POSTED IN Endring av politikken, Helse

Covid-19 tiltakene:

Det vil komme en større politisk endring i etterkant.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Endringen av samfunnet på grunn av Covid-19 signaliserer en militarisering av Europa.

Av Thierry Meyssan

Vi gjengir her en diskusjon mellom Thierry Meyssan og en gruppe studenter. Han forklarer at det politiske svaret på Covid-19 ikke er medisinsk. En delvis uidentifiserbar transnasjonal gruppe har grepet anledningen som epidemien har gitt for å prøve å komme med en alvorlig endring av europeiske samfunn, slik det hadde vært i USA etter angrepet den 11. september.

Men det er fortsatt tid til å gå imot den den hierarkiseringen i den verden som kommer.

Spørsmål: Hvem tror du produserte Covid-19?

Thierry Meyssan: Min analyse er utelukkende politisk. Jeg har ingen mening om medisinske spørsmål, bare rundt politiske beslutninger. 

En epidemi er vanligvis et naturlig fenomen, men kan også brukes i krig. Den kinesiske regjeringen har offentlig bedt De Forente Stater kaste fullstendig lys over hendelsen som skjedde i deres militær-laboratorium i Fort Detrick, mens den amerikanske regjeringen har bedt om det samme ved laboratoriet i Wuhan. Naturligvis har ingen av landene gått med på å åpne sine laboratorier. Dette er ikke på grunn av onde hensikter, men en militær nødvendighet. Så vi kunne stoppe der.

Dessuten er det irrelevant, fordi over tid vil disse to hypotesene vise seg å være feil. Ingen av disse to mektige landene kontrollerer dette viruset. Fra et militært synspunkt er dette ikke et våpen men en svøpe.

Så du ser ikke at det er en mulighet for at viruset kan ha unnsluppet fra ett av disse laboratoriene ved et feiltak?

Meyssan:  Det er naturligvis en mulighet, men vi kommer ingen vei med den mistanken. Vi må utelukke sabotasje, for det ville ikke tjene noen, Den andre muligheten er at det var et uhell. Dersom det er tilfelle, er det noen enkeltpersoner som er de skyldige. Det er meningsløst å skylde på noe land.

Hvordan vurderer du det politiske svaret på epidemien?

Meyssan: De politiske lederens rolle er å beskytte folket. For å gjøre det må de forberede landene allerede i normale tider til å være i stand til å takle framtidige kriser. Men Vesten har utviklet seg på en slik måte at i dette oppdraget har de mistet gangsynet.  Velgerne krever nå at det staten gjør skal koste så lite som mulig, og at politikerne skal styre dem som om det er big business. Som et resultat er det ingen vestlige politiske ledere i dag som ser lenger enn sin egen nesetipp. Menn som Vladimir Putin eller Xi Jinping blir kalt «diktatorer» bare fordi de har en strategisk visjon om sin egen funksjon. De representerer et tankesett som Vesten betrakter som utdatert.

Når de står foran en krise må politiske ledere handle. Når det gjelder de vestlige lederne så er dette kommet helt overraskende på dem. De har aldri vært forberedt på noe slikt. De er blitt valgt for sin evne til å få folk til å drømme om en bedre morgendag, ikke for sin sinnsro, tilpasningsevne og autoritet. Mange av dem er menneskelige representanter i sine valgkretser, og derfor har de ingen av disse kvalitetene. Derfor griper de til de mest radikale tiltakene for ikke å bli beskyldt for ikke ha gjort nok.

Neil Morris Ferguson OBE FMedSci er en britisk epidemiolog og professor i matematisk biologi, som spesialiserer seg i mønstrene for spredning av smittsom sykdom hos mennesker og dyr. Wikipedia 

I dette tilfellet har de funnet seg en ekspert, professor Neil Ferguson ved Imperial College i London. Han har overbevist dem om at det er Den Store Stygge Overgriper som kommer. Det vil bli en million døde i Frankrike, og enda fler i Storbritannia. Og mer enn det dobbelte av det i USA.

Hans profetier var 2500 ganger mer enn dødsraten i Kina. Allikevel har denne statistikeren gjort det til sin vane å profetere katastrofer uten frykt for å overdrive. For eksempel spådde han at svineinfluensaen vill ta livet av 65 000 briter. Det endelige talle ble 457 dødsfall. Heldigvis har Boris Johnson sparket han fra SAGE  (Scientific Advisory Group for Emergencies). Men skaden var allerede gjort. 

