POSTED IN Coronavaksiner

Dr. Geert Vanden Bossche advarer:

Covid19 vaksinekomplikasjoner vil snart få helsevesenet vårt til å kollapse

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

En av verdens mest fremstående virologer advarer om at Covid-19 «vaksine»-skader og dødsfall vil bli så mange at en total kollaps av helsesystemet er uunngåelig. Dr. Geert Vanden Bossche, som var Senior Program Manager ved Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), advarte lytterne i en «melding til Østerrike» sending angående landets nedstengnings-tiltak, om at den virkelige kampen for helsen din er å ikke bli vaksinert.

I fjor uttalte Vanden Bossche offentlig at å vaksinere folk midt i en «pandemi» er omtrent det verste de kan gjøre hvis det virkelige målet er å stoppe spredningen. «Vi må hjelpe dem så mye vi kan fordi de fleste vil trenge omfattende behandling» sa Vanden Bossche om de «fullvaksinerte» som ikke aner hva som snart vil skje med dem. Han advarte videre om at antallet fullvaksinerte som må innlegges på sykehus er økende uten noen ende på det i sikte.

«Jeg er ingen dommedagspredikant, men dette vil uunngåelig føre til kollaps av helsevesenet vårt. Det kan ikke bli annerledes». For Covid-«vaksiner» svekker faktisk medfødt immunitet, og gjør kroppen mer utsatt for sykdommer. I motsetning til det som mye hevdes, styrker ikke injisering av disse giftene naturlig immunitet. Derimot svekker «vaksinene» medfødt immunitet som er nødvendig for å beskytte mot sykdom. «Derimot styrkes det medfødte immunsystemet når stadig flere eksponeres for viruset, og flere og flere ikke-vaksinerte blir beskyttet,» forklarte han videre.

Menneskeskapte kjemiske cocktailer, i dette tilfellet eksperimentelle, «kan ikke erstatte medfødt immunitet», understreket Vanden Bossche, og de bidrar heller ikke til såkalt «flokkimmunitet». Med dette i tankene er det spesielt grusomt å injisere barn siden deres medfødte immunitet lett kan svekkes av injeksjonenes antistoffer, advarte Vanden Bossche. «Barnas antistoffer er så unge og uprøvde at de lett kan utkonkurreres av vaksinenes antistoffer,» la han til.

Dette gjelder faktisk for alle vaksinene som konkurrerer mot og vanligvis beseirer medfødt immunitet, og gjør en person utsatt for autoimmune lidelser og andre problemer gjennom hele livet. Det faktum at barn har null prosent risiko for å dø av «Fauci-influensaen», og når de ikke har symptomer på infeksjoner, gjør vaksinepresset på dem enda mer grusomt. Hvor mange vaksinerte barn vil nå få et liv med helseproblemer på grunn av injeksjonene? Etter Vanden Bossches mening er det absolutt utelukket å gi barna våre disse injeksjonene».

Voksne blir på samme måte skadet av «vaksinene», som likeledes svekker voksnes immunitet. Avhengig av en persons alder og eksisterende helsestatus, kan det å bli injisert bety en dødsdom selv om det ikke skjer umiddelbart. Og «booster»-injeksjonen? Vanden Bossche kalte konseptet «helt sinnssykt» i et foredrag nylig, og kalte dem farlig galskap som må stoppes».

De som er uvaksinerte bør forbli det uansett, sa Vanden Bossche. De har mer enn sannsynlig allerede immunitet mot hva det nå enn er som går under navnet Covid, og enhver svekkelse av det med en Covid-19 «vaksine» vil sannsynligvis gi helseproblemer. «Alle de uvaksinerte er naturlig beskyttet,» sa Vanden Bossche , og det er veldig viktig. «De er fortsatt beskyttet mot alvorlig sykdom, og de fleste av dem vil være beskyttet mot svært mild eller moderat sykdom.» Covid-19 la han til, «er ikke en sykdom som friske mennesker får». «Folk som har god helse har et sunt medfødt immunsystem som kan bekjempe en rekke luftveisvirus uten problemer,» sa han.
Oversatt fra engelsk, noe forkortet og redigert, linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: COVID vaccine complications will soon “collapse our health system,” warns renowned virologist

