POSTED IN Endring av politikken, Helse

Covid vaksine:

Samme mønster overalt?

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er helt nødvendig å legge frem alternativt stoff om vaksinene som nå settes i masseomfang på befolkningen. Denne artikkelen er hentet fra nettstedet Global Research som har levert svært mange kritiske artikler om korona-kampanjen som har preget mange samfunn det siste året. Hvis det de antyder i denne artikkelen (og som jeg har sett en rekke internasjonale eksperter har advart mot) er sant eller bare delvis riktig, står vi overfor en helsekatastrofe.

La oss håpe at dette er overdrevet, men det at alternative stemmer (eksperter) ikke slipper til i de store mediene forteller meg at det er noen som er redde for debatt og for at tvilen skal slippe til.

Knut Lindtner

Massevaksinering trigger kraftig stigning i koronatilfeller og dødsfall.


Av Mike Whitney, publisert i Global Research, Canada. 


Covidtilfeller har steget kraftig i alle land som har satt i gang en massevaksinasjonskampanje.

https://youtu.be/xSrc_s2Gqfw

Hvorfor skjer dette?


Massevaksinering skulle jo redusere trusselen  om smitte iallfall i det korte tidsbildet- men dessverre ser det ut til at effekten er motsatt. Antall tilfeller og dødsfall stiger, i flere land kraftig, etter at vaksineringen startet opp. Hvorfor skjer det en kraftig stigning av covidtilfeller i 4 av de 5 mest vaksinerte befolkningene? Ifølge Forbes Magazine:

«Land med verdens høyeste vaksinasjonsrater- inkludert 4 av de mest vaksinerte- kjemper for å begrense  covidutbrudd som er høyere enn den nylige økningen av smitte i India, og dette er en trend som har fått ekspertene til å etterspørre effekten av enkelte vaksiner, og også hvor smart det er å lette på restriksjonene selv om mestedelen av befolkningen er vaksinert.».   (Covid Surges…Here`s why the US should Worry», Forbes)


Verre enn India?  Hvordan er det mulig?  Og hvorfor har 8 «fullt vaksinerte» medlemmer av New York Yankees testet positivt for covid?Her er historien fra Associated Press:

«Ney York Yankee`s spiller Gleyber Torres testet positivt for covid 19 på tross av å ha blitt fullvaksinert, og etter å ha hatt coronavirus tidligere. Torres er blant åtte tilfeller av såkalt gjennombruddspositive blant Yankeene, spillere som testet positivt på tross av at de er vaksinerte. « (NBC News).


Og hvis dette ikke er tilstrekkelig forvirrende, sjekk ut hva som skjer i Kambodsja. Kambodsja startet vaksinekampanjen tidlig i Februar etter at landet ikke hadde hatt noen covid-dødsfall overhodet. Noen få uker etter påbegynt vaksinasjonsprogram begynte dødsfallene å hope seg opp.

chart from Joel Smalley TwitterAltså, for å rekapitulere; ingen dødsfall før lanseringen av vaksinekampanjen, men kort tid etter oppstart begynte antallet døde å stige kraftig. Kan vi anta at de er en sammenheng her? Kan dødsfallene linkes direkte til vaksinen?
Svaret er at det kan de. Og det er også årsaken til at mediene forsøker å feie disse faktaene under teppet. Historien passer ikke med det offisielle narrativet om vaksinene, så dermed gjemmes og overses slik informasjon effektivt. Dessuten er virkeligheten rundt vaksinene enda verre: Kort etter at Biden overtok embetet forandret CDC (Center for Disease Control) testprosedyrene på en måte som gjorde det vanskeligere å teste positivt. Mao, de rigget systemet slik at det skulle se ut som færre fullvaksinerte ble smittet med covid i etterkant! Dr Joseph Mercola forklarer hva som skjer bak scenen:


« Nå har CDS, USA`s senter for sykdomskontroll, senket CT-verdiene til coronatesten ytterligere i noe som fremstår som et eklatant forsøk på å skjule Covid gjennombrudds- tilfeller, altså hvor fullvaksinerte likevel pådrar seg corona.» (CDC embarks on a new Covid Coverup», Mercola.com)


Dette er selvsagt et overlagt forsøk på svindel. De fikser systemet for å få det til å se ut som vaksinene stopper infeksjonen, mens sannheten er at det er det motsatte som skjer. Og bemerk det overlagt misledende begrepet media fant på for individer som pådro seg covid etter vaksinasjone: «Breakthrough cases»..Gjennombruddstilfeller. 

