POSTED IN Endring av politikken, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Cyberpandemi.

Er data angrep på matkjeden en del av «The Great Reset»?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

SKAL EN NY CYBERPANDEMI VÆRE ET LEDD I GJENNOMFØRINGEN AV «THE GREAT RESET»?

Av Alfons Kluibenschädl

BARE EN TILFELDIGHET? EN ILLEVARSLENDE ØKT FOREKOMST AV TRUENDE CYBERANGREP I FORKANT AV WEF-SIMULERINGSSPILL

Wochenblick har allerede for en tid siden rapportert om « Cyber Polygon 2021». Her er det tale om enda et stormannsgalt arrangement som gjennomføres kommende fredag, den 9.juli, i regi av Verdens økonomiske forum. Cyber Polygon skal simulere et verdensomspennende cyberangrep som fremfor alt vil ramme forsyningslinjer. Bare få dager før den antatte «simuleringen» kan vi nå registrere en økt forekomst av akkurat slike angrep. Og det ser ut til disse angrepene «tilfeldigvis» for det meste nettopp rammer forsyningslinjene. Skal kanskje her den angivelige nødvendigheten av slike simuleringsspill demonstreres, slik at de vanlige mistenkte ytterligere kan øke sin makt?

BI.ZONE - Posts | Facebook

I forrige uke ble det plutselig kjent at det hadde blitt gjennomført et cyberangrep mot IT-systemene til Salzburg Milch, som faktisk er det tredje største meieriet i Østerrike. Og på samme måte som ved et strømbrudd var det ikke lenger noe som fungerte. Man måtte ty til eksterne løsninger for å sikre kaldkjeden. Medarbeiderne måtte plassere yoghurtbegerne og melkepakningene på pallene manuelt.

Da det offisielt var tale om et løsepengekrav, så det ikke umiddelbart ut til å være noen sammenheng mellom denne hendelsen og Cyber Polygon. Så kom helga, og i Sverige ble en kjempestor supermarkedkjede rammet.

TRAFIKK, ENERGI OG MATFORSYNING I SØKELYSET

I over 800 av filialene til Coop i Sverige var det ikke noe som fungerte helt fram til kassen. Og også den svenske jernbanen var rammet. Matforsyning og transport ute av funksjon – en høyst foruroligende situasjon. Det er jo her tale om dagliglivets ryggrad, som de politiske aktørene ikke fikk seg til å suspendere selv i den største corona-lockdown-fanatismen. Senere viste det seg: Årsaken til problemet var et cyberangrep som var rettet mot det amerikanske softwarefirmaet Kaseya.

Det er ikke første gang: Allerede i mai var det cyberangrep på en viktig oljeledning til USA og på det amerikanske datterselskapet til verdens største kjøttprodusent. Også her legger vi merke til: Energi og mat – to av menneskenes grunnleggende behov, ikke bare i den moderne verden. I mellomtiden var det verdensomspennende problemer med internettforbindelser, noe som også rammet mediehus. Og i håndteringen tyr man til vanlige fiendebilder: Joe Biden, som av kritikere blir betraktet som en buktalerdukke for globalister,  gir nok en gang Russland skylden for angrepet.

BIDEN MALER RUSSISKE DJEVELBJØRNER PÅ VEGGEN

Det er desto mer bemerkelsesverdig da Biden og den russiske presidenten ganske nylig på et toppmøte i Geneve ble enige om at en felles arbeidsgruppe skulle iverksette tiltak mot kriminelle hackere. Og nå leker Washington med ilden, minner fra den kalde krigen blir vekket til live. På lørdag kom Biden med denne harde uttalelsen: » De foreløpige undersøkelsene tyder på at det ikke er den russiske regjeringen som står bak, men vi er ennå ikke sikre.»

Naturligvis skremmes det med den russiske bjørnen.

Den onde, farlige Ivan, som bare kort tid før den amerikanske nasjonaldagen iscenesetter et angrep på vestens IT-systemer. Denne bløffen vil Biden åpenbart spre ut i verden. Sannsynligvis også i håp om at hans venner på den andre siden av «den store dammen» takknemlig griper tak i den. Jubelen i den innflytelsesrike Atlanterhavsbroen, som også den tyske kansleren Angela Merkel tilhører, over at «arbeidsuhellet» Donald Trump ble avløst av den mer føyelige Biden, var som kjent stor.

CYBERPANDEMI SOM NESTE SKRITT I «THE GREAT RESET»

Biden gav USAs hemmelige tjenester i oppdrag å undersøke hendelsen. Hva som vil komme ut av det, er uklart. Men timingen er interessant, for dette begynner jo å skje bare en uke før «Cyber Polygon 2021». Skal kanskje simuleringsspillet oppfattes som en forventningsfull respons fra elitene på de faktiske angrepene? Kan angrepene til og med i grunnen være fingert for å kunne fungere som et påskudd for å kunne erklære en cyberpandemi med alt det som det fører med seg?