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Svar
  • Som omtalt i de frigitte Pfizer-Dokumentene viste deres Kliniske laboratorieevalueringer en «forbigående» reduksjon i lymfocytter. Dette ble observert i alle aldersgrupper etter den første dosen av covid vaksinen. Dette beviser en «midlertidig svekkelse» av vårt immunsystem og derfor økt mottakelighet for infeksjon !
   Dette vil etter all sannsynlighet spille en rolle i fremveksten av hepatitt og andre tilfeller av leversykdom etter injeksjon av disse falske vaksinene .. spesielt hos små barn med «Underutviklet» lever !
   – Dette vil nok akselerere med gjentatte doser –

   FHI er nok ikke ening i påstandene men de er stort sett kun enige med seg selv !

   Svar
   • Spike-proteinet som produseres i oss etter disse inokulasjonene er ikke bare nevrotoksisk, men svekker også DNA-reparasjonsmekanismen – FAKTA

    På grunnlag av all forskning som er utført vedrørende skadevirkninger og påfølgende død etter disse falske Corona vaksinene burde FHI og «Helsemyndighetene» komme med en unnskyldning til det Norske Folk for å ha ført dem bak lyset. Men nei da ! ..De fortsetter å leve i sin egen verden og oppsiktsvekkende nok, – representanter for både denne og vår forrige regjering er totalt likegyldige og tillater seg faktisk å krangle om hvem som burde vært prioritert angående disse injeksjonene – Sinnsvakt !

    Når man ikke lenger kan stole på «myndighetene» når det gjelder helsa vår er det faktisk ikke grunn til å stole på troverdigheten i noe som helst annet de foretar seg !

  • Her en artikkel fra Science Direct om sammenhengen mellom vaksine og hepatitt.

   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168827822002343

   Svar
  • Mer hepatitt. :

   ‘Det gir ein indikasjon på at det kan vere smittespreiing, men elles er det enkelttilfelle som har oppstått rundt omkring.
   Så det er ikkje sikkert at det smittar frå person til person i det heile tatt?
   …..Eller så er dette alvorlege sjukdomsbildet toppen av isfjellet.’

   https://www.nrk.no/urix/naer-200-barn-har-fatt-pavist-akutt-hepatitt-1.15946863

   Svar
 • Fakta er at nesten alle som er grunnleggende sunne – eller «immunkompetente» – er naturlig beskyttet mot COVID-19 ! Vi er derimot ikke immune mot gift som sprøytes inn i oss !

  Svar
  • SARS-CoV2-viruset som er ansvarlig for covid-19 er ikke er helt nytt for immunforsvaret vårt !

   Vi har levd med virus siden livets opprinnelse og kroppene våre har faktisk lagret immunminne om denne virusfamilien ! Mangel på essensielle mineraler og vitaminer er hovedårsaken til at vi blir syke av Covid, kreft og andre sykdommer og er faktisk årsaken til en større årlig dødsrate en selve Covid ! (Fakta).
   Mangel på Magnesium alene kan tilskrives ca. 20 mill dødsfall årlig !

   Vi har faktisk fattet dette med Covid meget dårlig !!!

   Svar
   • Jeg innbiller meg at hvis blodets Ph ligger mellom 7,38 og 7,42, altså svakt basisk, så er man frisk. Er blodet for surt må man supplere med antioksidanter i form av vitaminer og mineraler for å oppnå riktig syre- base balanse. Den samme forestillingen om betingelser for god helse
    hadde gamle Hippokrates som hevdet at 80% base og 20% syre var optimalt. Bechamp med fler
    delte dette synet. Hvis kroppen , hvis intelligens er kraftig undervurdert, merker ubalanse i blodets Ph nivået vil den prøve å korrigere dette selv. Mislykkes dette blir vi syke.

 • Northern Light.
  26 april 2022 17:27

  Det store antallet hjerneslag forårsaket av Covid-19-«vaksinene kan» forklare hvorfor så mange av de vaksinerte blir blinde.