I panikk stormet vestlige politikere til en internasjonal helseautoritet for å få råd. Med rette mente  WHO at denne epidemien ikke burde ha prioritet sammenliknet med andre mer dødelige sykdommer. Så de vendte seg i stedet til CEPI ( Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), hvis direktør dr. Richard Harchett de alle sammen kjenner. De møtte han på Davos Economic Forum eller på Munich Security Conference. Alle sammen har fått henvendelse fra han en gang imellom for å få i gang vaksine-industrien.

Donald Henry Rumsfeld er en amerikansk politiker. Han var USAs forsvarsminister fra 1975 til 1977 og igjen fra 20. januar 2001 til 18. desember 2006. Rumsfeld ble født i Chicago, av sveitsisk opprinnelse. Wikipedia

Det er faktisk også slik at da han arbeidet i Det Hvite Hus var han en av to forfattere av helseanbefalingene til Donald Rumsfelds politiske prosjekt for verden i 2001. Rumsfeld planla en geografisk arbeidsdeling for verdens-økonomien. Råstoffer skulle utvinnes i ustabile områder, og stabile stater skulle stå for produksjonen (dette inkluderte Russland og Kina), og bare USA skulle stå for våpnene. Det skulle derfor være nødvendig å militarisere samfunnet i USA og overføre majoriteten av arbeiderne til våpenindustrien. I 2005 ga Rumsfeld dr. Hatchett i oppdrag å designe en plan for å tvinge USAs totale befolkning til innestengning. Det skulle aktiveres i tilfelle et bioterrorist-angrep som også kunne berøre kongressen, og de større mediene, i tilfelle angrep med antrax. Dette skjedde i 2001..

Det var denne planen dr. Hatchets trakk ut av skrivebordsskuffen sin og presenterte for de vestlige lederne da de spurte han om råd. Dere må forstå at et slikt utbredt påbud om innestengning av befolkningen aldri har eksistert før. Det har ingenting med det å isolere pasienter å gjøre. Det er ikke noe medisinsk tiltak i det hele tatt. Det det betyr er en forvandling av et samfunn. Det ble aldri brukt i Kina under H1N1-epidemien, og heller ikke under SARS-epidemien, og heller ikke under Covid-19-epidemien. Avstengningen av byen Wuhan tidlig i 2020 var et politisk tiltak for å ta tilbake kontrollen av denne vanstyrte provinsen, ikke et medisinsk tiltak.

Ikke noe verk om epidemier i verden har noen gang diskutert obligatorisk generell innestengning mot epidemier, heller ikke kommet med råd om det.

Kanskje, men i Frankrike er vi ikke innestengt for å bekjempe sykdommen men for ikke å spre den ut over tid for ikke å overbelaste sykehusene. Det skal hindre oss i å velge mellom pasientene vi kunne behandle og de vi skulle la dø.

Meyssan: Ikke i det hele tatt. Dette argumentet har ikke kommet før, men etter at beslutningen om innestengning ble tatt. Det er sant at i Frankrike ble intensivavdelingene på offentlige sykehus raskt fylt opp i to regioner. Pasienter som trengte intensiv behandling ble derfor overført til andre regioner, eller til og med til Tyskland. Men det var mer enn nok senger tilgjengelig på private klinikker.

Det er som jeg sa til å begynne med i denne samtalen: Våre politiske ledere er ikke kapable til å administrere kriser. Begrepet staten hindrer dem i å handle. De er ikke i stand til å tenke på samarbeid mellom offentlig og privat sektor, med unntak av noen regionale ledere. Men dette er ikke den tradisjonelle opposisjonen mellom sentralstaten og regionene. For eksempel, ved begynnelsen av epidemien hadde ikke liberale laboratorier midler til å utføre storskala testing.

Regjeringen var ikke i stand til å rekvirere forskningslaboratorier, spesielt landbrukslaboratorier, til å kunne svare på denne nødssituasjonen for offentlig helse. Dette skjedde, selv om både forskere og veterinærer stadig tilbød sine tjenester.

OK. Så mye om sykehusene og testene. Men du har også utfordret bruken av ansiktsmasker.