Her er også en risikovurdering som ble utført sist høst av en cybersikkerhetsleverandør interessant. Alt ble regnet for mulig, fra faren for forfalskede «deepfake»- videoer med politikere, angrep med dobbel utpressing (slik som i tilfellet med Salzburg Milch) til angivelige angrep utført av statlige aktører. Over et halvt år senere skjer da alt samtidig rett før et WEF-simuleringsspill. Det er litt for utrolig. Og pandemien skal bare ha gjort trusselen enda større. Hvor praktisk.

OVERVÅKNINGSSYSTEM INNFØRT BAKVEIEN?

Og cluet er å finne i de to andre punktene i risikovurderingen fra i fjor. Det blir advart mot armeer av nettbotter og mot angrep på borgernes privatsfære. Det ville ikke være uventet om det første skremmebildet kunne brukes til å gjøre den andre bekymringen om til virkelighet. Allerede i skyggen av den såkalte pandemien ble det vedtatt sensur- og overvåkningslover, midlertidige antiterrorlover, som ga anledning til overvåkning av uskyldige borgere, ble forlenget, og så videre. Påstanden om at de som er kritiske til eliten, er «russiske botter», er jo heller ikke ny.

Futuristic Computer Digital Technology, Global Surveillance Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 75629239.
Går vi mot global overvåkning? Vi har det allerede gjennom systemet «5 Eyes» som nesten ingen kjenner til.

I mellomtiden hoper det seg opp med stadig nye hendelser som gir grunn til bekymring. For eksempel en FN-rapport som foreslår et globalt overvåkningssystem for å verne om folkehelsen. Eller prosjektet ID-2020, ført i pennen av pandemiprofittøren og vaksinedistribusjonsguruen Bill Gates, som vil gi hvert menneske i hele verden en digital identitet. Kanskje er det bare min sunne skepsis til de mektige i denne verden, men jeg frykter at dette kan bli ille.

TIL SLUTT TRUER TOTAL OVERVÅKNING OG EKSPROPRIASJON

Dette gjelder desto mer når man tenker gjennom det hele, og også tar hensyn til presset fra radikalere som drømmer om et nettverk av «smarte byer». Altså en fremmedgjørende storby, hvor den gjennomsiktige borger lever under total overvåkning og hvor markedsdataanalyser til slutt vil erstatte frie valg. Og alltid, når jeg må forholde meg til slike skremmende forestillinger, må jeg tenke på styreformannen i Verdens økonomiske forum, Klaus Schwab, sin uttalelse: «Du vil ikke lenger eie noe i 2030» – det var den uhyggelige kunngjøringen fra Davos.

Ekspropriasjon og overvåkning, som skjer samtidig med at de få i bakrommet øker sin makt. Alt under dekke av bærekraft, pandemien og også andre bekymringer. Det er altså godt mulig at man nå vil bruke sikkerhetsargumentet og faren for et cyberangrep som et agn for å overbevise dem som kjemper for lov og orden, slik at den siste motstanden mot den radikale ombyggingen av verden kan brytes ned. Kanskje tar jeg feil. Og egentlig, så håper jeg jo det. Men for tiden ser alt ut til å gå i den retningen.

Oversatt av Rune G.

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Jefferson Santos

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Kenneth Natvig
  13 juli 2021 17:06

  Jeg liker å være engasjert.

  Svar
 • Northern Light.
  19 juli 2024 17:23

  Schwab på WEFs årsmøte: «Et katastrofalt Internett sammenbrudd er sannsynlig i de neste to årene».

  Av The Sociable.
  Vil en «katastrofal cyber*hendelse» virkelig skje i de kommende årene, eller bruker de ikke-valgte globalistene en slik krise for å konsolidere makten gjennom offentlig-private partnerskap?

  På grunn av geopolitisk ustabilitet vil en «katastrofal cyberhendelse» sannsynligvis skje i løpet av de neste to årene, ifølge World Economic Forum (WEF). I en tale på WEFs årsmøte i Davos (2023) onsdag, sa direktør Jeremy Jurgens i WEF også at «Geopolitisk ustabilitet gjør en katastrofal cyberhendelse sannsynlig i de neste to årene».

  «93 prosent av Internett-eksperter, og 86 prosent av ledere for Internett-selskaper, tror at den geopolitiske ustabiliteten gjør en katastrofal cyberhendelse sannsynlig i løpet av de neste to årene». «Dette overgår langt alt vi har sett i tidligere undersøkelser», og kilden er World Economic Forum».

