POSTED IN Historie

Covid 19:

Panikk og politisk absurditet i møte med pandemien.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Thierry Meyssan

Alle store epidemier har forandret historiens gang. ikke nødvendigvis ved å utslette befolkningen, men ved å provosere fram opprør og endring av politiske regimer.
I panikken som oppstår blir vi ute av stand til å tenke, og vi oppfører oss kollektivt på en måte som likner dyrene. 
Mange samfunn har ikke overlevd de dumme beslutningene de en gang gjorde.
De tomme gatene i New York hvor innbyggerne er i husarrest.

I historien har de store epidemiene utslettet nasjonal økonomi som nesten alle ble fulgt av tallrike fjerninger av lederne.

Vi kan ikke tro at Covid-19 skal være noe unntak fra denne reglen, uansett hvor mange dødsfall vi vil se. Det er derfor politiske ledere rundt omkring i verden tar beslutninger de vet er unødvendige, kun for å vise sine medborgere at de har gjort alt som står i deres makt.

Sosialpsykologi viser at frykten ikke er proporsjonal med faren, men at de ikke er i stand til å evaluere eller kontrollere den.

Når en ukjent sykdom opptrer og det ikke er noen som forteller hvor mange den vil drepe, så prøver vitenskapen å forstå den ved å tvile på alt.

Politikerne, på den ene siden, må ta beslutninger uten å vite mer enn forskerne. Noen politikere holder seg derfor med folk som var avanserte forskere i fortiden.  De utpeker dem som «eksperter» på det de ennå ikke vet, og bruker dem til å fortelle hvor mye bra de syns om deres politikk.

For dem er ikke målet å redde liv, men å sørge for at de kan bli sittende med makten.

Unntakstilstand.

Media prøver å overbevise medborgerne at dere egne ledere har tatt de samme tiltakene som andre, og derfor kan de ikke bli beskyldt for slapphet. De tilslører debatten ved helt feil påstå at det er 3 milliarder mennesker som samtidig  er innesperret av medisinske årsaker. Dette er en sammenblanding av svært forskjellige situasjoner og løgner om deres målsettinger.

Uttrykket «unntakstilstand» blir brukt i dag for å referere til:

 • Karantener. Det ville si innestengt av tollerne i et avlukke, vanligvis på en båt helt til de er sikre på at de ikke tillater noen slags kilde til sykdom får komme inn i landet. Dette tiltaket ble føtst oppfunnet av Hertugen av Milano i 1374. Det var det Japan gjorde i februar med cruiseskipet Diamond Princess.
 • En sanitets-barriere. Det var å isolerer et helt sykt naboland eller en syk befolkningsgruppe slik at de ikke kunne overføre smitten til resten av befolkningen. Ellers kunne friske mennesker risikere å bli smittet av de syke. I det syttende århundre brukte Italia og Spania hæren til å isolere syke befolkningsgrupper, med ordre om å skyte individer som prøvde å forlate området. Og det var jo det Kina gjorde med befolkningen i Hubei.
 • Innesperring av mennesker i risikosonen. Dette er betegnelsen på en kategori borgere som er potensielt syke og deres forbud mot å møte resten av befolkningen slik at de ikke blir smittet, og heller ikke kan smitte andre. Det var dette Frankrike gjorde, for eksempel, ved å forby adgang til insitusjoner for eldre, og at de som bodde der ikke fikk komme ut.
 • Plassere en hel befolkning i husarrest uten forskjell. Dette tiltaket ble ikke krevd av infeksjonslegene, men av statistiske epidemilogister, for at ikke sykehusene skal fylles opp med pasienter på kort tid. Men dette har ingen historisk presedens.

Bare tiltak for å hindre sykdom fra å smitte et helt område har vært suksessfullt, som i 1919 i USAs Samoa-øyer. De beskyttet seg selv effektivt fra spanskesyken som herjet i New Zealandske Samoa.

Men å stenge en grense totalt er ikke lenger verdt å prøve på hvis sykdommen allerede finnes i landet.

Tiltak for  å sette ned farten på en epidemi har aldri lyktes for å sette ned dødsraten. Enda verre, ved å spre sykdommen utover i tid gjøres befolkningen sårbare overfor en annen og så en tredje bølge av smittsomhet. Dette kan skje helt til den finnes en vaksine i stort format. Og det tar minst 18 måneder å utvikle. 

Befolkningen som nekter å bli plassert i husarrest får gradvis flokkimmunitet som beskytter dem mot nye smittebølger.

I motsetning til den rådende diskusjonen, så vil de nåværende former for avsondring sannsynligvis øke antallet dødsfall betydelig over tid. 

