POSTED IN Helse

Da dødstallene i befolkningen gikk ned i 2020 og 2021: store medieoppslag!

I dag med sterk økning i antallet døde: ingen oppslag i mediene.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Uvanlig stor økning av dødsfall i Norge i 2022 – hva er årsaken?

Av Pål Steigan -31. juli 2022

I 2020 lærte Dagsrevyen folk å følge antall dødsfall fra dag til dag og uke til uke. Det er det slutt på, til tross for at det er nå i 2022 at avvikene i antall dødsfall virkelig er noe å snakke om. I 2020 hadde vi ikke noen økning i antall dødsfall. 2020 var et normalår – til tross for de markskrikerske oppslagene. 2022 derimot er en statistisk sensasjon. Men den er ikke på noen forsider.

Faktisk viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at antall dødsfall i Norge hittil i 2022 ligger 10% over gjennomsnittet for årene 2015 til 2021.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er dodsfall-i-norge-2022-696x390.jpg

Vi kjenner ikke til at noe liknende har skjedd før.

Her er råtallene fra SSB:

Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000 – 2022

Av dette har vi trukket ut denne tabellen:

Vi har summert kolonnene og beregnet gjennomsnittet for årene 2015–2022, og dette gir oss følgende:

Her ser man for det første at 2020, det store panikkåret, med sine 21.956 dødsfall lå under gjennomsnittet for perioden 2015–2021. Det var ikke akkurat det inntrykket mediene og myndighetene ga oss, for å si det forsiktig.

Men vi ser også at den store sensasjonen er 2022. Hittil i år har det dødd 2192 flere i Norge enn det gjorde i gjennomsnitt for den aktuelle perioden, det er 10% mer. Vi kjenner ikke til at noe liknende har skjedd før.

Her er tabellen i grafisk form:

Dette gjør det rimelig å etterlyse årsaken. Hva er det som har skjedd som gjør at vi plutselig har fått helt unormal økning i antall dødsfall? Dette må avklares. Myndigheter, helsefagfolk og politikere kan ikke bare la dette passere uten å gi oss en forklaring.

En rimelig antakelse er at det har noe med vaksinene, det vil si vaksineskadene å gjøre. Men det er en antakelse, uansett om det er en rimelig antakelse. Det vi nå trenger er grundige analyser av de faktiske dødsfallene. Hva er det folk dør av i så uvanlig store mengder?

Les også: –Tallene fra FHI så uetterrettelige at jeg måtte slutte å lage summeringer

Sjukehusene opplever økning av akutt syke, men vet ikke hvorfor

Magasinet Sykepleien skriver: I juni måned i år økte antallet pasienter til akuttmottaket ved St. Olavs hospital med 14 prosent.

Sykehuset Innlandet i beredskap

Sykehuset Innlandet har økt beredskapen. Uvanlig mange akuttinnleggelser og en oppblomstring i koronapandemien oppgis som årsaken.

– Vi merket det først på Gjøvik for to uker siden. Da benyttet vi oss av våre andre sykehus for å avlaste. De siste to dagene har vi hatt tilsvarende kapasitetsproblemer ved våre andre sykehus, sier fungerende direktør for medisin og helsefag Siv Cathrine Høymork til Oppland Arbeiderblad

De akutte innleggelsene kommer i tillegg til en oppblomstring i koronapandemien samt ferieavvikling. 

Fikk nei

Sykehuset Innlandet ba nærliggende helseforetak om hjelp for å avlaste, men fikk nei.

– Det var like krevende hos dem, så de hadde ikke kapasitet til å avlaste oss. Også der er det uvanlig mange akuttinnleggelser. Vi ser at det samme skjer i Trondheim, Stavanger og Oslo, sier Høymork.

Også St. Olavs hospital i Trondheim har kapasitetsutfordringer i sommer.

– Vi opplever også en økning i tilstrømmingen av akutt syke til sykehuset, skriver assisterende fagdirektør ved St. Olavs hospital, Birger Endreseth, i en e-post til Sykepleien.

– Hvor mye er økningen i akutt syke på?

– I juni måned i år økte antallet pasienter til akuttmottaket med 14 prosent fra tidligere toppnivå, som var juni 2021. I forhold til nivået før pandemien er økningen på 18 prosent, opplyser Endreseth.

Og hva er årsaken?