  Et cyberangrep kan spre seg uforutsigbart, «»vi så dette i tilfellet med ViaSat-angrepet på Ukraina, som opprinnelig var ment å stenge kommunikasjonstjenester for det ukrainske militæret, men også stengte deler av elektrisitetsproduksjonen over hele Europa».

  I årevis har de ikke-valgte globalistene i WEF og deres partnere forberedt seg på et cyber-angrep som ville forstyrre hele samfunnet. «Hvis cybertruslene fortsetter, vil regjeringer fortsette å straffe angriperne, som fører til åpen cyberkrigføring, med ytterligere forstyrrelser for samfunn og tap av tillit til myndighetenes evne til å opptre som digitale forvaltere», heter det i WEF-rapporten. Hvis de ikke-valgte globalistene ved WEF viser seg å være profetiske i deres vurdering, vil det bety at regjeringer ikke trengeren bekreftelse på en faktisk gjerningsmann før de svarer på et angrep.

  «Jeg tror at det vil komme en ny krise. Den vil være alvorligere. Vi må faktisk begynne å forberede oss på det nå» sier Jurgens. «Jeg forventer at den neste krisen vil komme raskere enn det vi har sett med covid», sa Jurgens og la til, «virkningen vil være større, og som som et resultat vil de økonomiske og sosiale implikasjonene være enda større».

  2022-utgaven av Cyber Polygon-arrangementet ble utsatt i fjor, og en ny dato er fortsatt ikke satt. Debatten som kom etter Cyber Polygon 2021, ble avsluttet med ønsket om å immunisere Internett, demonisere kryptovalutaer, og støtte opp om sentraliserte styringssystemer gjennom en tettere sammenslåing av selskaper og stater (offentlig-private partnerskap).

  «Mangel på cybersikkerhet har blitt en klar og umiddelbar fare for hele verden» sa Klaus Schwab, Cyber Polygon, 2021. Den ikke-valgte globalisten fortsatte med å forklare i juli 2021: «Vi trenger vaksiner for å immunisere oss selv. Det samme gjelder for nettangrep.

  «Også her må vi gå fra enkel beskyttelse til immunisering. Vi må bygge IT-infrastrukturer som har digitale antistoffer innebygd for å beskytte seg selv». «Vi kjenner alle farene, men tar fortsatt ikke tilstrekkelig hensyn til det skremmende scenariet med et omfattende cyberangrep, som ville bringe en fullstendig stans i strømforsyningen, transporten, sykehustjenester og samfunnet vårt som helhet», sa Schwab. Schwab advarte om en kommende cyber-pandemi som ville sjokkere samfunnet.

  «Covid-krisen vil bli sett på som en bagatell sammenlignet med et stort cyberangrep». «Et cyberangrep med covid-lignende egenskaper vil spre seg raskere og lenger enn noe biologisk virus. Reproduksjonshastigheten vil være rundt 10 ganger høyere enn koronaviruset», sa Schwab.

  De ikke-valgte globalistene vil utnytte enhver krise til å utøve sin innflytelse på politikere, næringslivsledere og sivilsamfunnet. Det spiller ingen rolle om krisen har å gjøre med cybersikkerhet, klimaendringer, fattigdom eller en global pandemi – hver løsning WEF legger frem krever offentlig-private samarbeid – en tettere sammenslåing av private selskaper og stat.

  Vil en «katastrofal cyberhendelse» virkelig skje i løpet av de kommende årene, eller bruker de ikke-valgte globalistene denne oppfattede krisen til å konsolidere makten ytterligere mens de fremmer sine globale digitale styringsagendaer gjennom offentlig-privat partnerskap?

  *cyberspace er betegnelse på en verden av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. Begrepet brukes om internett og alt som er koblet på nettet; både den fysiske delen av internett – selve datamaskinen og nettverket og den virtuelle verdenen. Kilde: Folk og forsvar.

  Fra The Sociable, publisert 18 januar 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker, oversikter og X-meldinger i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: ‘Catastrophic cyber event likely in next two years’: WEF Annual Meeting in Davos.

  Svar
  • Northern Light.
   19 juli 2024 17:36

   En kan spekulere om crowdstrike, som slo ut flytrafikk, banker og mye av næringslivet i Europa i dag, var en generalprøve, etter at WEF har arrangert simuleringsøvelser av et alvorlig Internett-sammenbrudd, slik som de gjorde før covid-plandemien med Event 201.
   Derfor blir denne artikkelen aktuell.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Regjeringens politikk:

Bompenger (skatt) til alle bilister. Skattelette for de rikeste.

Forrige innlegg

Temperaturen stiger såvidt.

Observert temperaturstigning fra 1991 til 2015: 0,002 grader C i året.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.