POSTED IN Coronavaksiner

Egentlig en anti-vaksine

CDC: Covid-vaksinering reduserer levealderen med opptil 25 år

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé

For et år siden hadde dobbeltvaksinerte australiere ca 11 ganger større sannsynlighet for å smittes av Omicron enn uvaksinerte. Nå er de 20 ganger mer sannsynlig for å bli smittet enn de uvaksinerte. Og for tredobbelt vaksinerte så er risikoen 35 ganger mer sannsynlig for å bli smittet enn de uvaksinerte, som den siste New South Wales Health-statistikken viser.

I mellomtiden viser de siste Cleveland Clinic-dataene og de siste amerikanske tallene analysert av Josh Stirling, en anerkjent forsikrings-analytiker, en virkelig urovekkende trend. Helseskadene forårsaket av hver vaksinedose blir ikke mindre over tid, de fortsetter i det uendelige.

Faktisk viser CDCs tall for dødelighet av alle årsaker at hver vaksinedose økte dødeligheten med 7 % i år 2022 sammenlignet med 2021. Med 5 doser, var det 35 % større sannsynlighet for å dø i 2022 enn i 2021. Med 1 dose, var det 7 % større sannsynlighet for å dø i 2022 enn i 2021. Uvaksinerte hadde ikke større sannsynlighet for å dø i 2022 enn i 2021.

Cleveland Clinic-dataene

Her er Covid-infeksjons ratene for de første 98 dagene fra 12 september 2022, da vaksinen først ble tilbudt Cleveland Clinic-ansatte. 12 september 2022, var 6199 ansatte uvaksinerte, 2359 var vaksinert 1 gang, 13804 var vaksinert 2 ganger, 20798 var vaksinert 3 ganger, og 3538 var vaksinert 4 ganger. Studien viser at jo flere doser av vaksinen de tok, desto større sannsynlighet var det for å få covid. Med andre ord er covid-vaksinen ikke bare ineffektiv mot Omicron, den er faktisk det motsatte.

Det er derfor ikke en vaksine mot den nåværende stammen av covid, det er en antivaksine. Det skader immunsystemet avhengig av hvor mange vaksiner de har tatt. Ikke bare det, men de har også alvorlige bivirkninger på kardiovaskulære, nevrologiske og reproduktive systemer. De er intet annet enn obligatorisk progressiv dødshjelp.

CDCs tall for dødelighet av alle årsaker viser at for hvert år vil hver vaksinerte person blir mer og mer sannsynlig dø med en rate på 7% per injeksjon per år. Det er en saktevirkende genetisk gift. Dette er det langsiktige problemet, folk kommer seg ikke etter skadene som ble gjort av injeksjonene.

Vi kan beregne tapet i forventet levealder for en 30 år gammel person på følgende måte: Forventet levealder for en 30 år gammel uvaksinert i Storbritannia er rundt 80 år. Så han kan forvente ytterligere 50 leveår. Forventet levealder for en 30 år gammel person med 5 vaksiner i Storbritannia blir 56 år.

En person på 30 år med 1 vaksine, får redusert levealderen med 13 år, med to vaksiner 18 år, med 3 vaksiner 20 år, med 4 vaksiner 23 år, og med 5 vaksiner 24 år (80 år – 24 = 56år). Det er bevis på at immunsystemet ødelegges av injeksjonens piggproteiner. Jo flere injeksjoner, jo svakere blir immunforsvaret. Det er prisen en betaler for å stole på NHS, regjeringen og pressen.

1. De med 1 eller 2 vaksiner har 20 ganger større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus med Covid enn de uvaksinerte.
2. De med 3 eller 4 eller flere doser har 35 ganger større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus med Covid enn de uvaksinerte.
3. Å være uvaksinert gir 100 % beskyttelse mot å bli innlagt på intensiven. Å bli vaksinert gir deg en sjanse på 6 av 100 000 for å bli innlagt.
4. Vaksiner er utrygge og ekstremt lite effektive.
5. Covid-vaksinasjon legger et uholdbart trykk på sykehus og intensivavdelinger over hele verden.
6. Helsevesenet i Storbritannia vil bli ødelagt med mindre vaksinasjoner blir forbudt umiddelbart. Det kan allerede være for sent.
7. Flokkimmunitet vil aldri bli nådd i vaksinerte. Det er allerede nådd i uvaksinerte.
8. Fortsettelsen av pandemien er utelukkende forårsaket av «vaksinene».