Meyssan: Ja. i hundre år nå har helsearbeidere bevist nytten av kirurgiske masker i operasjonssaler og i post-operativt stell.  Men en slik situasjon har ingenting å gjøre med situasjonen for et gjennomsnittlig menneske i dag.

Er dette å lure seg selv? Foto: Julian Wan

I øyeblikket er det et stort antall fagforeninger og akademier som anbefaler at ansiktsmasker bør være obligatorisk for alle på offentlige plasser. Dette høres betryggende ut, men det er helt ubrukelig når det gjelder Covid-19. Videre er det slik at med mangel av kirurgiske masker så ender vi opp med å bruke et stykke stoff som dekker nese og munn, men som ikke har slike filtre som en kirurgisk maske. Tvert imot den populære troen sprer ikke smitten seg gjennom selve spyttet. Viruset sprer seg i luften opp til 8 meter fra en person som roper eller nyser. Dessuten må du være mottakelig for dette viruset for å bli smittet, og det gjelder ikke alle. De må ha svekket immunforsvar for å utvikle sykdommen.

Fordi de ikke vet hva de skal gjøre, så har våre ledere tydd til generell innestengning og ansiktsmasker for alle. Ingen har bevist at disse tiltakene har noen virkning på epidemien, men alle tror på dem. Dette er kollapsen til vestlig kultur: i gamle dager brukte vi å tenke oss rolig om. I dag bærer vi disse grålig-grå maskene, og vi synker med i det magiske.

Det var et barn som døde av Covid-19 i Frankrike.

Meyssan: Det som er sant i individuelle begreper er absolutt usant i kollektive begreper. Gjennomsnittsalderen på de som døde i Frankrike er 84!  Det betyr at halvparten av dem var over 84.

Men dersom innestengning er absurd og ansiktsmasker er ubrukelige, hva skal vi  gjøre?

Meyssan: Jeg sa ikke at innestengning er absurd i seg selv. Jeg sa det var pålagt oss og kritikkløst. I alle epidemier må mennesker som er syke bli stengt inne, men bare de. Og jeg kan ikke se at det er noen slags legitimitet for en makt å bøtelegge, sende i fengsel eller til og med skyte på borgere som nekter å bli plassert i husarrest for ubestemt tid.

Å sette et helt samfunn i karantene er i virkeligheten en forbrytelse Foto: jurien huggins

Offentlig helse forsikrer ikke seg selv med begrensninger, men med tillit. Og ingen behøver å bli beskyttet mot seg selv. Det ser helt uverdig ut å hindre eldre mennesker å motta familien sin om de ønsker det. Kanskje vil de bli smittet, kanskje blir de syke, og kanskje vil de dø, men da er det jo deres eget valg. Det eneste vi vet sikkert når vi blir født er jo at vi skal dø. Livet er en lang vei for å forberede seg på det, og gamle mennesker har en rett til å foretrekke å leve sammen med sine kjære heller enn å leve noen få år til.

Epidemier har alltid vært behandlet på samme måte: hygiene-tiltak, håndvask og å holde avstand – og å isolere de syke hjemme eller på sykehus for å kunne behandle dem, Alt annet er bare påfunn. Vi må gå tilbake til det grunnleggende, og ikke dikte opp begrensninger.

Hvordan er det mulig at våre ledere har pålagt oss et fascistprosjekt fra USA?

Meyssan: Jeg forstår hva du mener med fascist, men det er ikke helt passende. Fascisme er en ideologi, som for eksempel svaret på kapitalistkrisen i 1929.  Rumsfeld hadde sikkert mange slike trekk, men hans tanker kommer fra en annen verden.

Dr. Hatchett måtte aldri svare for sitt totalitære prosjekt i USA. Det måtte heller ikke Donald Rumsfeld. Og til syvende og sist så er det ingen som har måttet svare for det som skjedde etter angrepet den 11. september 2001. Det er fordi vi samlet bestemte oss for ikke å kaste lys over selve angrepene. Så denne originale forbrytelsen har aldri sluttet å få konsekvenser. Obama-administrasjonen fortsatte trofast å iverksette Project Rumsfeld i Libya, Syria og Jemen (Cebrowski-doktrinen). Og siden Trump-administrasjonen så sterkt har gått mot denne, ser vi Rumsfelds tidligere samarbeidspartnere forsetter hans arbeid gjennom strukturer  andre steder enn i den føderale staten i USA. Enten vi liker det eller ikke, så vil dette fortsette helt til saken blir tatt opp igjen.

