POSTED IN Helse, Norsk politikk

Covid-19. Et brev til helsemyndighetene:

Spørsmål om vaksinen.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette brevet er oversatt fra engelsk av Per Johansen. Det kan naturligvis brukes, men en kan være sikker på at en ikke får svar. Spørsmålet er om noen i det hele tatt kan svare på spørsmålene. Poenget er at det reiser en rekke interessante problemstillinger som en unnviker i dagens håndtering av koranatiltakene og de vaksinene som tilbys befolkningen. Disse er vel verdt å tenke igjennom.

Knut Lindtner

Hvis man får beskjed om å ta denne «vaksine» injeksjonen kan man sende det følgende skriv til kommunens helseansvarlig.

Til rette vedkommende!

Jeg mottok nylig invitasjonen til å motta en SARS-CoV-2 mRNA-vaksine.
Det er flott å se at helsepersonell kontakter meg og viser at de etterser mine helseinteresser.

Før jeg tar en avgjørelse om medisinske spørsmål, som en bekymret borger i disse usikre tider, har jeg noen tekniske spørsmål som jeg virkelig vil sette pris på at de svarer på hvis mulig.

Vet myndighetene alt om hva disse vaksinene inneholder og hva de gjør med oss?

Jeg har nummerert dem for å lette svarene og oppfølging.
(Vil de vennligst være så snill å svare på spørsmålene skriftlig). (2)

Følgende punkter er grunnleggende for meg å få oversikt over:

1- Kan de gi meg den komplette listen over ingredienser i vaksinene som for tiden er i omløp i vårt land.

2- Kan de vennligst verifisere at vaksinen de planlegger å injisere meg med ikke inneholder MRC5 (aborterte fosterceller eller spor av humant DNA), noe som vil stride mot min religiøse tro.

3- Kan de vennligst verifisere at det ikke er noen risiko for iatrogene reaksjoner ved injiseringen.

4- Kan de vennligst informere meg om alle kontraindikasjoner og potensielle bivirkninger, reparerbare eller uopprettelige, på kort, middels og lang sikt.

5- Kan de vennligst verifisere ovenfor meg utvetydig og i god tro, i samsvar med artikkel 13 i Oviedo-konvensjonen (3), at denne teknologien ikke har potensiale til å modifisere menneskelig DNA takket være det som kalles revers transkriptase, som eksplisitt tillater overføring av informasjon fra mRNA til DNA.

6- Kan de vennligst verifisere at denne vaksinen ikke inneholder innsatser av HIV-viruset.

7- Kan de vennligst verifisere at vaksinen ikke inneholder en radiofrekvensidentifikasjonsbrikke (Rfid) eller nanoteknologi i noen form.

8- Kan de vennligst verifisere at den påtenkte, eller noen av de andre vaksinene ikke inneholder prioner.

9- Kan de vennligst verifisere at alle medisinske parametere angående tester og studier som kreves er oppfylt.

10- Kan de vennligst spesifisere hva som er de andre mulige behandlingene for å bekjempe SARS-CoV-2 ved å detaljere fordeler og ulemper ved hver behandling, i betydningen av artikkel 2 i Nürnberg-koden.

Slipper en maske hvis en fullvaksinert?

I tillegg kan de vennligst svare meg ganske enkelt, ja eller nei, på følgende spørsmål:

1. Hvis man blir vaksinert, kan man slutte å bruke maske?
2. Hvis man får vaksinen, kan man stoppe med sosial distansering?
3. Hvis man blir vaksinert, må man fortsatt overholde portforbud/nedstengning?
4. Hvis man blir vaksinert, vil man da være motstandsdyktig mot Covid og dens mange varianter, og for hvor lenge?
5. Hvis man blir vaksinert, vil man unngå alvorlige former med sykehusinnleggelse, så vel som død?
7. Hvis man får vaksinen, vil man være smittsom overfor andre?
8. Hvis man opplever en alvorlig bivirkning, vil langtidseffekter (fremdeles ukjent) eller som til og med fører til død, kompenseres?