Så immunsystemet ødelegges som jeg spådde i oktober 2021, dette er vaksine-overført AIDS. Slik jeg forstår det kommer den australske regjeringen nå til å slutte å klassifisere sykehusdata etter vaksinasjons-status. Det disse tallene viser er en akselererende immunologisk katastrofe.

Dataene vi har analysert er for covid som vaksinene skal beskytte oss mot. De viser ikke kardiovaskulære, nevrologiske, immunologiske, reproduktive og systemiske bivirkninger av disse mRNA-injeksjonene som forårsaker ytterligere sykehusinnleggelser.

Vi har gitt kontroll over helsetjenestene våre til Big Pharma, og de har ødelagt disse tjenestene. Den dagen kommer, da 50 % av pasientene på våre sykehus lider av vaksine-forårsaket patologi. Og hvor mange andre i tillegg til vaksinen, lider av skader av andre Big Pharma ‘medisiner’? Troverdigheten til helsevesenet over hele verden er derfor helt avhengig av at mRNA- vaksineringen umiddelbart opphører.

Fra The Exposé, publisert 1 April 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker, oversikter og diagrammer i originalartikkelen.
Originalartikkel: Covid Vaccination knocks up to 2.5 Decades off a Man’s life according to CDC.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Svikerne er de på stortinget som siden 2000-tallet som har vedtatt avviklingen av Norge, og i egen vinnings hensikt underlegge landet utenlandske interesser. Alle stortinget som ikke har løftet en finger eller hevet stemmen for å forsvare land og folk, skal pågripes å (tvangs) vaksineres med Pfizer, Moderna, Biontec osv. og med alle «boostershots» tatt på samme dag. Det samme skal gis deres ektefeller, barn, barnebarn. Denne kvalitetssjekk skal også gis nåværende og tidligere ministre, statssekretærer, byråkrater, leger, akademika, mediansatte etc. Det vil være et sterkt signal til folk om at vaksinene er «gode og trygge», kanskje vaksine-skepsisen i folket forsvinner.

  Svar
 • Om dette stemmer, og dessverre gjør det nok det, må de ansvarlige
  Ta ansvar. Macron er jo ikke vaksinert. Og vår «elite»?
  Bra at sannheten kommer frem til
  slutt. De har eksperimentert med
  folk.

  Svar
 • Viktig å vite at også bedøvelse hos tannlegen med lidocain er farlig siden BigPharma har tilsatt grafenoksyd i ampullene.
  Ricardo Delgado og Jose Luis Sevillano i QuintaColumna registrerte dette for lenge siden. Tannleger som innser dette kan bruke magnet for å trekke metallisk grafen til bunnsi ampullen og bruke kun 25 % av innholdet som de på denne måte har renset. Selvfølgelig er man da bare kvitt metallisk skadestoff; hva slags annen gift som er i ampullene av kvikksølv og formaldehyd og sånt går allikevel i kroppen.
  Det vil antagelig si at alle sprøyter fra BigPharma er forgiftet med grafen; jeg ville også stille meg skeptisk til sonder til bruk for blodprøver hvis disse kommer fra farmaselskapene. Dette er ikke paranoid, men bare en realistisk og praktisk følge av at vi ser at massemordere utgir seg for De Gode. Dessverre har helsevesenet vist sine sanne farver i denne tragedien; å gjenopprette tillit hos majoriteten vil neppe skje. Så dumme får vi håpe stadig færre er.

  Svar
  • Håvard Hedde
   4 april 2023 14:38

   Har du en link på dette?
   I følge richardo delgado, blir ikke grafenen magnetisk før den kommer i kontakt med biologisk materiale, altså inn i kroppen..?