Unnskyld at jeg går litt tilbake. Men dersom påbudt generell innestengning kun er et autoritært tiltak  som ikke har noen medisinsk hensikt, hvorfor er det da så vanskelig å få slutt på denne unntakstilstanden?

Meyssan: Nei, det er ikke vanskelig. Det er kun et spørsmål om å bli fri igjen. Problemet er at vi ikke vet mer om dette viruset nå enn vi gjorde for to måneder siden. Nå er vi viklet inn i innbilt kunnskap. 

Epidemikurvene er mer eller mindre like i alle berørte land, uansett hvilke tiltak som er blitt satt i verk. På den ene siden ser vi de som av en eller annen grunn ikke er blitt berørt, slik som de på den indokinesiske halvøya (Vietnam, Laos, Kambodsja, Thailand). På den andre siden de som reagerte mye raskere enn andre ved øyeblikkelig å isolere de syke og behandle dem, slik som Taiwan. Så uansett hvordan vi gjør slutt på unntakstilstanden, så vil det bli et større eller mindre antall mennesker som blir infisert. Men det har nok ingen innvirkning.

Vil regjeringene fortsette med denne påbudte innestengningen til det er funnet opp en vaksine?

Meyssan: Jeg vet ikke om det noen gang vil bli funnet opp en vaksine. Nå har vi lett etter en vaksine mot AIDS i 35 år. Dessuten er det ikke sannsynlig at Covid-19-epidemien vil vare lengre enn andre koronaviruser, som SARS eller MERS.

Gilead Sciences, Inc., er et amerikansk biofarmasøytisk selskap med hovedkontor i Foster City, California som forsker, utvikler og kommersialiserer medisiner. Selskapet fokuserer først og fremst på antivirale medisiner som brukes i behandling av HIV, hepatitt B, hepatitt C og influensa, inkludert Harvoni og Sovaldi. Wikipedia

Både en vaksine og nye medisiner vil kreve betydelig økonomiske innsatser. Noen farmasøyt-selskaper vil gjøre hva som helst for å hindre legene fra å behandler folk med billige medisiner. Husk nå på hvordan Donald Rumsfeld, da han var sjef for Gilead Science, fikk lukket Al-Shifa-fabrikken som produserte AIDS-medisiner uten å betale royalties. Han fikk demokraten Bill Clinton til å bombe fabrikken fordi han påsto den var eiet av Al Qaida, noe som var helt feil. Faktisk så er dr. Hatchett nå leder for det største vaksine-forbundet, CEPI.

Hva vil ske nå?

Meyssan:Nå har vi sett en enorm opprivning i noen vestlige samfunn bare på få uker.  I Frankrike har fundamentale friheter blitt suspendert, inkludert retten til å holde møter og demonstrasjoner. 

13 millioner mennesker har blitt delvis arbeidsledige. De har midlertidig blitt velferds-mottakere. 

Skolene vil nok åpne igjen, men vil ikke lenger være obligatorisk fordi foreldrene kan velge om de vil sende barna på skolen eller ikke. Osv. Dette er ikke konsekvenser av epidemien, men som jeg har forklart, konsekvenser av de udugelige politiske reaksjonene på epidemien.

Påbudet om generell innestengning ble funnet opp av Donald Rumsfelds team for å endre det amerikanske samfunnet. Dette prosjektet ble ikke brukt i USA, men blir brukt nå femten år senere i Europa. At ideen flytter fra ett kontinent til et annet illustrerer den transnasjonale karakteren ved finansiell kapitalisme. Og Rumsfeld er et rent produkt av dette. Det er ingen grunn til at de som finansierte Rumsfelds team ikke skal forfølge sitt politiske prosjekt her i Europa nå.

I så fall vil en stor del av europeiske arbeidere bli overført til våpenindustri i årene som kommer.

NATO, som president Macron mente var hjernedød, og prosjektets sivile komponent, Den Europeiske Union, hvis medlemmer som de siste ukene nesten har revet hverandre i filler for å kunne stjele store laster med ansiktsmasker, de vil bli reorganisert. Disse to organisasjonene vil fortsette sin systematiske nedbryting av alle statene i Det Større Midt-Østen, den som begynte i 2001. Og så kommer turen til Det Karibiske området.