Gjennombrudd altså? Stemmer det?


Hvis covidtilfeller øker kraftig i nesten alle land som bedriver massevaksinasjon, må vel «gjennombrudd» betegnes som i beste fall villedende. Dette er heller resultatet av et meget mislykket eksperiment! Her er mer fra en artikkel kalt «Covidtilfeller etter vaksinasjon i verden»:«…regjeringen antok at hvis du vaksinerte mengder av folk ville problemet forsvinne, men skeptikerne blant oss antok ikke det. Spesielt etter å ha lest FDA`s informasjonsdokument for Pfizer- Biontech- vaksinen f eks.., hadde mange av oss spørsmål etter å ha lest det, På side 42 står det:« Mulige covid-19 tilfeller som oppsto innen 7 dager etter en vaksine var 409 i vaksinegruppen mot 287 i placebogruppen. Det er mulig at overrepresentasjonen i vaksinegruppen skyldtes et overreaksjonsmønster av selve vaksinen som overlapper med covidlignende symptomer. Imidlertid er vi ikke bekymret over at symptomene kan maskere åpenbare bivirkninger som ellers ikke ville blitt oppdaget». (Covid rates post-vaccination around the world», Inform Scotland.

HVA??


Så FDA VISSTE at de som blir vaksinerte hadde større sannsynlighet for å bli covid-smittet enn de i kontrollgruppen, men de godkjente vaksinen likevel? Er dette kriminell forsømmelse,  eller bare rett og slett dumhet?
Her er mer fra samme artikkel: 


« Følgende viser data fra noen utvalgte steder i verden. Det er selvsagt avgjørende å klargjøre at sammenheng ikke er det samme som årsak! Og at det finnes land hvor innføring av massevaksinering ikke resulterer i øket antall infiserte. Men jeg har ikke vært i stand til å finne noe land hvor covidtilfellene har begynt å falle etter at vaksinering startet opp, eller hvor et fall i antall tilfeller skjedde samtidig med vaksinasjonsstart. I Indonesia f eks, var nedgangen i antall infiserte allerede i gang ved vaksinestart, og vaksinasjonen ser ikke ut til å ha forandret smitteraten overhodet. Leseren kan slå opp disse kurvene selv og se hva du får ut av dem «. (Covid rates post-vaccination around the world» , Inform Scotland)

man in yellow long sleeve shirt wearing blue goggles


Forfatteren av denne teksten forsøker åpenbart å mildne inntrykket av den særdeles lite betryggende immunitetsstatistikken etter vaksinering. Han sier «sammenheng er ikke det samme som årsak», som tydeligvis skal forstås som «Ikke tro dine egne øyner når du vurderer kurvene fordi, -hvis du gjør det- vil du trekke den opplagte konklusjonen at vaksinene i stor grad øker sjansen for å bli infisert med covid 19 etter vaksinasjon. Kurvene vil også overbevise deg om at Fauci, Biden og media har løyet til deg om effekten av vaksinene. (Men hvis du er i tvil; sjekk ut kurvene i artikkelen og døm selv. )Men her fins mer:


« Det som tydelig faller i øynene når man vurderer data fra alle kanter av verden, er at vaksinasjoner ikke er relatert til et pålitelig fall i covid-tilfeller innen hvilken som helst tidsramme. Disse funnene må komme på medienes agenda sammen med funnene i selve undersøkelsene. Hva er det egentlig som skjer her? Kan det være at utrullingen av vaksiner bare tilfeldigvis blir iverksatt samtidig med at det skjer et utbrudd? Og tilogmed på mange steder samtidig? Eller kan årsaken være at vaksinene ikke virker umiddelbart? Og hvorfor ikke i tilfelle? Eller kan årsaken være at vaksinene gjør folk mer mottagelige for infeksjoner? Og hvis dette er tilfellet; er det en midlertidig virkning? Hva forårsaker det? Hvor lenge tar det før en øket mottagelighet forsvinner  i tilfelle? Vi blir fortalt at alle må vaksineres, men hvordan kan et fritt samtykke bli gitt under slike forutsetninger?