   (Hvorfor blir det stor bokstav på alt?)

   Svar
   • Håvard Hedde
    4 april 2023 14:39

    Nei, de store bokstavene forsvant visst etter posting ‍♂️

   • brighteon har masse videoer med RICARDO DELGADO (Ricardo uten H).
    Videoen med tannlegen, også på Brighteon, finner jeg ikke igjen, sorry.

 • Da er det kanskje ikke Så rart at de fleste som forsker på såkalt long covid er AIDS-forskere.

  Svar
 • Svar
  • Får opp dette når jeg trykker på linken:

   mobile-logohamburger-menu

   We’re sorry, there was an unexpected error loading this page. Please try again later.

   DISCRIMINATION NOTICE
   PRIVACY POLICY
   DISCLOSURE
   ADVERTISE WITH ZEROHEDGE
   COPYRIGHT ©2009-2023 ZEROHEDGE.COM/ABC MEDIA, LTD

   Svar
 • Northern Light.
  5 april 2023 18:19

  Moderna utvikler en ny mRNA-influensavaksine for kommende fugleinfluensa-pandemier.

  Av: Lance D Johnson.
  Den neste planlagte epidemien er allerede i gang. Moderna og to andre vaksineutviklere (GlaxoSmithKline & CSL Seqirus), forbereder allerede en ny mRNA-vaksine for en kommende fugleinfluensa-pandemi. Det er viktig å merke seg at fugleinfluensa (H5N1) aldri har utgjort en trussel mot menneskeheten, men på grunn av nyere virologi-eksperimenter med «gain of function»*, har viruset nå hybrid-undertyper som kan overføres fra fugler til pattedyr, og potensielt fra fugler til mennesker.

  Shayan Sharif, professor ved Ontario Veterinary College, advarte nylig om at viruset blir mer og mer en trussel mot mennesker, sa Sharif til Global News. «Dette viruset har potensial til å bli et pandemisk virus, og hvis det gjør det, må vi være forberedt fordi dødsraten for dette viruset kan være langt høyere enn det vi så for covid».

  Dr. Fauci og Gates har allerede finansiert utvikling av biovåpen for fugleinfluensa og varianter av spanskesyken.
  Gain-of-function forskning på fugleinfluensa har allerede blitt finansiert av Fauci fra National Institutes of Allergy and Infectious Disease, og av Bill Gates gjennom hans Gates Foundation. Faktisk var det Faucis finansiering av forskning på gain-of- function for å gjøre fugleinfluensa til et våpen, som førte til 2012-moratoriet for forskning på gain-of-function. På den tiden finansierte Fauci Ron Fouchier, en nederlandsk virolog. Fouchiers team utviklet en luftbåren fugleinfluensa-stamme som ble genetisk konstruert i ildere og designet for smitte på tvers av arter.

  Fauci og Gates har også finansiert arbeidet til Dr. Yoshihiro Kawaoka. Ifølge Mercola com, «Kawaoka blandet fugleinfluensavirus med det spanske influensaviruset, noe som resulterer i et svært dødelig luftveisvirus med menneskelig overføringsevne». Kawaoka eksperimenterte også med blandinger av H5N1 og svineinfluensa-viruset. Han utviklet en luftbåren hybrid av disse virusene, en hybrid som kan omgå immunsystemet.

  Tidligere direktør for US Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Robert Redfield, forbereder befolkningen på en «stor» fugleinfluensa-pandemi. «Jeg tror den store pandemien fortsatt er i fremtiden, og det kommer til å bli en fugleinfluensa-pandemi for mennesker», sa Redfield i et CenterPoint-intervju 30 mars 2022, «Det kommer til å ha en betydelig dødelighet på 10-50 %».