  Del 1. Siden den første Covid-19-vaksinen ble godkjent for bruk i Storbritannia og gitt til folk fra 8. desember 2020, har det vært hundretusenvis av bivirkninger meldt til MHRA Yellow Card-databasen. Men det er én bivirkning som vekker bekymring, og antallet som får den øker ukentlig, og det er blindhet.

  MHRA Yellow Card-databasens tall for Pfizer/BioNTech mRNA-injeksjonen viser at siden den første injeksjonen be gitt 9 desember 2020, og frem til 6 april 2022, har 163 personer blitt helt blinde på grunn av injeksjonen. Ytterligere 6 har også meldt tap av sentralsynet, mens ytterligere 4 har meldt om plutselig synstap.

  21 personer har også meldt om en bivirkning kjent som «forbigående blindhet» av Pfizer-vaksinen. Det at en person får synsforstyrrelser eller tap av syn på ett øye i sekunder eller minutter av gangen. Og ytterligere 20 har meldt om en bivirkning kjent som «ensidig blindhet». Det at en person er blind eller får svært dårlig syn på ett øye.

  Totalt har det vært 8016 øyesykdommer meldt som bivirkninger på Pfizer-injeksjonen per 6 april 2022. AstraZeneca-injeksjonen har også gjort hundrevis blinde. Per 6 april 22 har MHRA fått 324 rapporter om blindhet, 3 om tap av sentralsyn, 5 om plutselig synstap og 29 om forbigående blindhet blant 14895 øyesykdommer meldt inn.

  Moderna mRNA-injeksjonen, som først ble gitt i Juni og har det laveste antallet injeksjoner gitt i Storbritannia, har også ført til at flere har blitt blinde. Per 6. april 22 har MHRA fått 34 rapporter om blindhet, 56 om synshemming, og forbigående blindhet blant 1519 øyesykdommer meldt inn i systemet.

  Når man inkluderer bivirkninger der vaksinens merke ikke var spesifisert, har det vært meldt om 24 516 øyesykdommer som bivirkninger på Covid-19-injeksjonene, med 525 av disse som fullstendig blindhet. «Faktasjekkere» sammen med myndighetene har vært på saken for å feie disse tallene under teppet og kalt dem upålitelige. Begrunnelsen er at «bare fordi noen rapporterer dette etter å ha fått vaksinen, betyr det ikke nødvendigvis at det er på grunn av vaksinen».

  Men det de ikke forteller er at det heller ikke nødvendigvis betyr at det ikke er på grunn av vaksinen, og vi tror at de som har rapportert en bivirkning ville være uenig i faktasjekkerne og myndighetenes forsøk på å bagatellisere dette. En person ved navn Louis, fortalte om hans kone på Twitter i dagene, ukene og månedene etter at hun fikk AstraZeneca Covid-vaksinen.

  Hans kone ble helt blind på venstre øye og 30-60 % blind på høyre øye etter injeksjonen og nevrologen som behandlet henne sa at hun aldri skulle fått den andre dosen. Elendigheten som faktasjekkerne ser bort fra som «ikke nødvendigvis vaksinens feil», er svært virkelig for de som får dem. Men hvorfor får Covid-vaksinene folk til å bli blinde? Vel, det er en annen ekstremt bekymringsfull bivirkning som har blitt meldt inn til MHRA i et svært stort antall, og det er hjerneslag.

  Per 6. februar 22, har MHRA fått 786 rapporter om hjerneslag på grunn av Pfizer vaksinen, som nå er booster-injeksjonen som gis til briter, og den eneste som barn får. Rapportene omfatter19 tilfeller av blødninger i blodårer rundt hjernen, som er en ekstremt sjelden type hjerneslag, 64 rapporter om hjerneblødning, 61 om iskemisk hjerneslag og 487 om cerebrovaskulære hjerneblødninger. 786 av disse hjerneslagene har resultert i 65 dødsfall.