–Vi vet foreløpig ikke hva dette skyldes, bare at vi nå får svært mange pasienter med svært mange typer sykdommer, svarer sykehuset i en e-post til Sykepleien.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Jungwoo Hong

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Daglig leder i det amerikanske forsikringsselskapet OneAmerica sier at en økning i dødeligheten på ti prosent ansees som en tohundreårskatastrofe. Dette er dramatisk, og tausheten fra massemedia er ytterst påfallende. Saken viser klart at det kun er alternative media som driver med journalistikk.

  Svar
 • 10 % ökning i dödsfall.Det ser ut som en epidemi for meg.Rart ingen slår alarm.
  Samtidig ser jeg at Gonzalo Lira skal snakke om det litt senere idag på YOUTUBE.
  Gonzalo skal også,ser jeg ta opp at det er nedgang i antall födsler,så det blir jo spennende.
  Skulle jo tro at etter 2 års nedstengninger og masser av kvalitetstid på soverommene,da ville vi väre i en babyboom i disse tider.
  Er det noen som har sett noen statistikk på antall födsler rundt om i vår Wonderful World ?.

  Svar
  • Fødselsraten synker i mange nasjoner, og den sank 11% i Tyskland i første kvartal 2022.
   Newstarget.com , søk på fertility; der er mye om spermakvalitet, spontanabort etc.

   Svar
  • Fødselsraten synker i mange nasjoner, og den sank 11% i Tyskland i første kvartal 2022.
   Newstarget.com , søk på fertility; der er mye om spermakvalitet, spontanabort etc.
   Der mor og far er injiserte får de som kan få barn, de får noen rare barn som utvikler seg unaturlig tidlig.

   Svar
 • Svar
 • 128 000 har fått fjerde dose, forteller NRK.
  FHI anbefaler, leder ved smittevernavdelinga på Ringerike smiler fornøyd, og gamlingene takker ja, stiller seg i kø for «påfyll», som de kaller det, evt. «oppfriskningsdose», så overdødeligheten vil stige. Helsevesenet har ikke peiling på hva de driver med. Og folk stoler på de med hvit frakk. Trøste og bære.
  Regjeringen er sikkert veldig fornøyd, siden det blir færre som får fra pensjonsfondet.

  Svar
 • Northern Light.
  31 juli 2022 16:27

  VAERS-data: Flere mennesker har fått hjerneskade fra Covid-vaksiner enn fra alle andre vaksiner til sammen de siste 30 årene.

  Skrevet av Zoey Sky.
  Data fra Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) avslørte en alarmerende økning i tilfeller av hjerneskade etter massevaksineringen med Covid-vaksiner sammenlignet med de foregående 30 årene.

  VAERS mottok over 1092 rapporter om hjerneskade relatert til Covid-vaksinen fra desember 2020 til 13. mai i år, i gjennomsnitt over 64 tilfeller per måned. For de foregående 30 årene eller 360 månedene var det bare 1068 tilfeller av hjerneskade av alle andre vaksiner, i gjennomsnitt mindre enn tre per måned. Det er en økning på over 2000 prosent. Flere mennesker har fått hjerneskade fra covid-19-vaksinen enn fra alle andre vaksiner til sammen de siste tre tiårene.

  De har fått de kaller Encefalopati, som ganske enkelt betyr skade eller sykdom som påvirker hjernen. Det skjer når det har vært en endring i måten hjernen fungerer på eller en endring i kroppen som påvirker hjernen. Disse endringene fører til en endret mental tilstand, som gjør de forvirret og ikke oppfører seg som de vanligvis gjør. Selvfølgelig er det mange andre alvorlige tilstander knyttet til Covid-vaksiner, som hjertesykdommer og blodpropp.

  Noen mennesker utvikler flere alvorlige tilstander etter å ha fått en dose av den dødelige vaksinen.
  I en casestudie publisert i mai 2022 i Journal of Neuroimmunology, utviklet en 15 år gammel jente hjerneskade, myokarditt og trombocytopeni samtidig etter å ha fått en andre dose av Pfizers Covid-vaksine.

  Nevrologiske problemer og autisme knyttet til barnevaksiner.
  Selv før pandemien har data vist at nevrologiske problemer er vanlige bivirkninger av alle vaksiner for barn. Disse tilstandene er vanligvis gruppert under etiketten «autisme». Det er en åpenbar sammenheng mellom økte vaksinasjoner av barn og økende forekomst av autisme i USA. Imidlertid fortsetter offentlige helseorganer å nekte for enhver sammenheng mellom den økte vaksineringen av barn og diagnosen autisme. Når barn så unge som seks måneder nå injiseres med eksperimentelle vaksiner mot COVID-19, kan vi snart få en astronomisk økning i autisme rundt om i verden.