Siden noen land ikke praktiserer disse tiltakene, som Sør-Korea eller Sverige, vil det være mulig å sammenlikne resultatene når nye bølger av smitte kommer. 

Den hyper-forsiktige politikken til de politiske lederne kan da slå tilbake.

Tidligere ble videokonferanser brukt for å bringe sammen folk som ikke kunne møtes. I dag brukes disse til å forhindre fysisk kontakt.

Sivilisasjonens forfall.

Det er ikke mulig å leve sammen dersom vi er redde for hverandre. Sivilisasjonen kan ikke være basert på mistillit. Det er derfor, for eksempel, ikke menneskelig akseptabelt å forby noen å  være sammen med syke mennesker på deres dødsleie. Vi kan ikke akseptere å bli fratatt vår frihet uten av god grunn.

Den europeiske konvensjonen om menneskerettigheter fra 4. november 1950, som ble undertegnet av alle statene på det europeiske kontinentet – fra Storbritannia til Russland – tillater «lovlig fengsling av en person som kan spre en smittsom sykdom», (Artikkel 5e) men med den hensikten å administrere tilstrømmingen av pasienter til sykehusene.

Den europeiske unionens traktater setter hindringene enda høyere når de slår fast at «retten en person har til å bevege seg er en del av EUs identitet.» 

Faktisk har flere medlemsstater satt seg selv utenfor denne grunnleggende regelen når de har begynt å gå mot denne overnasjonale staten.

Noen regjeringer har valgt å gjøre borgere fra andre land til fiender. Når de gjør det fjerner de legitmitetstilstanden sin, siden staten også blir deres fiende.

I Frankrike sa prefekten for politiet i Paris, Didier Lallament, at mennesker som blir reddet i dag er de samme som i går brøt karantenereglene.

Og på et annet kontinent har Filippinenes president Rodrigo Duterte beorderet poltitet å «skyte og drepe» borgere som prøver å bryte karantereglene. 

Mens alle er klar over de urimelig økonomiske kostnadene av den nåværende politikken, og forstår politikkens destruktive psykologiske innflytelse på de svake, så er det likevel få mennesker som forstår den politiske regningen som vil komme.

Covid 19 drakter i Wuhan. Når blir NBC-drakter tilgjengelige?

Placebo-tiltak.

Uten kunnskap om den nye sykdommen, tar medisinske og politiske myndigheter til orde for placebo-tiltak (Placebo: tiltak som gir opplevd effekt uten at noen virkestoffer er brukt, red.) for å opprettholde moralen til sine medborgere.

I det syttende århundret bar pest-doktorene en drakt laget av lin, lær eller vokset duk, og en maske med en lang nese som tillot dem å puste gjennom forskjellige lukter av mynte eller kamfer eller liknende. 

Kostymet til en pest-doktor. Masken hans har overlevd som tilbehør til Venezia-karnevalet.

Dette var oppfunnet av legen til den franske kongen, og spredte seg utover Europa.

I dag har folk også på seg plastikk eller gummi-drakter med kirurgiske masker. 

Disse maskene ble for alvor tatt i bruk under spanskesyken i 1918 i Japan. Folkets tillit ble gjenopprettet når de var utstyrt som vestlige leger. 

De ble gradvis vanlige i Asia, og spredte seg så til resten av verden under Covid-19-epidemien i 2020

Men aldri tidligere har effektiviteten til pest-doktorenes påkledning eller smittepåkledning med masker gitt beviselig sikkerhet mot en epidemi.

Til tross for dette, ved å anbefale bruken av smittevernpåkledning for å beskytte seg selv mot smitte forslått av de kinesiske medisinske autoritetene, ser politiske ledere i hele verden en løsning på et problem som ingen kan løse på det nåværende tidspunktet.

Hovedsaken er å gjøre et eller annet, ikke å stanse epidemien, og enda mindre å behandle.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde v/LOGAN WEAVER@lgnwvr

https://www.voltairenet.org/article208720.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Tenk om… viruset Covid-19 ikke eksisterer som et potensielt dødbringende virus, men er et forkjølelsesvirus. Eller tenk om, slik Dr. Andrew Kaufman (on Covid-19 and testing…) har foreslått, at det viruset som er registrert som Covid-19 ikke engang er et virus, men et eksosom som er kroppens reaksjon og svar på et virus. Det ville forklare at også andre pattedyr får «viruset,» at viruset sies å ha mutert i mange varianter, at tester har vist opp mot 80% feil og at vitenskapen ikke er enig med seg selv. MEN det kan ikke forklare den totale asymmetrien i myndighetenes overreaksjoner sett i lys av forholdstallenes statistikk.