  Svar
 • Northern Light.
  26 april 2022 17:30

  Del 2. AstraZeneca-vaksinen har også forårsaket hundrevis av hjerneslag. Frem til 6 april 22, har MHRA fått 2355 rapporter om hjerneslag som bivirkning av injeksjonen med 170 dødsfall. De 2355 slagene omfatter 202 hjerneblødninger, 119 subaraknoidale blødninger (sjeldne), 166 iskemiske slag og 1369 cerebrovaskulære blødninger. Men hva har dette å gjøre med at folk blir blinde? Et faktablad fra Stroke Foundation i Australia gir svaret. I følge faktabladet får en tredjedel av de som overlever slag synstap, og de fleste kommer aldri å få synet helt tilbake.

  Grunnen til at slag gir blindhet er at synet avhenger av et sunt øye for å få informasjon og en sunn hjerne for å behandle denne informasjonen. Nervene i øyet går fra øyet gjennom hjernen til «occipital cortex» bak i hjernen slik at du kan se. De fleste slag påvirker den ene siden av hjernen. Nerver fra hvert øye virker sammen i hjernen, så begge øynene påvirkes. Hvis høyre side av hjernen er skadet, kan venstre sidesyn i hvert øye bli påvirket. Det er sjelden at begge sider av hjernen blir påvirket av hjerneslag, når det skjer, kan det føre til blindhet.

  Det er det enorme antallet slag Covid-vaksinene forårsaker som bidrar til disse ødeleggende bivirkningene. Hjerneslag vil selvfølgelig ikke være den eneste faktoren, men tallene antyder at det mest sannsynlig er den viktigste bivirkningen.

  Fra Tap News, publisert 26.04.2022.
  Skrevet av Weaver.
  Oversatt fra engelsk, mye forkortet og redigert. Det anbefales å lese orginalartikkelen med linker, tabeller og oversikter.
  Orginalartikkel: High number of Strokes caused by the Covid-19 Vaccines may explain why so many of the Vaccinated are also going Blind.

  Svar
 • Er du lei deg for at vi har ødelagt livet ditt? Ingen fare. Legen kan gi deg noe mot det også: Ulykkelige amerikanere knasker lykkepiller som aldri før og BigPharma og reklamebransjen gleder seg over hvor deilig pengene klinger i kassen.

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/medicine/antidepressant-prescriptions-sales-spike/

  Svar
  • Ikke bare i USA at de knasker lykkepiller. Her i Norge så jeg for en del år siden en oversikt som viste at 56% av befolkningen var på en eller annen psykofarmakia. Etter Covid-nedstengninger kan man kanskje regne med at det er fler? Vet for øvrig ikke hvordan det er i resten av den «vestlige» verden, men antar at Big Pharma er godt inne i folks hverdagspsyke med sine «medisiner» over hele fjøla. Å leve under autoritære forhold, på løgner og bedrag osv. er sikkert ikke godt for psyken til de fleste. De fleste ser og forstår løgner, men problemet er å reagere på dem, kanskje lettere å ta en pille og «flyte» videre?

   Svar
 • Her er mye å lese angående «vaksinen» og den enorme svindelen dette er mot menneskene. Bar utrolig at de kommer unna med djevelskapen sin. https://olehartattordet.blogg.no/page/2

  Svar
 • ‘Psykopatiske parasitter’ : Litt av en attest å ha på jobbsøknaden

  Svar
 • «Det faktum at barn har null prosent risiko for å dø av «Fauci-influensaen», og når de ikke har symptomer på infeksjoner, gjør vaksinepresset på dem enda mer grusomt.»

  Og informasjonen vi har fått før og etter injeksjonspresset har altså vist seg å være løgn og tallmanipulasjon.
  Det brenner godt rundt bena på de ansvarlige, media inkludert, så løgn og tallmanipulasjonen vil nok fortsette. – Før demningen sprenger.

  Svar
 • Det er nok veldig mange som har svært mye å svare for etterhvert.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk analytiker:

Ingenting blir som før. Vesten vil ikke lenger kunne dominere.

Forrige innlegg

Valg i Danmark

Politiske skillelinjer viskes ut, partiene mindre viktige

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.