Dette er flere gode spørsmål, men noe svar fra Fauci og co kan ikke forventes. Tvert imot er deres allierte i mediene i full gang med å fjerne all slik informasjon og heller vende publikums oppmerksomhet mot de såkalte «variantene», som selvsagt bare er en avsporing. 


I en artikkel fra tidsskriftet «conservative woman» med tittelen: « All mulig grunn til å betvile vaksinemakernes påstander»:
«Jeg har tidligere rapportert om en kraftig økning av dødsratene som skjedde samtidig med en intensiv vaksinasjonskampanje i Gibraltar, hvor den lille befolkningen opplevde den høyeste covid dødsrate i verden. Vi kjenner også til tusenvis av dødsfall i USA, EU og UK etter covidvaksinasjoner og ofte umiddelbart etter at sprøyten ble satt. 


Vaksinefabrikantene, ledende medisinske tidsskrifter og de aller fleste regjeringene insisterer på at dette ikke har noen forbindelse med vaksinene, og bare skyldes en tilfeldig virusinfeksjon. Men det er en økende bevismengde for at for enkelte pasienter, spesielt eldre og de med svak helse, skaper eller forverrer selve vaksinen den sykdommen som vaksinen skulle beskyttet mot!


«Et alarmerende fenomen som oppstår gjennomgående i Covid vaksinestudier er en kraftig stigning i påståtte «infeksjoner» som oppstår i 3-ukers perioden etter vaksinasjon, og stort sett de første par dagene. Forskerne lufter muligheten for at sprøyten kan trigge symptomer som ligner på covid 19 inkludert feber hos de som nylig er eksponert for virus. Han antyder at den immunsvekkelsen som oppstår kan skyldes at vaksinen forårsaker et tap av hvite blodlegemer , noe som er blitt observert både i Pfizer`s og Astra Zeneca sine forsøk, noe som vil bevirker at de vaksinerte blir mer sårbare for virus i det kort tidsbildet». (Every reason to doubt the vaccine makers reassurances» , Conservative Woman)


Javel, så forfatteren kommer til samme konklusjon som forrige forfatter; kanskje vaksinen gjør folk mer mottagelige for viruset ved å dempe immunforsvaret, og dermed åpne opp for infeksjon. Det er åpenbart en mulighet, men det fins andre også: 

« Det har ikke vært alminnelig kjent at sprøyten er produsert for å beskytte oss ved at den provoserer cellene våre til å produsere selve toksinet som gjør covid 19 farligere enn tidligere koronavirus. Dette toksinet er kjent som pigg-protein, kan skade ikke bare lungene, men vil også kunne skade organer som hjerne, nyrer og hjerte. 
Argumentasjonen bak vaksinekampanjen er at midlertidig eksposisjon for toksinet kan bevirker langtids beskyttelse mot å bli syk av dette viruset. Tidligere indikasjoner var at denne strategien fungerte, selv om det var usikkert hvorvidt et fall i infeksjonsratene var sesongbetont, eller vedvarende. 
Men det eksisterer også en reell mulighet , understøttet av dyreeksperimenter i tillegg til de før nevnte studiene, at det er selve vaksinen som forårsaker symptomer hos svekkede individer, men hvor årsaken blir gitt til Covid 19. Helseskadene ser ut til å bli størst hos de som nylig har hatt korona, eller blir infisert med virus samtidig med vaksinering. 
Det er følgelig all grunn til å betvile fabrikantenes forsikringer om at dødsfall og skader etter vaksinasjon , som ser ut som de har forbindelse med sprøyten og derfor kan lenkes til den, ikke har noen sammenheng med vaksineringen. Situasjonen er såpass alvorlig at leger og vitenskapsmenn har bedt om et moratorium for å utsette videre vaksinering til årsakssammenhengene er skikkelig utredet.»(«Every reason to doubt the vaccine makers`reassurances»
, Conservative Woman.

blue and white plastic bottle


Det er dermed mulig at det er en egenskap i selve vaksinen som dreper mennesker. Selvfølgelig blir slike tanker avfeid av vaksineselskapene og representanter for helsemyndighetene, mens spesialister innen virologi og vitenskapsmenn mener at faren er såpass stor at en foreløpig stopp av massevaksinasjonsprogrammet er på sin plass. 