Men Rumsfelds menn gjorde én feil. Ved å skjule prosjektet fra 2006 ga de inntrykk av at de fulgte Kinas eksempel da de innførte påbudt generell innestengning. Kina, heller enn USA, har faktisk blitt den intellektuelle referansen for europeerne. Det er derfor det har blitt en tvangstanke at  Kina må hindres i å fortsette å bygge Den Nye Silkeveien. Den må holdes igjen.

Epidemier forårsaker ikke revolusjoner, men det gjør kriger og økonomiske katastrofer. I dag er EUs økonomi ruinert på grunn av ledernes feilgrep, og vi forbereder oss på krig. Vi vil måtte gå gjennom en avgjørende tid. Og fra den vil både det verste og det beste komme ut. 

Denne forandringen i verden vil være svaret på at middelklassen forsvinner på grunn av fínansiell globalisering og fordømmelse av de gule vestene, slik den andre verdenskrigen var slutten på de utmattede koloni-imperiene, og krisen til kartell-kapitalismen i 1929.

Frankrike har allerede opplevd et slikt drama. Det var i 1880 – 1881, da den industrielle kapitalismen på den tiden ikke lenger var i stand til å utnytte arbeiderne, som begynte å danne fagforeninger. Jules Ferry kastet ut noen religiøse menigheter og dannet obligatoriske sekulære skoler for å rive barna vekk fra innflytelsen til den katolske kirken. Han underviste dem heller til å bli støttespillere til militarismen, «de svarte husarer». Han gjorde dem til soldater i sit koloni-prosjekt. I 35 år slavebandt Frankrike mange fremmede folk, men så begynte rivaliseringen med den kommende makten, Tyskland. Og så fant de seg selv midt inne i første verdenskrig.

I Europa vil vi komme til å oppleve de samme debattene som USA hadde for tyve år siden. Vi må absolutt nekte å bli involvert i slike forbrytelser. Det vil bli kamper i årene som kommer. Det vil bli dere som er her sine kamper.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.voltairenet.org/article209867.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • God analyse av Meyssan, men han tar feil når han sier at corona-krisen kommer overraskende på den politiske ledelsen. Denn krisen har värt planlagt lenge, noe som bevises bl a av Event 201, hvor The Johns Hopkins Center for Health Security i partnerskap med World Economic Forum og the Bill and Melinda Gates Foundation arrangerte en pandemi-övelse 18 oktober 2019 i New York. Hensikten med corona-krisen er först og fremst å krasje ökonomien i de vestlige landene slik ökonomien kan gjenoppbygges som «grönn» ökonomi. Poltikerne oppdaget at det gikk for sakte å skremme folk med global oppvarming, og dessuten går det nå mot kaldere klima jorden over, og derfor fant man på å krasje ökonomien med corona-skremsler i stedet.

  Svar
 • Dr. Knut M. Wittkowski, tidligere sjef for biostatistikk og epidemiologi ved Rockefeller University, sier at YouTube fjernet en video av ham hvor han snakket om corona-viruset. Denne videoen hadde mer enn 1,3 millioner visninger för den ble fjernet av Youtube.

  Wittkowski, 65, som kritiserer de nåværende tiltakene å bekjempe koronaviruset, har tatt avstand fra sosial distansering, og sier at den bare forlenger virusets eksistens. Han sier at den nåværende nedstengningen av samfunnet er stort sett unødvendig.

  Wittkowski, som har to doktorgrader innen informatikk og medisinsk biometri, mener koronaviruset må få lov til å skape «flokkunimmunitet», og at pandemien bare vil ende etter at den har spredt seg tilstrekkelig gjennom befolkningen.

  “For luftveissykdommer gjelder det at det eneste som stopper sykdommen er flokk-immunitet. Omtrent 80% av menneskene må få kontakt med viruset, og flertallet av dem vil ikke engang merke at de var smittet», sier han i den nå slettede videoen.

  https://www.shtfplan.com/headline-news/epidemiologist-coronavirus-could-be-exterminated-if-lockdowns-are-lifted_04092020

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Knut Lindtner:

Tre betraktninger om Jesus og psykiatri.

Forrige innlegg

USA forsetter med trusler overfor Iran:

Truer Iran i deres eget territorialfarvann.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.