  Svar
 • Grei arikkel, men jeg skjønner ikke hvorfor forfatteren mener at en vaksine skal kunne hjelpe oss. Vaksiner virker ikke. Tvert imot gjør de oss syke.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   18 april 2020 0:55

   «Vaksiner virker ikke. Tvert imot gjør de oss syke.»

   Du kan med fordel sette deg bedre inn i materien.

   Svar
 • Kina fortalte sannheten og advarte oss mot dette viruset. Norske og vestlige myndigheter overså i sin arroganse advarslene fra Kina, og det har eksplodert i trynet på oss alle. De som forstår hva som foregår vil se at viruset er virkelig, det burde stoppes tidlig, men vestlig respons er helt mislykket. Norge er en av de beste, men USA har totalt mistet ballen, og har mørketall ut av denne verden. Det gjelder Sverige også, dødstallene der stemmer overhodet ikke med deteksjonsraten.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  18 april 2020 0:53

  «Kina fortalte sannheten og advarte oss mot dette viruset.»

  Sannheten er vel at Kina undertrykte problemet og forsøkte å dekke over realitetene.

  Svar
  • Nei, Kina har vist mer gjennomsiktighet og tydelighet enn noen vestlige land. Deres respons har stoppet ALL INTERN SPREDNING, og de har advart oss og gitt oss alle mulige råd i god tid før det kom hit. Poenget du papegøyer er et dusteargument fra vestlige politikere for å rakke ned på kommunist-Kina og dekke over egen inkompetanse.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    19 april 2020 2:01

    «Nei, Kina har vist mer gjennomsiktighet og tydelighet enn noen vestlige land.»

    Har du noen gode kilder for denne påstanden?

   • Absolutt. Corona-epidemien har vært hovedsak på BBC World News siden Januar, med daglige tall og vitnemål fra Kinesiske myndigheter, leger og øvrighetspersoner. Informasjonen har vært sammenhengende og klar i motsetning til vestlige myndigheter som ljuger om at de har kontroll, at det holder å vaske hendene og nyse i albuen, at munnbind ikke virker, at vi har utilstrekkelig data for å bedømme om de gjør en god jobb. Begynn med denne artikkelen https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50984025 og jobb deg fremover i tid. Observer at Kinas tall, råd, respons og resultat holder høyere kvalitet enn alle vestlige land. Det burde dekke ditt behov for kilder.

   • Bjørnar Bolsøy
    19 april 2020 23:26

    Jeg foreslår heller å jobbe bakover i tid ettersom sakene om Kinas manglende håndtering av krisen, spesielt i begynnelsen, er relativt nytt stoff. Blant annet: Myndighetene i Wuhan’s manglende håndtering – bekreftet av borgermesteren – og fortiing av varslere, underrapportering av alvorlighetsgraden, spredning av konspirasjonsteorier og mistanker om manipulasjon av statistikkene. Uansett hva man måtte mene er det ganske sikkert at rapportene fra kinesiske myndigheter og statskontrollert media er tungt sensurert og at det virkelige bildet ikke er det samme som blir formidlet.

   • Den eneste underrapportering av alvorlighetsgrad som har betydning for vår hverdag kommer fra vestlige helsemyndigheter. Da viruset ble oppdaget i Kina var det helt ukjent, en helt annen situasjon enn den vesten sto i da vi fikk våre første tilfeller. Til tross for at vi burde være godt forberedt viser det seg at Kina med overraskelsesmomentet mot seg har håndtert dette uendelig bedre enn vestlige myndigheter. Du overser de gigantiske feilene som blir gjort i vesten for å pushe billige poenger mot Kina. Dersom europeere hadde tatt rådene fra Kina i Februar på alvor hadde vi nå vært kvitt problemet. Istedet har vestlige myndigheter bestemt at de vet bedre enn Kina, og derfor kommer vesten til å ligge igjen med brekt ryggrad etter denne komplette politiske fadesen. Du får jobbe bakover i tid så mye du vil, men fremover i tid er det Kina som kommer til å lede verden. Det har vestlige politikere selv sørget for.

 • Bjørnar Bolsøy
  21 april 2020 20:54

  Feil har selvsagt blitt gjort i Vesten, men stort sett fordi man ikke innså alvoret. Ikke knebling av varslere, hemmelighold og spredning av konspirasjonsteorier slik som i kinas eksempel. Eller kjenner du til noen slike eksempler?

  Svar
 • Tet, du har et poeng.

  «Istedet har vestlige myndigheter bestemt at de vet bedre enn Kina, og derfor kommer vesten til å ligge igjen med brekt ryggrad etter denne komplette politiske fadesen. «

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er jøder?

Er de bedre enn andre mennesker?

Forrige innlegg

Arbeiderklassens biler:

I flerkulturens flammer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.