POSTED IN Helse, Norge

Covid, vaksiner og overdødelighet

Nakstad og Folkehelseinstituttets slakt av berettiget kritikk

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jarle Aarstad

Vår preprint som viser at covid-vaksinasjon fører til økt overdødelighet slaktes av Espen R. Nakstad, Helsedirektoratet, og Folkehelseinstituttet, men har de en bedre forklaring?

Nei, det har de ikke. En forklaring er at covid-assosierte dødsfall økte under den norske gjenåpningen i 2022. [1] Men verden er større enn Norge, og i EU økte overdødeligheten utover i 2022 [2] tross fall i covid-assosierte dødsfall på vårparten. [3] Økning i overdødelighet mot slutten av 2022 kan derfor vanskelig tilskrives covid-assosierte dødsfall.

Et annet forhold er at det i Europa gjennom 2022 var overdødelighet i alle aldergrupper, inkludert blant barn. [4] Få barn dør av covid, og forklaringen på overdødelighet må derfor være en annen. Statistikken er kritisert, [5] men Folkehelseinstituttet medgir at «Samletall fra Europa har vist at den kumulative totaldødeligheten blant barn 0-14 år har økt siden midten av 2021». [6] Tilsvarende tall fra England viser overdødelighet i aldersgruppen 0-24 år fra samme periode. For øvrig er det overdødelighet, inkludert blant barn og unge, så langt i 2023.

Vår preprint [7] er videre kritisert for å ikke å studere sykelighet og årsaker til død, men førstnevnte forhold fanges opp kontrollvariablene forventet levealder, befolkningens medianalder og dødelighet i pandemiens to første år. Årsaker til død studerer vi ikke, men med siden alvorlige vaksinasjonsrelaterte bivirkninger er påvist i ulike sykdomskategorier, [8] utelukker vi ikke at covid-vaksinasjon tilsvarende kan medføre ulike dødsårsaker. I tråd med dette viser engelske data overdødelighet i flere sykdomskategorier.[9]

Videre har vi aldri hevdet at covid-vaksinasjon ikke kan gi en midlertidig beskyttelse, [10] men på sikt viser studien vår økt dødelighet. Ideelt skulle bidraget, i likhet med mange bidrag fra Folkehelseinstituttet, vært fagfellevurdert, men det alene garanterer ikke forskningskvalitet. [11] Det er dessuten krevende å publisere forskning som utfordrer økonomiske og faglige interesser. En god fagfellevurdering er imidlertid den debatten vi nå har hvor data er offentlig tilgjengelig.

Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet, uttalte nylig at «mange bruker overdødelighet til støtte for sine yndlingsteorier om at vaksinene er farlige», [12] og ordvalget tangerer usakligheten i hans sammenligning av «anti-vaksere» med «putinister». [13] Hvem disse «mange» er eller hans empiriske grunnlag for å sammenligne «anti-vaksere» med «putinister» vet jeg ikke, men vårt anliggende var å teste hypotesen om covid-vaksinasjon øker overdødelighet. Dessverre fikk den empirisk støtte. Vi har ingen yndlingsteori, men vært opptatt av å forstå årsaker til overdødelighet så mennesker i faresonen får hjelp. Det håper jeg også Nakstad og Folkehelseinstituttet er opptatt av.

Dette skrev Preben Aavitsland. Er dette en seriøs måte å takle uenighet på?

Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.

Nylig var det en kort periode med underdødelighet, og ingenting hadde vært bedre om vi nå, uansett årsak, kunne legge tiden med overdødelighet bak oss. Men tallene svinger, og før vi kjenner langtidstrenden håper jeg derfor Nakstad og Folkehelseinstituttet er føre var og iverksetter tiltak for å forstå og håndtere historisk høy overdødelighet. Slakt gjerne studien vår, men for mennesker i faresonen bør alle steiner snus til vi forstår årsaker til overdødelighet, inkludert blant barn.


Linker

1) https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

2) Excess mortality by month

3) https://www.statista.com/statistics/1102288/coronavirus-deaths-development-europe/

4) https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

5) https://www.faktisk.no/artikler/0gpvg/nei-barnedodeligheten-er-ikke-attedoblet-etter-at-vaksinene-ble-rullet-ut

6) FHI – Ukesrapporter

7]) https://www.preprints.org/manuscript/202302.0350/v1

8) Legemiddelverket – Rapporter, Bivirkninger

9) Excess mortality in England

10) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00089-7/fulltext

11) https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

12) https://forskning.no/covid19-demografi/hvorfor-dode-sa-mange-i-norge-i-fjor/2166941