Noen lesere vil huske at Salk- instituttet nylig slapp et forsøk som viste at SARS-CoV-2`s spesielle piggprotein skader celler, og bekrefter Covid 19 som en i hovedsak vaskulær sykdom. ( skader sirkulasjonssystemet). Her er et utdrag av artikkelen som er datert 30/4- 2021:

«I den nye studien produserte forskerne et «pseudovirus» som var omgitt av koronavirusets typiske piggprotein, men hvor selve viruset ikke var tilstede. Når de utsatte en dyremodell for pseudoviruset resulterte det i skader på lunger og arterier, hvilket beviste at piggproteinet i seg selv var tilstrekkelig til å forårsake disse skadene. Vevesprøver viste inflammasjon i endotelcellene i arterienes overflate. ( Endotelceller utgjør overflaten i alle kroppens blodårer). 


Forskerne gjentok dette eksperimentet i laboratoriet, ved at de eksponerte friske endotelceller for piggproteinet. Forsøket viste at piggproteinet skader cellene ved å binde dem til ACE2. Denne bindingen ødela ACE2`s molekylære signal-evne til vellenes mitokondrier .( små organeller som er ansvarlige for cellenes energiproduksjon), og bevirket fragmenterte og ødelagte mitokondrier. 


Tidligere studier har vist en lignende effekt når celler eksponeres for koronavirus, men dette er den første studien som utvetydig viser at skaden oppstår når cellene eksponeres for piggprotein.  ( The novel coronavirus` spike protein plays additional key role in illness».
 Salk.edu 


Dette er et ekstremt viktig funn. Forskerne hos Salk bekrefter at storparten av skadene forårsakes av selve piggproteinet. Så hvorfor i allverden injiserer vi en substans som lærer kroppens celler å produsere piggprotein? 
Og hvordan påvirker denne kunnskapen vår forståelse av det fenomenet som opptrer i land som massevaksinerer, altså en kraftig økning av tilfeller etter vaksinering. 


Jeg tillater meg å komme med noe jeg antar kan være en plausibel, men foreløpig ikke bevist forklaring: Den brå økningen i tilfeller og dødsfall etter vaksinering skyldes ikke Covid 19 , altså selve viruset,som i stor grad angriper lungene ,men heller piggproteinet som kroppens celler tvinges til å produsere. Denne vaskulære komponenten er hovedsakelig resultatet av piggprotein dannet av endotelceller i årenes overflate. Disse vil i sin tur aktivere blodplater som danner blodpdopper og blødninger. Den andre hovedfaktoren er en autoimmun reaksjon , hvor drepercellene i immunforsvaret angriper kroppens eget vev, og dermed trigger utbredt inflammasjon og potensiell organskade. Kort sagt kan skader og dødsfall etter vaksinasjon være forårsaket av piggproteinet.  Og igjen, se gjerne på kurven fra Kambodsja. Det var ingen dødsfall før vaksinasjonsprogrammet ble påbegynt. Dette tyder på at alle skader og dødsfall kom pga piggproteinet. 


En avsluttende tanke: 118 millioner amerikanere har nå blitt injisert med et blodpropp- dannende piggprotein. For øyeblikket synes ingen å vite hvor lenge disse potensielt dødelige proteinene forblir fanget i blodårenes overflateepitel, og heller ikke hvilke skader de kan komme til å forårsake. Med dette i bakhodet; ville det ikke være en god ide å bruke føre var- prinsippet? Når nå antall nye tilfeller har avtatt betydelig i usa, hvorfor ikke avvente videre vaksinasjon til vi har mer kunnskap også om langtids bivirkninger? 

Oversatt av Hans Borge

https://www.globalresearch.ca/same-pattern-everywhere/5745356

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Hans Borge
  20 mai 2021 7:59
  Svar
 • Det er vel så enkelt som at «vaksinene» kke er noen vaksine, men et biovåpen. Globalistene har lenge varslet at de ønsker å redusere verdens befolkning til 500 millioner, og det er vel det som vi ser begynnelsen på nå.