På den annen side, i tillegg til svarene deres, har jeg til hensikt å informere meg selv på en utfyllende måte på indikasjoner gitt av laboratorier og offisielle regjeringseksperter, men også av uavhengige forskere og attester fra folk som allerede har blitt vaksinert.

Når jeg har samlet all denne informasjonen vil jeg kunne gi dem mitt informerte samtykke eller avslag etter å ha objektivt vurdert fordel / risikobalansen.

Om nødvendig vil jeg komme tilbake til dem, muligens etter å ha valgt den vaksinen som passer best.
Jeg er i perfekt helse og har ikke tenkt å reise, noe som gjør at jeg kan ha et litt annet perspektiv for å kunne ta en gjennomtenkt og ansvarlig beslutning, alltid med tanke på den hippokratiske ed som fortsatt er grunnstenen til medisinen vår: «primum non nocere ». (1)

* Juridiske referanser:
(1) «Jeg vil informere personer som ber om omsorg». Hippocrates Ed, versjon tilpasset av National Council of the Order of Physicians of Belgium (juli 2011)

(2) Lov av 22. august 2002 om pasientens rettigheter – artikkel 7 §2:
“Kommunikasjon med pasienten skal foregå på et klart språk.
Pasienten kan be om at informasjonen bekreftes skriftlig ”.

(3) Konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin (ETS nr. 164), åpen for signatur 4. april 1997 i Oviedo (Spania). http://rm.coe.int/090000168007cf99

(4) Nürnberg-koden er et utdrag fra den straffedommen som ble avsagt i 1947 av et tribunal fra det amerikanske militæret med ansvar for leger fra naziregimet, og utgjør en internasjonal straffelov.
https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11 / Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf

(5) artikkel 8 i ovennevnte lov (2) av 22. august 2002.

Jeg ser frem til deres profesjonelle og raske svar, slik at jeg kan ta en rask avgjørelse slik som vår regjering ber oss om å gjøre.

Vennligst godta en forsikring om min høyeste ansvarsbevissthet.

Med vennlig hilsen……..

Forsidebilde: Rinck Content Studio

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Et lite tillegg til opplysningene.
  3- Iatrogen reaksjon: Som følge av aktiviteten til helsepersonell eller institusjon; sagt om enhver ugunstig tilstand hos en pasient som følge av behandling av lege, sykepleier eller annet helsepersonell.
  5- Revers transkriptase er et enzym som kan omdanne et RNA-molekyl til et enkelttrådig DNA-molekyl, som senere kan omdannes til et dobbelttrådig DNA-molekyl. Enzymet kalles ‘revers transkriptase’ fordi prosessen det utfører går i motsatt retning av det ‘vanlige’, som er å begynne med et DNA-molekyl og danne et RNA-molekyl. Virus som har RNA som arvestoff, såkalte retrovirus, har dette enzymet.
  6- Et eksempel på et retrovirus er hiv (Human Immunodeficiency Virus), som forårsaker aids og nedsatt immunforsvar.
  8- Prioner (PrPc) er smittestoffer bestående kun av proteiner som kan forårsake sykdommer som kugalskap hos storfe, skrantesyke hos hjortedyr og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker.

  Prioner er proteiner som forvandles. De trenger ikke arvestoff for å gi infeksjoner, som andre smittestoffer. Prioner finnes i kroppen til både mennesker og dyr, og hjelper stamcellene. Noen ganger forekommer de i avvikende foldet versjon (PrPsc). Den unormale tilstanden smitter over til andre celler, og slik kan genfeilen spre seg fra individ til individ. PrPsc tåler UV-stråling, høye temperaturer, og kan ikke brytes ned av enzymer. PrPsc dreper nerveceller og ødelegger vevet i hjernen.

