansiere kanalen. Noen gode ideer?

  Svar
 • Hans K Johnsen
  26 september 2022 14:27

  NRK er organ for WEF som igjen er fagforening til vestens globale elite og Malthusianister. Rockefeller foundation har aldri lagt skjul på sine planer og ønsker for verden. De vil styre den og redusere menneskemengden og dens bruk av ressurser. Klima er perfekt som middel for styring av all menneskelig virksomhet og for tømming av statskassene ned i globalistenes lommer. Det samme gjelder selvsagt krig. Og for disse pengene, samt en god del fra ren dollartrykking, kjøpes verden opp – bokstavelig talt. Ledende personer og nasjoner er også «kjøpt». De som ikke kan kjøpes, kan utpresses eller myrdes. «Artig» at alt kornet i Ukraina, som det var så viktig å få ut til den tredje verden, var eid av Amerikanske selskaper – og langt fra havnet der det ble sagt skulle havne.
  Her finnes listen over de skolerte hos WEF: https://maloneinstitute.org/
  Skulle ikke forbause meg om det er noen fra NRK der også.
  De ansatte (innsatte) i NRK evner ikke å se at de kommer til å bli like hardt rammet av The Great Reset eller WWIII som oss andre.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skal Norgesdemokratene klare seg politisk kreves følgende:

Klarhet, klarhet og mer klarhet.

Forrige innlegg

Norges bidrag i Europas største terroroperasjon.

Ble statsminster Jonas Gahr Støre informert forut for sprengningen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.