13) https://twitter.com/Prebens/status/1606257404470927362


Artikkelen er hentet fra Jarle Aarstad sin Substack-side, publisert 14.03.2023
Jarle Aarstad er dr.oecon. og professor ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • « Det er dessuten krevende å publisere forskning som utfordrer økonomiske og faglige interesser.»
  Ja, vi ser det på all «Vitenskap»! Vitenskapen er blitt til den største overtro. De som får finansiering er de som følger fortellingen. Takk til alle som forsøker og få fram sannheten ved selvfinansiering! Og drives av en dyp moral og ansvarsfølelse overfor nesten. Uten dere er slaget tapt. Det er fristende og sitere Alexandr I. Solzhenitsyn
  «I landet vårt er løgnen ikke bare utartet til en kategori under begrepet moral, men er blitt en grunnpilar for Staten» ….Det etablerte vitenskapet voktes med alle midler. Av finansierte voktere med titler så høye som WTF!(les world trade senter). Slik at ikke noe kan rokke ved den etablerte sannhet. De kan ikke risikere at noe kommer inn i skapet som gjør det ubekvemt og at man må kaste ut innholdet og starte på nytt! «Jeg velger meg April!»

  Svar
 • Hoverende og klysete Aavitslands hovmod og Hersketeknikk med kallenavn og latterliggjøring provoserer forhåpentligvis mange «vaksine»-skadede til å reagere. Og mange etterlatte. «Oi Oi» og Spott til svar mens folket sykner hen og dør plutselig eller langsomt er realiteten, og FHI holder fram som de stevner. Samvittighetsløst. Psykopatisk.

  Svar
 • «Vår preprint er videre kritisert for å ikke å studere sykelighet og årsaker til død, …»

  Men man kan jo også spørre:
  Ble dette/sammenheng undersøkt, i mars 2020, – FØR myndighetene, Solberg og FHI, stengte av nasjonen, begikk overgrep mot innbyggerne ( brøt Grunnloven), og skapte hysteri ? :

  ‘Han forklarer Legemiddelverkets framgangsmåte slik:
  – Det vi gjør, er at vi prøver å samle mest mulig opplysninger om hele sykdomsforløpet. Hvordan det utviklet seg, hva symptomene var, hva har pasientene eventuelt tatt av andre medisiner. Vi ser på alt, og samler alle opplysninger som finnes.’
  dagbladet.no/nyheter/snur-om-dodsfall/73530538

  Hvorfor ble ikke slikt også undersøkt og samlet, også hos de som ‘døde av Korona’, fra begynnelsen og delt med befolkningen for å unngå unødvendig frykt?
  NÅ skulle altså vitenskap brukes, til å hindre oss i å se vaksine-skader. 😉

  ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad. Riktig tall var 1464. Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad. 288 er korrekt.
  I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad. Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker. ‘
  aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

  Det er vel vanskelig å ikke kalle dette løgn?

  Menstruasjonsforstylrrelser, hjerteposebetennelse, plutselig død. – Ellers er alt vel.
  Og nedstengning var det jo bare Kina som bedrev? 😉

  ‘–Denne isoleringspolitikken i Kina har vist seg å ha veldig negative effekter på økonomien, og når Kina nå åpner opp igjen får de store smitteutbrudd med mange dødsfall. Så det ser ut til at de bare har utsatt problemet. ‘
  forskning.no/epidemier-partner-sintef/tre-ar-med-covid-og-vaksiner-mrna-teknologien-har-fungert-ekstremt-godt/2145650

  Hvor mange promille var dødligheten igjen? Og hvor mange døde vanligvis av influensa i årene FØR Covid-influensaen? Flere eller færre 😉

  ‘– Dette viser at folk er kloke, sier tidligere helseminister Bent Høie (H).
  Som statsråd i Solberg-regjeringen ble han den som svarte for Norges smittevernpolitikk under store deler av pandemien.
  Tidligere helseminister Bent Høie er nå statsforvalter i Rogaland.
  – Viruset var ikke veldig farlig for unge, friske folk, og tiltakene som skulle beskytte syke og eldre rammet jo arbeidsplasser og folks økonomi, så dette er ikke overraskende svar, sier Høie
  Mitt hovedbudskap vil være at kommunikasjon er det viktigste verktøyet myndigheter har under en krise’ sier Høie.’
  nrk.no/rogaland/folk-var-mer-redde-for-okonomien-enn-pandemien_-viser-studie-1.16099390

  Frekke Faan. I ettertid.
  Han som ikke ville ha ett spørsmål fra Solvang om munnbind, som er laget for bakteriestopp, var nyttig i forhold til virus, – som er 1/1000 i størrelse.

  Selvfølgelig er disse ukyndige maktpersonene nå redd for å stilles til ansvar for sine overgrep.