  Svar
 • ‘ Saken stinker, spørsmålet er mer presist hvorfor?
  ….I etterkant av medieoppslagene har de etterlatte til …. kommet med en uttalelse til NTB. Der bemerker de at identifiseringen med navn og bilde har vært en stor tilleggsbelastning. De uttaler også at obduksjonsrapporten vil gi svar på hva han døde av.
  Det er kjent for mange at Gaarder har slitt med dårlig helse over tid. Men slike forbehold hindrer jo pressen i å presentere et vederstyggelig og simpelt narrativ om at de som avviker fra de autoriserte tanker går en velfortjent død i møte, gjerne av Korona.
  Ingen avislesere bør lenger ha noen illusjoner om hvordan mediene opptrer når noen våger å utfordre dem. Behandlingen av Hans Gaarders død viser deres urenslighet og evne til å hensynsløst godte seg over et dødsfall.’
  https://akroma.no/a-godte-seg-over-et-dodsfall/

  ‘Vi var syke i gamle dager òg, og hadde saktens en og annen epidemi. Da kom de fem som styrte oss, og fortalte oss hva vi skulle gjøre. Vi hadde tillit til dem og forsøkte å gjøre som de sa. Og det gikk stort sett bra. Vi har fremdeles litt tillit til dem. Men det er slutt på at de har tillit til oss. Nå må vi straffes for å bli lydige.
  Og imens blir store deler av samfunnet vårt ødelagt’
  https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRVnOX/norge-var-verdens-frieste-land-naa-maa-vi-straffes-for-aa-bli-lydige

  Alt handler om dødsfall, gjerne helt uten å gjøre noen grundig analyse av den døde. Man ville ikke oppgi hverken alder eller sykdomsbilde på de døde «av personhvernhensyn» ( Men det gjør man til gjengjeld av de som dør av vaksinen.
  Her er det kun alder og sykdomsbilde som er forklaringen. ;-) )
  Det var det i begynnelsen, men så skiftet man ganske raskt over til “smitte” når det ble tydelig at det var svært få som faktisk døde av dette.

  Svar
 • Martin A. Engeset
  14 april 2021 11:06

  Oppramsing av alle konspirasjonsteorier, men uten eit ord om dei langt mer omfattende biverknadane eller LANGT høygare dødsprosenten av sjukdomen

  Svar
 • ‘ Når man holder disse observasjonene sammen med sakene som kommer fra USA og Johnson&Johnson-vaksinen, begynner det ifølge Grødeland å bli klart at bivirkningene stammer fra teknologien bak vaksinen.
  AstraZeneca-vaksinen bruker et virus fra en sjimpanse, mens Johnson & Johnson-vaksinen bruker et virus fra mennesker. Men begge bruker et såkalt adenovirus som leveransemetode. Grødeland mener dette kan tyde på at det er adenoviruset som gir bivirkningene.
  Hun mener vi vil måtte gjøre grundige risikovurderinger når det gjelder bruken av adenovirus-vaksiner i fremtiden.
  Det er en oppfatning om at dette er en velkjent og gjennomtestet teknologi. Men det er feil, sier Grødeland. ‘
  https://forskning.no/covid19-virus/folk-som-tok-astrazeneca-vaksinen-rapporterte-om-milde-blodninger-betydelig-oftere-enn-de-som-fikk-en-mrna-vaksine/1842924

  ‘ Ofte mest aggressivt i starten
  Det hele handler om å overleve slik at det kan spre seg videre og smitte.
   Det ser ut til at det er den milde varianten av korona-viruset som sprer seg mest.
  Når en person er smittet med korona-viruset, kopieres det i luftveiene. Hver gang det skjer, oppstår flere genetiske mutasjoner. Noen av disse kopiene vil spre seg videre, andre vil dø.
  – Influensaviruset gjør dette ganske ofte. Dermed er det flere forskjellige utgaver av viruset som må identifiseres hvert år for å kunne produsere en vaksine mot det bestemte viruset som forårsaker influensa. Dette vil også være tilfelle for en fremtidig vaksine mot korona-viruset…. ‘
  https://gemini.no/kortnytt/derfor-muterer-korona-viruset/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konflikt bak fasaden:

Korona-uenighet mellom FHI, Helsedirektoratet og regjeringen.

Forrige innlegg

Stortinget —

regjeringas sekretariat, en enstemmig duknakka forsamling

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.