POSTED IN USA

Covid-19 skal brukes for det den er verdt:

Full kontroll over USAs befolkning.

0
Print Friendly, PDF & Email

«The Art of War»

USA-plan: Militær kontroll over befolkningen.

Av Manlio Dinucci.

Rockefeller Foundation, som har historiske bånd til USAs føderale regjering, har presentert en nasjonal plan for å kontrollere koronavirus-epidemien. De har som mål å teste 30 millioner mennesker om dagen på statens bekostning, og å gjennomføre streng militær kontroll overfor borgerne i USA.

Presidenten for the Rockefeller Foundation, Dr. Rajiv Shah, er en ledende offisiell representant fra USA som er spesialist på manipulering av «humanitær lindring» som et middel til å utøve politisk påtrykk. Han var direktør for Bill & Melinda Foundations sitt miljøprogram i Afrika og ble seinere utnevnt av Hillary Clinton som sjef for USAs direktorat for Internasjonal Utvikling (USAID). Han sies å være medlem av The Fellowship, en bønnegruppe som forener stabssjefene og Hillary Clinton nært opp til Pentagon.

Rockefeller Foundation har presentert sin «Nasjonale plan i en aksjon for å teste befolkningen for Covid-19». 

De spesifiserer at det er «et pragmatisk skritt for å kunne gjenåpne våre arbeidsplasser og våre samfunn».

Men dette er ikke bare en sak for helsevesenet alene, som det kan se ut til fra tittelen.

Foto: Jacky Lam

 

Planen – som noen av de mest prestisjetunge universitetene har vært med på å utarbeide (Harvard, Yale, Johns Hopkins og andre) tenker seg en svært hierarkisk og militarisert sosial modell.

På toppen finner vi « (Pandemic Testing Board, (Pandemisk test-komite, PTB), slik man hadde en War Production Board som De Forente Stater etablerte under Den Andre Verdenkrigen».

PTB bør «bestå av ledere fra business, regjering og akademikere», (ikke regjeringsrepresentanter i første rekke, men representanter fra finans og økonomi som er listet opp etter hvilken betydning de har).

Dette Høyeste Råd bør ha makt til å avgjøre produksjon og tjenester med en autoritet maken til den presidenten i De Forente Stater har i krigstid. Denne loven het Defence Production Act (en lov som skulle sikre forsyninger og utstyr under krigen.

Etter denne planen vil det innkalles 3 millioner USA-borgere til å bli testet hver uke, og en mener at antallet skal økes til 30 millioner pr. uke innen seks måneder.

Målet er å oppnå muligheten til å Covid-19-teste 30 millioner mennesker hver dag, noe man skal kunne realiserer i løpet av ett år. 

For hver test er det ventet at «vil det bli en rimelig markeds-refusjon (f.eks. 100 dollar) for alle Covid-19-analysene». På den måten trenger en milliarder av dollar av skattepengene.

Rockefeller Foundation og deres finansielle partnere vil hjelpe til med å danne et nettverk for å skaffe disse kreditt-garantiene og signere kontrakter med de som skaffer forsyningene. Og det er jo de store selskapene som produserer medisiner og medisinsk utstyr.

Ifølge planen skal «Pandemic Control Council» også være autorisert til å danne et «Pandemic Response Corps»´:en spesialstyrke (ikke overraskende kalt Corps, lik Marine Corps), med en stab på 100 til 300 tusen deltakere.

Disse vil bli rekruttert blant fredskorpsene og Americorps frivillige (offisielt dannet av USAs regjering for å «hjelpe utviklingsland»), og blant nasjonalgardens militære personell.

Medlemmene av dette «Pandemic Response Corps» vil motta en lønn på gjennomsnittelig 40 000 dollar i året. Dette vil bli nok en statlig utgift på 4 – 12 milliarder dollar i året.».

Denne «pandemic response body» vil framfor alt ha til oppgave å kontrollere befolkningen med militær-liknende teknikker, gjennom digital oppsporing og identifikasjons-systemer. Dette skal foregå på arbeidsplasser og der folk studerer, i boliigområder, på offentlige plasser, og når folk reiser. 

Systemer av denne typen – er såvidt Rockefeller Foundation minnes – laget av Apple, Google og Facebook.

Ifølge Planen vil informasjon om individenes helsetilstand og deres aktiviteter vil forbli konfidensielle «når det er mulig».

Men alle opplysninger vil bli sentralisert i en digital plattform samforvaltet av den føderale staten og private selskaper. Ifølge data skaffet til veie av «Pandemic Control Council» vil det fra tid til annen bli avgjort hvilke områder ut fra alle disse data som skal danne utgangspunkt for en lockdown, og for hvor lenge.

Alt dette, oppsummert, er Planen som Rockefeller Foundation ønsker å innføre i De Forente Stater – og enda videre. Dersom den blir delvis innført, vil det føre til ytterligere konsentrasjon av økonomisk og politisk makt i hendene på en enda mindre elite, til skade for et voksende flertall som vil bli fratatt fundamentale demokratiske rettigheter. 

Denne operasjonen vil bli gjennomført under navnet «Covid-19-kontroll», hvis dødsrate så langt har vært mindre enn 0,03 prosent av USAs befolkning. Dette er ifølge offisielle data.

I Rockefeller Foundation sin Plan blir viruset brukt som et virkelig våpen, farligere enn Covid-19 selv er.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Gibson Hurst™

https://www.voltairenet.org/article210000.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

James Howard Kunstler:

Er det science fiction vi nå er vitne til i USA?

Forrige innlegg
Nazisme igjen? Nynazismen kommer i antinazismens navn.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.