  Moderna og andre vil ha biovåpen liknende vaksiner klare før pandemier varsles.
  «Predatory gain-of-function» forskning og vaksineutvikling fortsetter, uten hensyn til dens uetiske og potensielt onde anvendelser. Som sådan vil det ikke være noen dobbeltblind-studier og placebo-kontrollerte studier for kommende mRNA-vaksiner. Moderna forbereder allerede nye influensavaksiner som er planlagt for massedistribusjon før pandemier kunngjøres av myndighetene.

  Disse nye injeksjonene vil allerede være forhåndsgodkjent av legemiddeltilsyn og lagret før en pandemi kunngjøres. Injeksjonene vil være garantert autorisasjon for nødbruk, og all sikkerhet og effektivitet vil bli utført på populasjoner i sanntid – en grusomhet som ble gjort med covid-vaksinen. Reuters rapporterer at de nye mRNA-vaksinene «kanskje ikke krever ytterligere menneskelige forsøk, selv om de må justeres for bedre å matche hvilken stamme som overføres til mennesker».

  mRNA-vaksinene bruker genetisk informasjon fra et genetisk konstruert patogen med pandemisk potensial. Den genetiske informasjonen blir deretter gitt til mennesker via injeksjon og transkribert i cellene deres. Tradisjonell vaksineteknologi var avhengig av en tungvint prosess, med å dyrke hele virus (levende eller svekket) i cellekulturer. I dag kan mRNA-vaksineeksperimenter gi instruksjoner til kroppen om å masseprodusere deler av disse biovåpnene, og tvinge kroppen deres til å reagere på uforutsigbare måter.

  Raffael Nachbagauer, administrerende direktør for infeksjonssykdommer ved Moderna sa at Modernas mRNA-vaksineforskning begynte ikke med covid, det begynte med pandemisk influensa, og ble modifisert for covid. Nachbagauer sa at Moderna starter et lite forsøk med mennesker i første halvdel av 2023. Forsøket er for en ny mRNA pandemisk influensavaksine som er skreddersydd for den nye undertypen fugle-lignende influensa. Han sa at Moderna kunne reagere «veldig raskt» ved et utbrudd – med hundrevis av millioner av injeksjoner levert i løpet av måneder.

  *Gain-of-function forskning er medisinsk forskning som genetisk endrer en organisme, på en måte som kan forbedre de biologiske funksjonene til genprodukter. Dette kan inkludere en endret patogenese, overførbarhet eller vertsområde, dvs. typene verter som en mikroorganisme kan infisere. Wikipedia.

  Fra Natural News, publisert 4 april 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og kilder i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Moderna developing new mRNA flu vaccine for upcoming avian influenza plandemic.

  Svar
 • Leste i lokalavisa i dag 18.10.2023 En stor vaksinekampanje er satt i gang der alle oppfordres til å la seg vaksinere. Oppmøte på flere lokale legesentre, helsestasjoner og apoteker med datoer og klokkeslett.

  Dei har ikke tenk å gi seg før kalken til døden er tømt for hver og en av oss.

  Forferdelig trist å registrere at så få innen helsevesenet evner å tenke selv. De tenker nok selv, beviselig mange av dem, men når maktapparatet truer med å ta fra dem levebrødet som de har brukt flere å på å utdanne seg til – ja, da kan man (jeg gjør det i alle fall) lure på hvorfor det stemmes på partier/politikere som ikke vil oss vel.

  Mange leger har dessverre glemt den hippokratiske eden.

  Om ikke dette får et rettslig etterspill, så er det ingenting annet som får det heller.

  Svar
 • wasan Totland
  1 juni 2024 8:42

  Den norske landslagspilleren i fotball som spiller i England og som kollapset på banen for en måned siden med hjertestans (Marum), får være dua i gruva denne gangen. Husk at ved hjertemuskel- eller hjerte-posebetennelse så mister man celler som ikke lar seg reparere. Yeadon sa tidligere at de ville leve i maks ti år.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ikke bare i Bergen det er jazzkonserter.

Her er et innslag fra Krim.

Forrige innlegg

Ønsker vi dette?

USA/Nato ber om konfrontasjon og konfrontasjon skal de få.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.