  Svar
  • karenkingston.substack.com har spennende stoff angående global operasjon for å strafffeforfølge Pfizer

   Svar
 • Wasan Totland
  15 mars 2023 14:33

  Det å ikke ta hensyn tiI at sprøytene kan være årsaken er et f0Ikemrd i seg seIv! Mens f0Ik dør h0verern AavitsIand!
  Disse menneskene får jeg håpe å se at dingIer på enden av et rep i min Iivstid

  Svar
  • Helt enig. Bare det at de fullstendig avviser at disse sprøytene kan ha noe med overdødeligheten å gjøre, sier egentlig alt. I teorien skal legene ha lav terskel får å mistenke/innmelde vaksinebivirkninger, men i praksis er denne terskelen himmelhøy. På den «barnslige» nettsiden til FHI fremstilles fremdeles denne kvakksinen som «uskyldigheten» selv, med stort sett kun milde eller moderate bivirkninger – og at det er tett oppgølging når det gjelder bivirkninger…..Forresten var det i går «ny rekord» i lokalavisen hva brå og uvententede dødsfall angår – 4 stykker i alderen 41-77 år.

   Svar
  • Det håper jeg også, Wasan! Ta med Erna Solberg, (her må EKSTRA TJUKK kjetting til), Bent Høie, Gunhild Alvik Nyborg, Linn Wiik, Bjørn Guldvog, Camilla Stoltenberg, Monica Mæland, Ingvild Kjerkol, Astrid Meland,….. + noen hundrevis til – minst.

   Svar
 • Northern Light.
  15 mars 2023 16:33

  Pfizer har nettopp kjøpt et selskap som tilbyr kreftterapi. Så kan de tjene på å behandle de mange krefttilfellene som deres covid-vaksine forårsaker.

  Av Dr. William Makis.
  CNBC kunngjorde nettopp: «Pfizers administrerende direktør sier at de vil levere Seagens kreftterapi i en skala som ikke er sett før, med en avtale på 43 milliarder dollar».

  Seagen er en «ledende utvikler» av medisin kalt antistoff-medikamentkonjugater, eller ADC, som er utviklet for å drepe kreftceller og skåne friske celler. ADC-er bruker antistoffer for å levere molekylære legemidler direkte til en svulst, noe som kan redusere bivirkninger og gi større effekt, ifølge Seagens nettsted.

  Fortjenestepotensialet.
  Seagen vil forsterke Pfizers kreftbehandlings-portefølje, og bringe med seg fire godkjente kreftbehandlinger med et samlet salg på nesten 2 milliarder dollar i 2022. Seagens toppselger Adcetris, som behandler kreft i lymfesystemet, håvet inn 839 millioner dollar i salg i fjor. Pfizer la til at Seagen kunne bidra med mer enn 10 milliarder dollar i risikojustert salg innen 2030, «med potensial for betydelig vekst» utover det året.

  Avtalen kommer mens Pfizer forbereder seg på en nedgang i covid-vaksine salg i år. Det vil hjelpe Pfizer med å skjerpe fokuset på onkologi, et felt selskapet tror vil være bransjens største vekstmarked. Pfizers onkologi-seksjon fikk 12,1 milliarder dollar i omsetning i fjor. Selskapet har 24 godkjente behandlinger.

  Pfizer-sjef Bourla understreket under intervjuet at kreftens innvirkning når langt utover pasientene selv: «Ikke bare pasientene, men også ektemann eller kone, datter eller sønn».

  Min mening.
  Dette ser ut som et forsøk fra Pfizer på å monopolisere markedet på det det oppfatter som de mest lønnsomme nye kreftbehandlingene i fremtiden. Med dette oppkjøpet vil Pfizer eie 5 av de 13 FDA-godkjente ADC-ene med mange flere i sikte.

  Pfizers fokus ser ut til å være på leukemi og lymfome kreftformer, som «tilfeldigvis» skyter i været hos covid-vaksinerte, samt brystkreft og livmorhalskreft, som også har økt siden covid-vaksineringen startet.

  Ettersom jeg har blitt mer kynisk i løpet av de siste tre årene, ville det ikke overraske meg i det minste å høre at Pfizer har posisjonert seg perfekt for å tjene på kreften som den første mRNA-vaksinen forårsaket.

  Interessant nok forventer Pfizers administrerende direktør Bourla at praktisk talt alle vil bli påvirket av kreft fremover, og hvis du ikke er en av tre personer som er direkte diagnostisert med kreft, vil du være et familiemedlem til en kreftpasient.

  Fra Global Research, publisert 15 mars 2023. Skrevet av Dr. William Makis, lege og spesialist innen radiologi, onkologi og immunologi.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Pfizer Just Bought a Cancer Treatment Company for $43 Billion. Create the Problem, Offer a Solution.