  Svar
  • Enig med deg i din «konklusjon». Tror også at kvakksinen slik som noen immunologer sier stenger ned ditt eget immunsystem, med følgen at du får full «effekt» av en ny virus «mutasjon» fordi du ikke har noe forsvar lenger. Etter min mening kan det dessverre se ut til at alle som har fått en sprøyte er ferdig. Videre burde de som har blitt kvakksinert bære et synlig merke, slik at friske kan holde seg unna dem, da immunologer mener de kan utvikle «supervirus».
   Jeg forbereder meg nå på at det vil bli begravelser i min nærmeste omgangskrets og familie, av de som ikke ville ta til seg kunnskap.

   Svar
 • Meget viktig artikkel.
  Enda verre kan det være ifølge Michael Yeadon, som har meget tung og mangeårig bakgrunn fra blant annet Pfizer. Han påstår ikke noe, men stiller uhyggelige spørsmål. Videoen under er lang men verdt hvert eneste sekund

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/15/planet-lockdown.aspx

  Svar
 • Tor Larsen
  20 mai 2021 20:41

  Det tåler å bli gjentatt at antallet spontanaborter etter vaksinasjon øker dramatisk sammen med det høyeste antallet vaksinedødsfall og skader noensinne.
  https://dailyexpose.co.uk/2021/05/16/number-of-women-to-lose-their-unborn-child-after-having-the-covid-vaccine-increases-by-2000-in-just-fourteen-weeks/
  https://healthimpactnews.com/2021/10570-dead-405259-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

  Det er som forventet og produsentene har betinget seg frihet for erstatningssøksmål. Det uforståelige er befolkningens manglende skepsis og stilltiende aksept, som om man like gjerne kan dø dersom myndighetene skulle svikte så grunnleggende.

  Svar
 • Et nytt fenomen med vaksinen, nemlig at vaksiner fester seg til vaksinasjonsstedet, begynner nå å bli godt dokumentert.

  TimTruth.com har gitt ut en 47-minutter lang video av mennesker av alle aldre og kulturer som viser hva som skjer.

  https://odysee.com/@TimTruth:b/magnetchallenge:9

  Er det noen vaksinerte her som kan tenke seg å teste om dette er et reelt fenomen?

  Svar
  • Korreksjon: Første setning skulle være » at magneter fester seg til vaksinasjonsstedet»

   Svar
   • Espen, dette virker jo helt skrudd.
    Kom gjerne med en forklaring når du får tak i .
    Det kan virke som om vi ikke trenger vaksinepass, – det er bare å bruke et måleapparat mot skulderen, så kan vi/de skille de verdige mot uverdige. ;-)

   • Ja, det virker veldig rart. Jeg er i første omgang ikke ute etter forklaringerr, men mer en bekreftelse på om dette fenomenet er virkelig.

    Det er såpass mange som står fram på denne videoen så man skulle tro at det var virkelig, men jeg skulle ønske at noen norske som haddde tatt vaksinen bekreftet dette. Det er bare å plassere en liten magnet på vaksinasjonssstedet og se om den blir sittende.

   • Frikar.

    Jeg har undersøkt litt nærmere, og jeg har funnet ut at CDC anbefaler at kvinner skal vente med mammografi-undersøkelser inntil seks uker etter vaksinering. Begrunnelsen er at vaksinen kan forårsake hovne lymfekjertler, noe som påstås er normalt ved vaksineringer.

    Jeg har imidlertid en mistanke om at disse hovne lymfekjertlene bare viser seg ved MRI (Magnetic Resonance Imaging) – undersøkelser, og ikke ved vanlige røntgenundersøkelser. I så fall skyldes dette noe i vaksinen (magnetisme?) og ikke hovne lymfekjertler. Jeg forsøker nå å finne ut av dette.

    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/other-procedures.html

    En annen sak er at jeg ikke har sett at FHI har advart kvinner mot å ta mammografi-undersøkelser i seks uker etter vaksinering. Burde de ikke gjøre det?