  Det må bemerkes at hjerneskade ikke representerer alle tilfellene av nevrologisk skade på hjernen som er rapportert i VAERS, men det gir et referansepunkt for å sammenligne tilfeller av hjerneskade rapportert etter massevaksineringen sammenlignet med alle andre Food and Drug Administration (FDA)-godkjente vaksiner for de siste tre tiårene.

  Med hjerneskade menes «enhver diffus sykdom i hjernen som endrer hjernens funksjon eller struktur.» Avhengig av typen og alvorlighetsgraden av hjerneskader, kan vanlige nevrologiske symptomer omfatte:
  Manglende evne til å konsentrere seg
  Sløvhet
  Progressivt tap av bevissthet
  Progressivt tap av hukommelse og kognitiv evne
  Subtile personlighetsendringer.

  Andre nevrologiske symptomer kan omfatte:
  Demens
  Tap av evnen til å svelge eller snakke
  Muskelatrofi og svakhet
  Myoklonus (ufrivillige rykninger i en muskel eller muskelgruppe)
  Nystagmus (raske, ufrivillige øyebevegelser)
  Anfall
  Skjelving.
  Blodprøver, elektroencefalogrammer, bildeundersøkelser, spinalvæskeundersøkelser og lignende diagnostiske studier kan bidra til å skille mellom de ulike årsakene til hjerneskade.

  Fra Natural News, publisert 29 Juli, skrevet av Zoey Sky.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: VAERS data: More people have suffered brain injury from COVID vaccines than from all other vaccines combined over the past 30 years.

  Svar
 • Northern Light.
  31 juli 2022 17:13

  Det sier litt om hvordan den farmasøytiske industrien har bygget et nettverk som går helt ned i sykehusenes organisasjon. Det er fryktbasert, for de modige sykehusleger, professorer og forskere som slår alarm, venter sanksjoner som avskjed, de blir fratatt lisensen, de får ikke lov til å praktisere, og blir svartelistet for å statuere et eksempel med hvordan det går med de som slår alarm.

  Her til lands fikk en lege fratatt lisensen får å ha skrevet en rapport om bivirkninger av mRNA-injeksjonene kalt Covid-vaksiner, en rapport leger skulle vært pliktige til å skrive, men som nå straffes. Yngre leger spesielt, med ektefelle, barn og store lån som ser hvordan det går med de som går mot det gjeldene narrativet, tilpasser fort sine meninger til myndighetenes offisielle fortelling.

  Det er opplagt at mange i helseindustrien må forstå sammenhengen mellom den eksplosjonsartede økningen i forskjellige sykdommer og «vaksinene». Det skrives journaler for alle pasienter i helsevesenet i alle utviklede land, og før og etter virkningen må være åpenbar.

  Leger betros med høyere moral og etikk og ærlighet enn andre, legestanden nyter enorm respekt blant vanlige mennesker som ikke vet noe om den mektige farmasøytiske industrien, den mest kriminelle industrien av alle, hvor de store selskapene er vurdert høyere enn mange industrilands BNP.

  Men i Big Pharmas organisasjon er legestanden salgspersonalet for produkter som i mange tilfeller har bivirkninger som gjør at pasienten må ha medisiner fra de samme selskapene for å behandle dem. Covid-vaksinene er det beste eksempelet på det. Likevel ser vi at legestanden samlet, både sykehusleger og allmen-praktiserende benekter situasjonen, og håner pasienter og kritikere som påpeker sammenhengene.

  Leger og sykesøstere her til lands har nå satt en eller flere eksperimentelle genterapi injeksjoner på over 4 millioner nordmenn, med irreversible virkninger på kroppen. De må nå etter så lang tid forstå at det er sammenheng mellom injeksjonene og alle sykdommer og plager folk har fått etterpå. Forklaringen må være at de fornekter det, fordi de kan ikke få seg til å tro at de har satt en injeksjon som må kalles et biovåpen etter alle rapporter som nå foreligger. For ellers så er de med vitende og vilje bødler, og det er utenkelig.