  Svar
  • Det er en fryktelig kynisk industri, dette. En industri som bryr seg null og niks om mennesker, men kun om penger og profitt. kan fortelle at min avdøde tante utviklet underlige nevrologiske symptomer/halvsidig lammelse kun få uker etter andre dose. Hun fikk diagnosen non-hodgkins lymfom, en sjelden og svært aggressiv lymfe/hjernekreft. Etter å ha vært sånn noenlunde stabil i 3-4 måneder, fikk hun dose tre……og Det gikk kun to-tre døgn før sykdommen/tilstanden forverret seg dramatisk til mer eller mindre total paralyse. hun kunne i praksis verken snakke eller svelge, så Svulsten som var opplyst å ligge nær tale-svelge- senteret, må plutselig ha skutt fart. Hun døde etter en drøy uke. jeg har svært liten tro på at hennes sykdom, og i særdelehet hennes hurtige sorti, var helt tilfeldig. Selv om legen kunne «berolige» oss med at vaksinen ikke hadde noenting med dette å gjøre….

   Svar
 • Aavitsland er en vits… En ganske dårlig en sådan,

  Svar
 • «Legeordre» håper jeg er et uttrykk fra fortiden, nå som vi har sett for en oppskrytt gjeng de er. Og hvor uansvarlige og uredelige de er når skadene de har påført begynner å bli vanlige. Da diktes opp ord som SADS, plutseligg og uforklarlig krybbedød for voksne. Holder oss for narr. I noen tilfeller også forbausende nok inkompetente nok til å ta livet av seg selv med sprøyte nummer fire, som mange kanadiske KARDIOLOGER gjorde. Ufattelig.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  16 mars 2023 12:05

  Hvorfor hevdes det at helsepersonell er utslitte pga corona ?.
  Nå viser det seg at WHO og folkehelsemyndigheter flyttet influensagruppen over til corona gruppen.
  Vi vet jo at influensa dro på ferie da coronaen kom på besök ?.
  Så de utslitte helsearbeiderne har i hele denne perioden hatt samme arbeidsbetingelser,det er bare sykdommen som har byttet navn,ja også har enkelte helsearbeidere tjent gode penger på sitt omsorgsfulle arbeid.
  Moral,penger og fölelser går dårlig ihop.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  16 mars 2023 12:24

  En historie fra et sykehus i Moss.
  En venn av meg ble for 5 måneder siden operert .Han var innlagt i 3 dager.En av disse dagene benyttet han en kaffemaskin,men fikk et uhell og sölte ut all kaffen.På leting etter personell eller bötte og klut åpnet han en dör som han ikke skulle åpnet,for der inne lå det syv pleiere/personell og forsökte å sove,de var tydelig beskjemmet.De skulle vel hvile seg opp til en strevsom nattevakt.
  Moral og jakten på penger går ikke alltid ihop.
  Jeg har värt på kirkegårder og spurt hvor de döde er,jeg har oppsökt eldresenter som har värt stengt ned for pårörende men fylt opp med personell som ingenting gjör/gjorde.Dette personellet vil jo naturligvis bli rasende om du setter spörsmål ved deres moral.
  En sykepleier som varslet om et lignende forhold ble borte i vinden,hun hadde blitt sendt til en kommune for beredskap isammen med flere medsöstre,der bodde de på hotell,mens de gjorde ingenting.
  Grådighet gjör at vi setter oss selv i saksa,vi kan jo ikke varsle om faenskap vi selv har värt med på.
  Korrupsjon,grådighet,mangel på moral kanskje ?

  Svar
 • .Jan Zörlie
  16 mars 2023 13:17

  Helsepersonell/leger/sykepleiere dobler lönna ved å reise over landegrensene.
  Svenske,danske og norske leger/helsepersonell reiser til sine naboland fordi de er så omsorgsfulle,det har ingenting med penger å gjöre.
  Den korrupsjonen som er ett resultat av legemiddelindustriens grenselöse grådighet og maktbegjär slår hardt nedover i systemet.
  Jeg lurer på hva neste system har å tilby(for det gamle faller i disse dager)
  Hvilket system får vi ?.Blir den multipolar hvor kravet er at en stat er en stemme og full suverenitet til hvert enkelt land eller blir det private globalister som skal lede röverstatene,för som nå men uten forkledning.

  Svar
 • Mange har etterlyst en måte å ”avgifte” kroppen etter ccorona-vaksinen, men det har vært lite eller ingen oppmerksomhet om dette. Nå kommer imidlertid Dr. Peter McCullough med en beskrivelse av hvordan dette kan gjøres.

  https://www.zerohedge.com/sponsored-post/dr-peter-mccullough-holy-grail-covid-19-vaccine-detoxification

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva betyr den nylig inngåtte avtalen mellom Saudi-Arabia og Iran?

Tapere og vinnere.

Forrige innlegg

Thierry Meyssan:

Konfliktene innad i Israel eskalerer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.