    Hvis du vet noe om dette, så gi meg beskjed.

   • Godt, Espen.
    Når denne galskapen som befolkningen er for skremt til å ha et fornuftig forhold til, så er de godt at noen holder ut.
    Det er godt du er med.
    Det ser håpløst ut, så vi gir oss ikke.

   • Bjørnar Bolsøy
    22 mai 2021 2:24

    «Jeg har imidlertid en mistanke om»

    Det er alltid facinerende hvordan sofageneralene påberoper seg ekspertstatus i temaer de på ingen måte har innsikt i eller oversikt over.

 • Svar
  • Det var ikke mye fornuftig her synes jeg. Kunne løse, lite troverdige, spekulasjoner:

   ‘Nålene som brukes til vax er for små til en ID-brikke og en ID-brikke, selv i full størrelse, og vil sannsynligvis ikke være nok til å tiltrekke seg en magnet. Hvis de skal få nanoboter til å bygge en magnetisk struktur i kroppen, må disse nanobotene jobbe med hva kroppen har tilgjengelig for å gjøre det med. Den eneste lett tilgjengelige kilden til magnetisk metall i kroppen er hemoglobin i blodet, hvor en nano tech-enhet kan få jern å bygge noe med. Jeg tror ikke en sprøyte med noe alene som bare var 1CC eller mindre kunne ha fått folk til å bli magnetiske. De er jo VELDIG magnetiske tydlivis, ihvertfall på et lite område ved sprøytestedet.. Det betyr at alt som er under huden deres som gjør det måtte komme fra deres egne kropper hvis en magnet vil feste seg til den rett gjennom huden deres…..Det er ikke noe frynseffekt. Det skjer noe alvorlig med dette, som innebærer at kroppen blir bedt om å bygge noe som enten er metallisk eller avgir et magnetfelt. HVA HVIS alle blodproppene skjer fordi skuddet frigjorde en haug med nanoboter, som angrep blodet for å stjele det hemoglobin, slik at de kunne bygge noe på….’

   Så er jeg enig med Espen. Forklaringer blir lett spekulasjoner/synsing.
   Det er eventuelt bedre å få noen som har fått vaksinen , i Norge ?, til å teste dette. Antagelig er det hele noe som er konstruert for å latterliggjøre «konspirasjonsteoretikere».

   Svar
 • Et nytt og skremmende fenomen har vist seg: Front line leger og medisinske eksperter har nylig avslørt pigg-proteinet, som forårsaker masssive og dødelige bivirkninger hos de vaksinerte, også kan overføres fra vaksinerte til uvaksinerte. Det er altså ikke nok å la være å ta vaksinen for å unngå dødelige bivirkninger, man må også unngå kontakt med de som er vaksinerte.

  https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/05/06/pine-tea-possible-antidote-for-spike-protein-transmission/

  Svar
  • Espen, fra lenken din:

   ‘Det er en potensiell motgift mot den nåværende spikeprotein smitte som kalles Suramin. Den finnes i mange skoger rundt om i verden, i furunåler. Suramin har hemmende effekter mot komponenter i koagulasjonskaskaden og mot upassende replikering og modifisering av RNA og DNA Overdreven koagulasjon forårsaker blodpropp, mini-koagulasjon, hjerneslag og uvanlig tunge menstruasjonssykluser. Pine-nålte er en av de kraftigste antioksidanter som finnes, og den er kjent for å behandle kreft, betennelse, stress og depresjon, smerte og luftveisinfeksjoner. Pine-te dreper også parasitter. Artikkelen begynner: Mulig motgift for V-Serum og den nåværende Spike Protein Contagion Dr. Judy Mikovits (1 min. MP4 er vedlagt) har avslørt at medisinsk institusjon hele tiden har visst om motgiften til smitte – en smitte som nå sees i dag av tusenvis av mennesker som ikke har tatt serumet, men bare har komme i umiddelbar nærhet med andre som har tatt «vaksinen». ……Når det medisinske etablissementet og de politiske initiativtakerne vil frita seg fra å ta vaksinasjoner, gir de seg alltid en lovlig vei ut, mens de presser «borgerne» til å ta «vaksinen». ….. Å ta serum er en ting. Spike-protein-smitte som nå oppleves i stort antall av de som ikke tok serumet, men bare besøkte en slektning eller venn som gjorde det, er helt nytt og enestående. Hva er bivirkningene som ses av denne smitte? massiv hodepine mikropropp og plutselig blåmerker i hele kroppen eksepsjonelt tunge menstruasjonssykluser blant både unge og menopausale spontanaborter reduksjon i morsmelk sterilitet blant både kvinner og menn husdyr som dør like etter at eierne har fått serumet. Hør på 5 leger som diskuterer dette uvanlige utbruddet av symptomer som tusenvis opplever nå: HJÆLPENDE! 5 Leger er enige om at COVID-19-injeksjoner er biovåpen og diskuter hva du skal gjøre med det Motgiften til smitte Denne motgiften mot smitte, som har vært kjent av de øvre nivåene i det medisinske instituttet og innsidere av den elitistiske klassen i nesten 100 år, kalles Suramin, en isolert forbindelse opprinnelig avledet fra et ekstrakt av furunålolje. Den er bare tilgjengelig ved injeksjon, og har vært en nøye bevoktet hemmelighet som ikke er gjort tilgjengelig for massene under denne «pandemien», men er en effektiv løsning for parasitter og virus av flere slag, sammen med et stort antall andre forhold. ‘