  Svar
  • For meg er det ikke utenkelig at noen leger og sykepleiere med vitende og vilje gjør seg til bødler, eller anser barnehjemsbarn, demente, mentalt syke, utviklingshemmede, urfolk etc. som sine private forsøksdyr. Det er mange eksempler på sånt i historien, i Norge også, ved sykepleier Arnfinn Nesset som drepte minst 22 med Curacit, og ble dømt for det i 1983. At media, politikere og FHI er dypt involvert i folkemordet er tydelig, og de hemmeligstempler og trikser med tall. Om de eldre som døde het det at «de var gamle og skrøpelige».

   Svar
 • Jeg har en forklaring: Både 2020 og 2021 lå antall dødsfall under snittet. Grunnen kan være at mindre spredning av bakterier og virus under pandemien (bedre håndhygiene, mindre mobilitet osv.) førte til at personer med sårbar helse fikk bonustid. Grunnen til økning i 2022, er at samfunnet åpnet opp igjen og at det er begrenset hvor gammel man kan bli. Man så tilsvarende i forbindelse med svineinfluensaen. Stemmer dette, vil overdødeligheten bli borte i 2023. Ikke så spennende forklaring. Hvis det er vaksinere som ødelegger helsa til folk, vil trenden forsterke seg i 2023.

  Svar
  • Både i 2020 og 2021 lå antall dödsfall under snittet ?.Men Ole M,jeg var våken i denne perioden og söppelmediene meldte om folk som döde i haugevis,jeg så bilder i avisene som dokumenterte at folk ble begravd i massegraver,kjölecontainere var fulle av döde og i korridorer på sykehus og på eldresentere daua folk ukontrollert mens syke personal skrek i fortvilelse og utmattelse pga den harde arbeidsbyrden og nå påstår du at dödeligheten gikk ned i 2020 og 21,påstår du at mediene ljuger ?.Nei det hadde jeg aldri trodd,at NRK,VG aftenposten og TV 2 skulle feilinformere det norske folk,har du hört på makan,det her må faktasjekkes.Skal vi se,faktasjekkerne,hvem er nå det ?.Jeg har hört noen ondsinnete rykter om at faktasjekkerne har samme arbeidsgiver som de faktasjekkerne skal sjekke,men det kan ikke väre sant.
   Dessuten OLe M,det er bare å se på statistikk og grafisk tabell,dödeligheten öker,til tross for maske,sprit og avstand.

   Svar
 • Der jeg bor ser jeg at det oftere og oftere sees zoombies som har tatt på seg masker igjen,det er litt uklart for meg hvorfor.Kan det väre apekopper eller den nye «fryktelige «coronavarianten ?.
  Det närmer seg jo valg i USA,så kanskje denne nye mobiliseringen fra fryktindustrien önsker lav valgdeltakelse og Joe Biden som ingen troverdighet har ,men som det hevdes er fullvaksinert,blir sjuk og frisk oftere enn godt er.Kan det väre at politikere,når det begynner å blåse fra alle kanter,bruker covid som unnskyldning for å svare for seg ?.Joe Biden ble iallefall behandlet med tradisjonell medisin,til tross for at han hevdes å väre trygg mot influensa.
  Når det gjelder ökt dödelighet og manglende barnefödsler,hvor mye prosentvis blir det i befolkningsreduksjon ?.

  Svar
 • Nå er jeg på dypt vann,men har ikke dödsfall i trafikken hatt en voldsom ökning iår ?.Jeg mener å ha lest at de trafikkansvarlige klör seg i hodet,de forstår ikke denne ökningen.Er det slik i det store utland også,denne uforklarlige ökningen ?.
  Dette må på den ene siden glede de som synes befolkningsreduksjon er bra og på den andre siden ,de som kaller seg grönne og som ikke liker bil og trafikk.

  Svar
  • Du har rett. At bilførere, for ikke å snakke om piloter, får et illebefinnende og mister kontroll, er reellt.
   Flyselskapene snakker om «teknisk feil» som forklaring på kanselleringer og forsinkelser. Få piloter med gifta i seg bør fly. Det har aldri vært farligere å fly enn nå.
   NRK skriver artikler om at bilførere tukler med teknologi og distraheres, også mulig forklaring, men heller en avledning fra realiteten.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Medier og ytringer

«Jens Stoltenberg — terrorbomber og krigshisser»

Forrige innlegg

FHI trikser med statistikken.

Er det for å skjule at vaksineringen har ført til mye sykdom og død?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.