   Jeg synes dette også er spekulativt, Jonas.
   Men (uansett), vi kan ha å gjøre med gærninger som gjorde dette, så hvem vet:

   ‘De forferdelige eksperimentene skal ha blitt utført på kvinner, foreldreløse barn og soldater. ‘
   http://www.dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392

   – Og som har satt igang 2 verdenskriger, og eksperimintert med sivile japanere for å finne ut ettervirkninger av to forskjellige atombomber, i krigens slutt.

   – Og som har konstruert en politisk religion der de mener de er en rase som er guds/jordens utvalgte, og at andre skal være deres tjenere.
   Slike folk er ikke bare litt gale, de er GALE.

   Hadde de kun vært en liten sekt, som f.eks. Jehovas Vitner, kunne det vært sprøtt nok.
   Men disse bakmennene , styrerne av denne globale sekten som nå har base i Israel/USA har verdensomspennende ( økonomisk) makt, og et nettverk.

   ( Støttemedlemmene, enten de er lært opp til at de tilhører rasen, eller er politisk støttemedlemmer, er jo for det meste kun nyttige idioter)

   Svar
  • Espen, her er en god del om overføring fra vaksinerte til uvaksinerte. Dr Lee Merritt som blir intervjuet i videoen under, er i høyeste grad kvalifisert å uttale seg og bli tatt alvorlig.

   https://thenewamerican.com/covid-vaccine-shedding-hurting-unvaxed-dr-lee-merritt-explains/

   Svar
   • Rosa:
    Det vil altså ikke være slik at ikke- vaksinerte smitter andre ikke-vaksinerte, eventuelt vaksinerte.
    Men de VAKSINERTE smitter de ikke vaksinerte!

    ‘I dette intervjuet med The New American magazine Seniorredaktør Alex Newman, feiret den tidligere militærlegen og biovåpeneksperten Dr. Lee Merritt sine tanker om nylige påstander om at vaksinerte individer kan «kaste» piggproteiner eller noe annet som skader uvaksinerte mennesker – spesielt kvinner. Blodpropp, rare menstruasjonsforekomster og mer undersøkes. Hun sier at leger må lytte til pasientene sine, og at noe skjer, men det vil være behov for mer forskning for å finne ut. Dr. Merritt, tidligere sjef for American Association of Physicians and Surgeons, snakket også om tidligere forskning på «selvforplantende» vaksiner, inkludert innsats for å redusere en musepopulasjon i Australia ved hjelp av lignende teknologier. Til slutt sprengte hun den nylige CDC-innsatsen for å presse den eksperimentelle vaksinen på barn som ikke en gang har alvorlig risiko fra COVID.’

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vesten klarer ikke forholde seg til realiteter.

Russland har nå et dommedagsvåpen.

Forrige innlegg

Israel gjør som de vil i Gaza.

Bombet mediesenteret fordi de hadde USA i ryggen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.